Suy Niệm Mùa Chay Theo Ðường Hy Vọng

(40 Bài Suy Niệm Hằng Ngày trong Mùa Chay

gợi ý từ Tác Phẩm Ðường Hy Vọng

do Ðức Ông Peter Nguyễn Văn Tài biên soạn

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 03 -

Thiên Chúa Và Tha Nhân

(Thứ Sáu sau thứ Tư Lễ Tro - Mùa Chay)

 

"Yêu người là trắc nghiệm chắc chắn nhất về lòng yêu mến Chúa của con" (ÐHV 765)

"Nếu Thiên Chúa chỉ dạy mến Chúa mà thôi thì hay quá! Nhưng Ngài thêm luật yêu người cũng trọng bằng luật mến Chúa thì thực là vô cùng rắc rối, phức tạp cho nhiều người". (ÐHV 775).

"Bác ái là nối dài tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại". (ÐHV 792).

* * *

"Xin cám ơn ông, đây là viên đá đầu tiên của Ngôi Thánh Ðường tôi muốn xây lên tại đây trong một thời gian nữa". Ðó là lời của một linh mục thừa sai thốt lên vào năm 1896 trên mảnh đất lương dân nghịch đạo ở Cayenne, vùng Saint-Ouen. Khi vừa thấy chiếc áo dòng thâm của vị thừa sai xuất hiện, một người dân đã lấy đá ném thẳng vào ngài. Vị thừa sai bình tĩnh cúi xuống nhặt viên đá dính đầy máu và thốt lên câu nói trên.

Thời gian trôi qua, vị linh mục thừa sai vẫn bền chí hy sinh, tiếp xúc, cầu nguyện, gặp gỡ, rao giảng... Cho đến một hôm, viên đá dính đầy máu đỏ xưa kia trở thành viên đá đầu tiên của ngôi nhà thờ được xây trên vùng này để dâng kính Ðức Mẹ. Giáo Hội của Chúa luôn luôn lớn lên từ những hy sinh của các con cái mình.

Hãy chứng tỏ tấm lòng yêu mến đối với Giáo Hội Chúa, hãy chứng tỏ sự nhất quyết dấn thân xây dựng và làm đẹp lòng Giáo Hội của Chúa bằng những hành động hy sinh thực thi đức bác ái trong cảnh sống hằng ngày. Lời Chúa trong thánh lễ ngày thứ Sáu sau Lễ Tro hôm nay được trích từ chương 58, câu 1-9 của sách Tiên tri Isaia, muốn nhắc nhở chúng ta như sau:

"Chúa phán: Con hãy hô to lên, hãy loan báo cho dân Ta biết sự bất trung của họ, cho nhà Giacốp biết tội lỗi của nó... Họ hỏi Ta về quy tắc công lý và ước mong đến gần Thiên Chúa: Tại sao chúng tôi ăn chay mà Thiên Chúa không thấy, tại sao chúng tôi hãm mình mà Thiên Chúa không hay biết? Phải, trong ngày ăn chay, các người lo dàn xếp công việc làm ăn. Phải, các người ăn chay trong sự cãi vã, ẩu đả và đánh nhau hung tợn. Các người đừng ăn chay như xưa nay là cố la lớn tiếng cho người ta nghe. Có phải đó là việc ăn chay mà Ta mong muốn hay không? Có phải như thế là hãm mình không? Nào ăn chay như Ta mong muốn không phải như thế này sao, là hủy bỏ xiềng xích bất công, tháo gỡ ách nặng, trả tự do cho kẻ bị áp bức, dẹp bỏ mọi gánh nặng, hãy chia cơm bánh cho kẻ đói, tiếp rước những kẻ phiêu bạt không nhà, nếu con gặp một người trần truồng thì hãy cho họ mặc áo, con đừng khinh bỉ người cùng một xác thịt như con... Như thế, khi con yêu cầu, Chúa sẽ trả lời con. Con la lên, Chúa sẽ phán: "Này Ta đây".

