Suy Niệm Mùa Chay Theo Ðường Hy Vọng

(40 Bài Suy Niệm Hằng Ngày trong Mùa Chay

gợi ý từ Tác Phẩm Ðường Hy Vọng

do Ðức Ông Peter Nguyễn Văn Tài biên soạn

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 15 -

Trách Nhiệm Chu Toàn Ơn Gọi

(Thứ Sáu tuần 2 Mùa Chay)

 

"Chúa ban cho con một đời sống, Chúa cũng ban tự do để con làm thành một đời thánh thiện, cao đẹp hữu ích hay phá tan thành một cuộc sống cằn cỗi, phản bội, độc hại, đê hèn". (ÐHV 195)

* * *

Trong Thánh lễ ngày thứ Sáu tuần 2 Mùa Chay hôm nay, chúng ta lắng nghe dụ ngôn của Chúa Giêsu nói về sự phản bội của một số người trong dân Chúa chọn trước lời mời gọi hãy làm cho hồng ân Chúa ban được trổ sinh nhiều hoa trái. Thiên Chúa ban cho ai nhiều thì sẽ đòi hỏi từ người đó nhiều.

"Chúa ban cho con một đời sống, Chúa cũng ban tự do để con làm thành một đời thánh thiện, cao đẹp hữu ích hay phá tan thành một cuộc sống cằn cỗi, phản bội, độc hại, đê hèn". (ÐHV 195)

Phải, Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta mà không cần hỏi ý kiến. Nhưng Ngài không thể cứu chuộc chúng ta nếu không có sự cộng tác của chúng ta. Với tự do, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể thưa "không" đối với chương trình của Thiên Chúa. Nhưng lúc đó, người bị thiệt không phải là Thiên Chúa và chương trình của Thiên Chúa, mà kẻ bị thiệt hại chính là chúng ta; chúng ta làm cho cuộc sống mình trở thành cằn cỗi, phản bội, độc hại và đê hèn. Chúng ta hãy lắng nghe dụ ngôn của Chúa Giêsu, được kể lại nơi Phúc Âm trong Thánh Lễ ngày thứ Sáu tuần 2 Mùa Chay hôm nay theo Thánh Mathêu, chương 21, các câu 33-43 và 45-46 như sau:

"Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ kia trồng được một vườn nho, ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh, đoạn ông cho tá điền thuê rồi đi phương xa. Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng các người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông, đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng, chủ sai chính đứa con trai mình đến với họ vì nghĩ rằng: họ sẽ kính nể con trai ông. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông liền bảo nhau: Ðứa con trai thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó. Rồi họ bắt cậu lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Các ông trả lời: Ông sẽ tiêu diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi. Chúa Giêsu phán: Các ông chưa bao giờ đọc thấy Kinh Thánh: Chính viên đá bọn thợ loại ra đã trở nên viên đá góc. Ðó là việc Chúa làm và lạ lùng trước mắt chúng ta. Bởi vậy, Ta bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm trổ sinh hoa trái. Các thượng tế và biệt phái nghe dụ ngôn đó thì hiểu Chúa Giêsu ám chỉ họ. Họ liền tìm cách bắt Chúa nhưng sợ dân chúng, vì thiên hạ đều tôn Người là tiên tri". (Mt 21:33-43;45-46)

"Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm trổ sinh hoa trái".

Chúa Giêsu đã nói dụ ngôn này trước biến cố khổ nạn xảy ra cho Người. Sau khi Mầu nhiệm Vượt Qua được hoàn tất, sau khi Chúa đã chết và sống lại thật để hoàn tất chương trình cứu chuộc nhân loại, chúng ta nghe lại dụ ngôn này và lĩnh hội thấm thía hơn ý nghĩa của nó. Vì tình yêu đối với con người, Thiên Chúa có sáng kiến thực hiện chương trình cứu độ. Nhưng con người đã sử dụng tự do của mình để chống lại chương trình này, để không cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa. Tệ hại hơn, đã và đang còn có những người dám lộng ngôn tuyên bố Chúa Giêsu đã chết hay nếu Ngài chưa chết thì họ dám hành động giết Ngài. Nói thế hay làm thế, họ tưởng rằng có thể phá hư chương trình của Thiên Chúa nhưng thật sự thì họ đã làm hư đời họ và gây thiệt hại cho anh em. Gần hai ngàn năm qua, Nước Thiên Chúa vẫn tiếp tục lan rộng. Giáo Hội Chúa vẫn tiếp tục phát triển. Chúa Giêsu Kitô vẫn còn gặp được những tâm hồn chân thành yêu mến Ngài và kiên trì dấn thân làm lợi những hồng ân lãnh nhận để phục vụ anh em.

Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tác giả tập sách Ðường Hy Vọng, chia sẻ những suy tư của mình như sau:

"Nhiều người Công giáo khoán việc cứu rỗi trần gian cho Chúa. Họ không ý thức rằng Chúa giao việc cứu rỗi trần gian cho họ cộng tác". (ÐHV 953)

"Giáo dân là người mến yêu sứ mạng trần thế của mình, là người thực hiện đời đời trong đời tạm, là người tin rằng Chúa giao cho mình trần gian và anh em để đưa họ đến cứu rỗi vĩnh cửu, là người xác tín rằng Chúa ban sự cứu rỗi nhưng Chúa đòi việc hợp tác của con người". (ÐHV 963)

"Có hạng Công giáo đợi chờ, khoanh tay mong đợi niềm hy vọng đến. Có hạng Công giáo thụ động, trốn tránh, vô trách nhiệm. Họ chỉ biết nhìn lên để kêu cứu mà không biết nhìn tới để tiến, nhìn quanh để chia sẻ, gánh vác. Niềm hy vọng đang ở giữa họ mà họ không hay". (ÐHV 966)

"Người ích kỷ tránh trách nhiệm, tránh mệt nhọc, tránh hy sinh, họ muốn tạo hạnh phúc, tạo một thiên đàng dành riêng cho họ giữa trần gian nhưng họ sẽ mất thiên đàng vĩnh viễn". (ÐHV 196)

Chúng ta không cần nói nhiều đến thái độ của kẻ khác trước ơn cứu rỗi Chúa ban cho. Mỗi người chúng ta cần nhìn đến chính cuộc sống của mình và tự hỏi: Tôi đã cộng tác với ơn Chúa ban như thế nào? Tôi có thể nói được như Thánh Phaolô không: Nhờ ơn Chúa tôi được như ngày nay, ơn Chúa đã không trở nên vô ích nơi tôi?

Lạy Chúa, xin cho con biết quý trọng ơn gọi Chúa đã ban cho và kiên trì chu toàn trách nhiệm của mình, can đảm và quảng đại thực hiện những gì con đã cam kết nhiều lần với Chúa. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page