Tìm hiểu và chia sẻ
đời sống Tin Mừng

Linh Mục Augustine, SJ. phụ trách

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 31 tháng 03 năm 2002

Chúa Nhật Lễ Phục Sinh Năm A

 

Ðọc Tin Mừng Ga 20, 1-9

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Ðức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu?"

3 Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu Ðức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Ðức Giêsu phải chỗi dậy từ cõi chết.

 

Gợi ý để sống và chia sẻ Tin Mừng

Bài Tin Mừng hôm nay là đoạn đầu của Tin Mừng Gioan chương 20 gồm tất cả 4 đoạn:

Ðoạn một về cuộc tìm kiếm các dấu chỉ về Ðấng Phục Sinh (Ga 20,1-10);

Ðoạn hai cho thấy bà Maria Mácđala tuần tự nhận ra Thầy mình như thế nào (cc.11-18);

Ðoạn ba là cuộc tỏ hiện của Ðấng Phục Sinh giữa những kẻ thuộc về Ngài (cc.19-23);

Ðoạn bốn là cuộc tỏ hiện đặc biệt của Ðấng Phục Sinh dành cho Tôma (cc.24-29).

Tin Mừng Gioan hầu như không đá động tới chính việc phục sinh của Ðức Giêsu. Tác giả chỉ chú trọng về những cuộc gặp gỡ giữa Thầy và Trò sau cuộc thương khó và tử nạn.

Thực ra toàn bộ Tin Mừng của Gioan được viết để độc giả tin mà được sống nhờ danh Ðức Giêsu (x. Ga 20,31). Vậy trước hết, nên đọc lại cuộc tìm kiếm các dấu chỉ về Ðấng Phục Sinh trong bối cảnh của bài Tin Mừng hôm nay. Tiếp theo nên khám phá ra điểm khởi xuất của cuộc tìm kiếm này trong cuộc đời trần thế của Ðức Giêsu với các môn đệ đầu tiên (Ga 1,35-51).

Các dấu chỉ về Ðấng Phục Sinh

"Cuộc tìm kiếm các dấu chỉ về Ðấng Phục Sinh" là nhan đề thích hợp cho toàn bộ chương 20 mà trong đó đoạn Tin Mừng hôm nay là khởi đầu. Bà Maria Mácđala đi tiên phong trong cuộc tìm kiếm. Bà chạy tới mộ khi trời còn tối. Thấy tảng đá che mộ đã bị lật, bà cắt nghĩa ngay theo lẽ tự nhiên là có thể các người chết đã bị đánh cắp. Sự kiện liền được loan báo cho hai ông Phêrô và Gioan: Thế là hai ông này tham gia cuộc tìm kiếm. Ðộc giả có thể cảm nghiệm thấy nỗi lo âu của Giáo Hội sơ khai trên đường tìm kiếm nhữn gdấu chỉ về Ðấng Phục Sinh. Có một sự lúng túng trước hoàn cảnh các môn đệ không làm sao nhận ra Thầy mình.

Theo phong tục Do Thái, xác người chết được xức dầu thơm với khăn liệm cuốn chặt vào thi hài và một chiếc khăn khác phủ ở đầu.

Tin giật gân về ngôi mộ bỏ ngỏ khiến ông Phêrô và người môn đệ Ðức Giêsu thương mến, hối hả chạy. Người môn đệ này đến trước nhìn thấy những băng vải trong mộ nhưng không vào. Khi cả hai vào trong mộ, điều lạ lùng mà họ nhận ra là cả băng vải lẫn khăn phủ đầu đều được gấp lại gọn ghẽ, riêng khăn phủ đầu để riêng ở một nơi. Với trực giác bén nhạy, ông Gioan hiểu ngay đó là dấu chỉ về Chúa Phục Sinh. Lập tức, ông hiểu ngay rằng thi hài Thầy mình đã không bị đánh cắp, nên ông đã thấy và đã tin.

Ðó là Ðức Tin của Giáo Hội sơ khai lãnh nhận ngang qua những dấu chỉ về Ðấng Phục Sinh nhưng không phát sinh do những dấu chỉ ấy. Ở đây ta có hình ảnh về một Giáo Hội sống động với những con người bằng xương bằng thịt và với những tính khí và não trạng khác nhau: Bà Maria Mácđala là một con người nhiệt tình; ông Gioan với trực giác bén nhạy ngược lại với sự thô sơ nào đó nơi ông Phêrô. Giáo Hội gồm những loại người khác nhau, với những nhóm linh đạo khác nhau. Tất cả cùng làm nên Giáo Hội, cùng chịu sức ám ảnh của sự hiện diện của Ðức Giêsu. Cho nên nơi Giáo Hội có những đặc sủng khác nhau khiến cho người này bén nhạy hơn người kia, nhưng mọi thành viên đều hỗ tương và kính trọng nhau. Mọi Kitô hữu đều cùng nhau tìm kiếm những dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa và thông tin cho nhau biết về những dấu chỉ đó, mặc dầu phản ứng của họ khác nhau trước mầu nhiệm của Thiên Chúa.

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy trong cụ thể các Kitô hữu tiên khởi đã cộng tác với nhau như thế nào. Ai nấy truyền thông cho người bên cạnh điều mình thấy, và với tư cách là tập thể, họ thiết lập nên hướng đi cho cuộc sống Kitô hữu, cả trường hợp những dấu chỉ về sự hiện diện của Ðức Kitô xem ra như biến mất, vì những khó khăn gặp phải.

