Chúc Tụng Chúa Muôn Ðời

Những cử hành Phụng Vụ Lời Chúa trong Mùa Vọng năm 1999
trích tập sách do Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh ở Roma soạn thảo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai, Radio Veritas Asia, Philippines


Bài I:
Niềm Mong Ðợi của Con Người Ngày Nay

"Nhân loại ngày nay đang trải qua giai đoạn mới của lịch sử, được ghi dấu bởi những thay đổi sâu xa và nhanh chóng... Chúng ta có thể nói về một cuộc biến đổi thật sự trên bình diện xã hội và văn hóa, một cuộc biến đổi gây ảnh hưởng trong đời sống tôn giáo" (Gaudium et Spes, Vui Mừng và Hy Vọng, số 4). "Thế giới ngày nay tỏ ra vừa mạnh vừa yếu, có khả năng thực hiện những điều tốt nhất hoặc xấu xa nhất; trước mặt nó, là con đường dẫn tới tự do hoặc nô lệ, tiến bộ hoặc thoái hóa, huynh đệ hoặc hận thù" (Vui Mừng và Hy Vọng, số 9). "Ðứng trước tiến bộ hiện nay của thế giới, càng ngày càng có nhiều người hoặc đặt vấn đề hoặc cảm nghiệm một cách sâu sắc mới mẽ về những vấn đề hết sức căn bản như: con người là gì? Ðâu là ý nghĩa của đau khổ, sự dữ, cái chết? Tại sao con người vẫn phải chịu những vấn đề đó, mặc cho những tiến bộ đã đạt được? Ðiều gì xảy ra sau cuộc sống trên trần gian nầy?" (Vui Mừng và Hy Vọng, số 10).
 
 

Lời nguyện mở đầu:

Lắng Nghe Lời Chúa

Bài đọc 1: Is 63, 16b-17a.19; 64,4-7:
"Xin Chúa mở cửa Trời ngự xuống!"
 
  Ðáp ca: TV 84 ( 85):
 
  Bài Ðọc II: 2 Pherô 3, 8-14
Chúng ta mong đợi trời mới đất mới
 
  Chúc tụng trước Phúc Âm: TV 84 (85),
 
  Phúc âm: Mt 24,37-44
Hãy tỉnh thức để được sẵn sàng khi Chúa đến!
 
  Bài Giảng
 
 

Lời Nguyện cộng đồng:

Lời chúc lành kết thúc:


Back to Radio Veritas Asia Home Page