Ðường Hy Vọng

Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


16. Vâng Phục

Nói vâng cách vui vẻ
là dấu chỉ một tâm hồn thánh thiện.

(C) Copyright 1981. Tác giả giữ bản quyền.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page