Suy Niệm Mùa Chay Theo Ðường Hy Vọng

(40 Bài Suy Niệm Hằng Ngày trong Mùa Chay

gợi ý từ Tác Phẩm Ðường Hy Vọng

do Ðức Ông Peter Nguyễn Văn Tài biên soạn

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 25 -

Nhìn Lên Cõi Ðời Ðời

(Thứ Tư tuần 4 Mùa Chay)

 

"Hãy nhìn mọi sự với con mắt của Thiên Chúa, con sẽ thấy giá trị khác, kích thước khác". (ÐHV 111)

* * *

Một hôm ban giáo sư trường muốn trắc nghiệm các thiếu niên đang chơi ở sân, bèn đặt câu hỏi: Nếu anh biết được anh sắp chết trong một giờ nữa thì anh sẽ làm gì?

Có nhiều câu trả lời khác nhau:

- Tôi sẽ vào nhà thờ cầu nguyện.

- Tôi sẽ dọn mình xưng tội.

- Tôi sẽ đến gặp cha mẹ và người thân lần cuối.

- Còn tôi, nếu tôi sắp chết, tôi vẫn tiếp tục chơi.

Ðó là câu trả lời của cậu Aloysio Gonzaga. Ban giám hiệu ngạc nhiên hỏi thêm:

- Tại sao trước giờ phút nghiêm trọng như vậy mà con còn cả gan tiếp tục chơi?

- Vì Chúa dạy phải luôn sẵn sàng. Bổn phận hiện giờ của con là chơi nên con cứ tiếp tục chơi. Thánh ý Chúa trong giây phút hiện tại này đối với con là chơi, nên con chơi là đẹp lòng Thiên Chúa vậy.

Tại sao chỉ có một thiếu niên là Aloysio Gonzaga lại có lòng đạo đức khôn ngoan đến như thế? Ðó là nhờ công lao giáo dục của người mẹ thánh thiện, của môi trường học đường lành mạnh. Gonzaga đã thường nói với các bạn mình như sau: "Tôi nhìn mọi sự và đánh giá mọi sự dưới khía cạnh đời đời, cái nhìn không có giá trị đời đời, không xây dựng cuộc sống đời đời, không hướng dẫn ta đến cùng đích đời đời, thì đối với tôi, đó là hư vô cả".

Aloysio Gonzaga là vị thánh trẻ nổi tiếng trong Giáo Hội. Aloysio Gonzaga đã biết đặt trọn cả cuộc đời mình, mọi hoạt động thường nhật của mình trong viễn tượng đời đời. Aloysio Gonzaga chu toàn tốt đẹp mọi việc vì biết đó là Thánh ý của Thiên Chúa. Ðây cũng là thái độ sống mà chính Chúa Giêsu đã nêu gương cho các đồ đệ trong cuộc đời rao giảng Tin Mừng. "Này con xin đến để thực thi Thánh ý Chúa".

Trong bài Phúc Âm của Thánh Lễ ngày thứ Tư tuần 4 Mùa Chay hôm nay, trích từ Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 5, từ câu 17-30, Chúa Giêsu đã trả lời cho những người biệt phái trách Ngài đã làm việc lành chữa người đau liệt nằm bên giếng nước rằng: "Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm như vậy". Thiên Chúa Cha nhân từ luôn luôn trao ban điều tốt cho con người mà Ngài đã tạo dựng giống hình ảnh Ngài. Giờ đây, đến phiên mình xuống trần để chu toàn Thánh ý của Cha, Chúa Giêsu cũng muốn liên lỉ làm điều tốt cho con người, bất luận đó là ngày Sabat. Ngày Sabat là cho con người chớ không phải con người cho ngày Sabat. Cũng trong dịp này, Chúa Giêsu mạc khải cho những kẻ chống đối Ngài mối tương quan giữa Thiên Chúa Cha và Ngài, vừa mời gọi họ hãy nhìn lên cõi đời đời, hãy tin nhận Ngài và đặt đời sống của họ trong ánh sáng Lời Ngài. Chúng ta hãy đọc đoạn Phúc Âm đó như sau:

"Khi ấy Chúa Giêsu trả lời cho dân Do Thái rằng: Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy. Bởi thế người Do Thái càng tìm cách giết Người. Vì không những Người đã phạm luật nghỉ ngày Sabat mà còn gọi Thiên Chúa là Cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu trả lời họ rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cho các người biết: Chúa Con không thể tự mình làm gì nếu không có Chúa Cha làm. Ðiều gì Chúa Cha làm thì Chúa Con cũng làm như vậy. Vì chưng Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa đến nỗi các người sẽ phải thán phục. Bởi vì cũng như Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào thì Chúa Con cũng vậy, Ngài làm cho ai sống là tùy ý Ngài. Vì hơn nữa, Chúa Cha không xét xử ai cả mà trao cho Chúa Con trọn quyền xét xử để cho mọi người tôn trọng Chúa Cha, Ðấng đã sai Ngài. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Ai nghe lời Ta và tin Ðấng đã sai Ta thì được sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng được từ cõi chết mà qua cõi sống." (Ga 5:17-30)

Tình yêu thương nối liền giữa Thiên Chúa Cha và Chúa Con. Tình thương yêu đó được thể hiện bằng những hành động nhân từ mà Chúa Con thực hiện cho con người, cho mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu đã mạc khải chương trình tình yêu đời đời đó và mời gọi con người hãy đáp trả, hãy cộng tác với chương trình yêu thương này để được sống và sống đời đời. "Ai nghe Lời Ta và tin Ðấng đã sai Ta thì được sống đời đời, khỏi bị xét xử, nhưng được từ cõi chết mà qua cõi sống".

Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tác giả tập sách Ðường Hy Vọng, đã khuyên những người con tinh thần của ngài như sau:

"Hãy nhìn mọi sự với con mắt của Thiên Chúa, con sẽ thấy giá trị khác, kích thước khác". (ÐHV 111)

"Sự điên dại trước mặt loài người là sự khôn ngoan trước mặt Chúa". (ÐHV 106)

"Khó nghèo, vâng phục, hãm mình, nhịn nhục, bác ái, tha thứ, khiêm tốn đều là dại trước mặt người đời, nhưng cao trọng trước mặt Chúa. Thế gian cho là xui, Chúa cho là Phúc thật". (ÐHV 110)

"Thành công con cám ơn Chúa, thất bại con cũng cám ơn Chúa. Hãy vui tươi luôn, vì chính khi thất bại là lúc Cha muốn thử xem con làm vì Chúa hay vì ý riêng con. Vui vẻ, can đảm lúc thất bại khó khăn hơn hân hoan lúc xuôi tay. Hạng anh hùng này con đếm được trên đầu ngón tay". (ÐHV 537)

"Cha Ta làm việc liên lỉ và Ta cũng làm việc như vậy".

Chúa Giêsu đã không bao giờ ngừng yêu thương con người, cả khi con người chống đối Ngài.

Lạy Chúa, xin cho con luôn hướng mắt nhìn lên Chúa, đặt đời con vào trong viễn tượng cuộc sống đời đời để được luôn can đảm, kiên trì chu toàn Thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page