Ðường Hy Vọng

Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


23. Khôn Ngoan

Thánh giá,
Sách dạy sự khôn ngoan thật.

(C) Copyright 1981. Tác giả giữ bản quyền.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page