GOSPELNET
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY NĂM B

TIN MỪNG: Mc 9, 2 - 10

ÐỨC GIÊ-SU BIẾN ÐỔI HÌNH DẠNG

Sáu ngày sau, Ðức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Ðức Giê-su. Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Ðức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a". Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng.

Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: "Ðây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người". Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Ðức Giê-su với các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Ðức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu "từ cõi chết sống lại" nghĩa là gì.

SUY NIỆM 1:

CHÚA VẪN ÐANG HIỂN DUNG QUANH TA TRONG CUỘC SỐNG

1. BẢN CHẤT VÀ HIỆN TƯỠNG

Khi cứu xét một sự vật, dù lớn hay nhỏ, tâm hay vật, trừu tượng hay cụ thể... bất cứ triết lý nào, đông phương cũng như Tây Phương, đều nói đến và phân biệt hai phạm trù căn bản này: bản chất và hiện tượng.

- Hiện tượng: là những gì hiện ra trước mắt mọi người, thấy được dễ dàng, và thường thay đổi, nay thế này mai thế khác. Chẳng hạn, đối với một người, thì hiện tượng là những gì liên quan đến hình dạng ( khuôn mặt, chiều cao, vẻ đẹp, mầu da ), khả năng ( trình độ văn hóa, nghề nghiệp, chuyên môn, tài nghệ ), tính nết ( quan niệm, tư tưởng, thói quen, các khuynh hướng ), sở hữu ( sự giàu nghèo, của cải, nhà cửa ), v.v

- Bản chất: là cái sâu thẳm bên trong, khiến cho một vật là chính nó, chỉ thấy được bằng trí tuệ, và tương đối không thay đổi.

2. KHI ÐỨC GIÊ-SU HIỂN DUNG, CÁC TÔNG ÐỒ THẤY ÐƯỠC BẢN CHẤT CỦA NGÀI

Khi sống với Ðức Giê-su, các Tông Ðồ chỉ thấy được những hiện tượng bên ngoài của Thầy mình: thân xác, thói quen, lời nói, việc làm, với những lời giảng dạy, những phép lạ, v.v... Từ đó các ông dự đoán về bản chất của Thầy mình: trước hết Ngài là một Thầy Ðạo vì Ngài dạy về đạo lý, tôn giáo; kế đến Ngài là người được Thiên Chúa sai đến, là người của Thiên Chúa, vì Ngài có thể nhân danh Thiên Chúa mà làm phép lạ, chữa bệnh, trừ quỷ... Sự hiểu biết của các ông về bản chất của Ngài chỉ là dự đoán, căn cứ trên những hiện tượng mà các ông thấy được, tuy đúng, nhưng chưa phải là bản chất đích thực và sâu xa của Ngài.

Nhưng vào thời điểm của bài Tin Mừng này, các ông được nhìn thấy nhãn tiền bản chất của Thầy mình qua những hình ảnh mang tính biểu tượng diễn ra trước mắt các ông. Ngài đứng giữa Mô-sê và Ê-li-a, là hai nhân vật vĩ đại tiêu biểu cho Lề Luật và các Ngôn Sứ, là hai thực tại nền tảng của tôn giáo Do-thái. Ðứng giữa hai ông, điều đó có nghĩa là Ngài lớn hơn hai ông. Toàn cảnh - với y phục rực rỡ, mây trắng bao phủ - biểu tượng cho sự vinh quang cùng tột của Ngài. Câu nói từ trong đám mây phán xuống cho các ông biết rõ bản chất đích thực của Ngài: "Ðây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người". Vậy thì Ngài chính là Con Thiên Chúa. Ðiều các ông thấy bằng mắt, nghe bằng tai về Thầy mình hôm nay là bản chất đích thực của Ngài, khác với bình thường các ông chỉ thấy những hiện tượng bên ngoài của Ngài.

3. CHÚNG TA CẦN THẤY ÐƯỠC BẢN CHẤT CỦA MÌNH VÀ THA NHÂN

Trong đời sống, chúng ta chỉ nhìn thấy được những hiện tượng bên ngoài của sự vật, của người này người nọ. Và qua những hiện tượng ấy, tâm trí ta tìm kiếm, khám phá ra bản chất của sự vật, của con người. Tuy nhiên, nếu chỉ căn cứ vào những hiện tượng bên ngoài, sự phán đoán của ta về bản chất của sự vật hay của con người có thể sai lầm. Thấy được bản chất đích thực của người, việc, vấn đề ta gặp trong cuộc đời là điều hết sức quan trọng để chúng ta hành xử đúng, thích hợp.

Trong đời sống, rất nhiều khi chúng ta đối xử với người khác, theo những hiện tượng mà ta thấy được nơi họ, chứ không theo bản chất đích thực của họ. Hiện tượng là cái có thể thay đổi, nay còn mai mất, nay thế này mai thế khác: như của cải, tài năng, quyền lực... Thật vậy, nhiều người hôm trước còn giàu nứt khố đổ vách, hôm sau biến thành trắng tay. Nhiều người khi gặp lại sau nhiều năm xa cách, ta không ngờ được tính tình của họ đã đổi trắng thay đen quá nhanh chóng và sâu xa... Nói cụ thể hơn, nhiều khi cách chúng ta đối xử với tha nhân tùy thuộc vào sự giàu nghèo, vào quyền lực, vào tính nết của họ... Chúng ta không nhìn vào bản chất đích thực của họ và đối xử theo bản chất ấy.

4. BẢN CHẤT ÐÍCH THỰC CỦA CON NGƯỜI: LÀ HÌNH ẢNH VÀ LÀ CON CÁI CỦA THIÊN CHÚA, ÐƯỠC DỰNG NÊN GIỐNG NHƯ NGÀI

Sự hiển dung của Ðức Giê-su cho các Tông Ðồ và cho cả chúng ta thấy bản chất đích thực của Ngài. Kinh Thánh, hay Ðức Tin, cho ta biết bản chất đích thực và sâu xa nhất của ta và của những người mà ta gặp trong cuộc đời. Họ và ta đều được Thiên Chúa tạo dựng "theo hình ảnh của Ngài" ( St 1, 27; 9, 6; Ep 4, 24 ), "giống như Ngài" ( St 1, 26; 5, 1 ), để trở thành "con cái Ngài" ( Lc 20, 36; Ga 11, 52; Rm 8, 14.16.21; Gl 3, 26; 1 Ga 3, 1.2.10 ). Họ và ta đã được Thiên Chúa "ban tặng một điều rất quý báu và trọng đại""được thông phần bản tính của Ngài" ( 2 Pr 1, 4 ). Mà bản tính của Ngài là thần linh, nên khi "được thông phần bản tính của Ngài", một cách nào đó, họ và ta cũng mang bản tính thần linh nơi bản chất mình ( x. Tv 82, 6; Ga 10, 35 ).

Ðức Tin Ki-tô Giáo cho chúng ta thấy phẩm giá nội tại của con người thật hết sức cao cả. Nếu nhìn bằng con mắt Ðức Tin, và thật sự hành xử đúng theo những gì Ðức Tin đòi hỏi, chúng ta sẽ phải coi trọng chính bản thân mình và mọi người chung quanh ta biết bao !

