Tìm hiểu và chia sẻ
đời sống Tin Mừng

Linh Mục Augustine, SJ. phụ trách

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngày 14 tháng 03 năm 1999
Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A

Ðọc Tin Mừng Ga 9,1-41: Người mù được sáng, kẻ sáng bị mù

Gợi ý để sống và chia sẻ Tin Mừng

Trên đây là nguyên văn bài Tin Mừng hôm nay. Tác giả Gioan đã viết như một bản kịch có thể đưa diễn trên sân khấu ngay, không phải sửa chữa!

Người mù được sáng, kẻ sáng bị mù

Ðề tài là: "Người mù được sáng, kẻ sáng bị mù", cũng là nguyên văn do tác giả (c.39). Người mù ở đây trước tiên là mù về thể lý từ thuở mới sinh được Ðức Giêsu chữa lành. Ðức Giêsu không những cho anh được thấy mà còn tự mạc khải để anh tin vào Người (c.38). Tin thì được sống nhờ Danh Người, đó là mục đích của toàn bộ sách Tin Mừng của Gioan (Ga 20,31)>

+ Ngay từ chương đầu, tác giả đã giới thiệu cho thấy người ta nhận được ơn đức tin như thế nào. Khởi sự là các môn đệ đầu tiên được ông Gioan Tẩy Giả giới thiệu nên bước theo Ðức Giêsu (Ga 1,35-51). Các môn đệ này đã thấy phép lạ hoá nước lã thành rượu ngon nên đã tin vào Ðức Giêsu (Ga 2,11).

+ Nhưng tác giả Gioan cũng sớm nêu vấn đề tin liên quan đến tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa ban cần được đón nhận; không đón nhận sẽ bị phán xét. Ông Nicôđêmô, người môn đệ ẩn danh, được cho biết "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh Con Một Thiên Chúa (Ga 3,16-18).

Tin và làm chứng

+ Nơi người mù được chữa lành trong bài Tin Mừng hôm nay, ta thấy rõ thế nào là tin vào Ðức Giêsu. Tin vào Người gắn liền với việc làm chứng cho Người. Nhưng chỉ từ từ kẻ được Ðức Giêsu chữa lành mới thấy rõ hơn Người là ai để làm chứng về Người. Ban đầu anh chỉ biết một người có tên là Giêsu (c.11) đã cho anh được sáng mắt. Sau anh mới nhận ra đó là một vị ngôn sứ (c.17), một người từ Thiên Chúa mà đến (c.33), và là Con Người từ trời cao mà đến (c.35). Cho nên anh đã tin và đã sấp mình xuống trước mặt Người để tỏ lòng tôn kính (c.38). Sự tiến triển về niềm tin của người mù gợi ý về tiến bộ trong đức tin mà người chịu phép rửa cần đạt được song song với lòng đạo đức cần được bày tỏ. Chỉ với lòng đạo chân thành, người tín hữu mới có thể làm chứng được về Ðấng mà họ tin.

+ Tin vào Ðức Giêsu như người mù được chữa lành, có nghĩa là đồng số phận với Ðức Giêsu. Ta thấy cuộc tranh luận giữa Ðức Giêsu và người Do Thái thực đã diễn ra giữa người mù đại diện Ðức Giêsu và người Do Thái! Rốt cuộc, người Do Thái lên án người mù chỉ vì thái độ giận cá băm thớt! Họ có ý nhắm chính Ðức Giêsu là người đã vi phạm ngày Sabát. Họ lôi người mù ra để điều tra xét hỏi và đòi anh ta phải kết án Ðức Giêsu.

Chứng nhân kiểu mẫu

Nhưng chính trong khi chịu thử thách, người mù đã đứng về phe Ðức Giêsu và trở thành người làm chứng cho Người. Anh trở nên chứng nhân kiểu mẫu của Ðức Giêsu vì anh sẵn sàng đương đầu với mọi cam go; kể cả bị loại bỏ khỏi hội đường Do Thái Giáo. Bằng mọi giá anh luôn trung thực với lời chứng của anh, đó là: "Ông ấy là người bởi Thiên Chúa mà đến" (c.33)

+ Lời phán quyết cuối cùng thuộc về Ðức Giêsu. Người lên tiếng xét xử cả hai bên. Một đàng, Người xác nhận lòng tin của người mù. Người đến gặp anh và cho anh biết Người chính là Ðức Kitô Con Thiên Chúa (cc.35-38). Ðàng khác Người kết tội người Pharisêu: Chúng có mắt mà không thấy nên chúng mới thật là người mù (c.39).

Một số câu hỏi gợi ý

1. Bạn hãy so sánh hoàn cảnh người mù tin vào Ðức Giêsu và hoàn cảnh của các Kitô hữu chúng ta hiện nay tin vào Ðức Kitô: có những điều gì khác và những điều gì giống nhau? Những thách đố và những khó khăn mà tín hữu chúng ta gặp phải ngày nay có khó hơn xưa chăng?

2. Bạn nghiệm thấy như thế nào về lập trường của người mù chọn về phe với Ðức Giêsu? Anh đã phải trả giá như thế nào về chọn lựa đó?

3. Bạn nghĩ gì về phán quyết cuối cùng do Ðức Giêsu? Ðối với người mù? Ðối với người Pharisêu?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page