Tìm hiểu và chia sẻ
đời sống Tin Mừng

Linh Mục Augustine, SJ. phụ trách

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngày 2 tháng 04 năm 2000
Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm B

Ðọc Tin Mừng Ga 9,1-42

Ðức Giêsu là Ánh Sáng thế gian cho thấy kẻ mù được sáng kẻ sáng bị mù.

 Chương Ga 9 đúng là một chương đầy kịch tính, hần như được viết để có thể diễn ngay trên sân khấu. Trong thánh lễ chủ tế có thể đọc phần Ðức Giêsu, trong khi giáo dân được phân công để đọc các vai khác như sau:

 CẢNH 1:
 
 

CẢNH 2:
 
  CẢNH 3:
 
  CẢNH 4:
 
  CẢNH 5
 
  CẢNH 6:
 
 

Gợi ý để sống và chia sẻ Tin Mừng

Ðức Giêsu là ánh sáng thế gian.

 Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Ðức Giêsu là ánh sáng thế gian. Trước đó Người đã từng được nhìn nhận là Ðấng mang lại cho thế giới những điều mới mẻ (Ga 2,1-4.42), là Ðấng có lời ban sự sống (4,43-5,47), Ðấng là Bánh ban sự sống (6,1-71), Ðấng mà căn tính bị đặt thành vấn đề (7,1-8,59).

 Ðiều trái ngược trong Tin Mừng hôm nay là chính người mù từng ngồi nơi vệ đường đứng ra chứng minh cho giới lãnh đạo Do thái giáo biết Ðức Giêsu là Aùnh Sáng soi cho thế giới!

 Ðề tài Ðức Giêsu là Ánh Sáng thế gian trong bài Tin Mừng hôm nay còn được nối dài trong bài Tin Mừng về Ðức Giêsu là mục tử tốt lành (10,1-21) và về lễ Cung Hiến Ðền Thờ (10, 22-42).

 Riêng về bài Tin Mừng hôm nay gồm sáu cảnh nối tiếp nhau, qua đó nhiều nhân vật xuất hiện với tư cách riêng. Nổi bật nhất là nhân vật người mù từng ngồi ăn xin nơi vệ đường: Ðó là con người thông minh và can đảm, dám một mình đứng biện hộ cho Ðấng anh tin là một ngôn sứ (c.17).

 Bài Tin Mừng hôm nay xem ra là một đề tài giáo huấn cho người chuẩn bị để chịu phép rửa. Người đứng lớp dễ dàng khai thác sự kiện người mù từ khi sinh ra, đến hồ nước Silôam, tức là hồ nước của người được phái đến, để rửa. Anh ta rửa thì được sáng mắt! Người được phái đến trong Tin Mừng thứ bốn rõ ràng chỉ về Ðức Giêsu. Người mù về thể xác gợi ý cho thấy tình trạng mù thiêng liêng từ khi mới sinh. Ðó là tình trạng của người đang được chuẩn bị để chịu phép rửa. Người được mời lãnh nhận bí tích Rửa tội nơi hồ nước là chính Ðức Giêsu, thì sẽ được sáng mắt về đàng linh hồn.

 Tuần tự khám phá ra ánh sáng soi chiếu cuộc đời

 Người dạy lớp chuẩn bị để chịu bí tích Rửa tội, còn có thể khai thác khía cạnh khối lượng hiểu biết về đức tin cần được tuần tự gia tăng đối với người dự lớp, như người mù được Ðức Giêsu chữa lành từ từ nhận ra Người là ai. Ban đầu người đó chỉ biết sơ sài đó là người có tên Giêsu (c.11) đã cho anh được sáng mắt. Sau này anh mới nhận ra Người là một ngôn sứ (c.17), hơn nữa còn là Người từ Thiên Chúa mà đến (c.33) và quan trọng hơn, đó chính là Con Người (c.35) mà quyền năng được hiểu ngầm là rất lớn lao như ngôn sứ Ðanien chương 7 loan báo.

 Tóm lại, Ðức Giêsu là ánh sáng thế gian là đề tài rất phong phú đối với tất cả những ai tìm đến với Người để được soi sáng về đức tin.
 
 

Một số câu hỏi gợi ý

1. Bạn tâm đắc gì về hoàn cảnh nhân vật từng là người mù ăn xin nơi vệ đường được Ðức Giêsu chữa cho sáng mắt? Hoàn cảnh của bạn là người đã chịu phép rửa có gì tương tự chăng?

 2. Bạn nghĩ gì về việc bạn gia tăng sự hiểu biết về đức tin qua cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa hàng tuần? Bạn có thể phần nào hãnh diện về việc bạn không ngừng khám phá ra Ðức Giêsu là Aùnh Sáng cho thế gian chăng?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page