Coi trọng bản thân đòi buộc ta phải sống thánh thiện, tốt lành, cao thượng xứng với bản chất cao quý của mình. Sống hèn hạ, tội lỗi không chỉ là tự khinh rẻ bản thân mình, mà còn giống như làm dơ bẩn hay chà đạp hình ảnh của Thiên Chúa. Một cách nào đó, đó là vũ nhục Thiên Chúa. Tương tự như con của một ông vua mà sống một cách hèn hạ, nhục nhã, mất phẩm giá, điều này làm mất mặt nhà vua, làm nhà vua phải xấu hổ trước mặt thần dân.

Coi trọng mọi người đòi buộc chúng ta phải cư xử với họ đúng với bản chất cao quý của họ. Bất cứ ai, hễ đã là người thì ta đều phải coi trọng, cho dù người đó hiện ra thế nào trong thế giới hiện tượng: nghèo nàn, dơ bẩn, hèn hạ, xấu xa, tội lỗi, hay có những hành vi bỉ ổi, đáng khinh... Dù họ thế nào, hễ đã là người, thì họ đáng kính trọng, chính vì bản chất của con người rất cao trọng. Luật pháp các nước nói chung đều cho việc cố ý giết người là một tội nặng, đáng chịu hình phạt nặng nhất, cho dù người bị giết là người có những hành vi hèn mạt hay tội lỗi đến đâu. Ðiều đó cho thấy luật pháp các nước đã nhìn nhận phẩm giá cao quý của con người, bất chấp con người thế nào.

Là người Ki-tô hữu, đúng ra ta phải luôn luôn thấy mọi người đều "hiển dung" trước con mắt Ðức Tin của mình, nghĩa là ta phải thấy được bản chất đích thực rất cao quý của mọi người. Nếu ta thật sự tôn trọng và yêu mến Thiên Chúa, thì tất nhiên ta phải tôn trọng và yêu mến con cái của Ngài, hình ảnh của Ngài, là những con người cụ thể chung quanh ta.

Thiên Chúa thì vô hình, nhưng hiện thân của Ngài thì rất hữu hình bên cạnh ta, chung quanh ta. Nếu ta không tôn trọng và yêu mến những hiện thân cụ thể ấy của Ngài, thì sự tôn trọng và yêu mến Ngài nơi ta chỉ là một ảo tưởng. Thánh Gio-an nói: "Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa" mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy" ( 1 Ga 4, 20 ).

Lạy Cha, việc Ðức Giê-su hiển dung trước mắt các Tông Ðồ khiến các ông nhìn thấy bản chất đích thực và cao trọng của Ngài là Con Thiên Chúa. Nếu con mắt Ðức Tin của con còn trong sáng, tinh nhuệ, ắt con cũng thấy mọi người chung quanh con "hiển dung" trước mắt con với bản chất rất cao trọng của họ: là hình ảnh và là con cái của Cha. Xin cho con biết biểu lộ lòng yêu mến và tôn trọng Cha một cách cụ thể qua việc yêu thương và quý mến những người đang sống chung quanh con, bất chấp họ là người thế nào.

Gs. NGUYỄN CHÍNH KẾT

SUY NIỆM 2:

BIẾN HÌNH

Trong đời, có những giây phút mà ta mong muốn kéo dài mãi, nhưng nó lại trôi qua nhanh như làn gió thoảng. Ðó là những giây phút hạnh phúc. Giây phút ấy thánh Phê-rô hôm nay đã được hưởng khi nhìn ngắm dung nhan Ðức Giê-su biến hình. Ðức Giê-su đưa ba môn đệ thân tín theo trong cuộc biến hình để huấn luyện họ. Cuộc biến hình của Người diễn tiến qua ba giai đoạn.

GIAI ÐOẠN THỨ NHẤT: LÊN NÚI

Theo quan niệm của người Do thái núi cao là nơi Chúa ngự. Vì thế lên núi là đi gặp gỡ Chúa. Lên núi là một việc làm đòi nhiều cố gắng. Phải dứt bỏ khỏi những ràng buộc của cuộc sống thường ngày với những lo toan bận bịu cho bản thân, cho gia đình. Phải dành thời giờ rộng rãi cho việc leo núi. Phải phấn đấu với bản thân khi leo lên độ cao dốc dác khó đi. Nhưng lên đỉnh rồi ta sẽ thấy tâm hồn nhẹ nhàng thư thái. Ðức Giê-su chỉ đưa theo ba Môn Ðệ thân tín vì gặp gỡ với Chúa là một gặp gỡ thân tình. Chúa muốn ta đến với Chúa trong tình thân mật. Chúa muốn cùng ta thực hiện một tương giao giữa tâm hồn với tâm hồn. Chúa muốn cùng ta đối thoại riêng tư diện đối diện. Tình yêu triển nở trong thiên nhiên và trong thanh vắng. Núi cao thanh vắng là nơi chốn thuận tiện cho ta đón nhận tình yêu của Chúa và bày tỏ với Người tình yêu của ta.

GIAI ÐOẠN THỨ HAI: BIẾN HÌNH

Trên núi cao, Ðức Giê-su gặp gỡ thân mật với Chúa Cha. Bỗng chốc Người biến hình. Y phục trở nên trắng như tuyết. Khuôn mặt Người sáng láng. Thực ra, ai gặp được Chúa cũng đều biến hình. Ta hãy nhớ lại ông Mô-sê. Sau khi ở trên núi Si-nai 40 đêm ngày tiếp xúc thân mật với Chúa, mặt ông trở nên sáng láng đến độ, khi ông xuống núi, dân chúng không dám nhìn vào. Ông phải lấy khăn che mặt, dân chúng mới dám đến gần ông.

Gần đèn thì sáng. Tiếp xúc thân mật với Chúa sẽ làm thay đổi tâm hồn ta. Tình yêu của Chúa sẽ đốt nóng tâm hồn ta, xua đi sự thờ ơ nguội lạnh. Sự dịu dàng của Chúa sẽ làm cho ta bớt đi tính độc ác khắc nghiệt. Sự khiêm nhường của Chúa sẽ diệt trừ thói kiêu căng trong ta. Sự bao dung của Chúa sẽ mở rộng tâm hồn để ta biết đón nhận anh em. Sự tha thứ của Chúa đổi mới tâm hồn, rửa sạch mọi nhơ uế trong ta. Càng gần gũi Chúa, tâm hồn ta càng được thanh luyện khỏi mọi nhỏ nhen, ích kỷ. Càng yêu mến Chúa, ta càng thêm yêu mến anh em. Càng kết hiệp mật thiết với Chúa, tâm hồn ta càng nên giống Chúa hơn.

GIAI ÐOẠN BA: XUỐNG NÚI

Khi đã hưởng nếm hạnh phúc ngọt ngào ở bên Chúa rồi, ta chẳng muốn lìa xa Chúa nữa. Thánh Phê-rô, trong giây phút hạnh phúc tuyệt vời, đã xin Chúa cho dựng ba chiếc lều để ở lại vĩnh viễn trên núi. Nhưng giây phút hạnh phúc thật ngắn ngủi. Ðức Giê-su đưa các môn đệ trở xuống. Xuống núi để chu toàn nhiệm vụ trần gian. Nhiệm vụ ấy rất nặng nề. Ðức Giê-su phải chịu đau khổ, chịu vác Thánh Giá, chịu đóng đinh, chịu chết rồi mới Phục Sinh.

