Ðường Hy Vọng

Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


35. Ðức Mẹ Maria

Mẹ nghèo khó,
nhưng Mẹ ban cho ta kho tàng trọng nhất:
chính Chúa Giêsu, Ðấng ban mọi ân sủng.

(C) Copyright 1981. Tác giả giữ bản quyền.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page