Ðường Hy Vọng

Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


34. Kiểm Ðiểm

Ðọc lại đời sống
dưới ánh sáng Phúc Âm.

(C) Copyright 1981. Tác giả giữ bản quyền.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page