Thánh Phê-rô cùng các Tông Ðồ còn phải phấn đấu với những yếu đuối, sa ngã, còn phải nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách trong việc rao giảng Tin Mừng, còn phải chịu đau khổ vì Thày chí thánh, còn phải trải qua cái chết đớn đau rồi mới tới được Núi Thánh thiên quốc như lòng mong ước.

Trong cuộc sống người tín hữu, lên núi chính là những giây phút dành cho việc cầu nguyện, tiếp xúc thân mật với Chúa. Ðó là những buổi tham dự Thánh Lễ, đọc kinh và nhất là những giờ cầu nguyện riêng tư, những buổi Tĩnh Tâm lâu giờ trong thinh lặng. Ðể đến với Chúa và nhất là để kết hiệp với Chúa trong những giờ cầu nguyện, ta phải phấn đấu rất nhiều.

Trong thân mật, Chúa sẽ dạy bảo ta về đường lối của Chúa, sẽ uốn nắn ta theo chương trình của Người và sẽ biến đổi ta nên giống hình ảnh Người. Ta có thể cộng tác vào cuộc biến hình khi khao khát kết hiệp với Chúa, khi cố gắng thanh luyện bản thân, khi quên mình, ngoan ngoãn để mặc Chúa hướng dẫn bước đường.

Kỷ niệm ngọt ngào trong những giờ sống hạnh phúc bên Chúa sẽ là sức mạnh nâng đỡ ta trong những khó khăn gian khổ của đời sống. Núi Thánh sẽ trở thành quê hương yêu dấu để tâm hồn ta luôn hướng về, dù còn phải vượt qua rất nhiều trở ngại cách ngăn. Thiên Ðàng thoáng thấy qua những giờ kết hiệp với Chúa sẽ là nguồn động viên giúp ta chu toàn mọi nghĩa vụ của con người. Như thế, khi đã xuống núi rồi, ta vẫn còn mong ước và sẽ trở lên núi mỗi khi có dịp.

Lạy Trái Tim Chúa Giê-su hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin uốn lòng con nên giống Trái Tim Chúa. Amen.

Gm. NGÔ QUANG KIỆT, Giáo Phận Lạng Sơn

SUY NIỆM 3:

"HÃY VÂNG NGHE LỜI NGƯỜI"

Trọng tâm của Phụng vụ Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm B là việc Thiên Chúa Cha giới thiệu Ðức Giê-su, Con yêu dấu của Người, cho chúng ta và mời chúng ta hãy nghe lời Người Con ấy. Ðó cũng là điều cốt yếu nhất của đời sống Ki-tô hữu. Chúng ta hãy đón nhận sứ điệp và tìm cách đáp lại lòng mong đợi của Thiên Chúa như tổ phụ Áp-ra-ham đã hết lòng tin tưởng phó thác và vâng phục Thiên Chúa.

I. TÌM HIỂU LỜI CHÚA

1. Bài đọc 1: St 22, 1 - 2; 9A; 10 - 13; 15 - 18:

Ðây là câu chuyện Áp-ra-ham dâng đứa con duy nhất của mình là I-xa-ác làm lễ tế cho Thiên Chúa theo lệnh truyền của Người. Thật ra Thiên Chúa chỉ thử lòng tổ phụ xem ông có hết lòng với Người không thôi. Và một khi Thiên Chúa đã thấy Áp-ra-ham hết lòng với Người rồi thì Người long trọng thề hứa với ông:

"Bởi vì ngươi đã không tiếc con một của ngươi, nên Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sai trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời Ta"

2. Bài đọc 2: Rm 8, 31b - 34:

Ðể thuyết phục tín hữu Rô-ma ( và tín hữu ở khắp mọi nơi mọi thời ) tin vào Tình Thương vô bờ bến của Thiên Chúa, Thánh Phao-lô lý luận một cách chắc nịch: "Một khi đã ban Con Một của Người cho chúng ta, thì lẽ nào Thiên Chúa lại không ban tất cả cho chúng ta ?"

3. Bài Tin Mừng: Mc 9, 2 - 10: Là câu chuyện Chúa Giê-su biến hình trên núi, trước mặt ba Môn Ðệ thân tín nhất là Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. Ba Môn Ðệ này chẳng những thấy Thầy mình thay hình đổi dạng sáng láng rạng ngời, mà các ông còn thấy cả Ê-li-a và Mô-sê là hai nhân vật nổi tiếng của Cựu Ước xuất hiện và đàm đạo với Ðức Giê-su. Ê-li-a tượng trưng cho hàng ngũ các Ngôn Sứ, còn Mô-sê tiêu biểu cho Lề Luật. Ê-li-a và Mô-sê tượng trưng cho Cựu Ước, cho truyền thống ngàn đời của Giao Ước Si-nai.

Trong khung cảnh "thần tiên" ấy ba Môn Ðệ còn nghe được lời của Thiên Chúa Cha vang lên từ trong đám mây: "Ðây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người". Ðó chính là sứ điệp của Lời Chúa dành cho ba Môn Ðệ thân tín của Ðức Giê-su xưa và cho tất cả mọi Ki-tô hữu ngày nay.

4. Sứ điệp của Lời Chúa: "Ðây là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người"

a. Sứ điệp dành cho ba Môn Ðệ thân tín của Ðức Giê-su xưa

Trước hết, lời "Ðây là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người" là sứ điệp Thiên Chúa Cha gửi trực tiếp cho ba Môn Ðệ thân tín nhất của Ðức Giê-su là Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. Sau này chính ba Môn Ðệ này còn được hưởng một ưu ái khác của Ðức Giê-su là được vào Vườn Cây Dầu với Thầy.

Nghe lời Ðức Giê-su không có nghĩa là nghe tiếng Người nói mà là nghe theo lời Người dạy, tức làm theo lời Người dạy. Phúc Âm cho chúng ta thấy ba Môn Ðệ này ( cũng như các Môn Ðệ khác ) không hề dễ dàng hiểu được đường lối của Thầy.

Sau hai lần loan báo về Cuộc Thương Khó và Phục Sinh, Ðức Giê-su lên đường tiến về Giê-ru-sa-lem, thì hai ông Gio-an và Gia-cô-bê còn "vận động ngoại giao" để được giao hai ghế quan trọng nhất trong chính phủ mà các ông tưởng là Thầy mình sẽ thành lập: một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả: tức một người là cánh tay mặt, một người là cánh tay trái của Ðức Giê-su ! Còn Phê-rô thì đã chối Thầy ba lần khi bị một người đầy tớ gái hạch hỏi.

Các sự kiện trên cho chúng ta thấy đón nhận sứ điệp Lời Chúa thật không đơn giản, ngay với các Môn Ðệ thân tín của Ðức Giê-su. Chỉ sau khi nhận được Thánh Thần, thì các ông mới hiểu và mới có sức mạnh để sống theo sứ điệp ấy một cách trọn vẹn.

b. Sứ điệp cho tất cả các Ki-tô hữu ngày nay:

Nhưng lời "Ðây là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người" cũng là sứ điệp mà Thiên Chúa Cha dành cho mọi Ki-tô hữu thuộc mọi thời, ở mọi nơi. Vì mọi Ki-tô hữu đều đã nghe được lời mời gọi của Thiên Chúa và của chính Ðức Giê-su để trở thành Môn Ðệ của Người. Môn Ðệ thì phải nghe Thầy, phải sống theo Thầy là lẽ đương nhiên.

c. Chúng ta phải làm gì để đón nhận và sống sứ điệp của Thiên Chúa ?

