Ðường Hy Vọng

Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


15. Thánh Lễ

Phải có đời đời để dọn mình,
Phải có đời đời để tạ ơn
vì dâng một Thánh Lễ.

(C) Copyright 1981. Tác giả giữ bản quyền.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page