Giáo Lý
Chuẩn Bị Hôn Nhân

Rev. Ngô tường DZũng, Texas, USA

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


1. Tại sao phải chuẩn bị hôn nhân?


2. Hôn nhân là gì?

(C) Copyright 1992
by Rev. Ngo tuong Dzung, Texas, USA.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page