Muốn nghe lời Ðức Giê-su thì chúng ta phải yêu mến Người hết lòng, hết sức, hết trí khôn và hết linh hồn. Chúng ta chỉ có thể yêu mến Ðức Giê-su như thế khi chúng ta cảm nghiệm được tình thương vô bờ bến của Chúa Cha và của chính Ðức Giê-su dành riêng cho chúng ta. Chúa Cha đã không tiếc gì với chúng ta, đến Con Một yêu dấu của Người, Người còn ban "nhưng-không" cho chúng ta. Chúa Giê-su Ki-tô đã chịu mọi cực hình, đã chịu chết trên thập giá và đã đổ hết máu mình vì chúng ta. "Không có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu của kẻ đã hiến mình vì người mình yêu". Ðức Giê-su đã tuyên bố như thế và đã thực hiện lời tuyên bố ấy một cách trọn vẹn.

Ðáp lại tình yêu trời biển của Thiên Chúa Cha, của Thiên Chúa Con là Ðức Giê-su Ki-tô, người Ki-tô hữu không có cách nào khác ngoài cách yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn. Chỉ có lòng yêu mến với cường độ cao như thế mới thúc đẩy người Ki-tô hữu nên giống Chúa Giê-su và tuân giữ lời Người.

Muốn yêu mến, nên giống Chúa Giê-su và tuân giữ lời Người thì người Ki-tô hữu phải biết Người ( vô tri bất mộ ). Không phải biết cách hời hợt, qua loa như đại đa số Giáo Dân Việt Nam, mà biết cách sâu sắc như những người bạn tâm giao, như những cặp vợ chồng biết nhau.

Muốn biết Chúa Giê-su sâu sắc như thế thì người Ki-tô hữu phải thường xuyên gặp gỡ, gần gũi, trò chuyện, tâm tình với Người, tức phải đi vào lòng Người. Ðó chính là đời sống cầu nguyện, đời sống nội tâm. Ðó chính là cách sống đạo lấy Lời Chúa làm trung tâm, làm động lực và làm khởi điểm mọi suy nghĩ và hành động của người Ki-tô hữu.

Vì thế mà việc siêng năng đọc, suy niệm, học hỏi và cầu nguyện với Lời Chúa trong Thánh Kinh, nhất là trong Tân Ước, cách riêng trong 4 sách Tin Mừng phải là một thực hành thường xuyên nhất, tức "thường nhật" của người Ki-tô hữu. Cũng vì thế mà mọi hoạt động của Thừa Tác Vụ Lời Chúa của Giáo Hội ( Giáo Lý, bài giảng, sách báo... ) phải tập trung vào việc giúp người Ki-tô hữu biết cách tiếp cận với Lời Chúa một cách hiệu quả và phong phú.

Nhìn vào thực tế, chúng ta thấy nhiều Giáo Xứ chưa quan tâm đủ đến công việc quan trọng này. Giáo Lý trẻ em và tân tòng, thay vì ép các em học thuộc lòng những câu, những ý của bài học Giáo Lý, việc quan trọng hơn là chúng ta giúp các em biết sống thân mật, riêng tư với Chúa, biết cách nói với Chúa và nhất là biết nghe Chúa nói với mình; là chúng ta tập cho các em thói quen đọc Tin Mừng mỗi ngày và tích cực học hỏi Thánh Kinh. Do cách giáo dục Ðức Tin nặng tính lý thuyết kể trên, nên ngày nay nhiều Giáo Dân Việt Nam vẫn không hiểu Lời Chúa có tầm quan trọng như thế nào, và trong cách hành đạo họ chỉ dừng lại ở việc đọc kinh và tham dự thánh lễ một cách chiếu lệ, hình thức.

Thiết tưởng công việc hết sức quan trọng và cấp bách mà Giáo Hội Việt Nam phải thực hiện lúc này và từ nay trở đi là tập cho mọi Giáo Dân có thói quen đọc Tin Mừng mỗi ngày, biết lắng nghe, đón nhận và thực thi Lời Chúa một cách tự nguyện tự giác, biết cách cầu nguyện tự phát với Lời Chúa trong đời sống cá nhân và cộng đoàn của họ.

III. SỐNG LỜI CHÚA

Mỗi ngày tôi sẽ dành tối thiểu 15 phút để đọc, suy niệm Lời Chúa và trao đổi tâm tình với Chúa Giê-su Ki-tô, để đón nhận và thực thi Lời Người.

IV. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA

Lạy Thiên Chúa là Cha, chúng con cảm tạ Cha đã cho chúng con biết Ðức Giê-su là Con Yêu Dấu của Cha và đã nhắn nhủ chúng con hãy nghe lời Người. Xin Cha ban cho chúng con lòng yêu mến Ðức Giê-su Ki-tô Con Yêu Dấu của Cha và biết chăm chú lắng nghe Lời Người.

Lạy Chúa Giê-su, chúng con rất muốn thực hiện điều Chúa Cha đã căn dặn chúng con "Này là Con Ta yêu dấu hãy nghe lời Người". Chúng con muốn nghe lời của Chúa. Chúng con muốn thực hành lời của Chúa. Nhưng chúng con yếu đuối, không đủ sức mạnh, không đủ can đảm, không đủ tin tưởng phó thác để sống theo lời Chúa dạy. Xin Chúa ban ánh sáng, sức mạnh, lòng tin tưởng cho chúng con để chúng con thực hiện được điều Chúa ước muốn và chờ đợi ở chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con biết rằng: chúng con chỉ có thể thực hiện được lời căn dặn của Thiên Chúa Cha "hãy nghe lời Người" khi chúng con được Chúa Thánh Thần tác động. Xin Chúa hãy đổi mới tâm hồn chúng con một cách mạnh mẽ để chúng con biết đón nhận và thực thi sứ điệp Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày của chúng con. Amen.

Gs. Giê-rô-ni-mô NGUYỄN VĂN NỘI

CẦU NGUYỆN:

XIN BIẾN ÐỔI CON

Lạy Chúa Giê-su,

Xin biến đổi con, xin biến đổi con từ từ qua cầu nguyện.

Mỗi lần con thấy Chúa, xin biến đổi ánh mắt con.

Mỗi lần con rước Chúa, xin biến đổi môi miệng con.

Mỗi lần con nghe Lời Chúa, xin biến đổi tai con.

Xin làm cho khuôn mặt con ngời sáng hơn sau mỗi lần gặp Chúa.

Ước chi mọi người thấy nét tươi tắn của Chúa trong nụ cười của con,

Ước chi ai cũng gặp được sự dịu dàng của Chúa trong lời nói của con.

Thế giới hôm nay không cần

Những Ki-tô hữu có bộ mặt chán nản và thất vọng.

Lạy Chúa Giê-su,

Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm

Ðể cùng đi với Chúa, cùng đi với tha nhân

Trên những nẻo đường khấp khểnh gian truân. Amen.