Thực hiện đức bác ái trong đời sống hằng ngày, đó là cách thức ăn chay hãm mình đẹp lòng Thiên Chúa. Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tác giả tập sách Ðường Hy Vọng đã khuyến khích những người con tinh thần của ngài như sau:

"Yêu người là trắc nghiệm chắc chắn nhất về lòng yêu mến Thiên Chúa của con" (ÐHV 765).

"Các việc từ thiện, xã hội rất cần thiết và rất tốt nhưng với thời đại nguyên tử, chúng ta nói được rằng: chúng ta chưa yêu thương đích thực khi chúng ta chưa dấn thân đòi hỏi, sáng tạo, biến đổi những cơ cấu ngăn chận sự giải phóng con người để làm cho con người sống người hơn" (ÐHV 774).

"Nếu Thiên Chúa chỉ dạy mến Chúa thì hay quá. Nhưng Ngài thêm luật yêu người cũng trọng bằng luật mến Chúa thì thật là vô cùng rắc rối, phức tạp cho nhiều người". (ÐHV 775).

"Tại sao con ghi khắc khuyết điểm của người anh em vào bia đá, còn tội lỗi của con thì viết trên cát" (ÐHV 776).

"Mỗi chiều tối trước khi lên giường ngủ, con phải nói được rằng: suốt ngày nay, tôi đã sống yêu thương". (ÐHV 781).

"Bác ái là nối dài tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại" (ÐHV 792)

"Con phải nói cách thực rằng: Tôi không xem ai là kẻ nghịch của tôi, kể cả những người căm thù tôi, những người bắt bớ tôi thề không đội trời chung với tôi. Tôi luôn xem họ là anh em tôi" (ÐHV 793).

Tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân nếu tách rời nhau ra thì không còn là đặc điểm của tình yêu Kitô nữa. Có những triết gia, những hệ thống tư tưởng giảng dạy về tình yêu con người tách rời ra khỏi tình yêu Thiên Chúa. Nhiều người anh chị em chúng ta đã và đang là nạn nhân của những cơ cấu, tổ chức được xây dựng trên nền tảng của thứ tình yêu tách rời này! Ðối với người Kitô, thật không thể nào tách rời tình yêu đối với Thiên Chúa ra khỏi tình yêu đối với con người. Chúng ta nên lưu ý rằng, Chúa Giêsu đã không lẫn lộn "hai tình yêu". Ðối với Ngài đó là hai mệnh lệnh, hai giới răn, nhưng là hai giới răn không thể tách rời nhau được. Tình yêu đối với Thiên Chúa là giới răn thứ nhất. Và giới răn thứ hai cũng quan trọng không kém giới răn thứ nhất, là tình yêu đối với anh chị em. Chúa Giêsu cũng đã không rút gọn tình yêu Thiên Chúa lại thành tình yêu đối với tha nhân mà thôi. "Con hãy yêu mến Thiên Chúa là Chúa con với hết tâm hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Và con hãy yêu thương anh chị em như chính mình con." (Mc 12:30). Tình yêu đối với Thiên Chúa là động lực giúp ta chu toàn tốt đẹp tình yêu đối với anh chị em, những con người cụ thể, với những tính tốt cũng như tật xấu riêng.

"Con nghĩ rằng con không có gì để hy sinh cho Chúa, nhưng Chúa lại thấy con bỏ qua quá nhiều dịp: tươi cười với một người nói móc họng con, thinh lặng trước một vụ vu cáo bất công, yêu thương một người bạn phản bội, không nói một lời hóc búa trả đũa. Mọi giây phút đều có dịp hy sinh" (ÐHV 153).

Ðó là những viên đá, viên gạch vững chắc để xây dựng Giáo Hội Chúa giữa xã hội chúng ta đang sống.

Lạy Chúa, xin tình thương yêu của Chúa biến đổi con người trở thành "món quà" của Chúa cho anh chị em. Xin thương tẩy xóa mọi tội lỗi con đã phạm nghịch lại giới răn yêu thương của Chúa. Chúa không thích những việc làm ăn chay hãm mình bề ngoài, vì thói quen, vì muốn được khen. Xin đổ tràn tình yêu Chúa xuống trên con, biến con trở thành công cụ phân phát tình yêu Chúa cho mọi người. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page