Ðường Hy Vọng

Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


13. Ðức Tin

Ðốt sáng trần gian
với ngọn lửa đức tin.

(C) Copyright 1981. Tác giả giữ bản quyền.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page