Trích trong tuyển tập RABBOUNI

CÂU TRUYỆN 1:

HAI BIỂN

Ở xứ Pa-lét-tin có hai cái biển. Một thì xanh ngát và đầy tôm cá. Những mảng cây tươi tốt tô điểm đôi bờ, cành cây vươn dài toả bóng mát dọc ven biển, nơi vang vang tiếng nô đùa của trẻ thơ. Biển này lấy nước từ sông Gio-đan. Biển như luôn reo vui dưới ánh mặt trời. Người xây nhà, chim làm tổ và mọi sự sống ở nơi đây đều tưng bừng vui tươi. Sông Gio-đan cũng xuôi về hướng nam và đổ vào một biển khác. Biển này không có cá, chẳng có tiếng lá vi vu, chẳng có tiếng chim ca, không có tiếng cười đùa của trẻ thơ. Người lữ hành, trừ phi gấp gáp chẳng đặng đừng, luôn tránh né và chọn con đường khác. Bầu khí nặng nề bao trùm mặt biển.

Ðiều gì đã tạo nên sự khác biệt lớn lao này ? Không phải do nước sông Gio-đan: chính giòng sông đã trút cạn dòng chảy ngọt ngào nhất của mình cho cả hai biển này. Cũng chẳng phải vì vùng đất nơi hai biển này hiện diện. Hóa ra điểm khác biệt chính yếu là: Biển Ga-li-lê NHẬN MÀ KHÔNG GIỮ sông Gio-đan cho riêng mình. Một giọt chảy vào, thì cũng có một giọt chảy ra. Còn biển kia thì GIỮ TẤT CẢ NHỮNG GÌ NÓ NHẬN, một cách ích kỷ. Nó không thấy mình phải rộng lượng. Mỗi giọt nhận được, nó đều giữ riệt cho mình.

Biển Ga-li-lê CHO và nó SỐNG. Còn Biển kia thì CHẲNG HỀ BIẾT CHO. Người đời gọi nó là Biển CHẾT... Có hai loại biển ở đất Pa-lét-tin. Có hai loại người trên thế giới !

Báo TUỔI TRẺ, số ngày 11.3.2003, trg 8 -9, dịch từ Internet

CÂU TRUYỆN 2:

CHÚNG TA HÃY KHỞI SỰ YÊU THƯƠNG

Mấy tháng trời đã trôi qua, kể từ ngày cô Lella lòng tràn đầy hy vọng, đến nhận công việc tại một đất nước hoàn toàn xa lạ dưới hình thức xuất khẩu lao động. Thế nhưng, hiện tại thì Lella đã quá thất vọng và cô đơn. Xem ra giữa cô và những thiếu nữ cùng làm cùng sống, dường như có một hàng rào không thể vượt qua. Lella cảm thấy chơi vơi xa lạ giữa họ, những người mà cô một lòng quý mến muốn được gắn bó. Mọi sự chỉ tại vì cô phải dùng một ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ của mình, mà cũng chẳng phải của những người nghe cô !

Trước đó, người ta đã bảo cô là mọi người đều nói tiếng Pháp, và cô đã chuẩn bị học trước tiếng Pháp. Nhưng khi đến đây, phải giao dịch với người dân xứ này, cô nhận ra là họ chỉ học được đôi chút Pháp Văn ở trường rồi thôi, và hơn nữa, họ cũng thường không thích nói tiếng Pháp. Biết bao lần Lella đã thử cố gắng phá vỡ cái hàng rào ngăn cách cô với người khác ấy, nhưng vô ích. Cô chẳng biết bây giờ cô phải sống, phải cư xử, phải ăn nói với đồng nghiệp như thế nào đây ?

Cô còn nhớ rành rành nét mặt buồn bã của cô bạn tên là Marie. Chiều hôm đó, cô ta lên phòng, đóng xập cửa lại, không ăn uống gì cả. Lella tìm cách gặp gỡ Marie, nhưng rồi cô lại dừng chân trước cửa phòng, lòng sợ sệt và e ngại. Cô muốn gõ cửa, nhưng rồi sau đó cô biết phải nói thứ ngôn ngữ nào cho Marie hiểu đây ? Cuối cùng thì Lella đành bỏ đi, bất lực.

Sáng hôm sau, đến Nhà Thờ, Lella ngồi vào hàng ghế cuối cùng, tay ôm mặt để không ai nhìn thấy những giọt nước mắt đang trào ra. Ðây là nơi chốn duy nhất không cần phải sử dụng một thứ ngôn ngữ xa lạ, cũng chẳng cần phải giải thích, vì Chúa thì dường như hiểu tất cả những gì đang khắc khoải trong tâm hồn Lella. Cô đã cầu nguyện: "Lạy Chúa, tại sao con lại không thể san sẻ gánh vác thập giá của các cô bạn đồng nghiệp của con ? Tại sao con lại không thể nói với họ điều mà chính Chúa đã cho con hiểu mỗi khi con gặp gỡ Chúa, rằng: mỗi niềm đau khổ đều là cơ hội để đón nhận tình yêu thương ?"

Lella nán lại rất lâu trong Thánh Ðường, ngước mắt nhìn về phía Nhà Tạm, như thể chờ đợi câu trả lời của Ðấng đã chiếu sáng vào mọi ngõ ngách tăm tối trong đời cô. Cô bất giác mở sách Tin Mừng, tìm đoạn văn Lời Chúa của ngày hôm ấy và cô đọc thấy: "Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian !" ( Ga 16, 33 ). Những lời này tràn xuống như dầu đổ trên tâm hồn Lella, và cô thật sự đã tìm lại được bình an.

Khi trở về nhà để ăn sáng, Lella vô tình lại đứng đối diện với Agnès, cô bạn có bổn phận lo bếp núc và nhà ăn. Lella gật đầu chào Agnès thật ân cần, rồi lặng lẽ bước đến chỗ để đồ, cô xắn tay áo, giúp cô bạn gái sửa soạn bữa sáng. Và không ngờ, lần đầu tiên Agnès đã mỉm cười thân thiện với Lella...

Người đầu tiên từ phòng ngủ xuống nhà ăn hôm ấy là Marie. Cô lẻn xuống bếp để tìm một tách cà-phê mà không muốn giáp mặt ai. Nhưng Ma-rie đã dừng lại, vì dường như sự an bình nơi nụ cười khả ái của Lella đã lan tỏa và tác động lạ lùng trên tâm hồn của Marie hơn bất cứ một lời nói nào...

Chiều hôm đó, trên đường từ xưởng làm việc trở về nhà ở tập thể, Marie đã đạp xe đuổi kịp Lella, và cố gắng diễn tả một câu nói làm cho Lella hiểu được, cô thì thầm: "Lella thân yêu, chị không cần nói gì cả, ngày hôm nay, cách sống của chị đã bảo tôi, đã mời gọi tôi hãy cùng với chị, chúng ta hãy khởi sự yêu thương !"

Theo LỜI HẰNG SỐNG, 10.1998

CHỨNG TÁ:

MẸ CAM-QUÝT-NA CỦA LÀNG PHONG Ê-A-NA

Xin gửi đến Mẹ Cam-quýt-na những tâm tình nho nhỏ sau khi được gặp Mẹ và tận mắt chứng kiến công việc Mẹ đang làm. Những lời suy nghĩ lan man sau đây như muốn chia sẻ một chút gì đó về tinh thần với Mẹ trong công việc Mẹ đang được Hội Dòng trao phó.

