Suy Niệm Mùa Chay Theo Ðường Hy Vọng

(40 Bài Suy Niệm Hằng Ngày trong Mùa Chay

gợi ý từ Tác Phẩm Ðường Hy Vọng

do Ðức Ông Peter Nguyễn Văn Tài biên soạn

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 31 -

Những Ðứa Con Hoang

(Thứ Tư tuần 5 Mùa Chay)

 

"Lòng mến Chúa phải tuyệt đối! Chúa dạy: "Không ai làm tôi hai chủ..." Con làm tôi mấy chủ?" (ÐHV 97)

* * *

Khi thi hành bổn phận của vị Khâm Sứ Tòa Thánh tại Bulgari, Ðức Tổng Giám Mục Roncalli nhận được một bức thư nặng lời chê bai và chỉ trích ngài về mọi mặt, do tay một linh mục bất mãn viết. Ðọc thư xong, Ðức Cha Roncalli không nói một lời, lòng vẫn tha thiết yêu thương vị linh mục đã chỉ trích ngài.

Thời gian trôi qua, ngài được thăng chức Sứ Thần Tòa Thánh tại Paris, rồi Hồng Y Giáo Chủ tại Vênêzia, và cuối cùng đắc cử Giáo Hoàng với danh hiệu là Gioan 23.

Vị linh mục bất mãn đã viết thư chỉ trích ngài vẫn còn sống. Một hôm gặp dịp giáo dân trong vùng tổ chức một cuộc hành hương Roma để yết kiến Ðức Tân Giáo Hoàng và cũng là vị cựu Tổng Giám Mục của họ ngày xưa, linh mục ấy cũng ghi tên theo phái đoàn. Ðến Roma, ngài lại xin được đặc ân tiếp kiến riêng Ðức Gioan 23 và được chấp thuận. Sau đây là câu chuyện do chính linh mục ấy thuật lại:

"Trong lúc đứng ở phòng khách trên lầu cao Vatican để đợi phiên vào triều yết kiến Ðức Thánh Cha, đầu óc tôi cứ nghĩ đến bức thư chỉ trích ngài năm xưa. Tôi thầm nghĩ: đã mấy chục năm qua rồi chắc giờ đây Ðức Thánh Cha không còn nhớ tới nữa đâu! Mà rủi ngài còn nhớ thì sao? Lòng tôi cảm thấy xao xuyến hồi hộp. Hy vọng Ðức Thánh Cha tha thứ cho tôi...

Ðang lúc suy nghĩ miên man thì bỗng cánh cửa xịch mở, linh mục thư ký dẫn tôi vào. Vừa thấy tôi, Ðức Thánh Cha niềm nở đưa tay bắt và mời tôi ngồi. Ngài ân cần hỏi thăm công việc mục vụ của tôi, của giáo phận và bùi ngùi nhắc đến những bạn cũ năm xưa bên Bulgari. Ngài thương nhớ tất cả không trừ một ai như thể xứ sở của tôi là quê hương của ngài vậy.

Lúc ấy lòng tôi khấp khởi vì chắc Ðức Thánh Cha đã quên hẳn bức thư hỗn láo ngày xưa. Câu chuyện vẫn tiếp tục trong bầu không khí thân tình. Bỗng tôi thấy Ðức Thánh Cha đưa tay với lấy cuốn sách Kinh Thánh và từ từ mở ra... ngài để trước mắt tôi bức thư hỗn láo xưa kia. Tôi xấu hổ và sợ hãi! Tôi đang lúng túng với muôn ngàn lo âu thắc mắc thì Ðức Thánh Cha đã cầm lấy tay tôi và dịu dàng bảo: Con đừng sợ, cha không bao giờ giận con đâu. Cha cảm ơn con. Cha cũng là người, có những khuyết điểm. Cha ngăn bức thứ con viết vào Kinh Thánh để hằng ngày đọc vào đó mà xét mình, hầu có thể dứt khoát với những khuyết điểm còn tồn tại hoặc xa tránh những lầm lỡ có thể xảy đến trong tương lai. Mỗi lần như thế, cha lại nhớ đến con và cầu nguyện cho con".

Ðức Giáo Hoàng Gioan 23 đã nổi tiếng hiền lành và khiêm nhường. Ngài đã biết tận dụng những lời phê bình chỉ trích để canh tân đời sống đức tin luôn mãi. Những lời khen tặng, nhất là vì lịch sự, vì hậu ý vụ lợi, có hại cho sự phát triển tinh thần và nhân cách của người nhận hơn là làm lợi.

