Suy Niệm Mùa Chay Theo Ðường Hy Vọng

(40 Bài Suy Niệm Hằng Ngày trong Mùa Chay

gợi ý từ Tác Phẩm Ðường Hy Vọng

do Ðức Ông Peter Nguyễn Văn Tài biên soạn

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 26 -

Chấp Nhận Vô Ðiều Kiện

(Thứ Năm tuần 4 Mùa Chay)

 

"Tin là chấp nhận Chúa Giêsu vô điều kiện và quyết tâm sống chết với Ngài". (ÐHV 283)

* * *

Trong lịch sử Giáo Hội, có vị tu sĩ danh tiếng tên là Luthêrô, thuộc dòng Augustinô bên Ðức, mới 35 tuổi mà đã làm tới chức Giám tỉnh. Nhưng vị Giám tỉnh Luthêrô này lại quá ham hoạt động, chỉ tìm vinh danh bên ngoài. Ông thường nói: Tôi quá bận! Nào phải đi dạy học, giảng thuyết, viết sách, nên không có giờ đọc kinh, không có giờ nguyện gẫm, không có giờ dọn mình dâng Thánh lễ, không có giờ để cám ơn Chúa, có lúc tôi phải bỏ luôn cả lễ...". Kết quả là vị tu sĩ Luthêrô thông thái và hăng say hoạt động này đã chủ trương lạc thuyết, bất chấp lời khuyên của Tòa Thánh, ly khai khỏi Giáo Hội, ra khỏi nhà dòng để kết bạn và lôi cuốn nhiều kẻ khác theo mình làm cho Giáo Hội Công Giáo phải bị thiệt hại nặng.

Ở nước Pháp cũng có một giáo sĩ lỗi lạc vừa đồng thời là một văn hào danh tiếng tên là Lamenais. Ông cũng đồng lối sống như Luthêrô, suốt ngày lo lắng nhiều việc, bỏ bê giờ cầu nguyện, chỉ cậy vào trí khôn mình mà không tìm kiếm ánh sáng nơi Thiên Chúa. Kết quả cũng không khác gì Luthêrô: kiêu căng, bất tuân phục, đưa bản thân mình vào sự khốn khổ tinh thần, lôi kéo nhiều người cùng xuống vực thẳm.

Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tác giả tập sách Ðường Hy Vọng, cảnh tỉnh như sau:

"Con hăng say phụng sự Chúa rất tốt, nhưng lòng sốt sắng mà không đi đôi với sự canh tân tâm hồn thì không đẹp ý Chúa". (ÐHV 88)

Nhiều người nói là theo Chúa, hoạt động cho Chúa, nhưng thật ra chỉ hoạt động cho vinh danh riêng họ mà thôi. Có thể đức tin nơi họ đã khô héo. Tinh thần họ đã mù quáng trước những dấu chỉ, những tiếng nói kêu gọi họ trở về với Chúa và tin nhận Ngài. Hoàn cảnh tinh thần của họ có thể giống như hoàn cảnh của những người Do Thái ngày xưa không tin Chúa, mặc dù họ có sẵn những dấu chỉ, những bằng chứng thôi thúc họ tin, nhưng họ không tin. Bài Phúc Âm trong Thánh Lễ ngày thứ Năm tuần 4 Mùa Chay hôm nay, trích từ Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 5, các câu 31-47, đã ghi lại những lời mời gọi tha thiết của Chúa Giêsu với những người Do Thái chối từ tin Chúa như sau:

"Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do Thái rằng: Nếu chính Ta làm chứng về mình thì chứng của ta sẽ không xác thực. Có một Ðấng khác làm chứng về Ta, và Ta biết chứng Người làm về Ta thì xác thực.

Các ngươi đã sai người đi hỏi Gioan và Gioan đã làm chứng cho sự thật. Phần Ta, Ta không cần chứng của loài người nhưng Ta nói những điều này để các người được cứu thoát. Gioan là cây đèn cháy sáng. Các ngươi cũng muốn vui hưởng ánh sáng đó một thời gian. Nhưng ta có một bằng chứng lớn hơn chứng của Gioan: vì công việc Chúa Cha đã giao cho Ta hoàn thành là chính công việc Ta đang làm, các việc đó làm chứng về Ta rằng Chúa Cha đã sai Ta.