Với những người chuyên lo công tác xã hội thì dần dần sẽ được mọi người đặt cho một cái tên riêng rất là đặc thù: Minh Cùi ( Anh Minh chuyên lo cho người cùi ), Thịnh Mọi ( Thầy Thịnh chuyên lo cho anh em dân tộc ), Quế Sida ( Sr. Hồng Quế chuyên lo cho các anh chị em bị nhiễm HIV... Tương tự, tại trại phong Ê-a-na của anh em dân tộc Ê-đê, có Sr. Mai, một Nữ Tu Dòng Nữ Vương Hòa Bình, cũng được mọi người đặt cho một cái tên riêng rất vui vui, rất thân thương: Mẹ Cam-quýt-na. Tên như thế chắc có lẽ vì Mẹ luôn tìm "cam - quýt - na" để lo cho người thiếu may mắn và có lẽ cũng vì cộng đoàn thấy Mẹ làm những việc giống giống như Mẹ Tê-rê-xa Can-quýt-ta đã làm bên Ấn-độ cho các bệnh nhân phong vậy.

Mẹ vẫn thường chạy đến gõ cửa những tấm lòng để họ chia sẻ công việc mà Mẹ đang gánh vác... chạy đây chạy đó để cho họ được một chút gì an ủi cho những mảnh đời bất hạnh. Vì lẽ sinh ra trên đời này chẳng ai muốn mình bị phong hay rơi vào những hoàn cảnh bi đát cả. Nếu ai nào đó rơi vào hoàn cảnh bị bệnh phong mới thấu hiểu nỗi đau là dường bao. Thế mà giữa những mảnh đời bất hạnh đó, bi đát đó có một mẹ Cam-quýt-na đã lo cho họ. Quả là giữa một vùng khí hậu Buôn Mê lạnh lẽo thì có một làn hơi ấm sưởi cho những cõi lòng lạnh lẽo được ấm lại.

Biết được ở huyện Krông-nô có một trại phong dành cho người Ê-đê, muốn vào lắm, nhưng điều kiện chưa cho phép, nên Mẹ không làm được gì. Nhẫn nại chờ đợi và rồi Mẹ đã vào được trong đó, dẫu là không được ở lại thường xuyên nhưng với lòng nhiệt tâm Mẹ đã lo cho họ hết sức chu đáo. Nhờ các ân nhân giúp đỡ thông qua Hội Chân Phúc Damien, Mẹ đã gầy dựng được một trường mẫu giáo rất khang trang dành riêng cho các con em bệnh nhân phong. Vốn dĩ là người dân tộc vẫn thường bị phân biệt đối xử, đâm ra con em bệnh nhân phong lại càng khó mà học hành vui chơi tự nhiên với người thường.

Ê-a-na, một vùng đất nổi tiếng là "cày lên sỏi đá" thì với người Kinh hoặc người bình thường cũng phải bó tay, còn người phong dân tộc thì đành can đảm chấp nhận vậy. Họ cũng trồng trọt một ít khoảnh đất nho nhỏ, cũng chăn nuôi vài con gà, vài con heo mọi, người tàn phế nặng hơn thì ngồi một chỗ đan giỏ, đan gùi, cũng làm chút việc gì đó để bán cho khách du lịch ngoài thành phố... Nhưng rồi cái đói, cái rét, cái khổ vẫn đeo bám, vẫn cứ bao trùm họ suốt cả cuộc đời. Mẹ Cam-quýt-na cùng các chị Nữ Tu Nữ Vương Hòa Bình đã không quản đường sá bụi mù, đầy ổ voi, để vào nâng đỡ khích lệ họ, ít là về mặt tinh thần, để như nói với họ rằng: vẫn còn đó những tấm lòng gần xa luôn nhớ đến họ.

Ðầu xuân vừa rồi Mẹ Cam-quýt-na vào thăm họ, mang theo một chút quà của những tấm lòng vàng từ Sài-gòn chuyển lên, các gia đình nhận từ tay Mẹ những gói quà nhỏ bé ấy mà dường như hai hàng nước mắt lấp lánh. Với họ dường như không hề biết cái Tết là gì cả. Cơm chưa đủ no, áo chưa đủ ấm lấy gì mà Tết với nhất. Tôi đọc được nơi ánh mắt của những bệnh nhân phong một tâm tình thật sâu xa, chắc có lẽ họ cũng chờ nơi Mẹ một chút gì đó về vật chất nhưng điều mà họ cần nơi Mẹ hơn chính là Tấm Lòng, chỉ có Tấm Lòng Mẹ mới đến và đồng hành với họ trong quãng đời bất hạnh còn lại.

Bên cạnh trại phong Ê-a-na ở huyện Krông Nô này thì trên hai vai gầy guộc của Mẹ còn đó hàng trăm em dân tộc thiểu số nghèo mà mẹ phải chạy ăn, chạy học cho các em từng bữa... Như thường lệ Mẹ và các chị ở cộng đoàn dự Thánh Lễ sáng ở Nhà Thờ Toà Giám Mục. Năm hết, Tết đến, vậy mà Mẹ thấy một em gái người dân tộc mà Mẹ lo cho ăn học vẫn dự lễ trong khi các em khác đã về ăn Tết với gia đình. Hỏi thăm thì em nói là em không có tiền về xe. Thế là Mẹ loanh quanh chạy đi xin, đi mượn ngay tiền xe để em được về thăm nhà. Mẹ kể lại tất cả câu chuyện ấy với chất giọng nhỏ nhẹ khiêm tốn và đầy tình thương. Tôi thấy nơi Mẹ mang một tấm lòng của người Mẹ ruột chứ không còn là người ngoài nữa.

Một lần được tiếp xúc với Mẹ và chứng kiến tận mắt trại phong mà Mẹ lo tôi cảm nhận được nỗi lo toan của Mẹ là dường bao. Dẫu xa Mẹ rồi nhưng trong tâm khảm tôi luôn mang hình ảnh của Mẹ Cam-quýt-na tận tụy lo cho người dân tộc. Không làm được gì để giúp Mẹ cả, tôi chỉ xin được hiệp với Mẹ trong lời nguyện.

Mùa Chay đã về, con luôn cầu xin Chúa gửi đến cho Soeur Mai cùng tất cả các soeurs khác thật nhiều những bàn tay góp sức, thật nhiều những tấm lòng vàng sẵn sàng chia sẻ hơn nữa, để cộng tác với các soeurs trong nhiệm vụ đã được Giáo Hội mời gọi và được Hội Dòng trao phó.