Trong bài Phúc Âm ngày thứ Tư tuần 5 Mùa Chay hôm nay, chúng ta đọc thấy thái độ của Chúa Giêsu đối với những người Do Thái vừa mới tin vào Ngài, lòng tin của họ chưa được trọn vẹn lắm, và Chúa Giêsu đã đề nghị những biện pháp để củng cố lòng tin đó như: "Sống trong Lời Chúa", "Ðể cho Lời Chúa thấm nhập vào trong trọn cả cuộc đời họ", "chấp nhận được giải thoát khỏi tội lỗi". Tuy nhiên, những người Do Thái chưa có đủ khiêm tốn và hiền lành để chấp nhận đề nghị của Chúa. Họ tự phụ mình là con cháu của Abraham và không cần ai chỉ dạy thêm điều chi nữa cả. Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 8, câu 31-42 ghi lại như sau:

"Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin nơi Ngài rằng: Nếu các người cứ ở trong Lời Ta, các người sẽ thật là môn đệ của Ta và sẽ được biết sự thật và sự thật sẽ giải thoát các ngươi. Họ thưa lại Người: Chúng tôi là con cháu Abraham, chưa bao giờ làm nô lệ ai cả, tại sao ông lại nói: các ngươi sẽ được tự do. Chúa Giêsu trả lời: Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà. Người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi thì các ngươi sẽ được tự do thật sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết Ta, và Lời Ta không thấm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói những điều đã thấy nơi Cha Ta. Còn các ngươi, các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi. Họ đáp lại: Cha chúng tôi chính là Abraham. Nhưng các ngươi đang tìm cách giết Ta là người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà Ta nghe tự Thiên Chúa. Ðiều này Abraham đã không làm. Các ngươi đang làm việc của cha các ngươi. Họ lại nói: Chúng tôi không phải là những đứa con hoang. Chúng tôi chỉ có một Cha là Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói: Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta vì Ta tự Thiên Chúa mà đến, và Ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta đến". (Ga 8:31-42)

Chúa Giêsu chờ đợi những người Do Thái mới tin Chúa như đoạn Phúc Âm vừa đọc kể lại: hãy noi gương của Thiên Chúa và của Abraham mà phát triển mối tương quan đức tin với Ngài. "Nếu các ngươi là con cái của Thiên Chúa thì chắc chắn các ngươi sẽ yêu mến Ta". "Nếu các ngươi là con cái của Abraham thì các ngươi thi hành công việc của Abraham" là tin nhận Ta. Nhưng những người Do Thái tự phụ này không thể tiến thêm trên con đường đức tin, bởi vì họ chỉ mượn "danh nghĩa' là con cái Thiên Chúa, là con cái của Abraham để hưởng lợi mà thôi. Họ cho mình là người trong nhà nhưng thật ra họ là những người con xa lạ, người con hoang theo từ ngữ của đoạn Phúc Âm vừa đọc.

Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tác giả tập sách Ðường Hy Vọng, đã khuyến khích chúng ta như sau:

"Lòng mến Chúa phải tuyệt đối! Chúa dạy: "Không ai làm tôi hai chủ..." Con làm tôi mấy chủ?" (ÐHV 97)

"Mỗi ngày dành riêng một ít phút thinh lặng để giúp đời nội tâm tiến lên. Lâu nay con để dành mấy phút?" (ÐHV 98)

"Con chỉ có một việc quan trọng nhất. Maria đã chọn phần tốt nhất: ngồi bên Chúa. Nếu con không sống nội tâm, nếu Chúa Giêsu không phải là linh hồn của các hoạt động của con, thì... con thấy nhiều, hiểu nhiều rồi, cha miễn nói". (ÐHV 995)

"Con chỉ có một của ăn: Thánh ý Chúa Cha, nghĩa là con sống, con lớn lên bằng ý Chúa. Con hành động do ý Chúa, ý Chúa như thức ăn làm con sống mạnh vui. Ngoài ý Chúa, con chết". (ÐHV 996)

"Con chỉ có một giây phút đẹp nhất: giây phút hiện tại, sống trong tình yêu Chúa cách trọn vẹn, đời con sẽ tốt đẹp nếu kết tinh bằng triệu giây phút đẹp nhất. Con thấy đơn sơ không phải khó". (ÐHV 997)

Phải, ý Chúa muốn cho mỗi người chúng ta trong hiện tại là trở thành những người con thảo chứ không phải là những đứa con hoang của Thiên Chúa Cha. Hãy thi hành công việc của Thiên Chúa. Hãy để cho Lời Chúa thấm nhập trọn cả cuộc sống mình.

Lạy Chúa, nhiều lúc vì tự phụ con ỉ lại vào trí khôn, vào sức lực riêng của mình. Xin thương ban cho con tâm hồn khiêm tốn hiền lành để cho Lời Chúa hướng dẫn từng giây phút cuộc đời con. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page