Ðường Hy Vọng

Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


12. Hội Thánh

Một toàn thể: Hội Thánh
Một lãnh tụ: Ðức Thánh Cha
Một nguyện vọng: Mọi người nên một.

(C) Copyright 1981. Tác giả giữ bản quyền.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page