Ts. VŨ QUỐC THỊNH, DCCT

THÔNG TIN:

NHỮNG KHOẢN TIỀN VÀ QUÀ ÂN NHÂN MỚI CHIA SẺ

- Một Linh Mục ẩn danh ( Sài-gòn ) giúp người nghèo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 VND

- Một nha sĩ ẩn danh ( Sài-gòn ) giúp học bổng trẻ em nghèo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100.000 VND

- Một ân nhân ẩn danh ( Sài-gòn ) giúp người nghèo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 VND

- Một gia đình Giáo Xứ Bùi Phát ( Sài-gòn ) giúp người nghèo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 VND

- Ông Phạm Hiệp Thành ( Sài-gòn ) giúp học bổng trẻ em nghèo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 VND

NHỮNG KHOẢN TIỀN VÀ QUÀ TRỠ GIÚP ÐÍCH DANH

- Gia đình cô Trúc ( Gx. ÐMHCG Sài-gòn ) giúp mua gậy cho người khiếm thị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 VND

- Ông Phạm Ruệ và các ân nhân ( Hoa Kỳ ) giúp mua gậy Thiên Ân cho người khiếm thị . . . . . . . . . . 100 USD

- Bà Anne Marie Trần ( Hoa Kỳ ) giúp mua 100 cây gậy Thiên Ân cho người khiếm thị . . . . . . . . . . . . 400 USD

- Giúp một người nghèo ở Vĩnh Long có tiền mua thuốc chữa bệnh cao huyết áp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 VND

- Giúp một bệnh nhân SIDA tiền xe đi khám bệnh và nhập viện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 VND

TRỠ GIÚP MỘT CHÁU BÉ CẦN ÐƯỠC GIẢI PHẪU Ở CẦN THƠ

Cha Phê-rô Lê Tấn Lợi, Giáo Xứ Phụng Hiệp, Hạt Ðại Hải, Giáo Phận Cần Thơ, giới thiệu trường hợp cháu bé Mi-ca-e NGUYỄN TẤN LỠI, sinh năm 1996, con ông Nguyễn Văn Ni và bà Nguyễn Thị Kiệm, hiện ngụ tại Giáo Xứ Thái Hải, gần bên Giáo Xứ Phụng Hiệp. Cháu Lợi bị bệnh "bọng trứng" từ nhỏ, thường xuyên bị ngất xỉu. Bác sĩ khám và bảo là phải mổ, chi phí trên dưới 1.500.000 VND. Gia đình em rất nghèo nên không thể có khả năng lo cho em được. Gospelnet xin trợ giúp số tiền 1.000.000 VND để phụ thêm với gia đình.

TRỠ GIÚP MỘT HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH ÐẶC BIỆT

Thầy Nguyễn Thiện Hoàng giới thiệu trường hợp em DƯƠNG TRẦN NHẬT TÂN, sinh 1991, đang học nội trú lớp 6 tại một Dòng Tu ở Thủ Ðức, cha lãnh án tử hình, mẹ chết trong tù vì ung thư máu, hiện em ở với người cô ruột tên Hồng tại số 45 đường Nguyễn Thanh Tuyền, phường 2, quận Tân Bình, điện thoại: 8.457.248. Gospelnet số 98 đã trợ giúp liên tiếp sáu tháng, từ tháng 9.2002 đến tháng 2.2003, nay Gospelnet số 104 tiếp tục trợ giúp ba tháng 3, 4 và 5.2003, mỗi tháng 50.000 VND, tổng cộng: 150.000 VND

TRỠ GIÚP HỌC BỔNG CÁC EM CON CÁI BỆNH NHÂN PHONG Ở GIÁO PHẬN BẮC NINH

Gospelnet số 103 vừa qua đã có đăng thông tin này, tuy nhiên có một số điểm sai sót về số tiền trợ giúp, xin đăng lại để không có những ngộ nhận đáng tiếc. Xin chân thành cáo lỗi cùng quý ân nhân và độc giả.

Như Gospelnet số 83 đã thông tin, chương trình "HỌC BỔNG TRẠI PHONG PHÚ BÌNH" cho 20 em con cái các gia đình bệnh nhân phong ở Phú Bình, và chương trình "HỌC BỔNG TRẠI PHONG SÓC SƠN" cho 26 em con cái các gia đình bệnh nhân phong ở Sóc Sơn đã được mở ra để kêu gọi các ân nhân gần xa chia sẻ trợ giúp. Bước đầu các em ở Phú Bình đã nhận được số tiền 1.000.000 VND cho tháng 8.2002 và các em ở Sóc Sơn đã nhận được số tiền 2.600.000 VND, cho hai tháng 10 và 11.2002.

Nay, sau một thời gian gián đoạn, Gospelnet số 103 tiếp tục trợ giúp học bổng cho 20 em ở Phú Bình tháng 3 và 4.2003, tổng cộng: 2.000.000 VND, và học bổng cho 26 em ở Sóc Sơn tháng 3 và 4.2003, tổng cộng: 2.600.000 VND, tất cả hai khoản là 4.600.000 VND. Số tiền này gồm có 200 USD ( = 3.100.000 VND ) do các anh chị em ca viên ca đoàn Việt Linh ( Hoa Kỳ ) mới gửi về chia sẻ, cộng với 100 USD ( = 1.500.000 VND ) do Hội Chân Phúc Damien hỗ trợ thêm cho Quỹ Gospelnet. Xin kính nhờ cha Trịnh Ngọc Hiên, DCCT Hà Nội chuyển giúp đến cô Nguyễn Thị Tình, Tu Hội Con Ðức Mẹ Hiệp Nhất, Giáo Phận Bắc Ninh, phân phối đến tận tay gia đình các em trong các làng phong.

TRỠ GIÚP XE LĂN CHO MỘT NGƯỜI KHUYẾT TẬT Ở BUÔN MA THUỘT

Sr. Phạm Thị Tuyết Mai, Dòng NVHB, Buôn Mê Thuột, giới thiệu trường hợp em BÙI THỊ TUYẾN, sinh ngày 1.11.1989, con gái của ông Bùi Văn Tông, ngụ tại Giáo Họ Bình Thuận, thôn Bình thuận, xã Ðức Minh, huyện ÐăkMil, tỉnh Ðăklăk. Em Tuyến bị tàn tật đã lâu năm, chỉ mong ước tự lo liệu việc di chuyển. Gospelnet xin trợ giúp một chiếc xe lăn loại xếp được, tuy hơi cũ, nhưng đã được tân trang, trị giá 600.000 VND.

TRỠ GIÚP 2 BỆNH NHÂN NGHÈO Ở TỈNH BÀ RỊA

Thầy Phó Tế Nguyễn Văn Tâm, DCCT, giới thiệu hai trường hợp sau đây:

Trường hợp thứ nhất: em NGUYỄN THỊ NGỌC HUỆ, sinh 1995, quê quán xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, cha mẹ vào miền Nam đi Kinh Tế Mới, hiện ngụ tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Ðức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ðịa chỉ liên hệ: ông Nguyễn Kim Khang là người hàng xóm, ngụ tại tổ 3, thôn Quảng Hà, điện thoại nhờ máy người quen: 064.882.290. Em Huệ bị động kinh từ năm 2001 đến nay, chạy chữa thuốc thang hết sức tốn kém mà vẫn không lành bệnh. Gospelnet số 104 bắt đầu trợ giúp mỗi tháng 100.000 VND, trong hai tháng 3 và 4.2003, tổng cộng: 200.000 VND.