Và Chúa Cha, Ðấng đã sai Ta, chính Người cũng làm chứng về Ta. Nhưng chưa bao giờ các người được nghe tiếng Người, chưa bao giờ nhìn thấy mặt Người, và Lời Người các người cũng chẳng giữ lại được vì các người không tin Ðấng Người đã sai đến.

Các người tra cứu sách thánh vì tưởng rằng trong đó các người sẽ tìn thấy sự sống muôn đời. Chính sách Thánh lại làm chứng về Ta, vậy mà các người vẫn không chịu đến với Ta để được sống.

Ta không tìm vinh quang nơi loài người. Nhưng Ta biết các người không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Ta đến nhân danh Chúa Cha nhưng các người không chịu đón nhận.

Nếu có một người khác nhân danh mình mà đến, các người sẽ đón nhận họ. Các người là những người nhận vinh quang lẫn nhau mà không tìm vinh quang do một Thiên Chúa thì làm sao các người có thể tin được? Các người đừng tưởng rằng Ta sẽ tố cáo các người với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các người là Môisen, tức là người mà các người vẫn tin tưởng. Vì nếu các người tin Môisen thì có lẽ các người cũng đã tin Ta. Bởi vì Môisen đã viết về Ta. Nhưng mà nếu các người không tin điều Môisen đã viết thì làm sao các người tin Lời Ta được?" (Ga 5:31-47)

Ðó là những lời Chúa Giêsu tha thiết kêu gọi những người Do Thái không tin hãy tỉnh thức, hãy nhìn vào những bằng chứng hiển nhiên đang xảy ra trước mắt họ để tin nhận Chúa Giêsu. Môisen nói về Chúa. Kinh Thánh nói về Chúa. Nhưng hai bằng chứng này không đủ sức thuyết phục họ. Rồi chính những phép lạ Chúa thực hiện cũng không giúp họ mở đôi mắt tinh thần nhìn nhận Ngài. Chúa Giêsu phơi bày hai nguyên do chính: vì họ không có tình yêu Thiên Chúa nơi tâm hồn, và vì họ đi tìm vinh quang phàm trần. Không có sự canh tân tâm hồn thì không thể tin nhận Chúa được. Chính vì thế mà vào khởi đầu sứ mạng, Chúa Giêsu đã kêu gọi: "Hãy canh tân tâm hồn, hãy ăn năn trở lại và tin vào Tin Mừng". (x.Mc.1:5). Và kể từ đó, Chúa Giêsu không ngừng kêu gọi con người trở lại, canh tân tâm hồn và tin vào Ngài. Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tác giả tập sách Ðường Hy Vọng, nhắn nhủ như sau:

"Tiếng gọi vẫn tiếp tục nhắc nhở con trong mọi việc nhỏ: Hãy theo Thầy. Và tiếng "Thưa vâng" của con cũng tiếp tục cho đến hơi thở cuối cùng". (ÐHV 72)

"Thưa "vâng" là dễ, nhưng hãy xem Chúa Giêsu theo tiếng gọi cho đến chết trên thập giá. Hãy bỏ mình, vác thánh giá mỗi ngày và đóng đinh mình trên thánh giá ấy". (ÐHV 73)

"Mỗi ngày con phải bớt tự ái và thêm bác ái. Mỗi ngày hãy bớt tự tin mà thêm tin Chúa". (ÐHV 56)

"Thời đại nào cũng có người tự xưng là tiên tri nhưng đường lối của họ không đem lại hy vọng cho nhân loại.

Chỉ có Chúa Giêsu tự xưng là Ðường, chỉ Ngài đem lại hy vọng với kích thước của thế giới.

"Hãy rao giảng Tin Mừng cho mọi người.

Hãy làm chứng nhân cho Ta đến tận cùng thế giới". (ÐHV 961)

"Tin là chấp nhận Chúa Giêsu vô điều kiện và quyết tâm sống chết với Ngài". (ÐHV 283)

Nếu không hướng thượng, không cộng tác với ơn soi sáng của Chúa, chúng ta dễ chạy theo những thần tượng phàm trần. "Thời đại nào cũng có người tự xưng là tiên tri", tự xưng mình có đủ khả năng giải quyết những tranh chấp, những vấn đề của xã hội. Nhưng lịch sử đã chứng minh rằng ai muốn xây dựng ngoài Thiên Chúa, hay không cần Thiên Chúa thì sẽ thất bại.

Lạy Chúa, xin thương ban trần đầy Thánh Thần xuống trong tâm hồn con để con biết lắng nghe Lời Chúa và trung thành chu toàn Thánh ý Ngài. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page