Suy Niệm Mùa Chay Theo Ðường Hy Vọng

(40 Bài Suy Niệm Hằng Ngày trong Mùa Chay

gợi ý từ Tác Phẩm Ðường Hy Vọng

do Ðức Ông Peter Nguyễn Văn Tài biên soạn

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 28 -

Vị Tiên Tri Xuất Phát Từ Galilêa

(Thứ Bảy tuần 4 Mùa Chay)

 

"Chúa Giêsu chịu đóng đinh là sự khôn ngoan từ trời, đã làm cuộc cách mạng sáng chói, không thể che đậy được, mãnh lực không thể cầm hãm được, kinh nghiệm 20 thế kỷ nay cho thấy rõ như thế và nhiều người can đảm đã đứng hàng đầu phục vụ sự khôn ngoan ấy". (ÐHV 555)

* * *

Thường thường người ta ai ai cũng cầu xin cùng Chúa cho được ơn khôn ngoan sáng suốt để cư xử với mọi người. Có những người khác thì xin cho được những ơn lành phần hồn phần xác nhưng ít kẻ cầu xin cho được vác Thánh Giá Chúa, chịu đau khổ vì Chúa...

Thánh nữ Margarita thuật lại rằng: "Một hôm Chúa hiện ra và phán bảo tôi như sau: Hai điều sau đây, con muốn chọn điều nào? Một là được khỏe mạnh, lòng trí luôn vui hưởng sự ngọt ngào êm ái, được bề trên tín nhiệm, chị em quý mến, người ngoài cảm phục; hai là phải ốm đau bệnh tật, chịu bề trên thử thách, chị em khinh dễ, luôn luôn cay đắng tứ bề khổ cực.

Nghe vậy, tự nhiên lòng tôi xao xuyến âu lo. Tôi sấp mặt xuống đất và than thở cùng Chúa rằng: Lạy Chúa, con chẳng dám chọn điều nào cả, nhưng điều nào đẹp lòng Chúa hơn thì xin Chúa chọn thay cho con.

Chúa lại phán bảo tôi rằng: Ta chọn cho con con đường Thập Giá mới làm đẹp lòng Ta hơn cả, và chỉ ai yêu mến thánh giá mới thật sự giống Ta hoàn toàn... Cũng chính lúc ấy, Chúa cho tôi xem thấy những sự khốn khó của đời tôi. Tôi rùng mình kinh khiếp... Nhưng sau đó tôi suy nghĩ như sau: Yêu thương ai thì trao tặng phần quý nhất cho người mình yêu. Chúa Giêsu sẽ ban cho những kẻ Ngài yêu thương, ngoài Nước Thiên Ðàng, thì chẳng con gì quý giá hơn Thập Giá".

Và Thánh nữ Margarita đã chịu đau khổ, bị bạc đãi, phải vác lấy những thập giá trong suốt 20 năm trường. Thánh nữ tâm sự như sau: "Nếu không có Chúa nâng đỡ thì tôi không có sức nào chịu được".

Qua bao thế hệ, kể từ khi Chúa Giêsu xuống trần rao giảng Tin Mừng, thực hiện ơn cứu rỗi cho con người, mở đầu một giai đoạn lịch sử cứu rỗi mới, lúc nào cũng có những con người cứng lòng chối bỏ Chúa. Và ngược lại, cũng có những tâm hồn chân thành tin yêu Chúa, sống kết hiệp với Chúa như trường hợp nêu gương của các vị thánh trong Giáo Hội. Thánh nữ Margarita như vừa được nhắc lại trên đây đã được ơn đặc biệt sống kết hiệp với Thập Giá của Chúa để phổ biến khắp nơi "lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu". Nhiều người, kể cả những vị bề trên trực tiếp của thánh nữ cũng đã hơn một lần hiểu lầm thánh nữ, cho rằng thánh nữ có lòng đạo đức giả hình.

Tuy nhiên, Thánh nữ vẫn trung thành với ơn gọi theo Chúa cho đến cùng. Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tác giả tập sách Ðường Hy Vọng, đã khuyến khích những người con tinh thần của mình như sau:

"Con tin tưởng và theo gương Thánh Phaolô: Khi đến với anh em, tôi đã không đến với uy thế của ngôn ngữ hay khoa khôn ngoan để rao giảng chứng chỉ của Thiên Chúa.

Quả tôi đã quyết định là giữa anh em tôi không muốn biết gì ngoài Ðức Giêsu Kitô, và là Ðức Giêsu Kitô bị đóng đinh thập giá". (ÐHV 554)

"Chúa Giêsu chịu đóng đinh là sự khôn ngoan từ trời, đã làm một cuộc cách mạng sáng chói không thể che đậy được, mãnh lực không thể cầm hãm được, kinh nghiệm 20 thế kỷ nay cho thấy rõ như thế và nhiều người can đảm đã đứng hàng đầu phục vụ sự khôn ngoan ấy". (ÐHV 555)

Tuy nhiên, khi còn sống, Chúa Giêsu Kitô không tránh khỏi cảnh bị một số người hiểu lầm và chối từ. Bài Tin Mừng trong Thánh Lễ ngày thứ Bảy tuần 4 Mùa Chay hôm nay, Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 7, câu 40-53, đã kể lại như sau:

"Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: Ông này thật là tiên tri. Kẻ khác nói: Ông này thật là Ðấng Kitô. Người khác nữa lại nói: Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Ðấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi David và từ làng Bêlem, quê hương của David? Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người. Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người nhưng không ai dám ra tay bắt Người. Vậy, khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng: Tại sao các ngươi không điệu nó tới đây?. Các người thừa hành thưa rằng: Chẳng hề có ai nói như Người ấy. Các người biệt phái trả lời rằng: Chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lãnh và các người biệt phái, có ai tin người ấy đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó không biết gì lề luật. Ông Nicôđêmô, người đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: Chớ thì luật của chúng ta có lên án ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không? Nhưng họ trả lời rằng: Hay ông cũng là người Galilêa? Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào xuất phát từ Galilêa. Sau đó, ai về nhà nấy". (Ga 7:40-53)

Ðức tin vào Chúa Kitô có thể bị những vị lãnh đạo, những kẻ thông thái tự phụ "chụp mũ" cho rằng đó là một điều bịa đặt. Người có đức tin là người bị mê hoặc! Cần phải can đảm lắm mới có thể đứng hàng đầu trong số những người theo Chúa và theo Chúa cho đến cùng.

Lạy Chúa, xin thương ban ơn soi sáng con trên bước đường theo Chúa. Khi gặp những thử thách làm con nghi ngờ, xin ban ơn củng cố lòng tin để con được trung thành đến cùng. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page