Càng gặp khó khăn, Kitô hữu càng không được thất vọng. Trong trường hợp các dấu chỉ về sự hiện diện của Ðức Giêsu xem ra như không còn nữa, đó lại là lúc người Kitô không được nản lòng; ngược lại, họ phải làm đủ cách cho có sự sống vì tin chắc có Chúa đang hiện diện và đang nói với mình. Hãy coi nếu trong Giáo Hội sơ khai, bà Maria Mácđala đã không hành động như bà đã làm, nếu bà đã không thông tin điều bà biết cho các môn đệ khác và rồi không có sự tương trợ lẫn nhau, thì nấm mộ vẫn nằm đó trống rỗng, chẳng ai biết đến. Chính nhờ các Kitô hữu tiên khởi biết cùng nhau tìm kiếm, cùng trợ giúp nhau, nhờ đó họ mới được qui tụ lại trong việc nhận biết các dấu chỉ về Ðấng Phục Sinh.

Còn nhiều điều khác nữa đã phản ánh cho ta biết về Giáo Hội sơ khai dựa trên đoạn Tin Mừng này. Hãy đọc kỹ hai câu chót của đoạn Tin Mừng nói rằng: "Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh, Ðức Giêsu phải chỗi dậy từ cõi chết." (cc.8-9). Ở đây được mạc khải cho thấy chức năng quan trọng của Kinh Thánh đối với việc nhận ra những dấu chỉ của sự hiện diện của Thiên Chúa giữa thế giới. Ðiều vừa trích khẳng định rất rõ về ánh sáng đến từ Kinh Thánh, khiến người môn đệ được bén nhạy hơn về sự hiện diện của Chúa trong mỗi trường hợp cụ thể, nhờ đã quen biết sự hiện diện của Ngài trong lịch sử.

Ðiều vừa nói áp dụng với mọi cộng đoàn Kitô hữu. Cộng đoàn Kitô hữu nào cũng cần dựa vào Lời Chúa hướng dẫn mình, để nhận ra Chúa không xa. Càng thấy Chúa thiếu vắng, người Kitô càng cần đặt mình dưới cái nhìn của Lời Chúa để nhận ra sự hiện diện của Ngài không xa, thực ra ngay ở giữa những biến cố lớn nhỏ của cuộc đời; chính Lời Chúa giúp ta phân định để nhận ra sự hiện diện đó của Thiên Chúa (phần này viết theo C.M. Martini, Voici Roi, Cerf, 1981, p. 81-85).

Khởi xuất của cuộc tìm kiếm

Khởi xuất của cuộc tìm kiếm trong Tin Mừng Gioan

Gốc gác của cuộc tìm kiếm này đã được thấy ngay ở chương đầu của Tin Mừng Gioan, với những môn đệ đầu tiên (Ga 1,35-51).

Ở đây cuộc tìm kiếm đã được ban cho các môn đệ đầu tiên nhờ ông Gioan là người được Thiên Chúa sai đến (Ga 1,6). Chính ông đã giới thiệu với hai môn đệ của ông về Ðức Giêsu là "Chiên Thiên Chúa" (c.35). Và hai ông này đã bước theo Ðức Giêsu kể từ giờ phút đó.

Nhưng bước theo Ðức Gei6su là bước vào con đường nội tâm của Ngài. Chính Ngài nêu câu hỏi đòi các ông phải thấy rõ điều mình đang theo đuổi trong cõi lòng mình: "Các anh tìm gì thế?" (c.38). Chính Ngài tự nguyện mời gọi các môn đệ đầu tiên ở lại với Ngài. Vậy là các ông được đưa vào một cuộc sáng tạo mới. Và điều đã được tạo thành ở nơi Ngài là sự sống và sự sống là ánh sáng cho nhân loại (Ga 1,3).

Chính nhờ ở lại với Ðức Giêsu là Ðức Kitô Con Thiên Chúa (Ga 1,49), nên các ông đã nhận được sự sống có sức hút dây chuyền: ông Anrê dẫn em mình đến gặp Ðức Giêsu; ông Philipphê một khi bước theo Ðức Giêsu thì lôi kéo ông Nathanaen đến với Ngài...

Vấn đế quan trọng là tin (Ga 1,50), nhờ đó sẽ được thấy "trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên Con Người" (Ga 1,51).

Vậy cuộc tìm kiếm khởi xuất ở Gioan chương 1 trong đời trần thế của Ðức Giêsu, cách nào đó, vẫn còn kéo dài với mỗi Kitô hữu trong cuộc tìm kiếm các dấu chỉ về Ðấng Phục Sinh.

Mọi Kitô hữu đều có nhu cầu về ơn bình an và niềm vui mà Ðấng Phục Sinh muốn ban cho họ nhờ các tông đồ: "Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.  Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha." (Ga 20,21-23)

 

Một số câu hỏi gợi ý

1. Bạn hiểu gì về câu nói: "Mọi Kitô hữu đều cùng nhau tìm kiếm những dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa và thông tin cho nhau biết về những dấu chỉ đó" và câu nói: "Ông đã thấy và đã tin... Theo Kinh Thánh, Ðức Giêsu phải chỗi dậy từ cõi chết" (cc.8-9)?

2. Bạn hiểu gì về câu nói: "Mọi Kitô hữu đều có nhu cầu về ơn bình an và niềm vui mà Ðấng Phục Sinh muốn ban cho họ nhờ các tông đồ." (x.Ga 20,21-23)?

 


Back to Home Page