Suy Niệm Mùa Chay Theo Ðường Hy Vọng

(40 Bài Suy Niệm Hằng Ngày trong Mùa Chay

gợi ý từ Tác Phẩm Ðường Hy Vọng

do Ðức Ông Peter Nguyễn Văn Tài biên soạn

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 02 -

Tinh Thần Từ Bỏ

(Thứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro - Mùa Chay)

 

"Tiến lên trên con đường hy vọng, bất chấp những van nài tan nát lòng của tình thân thuộc cố tri, như Phaolô: Xiềng xích với gian nan đang chờ tôi, như Chúa Giêsu: Này Thầy lên Giêrusalem để chịu nạn" (ÐHY 9)

* * *

Ðể tiến lên con đường hy vọng, cần phải giải thoát chính mình khỏi mọi ràng buộc của tạo vật, ràng buộc của con người cũng như ràng buộc của các sự vật. Ðể sống tinh thần từ bỏ một cách hữu hiệu, thì cần phải đặt ưu tiên cho tình yêu và việc phục vụ Chúa Giêsu Kitô như là lý tưởng duy nhất của đời ta. Người đồ đệ của Chúa phải biết sống tinh thần từ bỏ. Từ bỏ không phải vì giận ghét, khinh chê, nhưng vì tình yêu mỗi ngày một mạnh mẽ hơn đối với Chúa Giêsu Kitô. Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tác giả tập sách Ðường Hy Vọng đã khuyến khích như sau:

"Quyết định theo Chúa của con không phải chỉ là một chữ ký, không phải là một lời tuyên thệ mà thôi. Nhưng là một sự hiến dâng liên lỉ thực hiện trong cả cuộc sống" (ÐHV 69).

"Con phải hy sinh nhiều khi sống giữa những người khác chính kiến con, khác địa vị con, khác lý tưởng con. Hãy xem gương Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài sống giữa loài người tội lỗi, 33 năm hy sinh liên lỉ". (ÐHV 149).

"Tiến lên trên con đường hy vọng, bất chấp những van nài tan nát lòng của tình thân thuộc cố tri, như Phaolô: Xiềng xích với gian nan đang chờ tôi, như Chúa Giêsu: Này Thầy lên Giêrusalem để chịu nạn" (ÐHY 9)

Bài Phúc Âm trong Thánh Lễ ngày thứ Năm sau thứ Tư Lễ Tro hôm nay trích từ chương 9 câu 22-25 theo Thánh Luca trình bày cho mỗi chúng ta mẫu gương Chúa Giêsu tiến lên Giêrusalem để chịu khổ hình Thập giá vừa mời gọi mỗi người chúng ta hãy can đảm vác thập giá hằng ngày để tiến lên trên con đường hy vọng mà theo Ngài. Ðoạn Phúc Âm viết như sau:

"Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Con người sẽ phải đau khổ nhiều, bị các kỳ lão, các trưởng tế, các vị thông luật chối bỏ, rồi bị giết chết nhưng ngày thứ ba sống lại.

Ðoạn Chúa Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo Ta thì phải từ bỏ chính mình, phải vác Thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó, còn ai mất mạng sống mình vì Ta thì người ấy lại được sống. Chiếm được cả thế gian mà chính mình lại bị thiệt hại và hư hỏng thì nào có ích gì?" (Luca 9:22-25).

Trước khi mời gọi các đồ đệ sống từ bỏ, chính Chúa Giêsu đã nêu gương trước. Ðể có thể làm như Ngài, từ bỏ mọi sự vì Ngài thì người đồ đệ cần sống yêu mến Ngài hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự. Và yêu Chúa trên hết mọi sự không nhất thiết đòi buộc ta phải khinh chê ghét bỏ những kẻ khác hay sự vật khác. Ngược lại, Chúa buộc chúng ta phải yêu mến cha mẹ, yêu thương anh chị em, yêu thương cả những kẻ thù nghịch và sử dụng đúng đắn những của cải vật chất như những hồng ân Ngài ban cho. Ngài muốn chúng ta yêu thương nhưng yêu thương trong trật tự: Yêu thương Ngài trên hết mọi người, trên hết mọi sự vật.

"Khi hy sinh, con đừng hy sinh kẻ khác". (ÐHV 158).

"Trong một cuộc hành hương long trọng, nghìn vạn người tham gia, ai cũng muốn vác thập giá đi tiên phong. Nhưng trong cuộc hành hương của mỗi ngày, mấy ai sẵn lòng vác thánh giá của mình? Anh hùng thinh lặng khó lắm". (ÐHV 171).

Trong truyện "Một Tâm Hồn", Thánh nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu có thuật lại một sự hy sinh rất đẹp như sau: Một lần kia, tại nhà giặt, con ngồi giặt đằng trước mặt chị. Chị này giặt khăn tay, chốc chốc lại làm bắn nước bẩn vào con. Thoạt đầu, con muốn lùi ngay lau mặt cho chị ấy biết để đừng làm bắn nước bẩn vào con nữa. Nhưng nghĩ lại như thế là dại, vì bỏ mất những hạt ngọc người ta tặng mình một cách đại lượng và con đã thôi không tỏ vẻ khó chịu gì hết. Hơn nữa, con lại cố nén mình để ước ao nước bẩn ấy bắn lên con nhiều hơn. Qua nửa giờ, con đã cảm thấy sự vui thú được vấy nước bẩn. Con định bụng để sau này có dịp, lại đến chốn đất lành ấy để được một cách làm giàu trước mặt Chúa không mấy khó khăn.

Tinh thần từ bỏ Kitô không hệ tại ở chỗ hủy diệt tất cả mọi người mọi sự, vì làm như thế là gây chết chóc đổ vỡ. Nhưng đó là can đảm chống lại những ràng buộc bắt ta phải làm nô lệ và đánh mất tình yêu Chúa trên hết mọi người mọi sự. Tinh thần từ bỏ Kitô dẫn đưa đến sự giải phóng đích thực, làm cho chúng ta và anh chị em xung quanh được sống tự do và yêu thương.

Lạy Chúa, xin thương hướng dẫn cuộc đời con trên con đường hy sinh, từ bỏ. Xin cho con sống quảng đại, sống phục vụ Chúa và anh chị em vì Chúa và cho Chúa. Xin thương biến đổi con đường vác Thập giá trở thành đường tình yêu và hy vọng để mỗi ngày con được trở nên giống Chúa nhiều hơn. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page