Trường hợp thứ hai: anh Phan-xi-cô Xa-vi-ê TRẦN VĂN SỸ, vợ là chị An-na Nguyễn Thị Thọ, có 5 con, hiện ngụ tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Ðức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Gia đình chỉ trông dựa vào một mảnh đất nhỏ trồng hạt tiêu, gặp hạn bị chết hết, rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo. Cách đây 3 tháng, anh Sỹ do lao động quá nặng nhọc, đã bị lệch cột sống 3 đốt, không đi lại được, chỉ nằm một chỗ, nay hai chân đã bắt đầu bị teo cơ. Gia đình đang tìm thầy Ðông Y châm cứu, cứ một tuần hai lần, mỗi lần hết 50.000 VND. Gospelnet số 104 xin trợ giúp số tiền 400.000 VND để góp phần chạy chữa cho anh.

HỌC BỔNG CHO 10 EM HỌC SINH Ở HÀ TĨNH

Thầy Nguyễn Văn Tâm, DCCT, giới thiệu một danh sách 10 em học sinh có hoàn cảnh rất nghèo, ngụ tại thôn 15, ấp Vĩnh Thành, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, Giáo Phận Vinh. Gospelnet đã bắt đầu trợ giúp cho mỗi em 50.000 VND một tháng, từ tháng 9.2002 đến hết tháng 2.2003. Nay Gospelnet số 104 xin tiếp tục trợ giúp tháng 3.2003, tổng cộng: 500.000 VND.

TRỠ GIÚP CHO GIA ÐÌNH MỘT CHÁU BÉ VỪA ÐƯỠC MỔ TIM

Sr. Hồng Quế, Dòng Ða-minh Tam Hiệp, giới thiệu trường hợp gia đình cháu bé VŨ NGỌC BÍCH KHUYÊN, sinh 1994 ( 9 tuổi ), con của anh Vũ Ðức Hạnh và chị Nguyễn Thị Tuyết Hồng, ngụ tại tổ 1, khu phố 1, xóm Ðồng Phú, xã Lộc Tiến, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Ðồng, thuộc Giáo Xứ Thánh Tâm, Giáo Phận Ðà Lạt, điện thoại nhờ nhắn qua bác Sự cho cô Trang ( tên riêng của chị Tuyết Hồng ): 063.861.294.

Cháu Bích Khuyên ngay từ lúc được 13 tháng tuổi đã bị liệt một bên não, gia đình đã phải bán mảnh đất rẫy để có tiến chữa trị cho cháu. Ðến 4 tuổi mới biết đi, thì lại bị bệnh bướu ở nách viêm ruột thừa phải mổ gấp. Tuy vậy cháu vẫn ở trong tình trạng gầy còm không phát triển được. Cách đây mấy năm, gia đình đưa cháu đi khám mới biết cháu còn bị bẩm sinh hẹp van tim. Viện Tim Sài-gòn cho biết cần phải đặt 2 cái dù ( méthode de Seldinger ) vào tim để thông ống động mạch phổi, chi phí tổng cộng là 49.500.000 VND. Một con số khổng lồ, vượt ngoài khả năng của gia đình.

Lại cầm cố gia sản một lần nữa, họ hàng cũng xúm lại giúp đỡ, gom được 11.500.000 VND. Các Soeurs Dòng Ða-minh Tam Hiệp đã chia sẻ và quyên góp thêm được 14.000.000 VND. Còn lại 24.000.000 VND, chị Tuyết Hồng phải vay với lãi suất một tháng là 1.400.000 VND. Và đầu tháng 3 vừa qua, cháu Bích Khuyên đã được giải phẫu trong 2 đợt, thành công mỹ mãn. Gospelnet đã trích Quỹ giúp gia đình cháu số tiền 500.000 VND để lo bồi dưỡng cho cháu giai đoạn hậu phẫu.

Hiện tại, gia đình tuy vui mừng nhưng lại phải lo mưu sinh để trả hết số nợ lãi cao là 24.000.000 VND. Ba của cháu là anh Ðức Hạnh đi làm thợ xây lại bị bệnh dị ứng xi-măng, chỉ còn mình chị Tuyết Hồng tảo tần buôn bán ở chợ. Gia đình cháu bé cậy nhờ đến Gospelnet thông tin để kêu gọi quý ân nhân gần xa chia sẻ trợ giúp, mỗi người một ít để giảm số tiền còn vay nợ sớm chừng nào đỡ khổ chừng đó.

Vậy kính mong quý vị có thể gửi tiền chia sẻ cho gia đình cháu bé qua địa chỉ: Lm. Lê Quang Uy, Tu Viện DCCT, 38 Kỳ Ðồng, phường 9, quận 3, Sài-gòn, E-Mail: ttmvcssr@hcm.vnn.vn ÐT: 08.9.319.835.

HỌC BỔNG CHO 25 EM DÂN TỘC Ở CAM PHƯỚC, CAM RANH

Sr. Phan Thanh Tuyền, Cộng Ðoàn Mến Thánh Giá Phú Nhơn, xã Cam Phước, huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, thuộc Giáo Phận Nha Trang, ÐT: 058.997.220, giới thiệu danh sách 25 em dân tộc nghèo sống rải rác tại các buôn làng, được tập trung về để lo liệu nơi ăn chốn ở học tập. Gospelnet số 105 xin trợ giúp cho các em bắt đầu từ tháng 4.2003, mỗi em 50.000 VND một tháng, tổng cộng: 1.250.000 VND. Rất mong quý độc giả gần xa chia sẻ hoặc nhận lời trợ giúp thường xuyên cho các em.


01. H'QUYẾT, Ktla, học lớp 9

02. H'LION, Buôn Krông, học lớp 8

03. H'BĂN, Buôn Krông, học lớp 8

04. MẤU THỊ ÐỞ, học lớp 6

05. MẤU THỊ MAI, học lớp 5

06. MẤU THỊ PHƯƠNG, học lớp 5

07. MẤU THỊ KIÊN TRƯỜNG, học lớp 5

08. MẤU THỊ SƯƠNG, học lớp 5

09. MẤU THỊ HIỆU, học lớp 4

10. MẤU VĂN TUYỀN, học lớp 4

11. CAO THỊ TOÁNH, học lớp 4

12. MẤU HỒNG KHĂNG, học lớp 3

13. CAO VĂN QUẸO, học lớp 5

14. MẤU THỊ QUYNH, học lớp 3

15. MẤU THỊ LỆ, học lớp 6

16. CAO THỊ ÐÀO, học lớp 3

17. CAO THỊ NHÁNH, học lớp 2

18. CAO THỊ DIỆU, học lớp 2

19. MẤU HỒNG VŨ, học lớp 2

20. MẤU THỊ CẢI, học lớp 2

21. MẤU THỊ LY, học lớp 1

22. MẤU THỊ TY, học lớp 1

23. MẤU TUẤN, học mẫu giáo

24. MẤU THỊ BẢO, học mẫu giáo, liệt 2 chân

25. MAI HOÀNG KHÁNH LY, học lớp 5, khiếm thị.

 


Riêng cháu bé MẤU THỊ BẢO, người dân tộc ở huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, đã được 10 tuổi, rất ham học và năng động, nhưng vì bị liệt, chỉ chơi loanh quanh một chỗ, người chỉ nhỏ như đứa bé 3 tuổi, phải bắt đầu học từ mẫu giáo. Gospelnet xin trợ giúp đặc biệt cho cháu một chiếc xe lăn tuy cũ nhưng còn tốt, loại xếp được, trị giá 600.000 VND.

XIN ÐÓN ÐỌC GOSPELNET 105, SỐ ÐẶC BIỆT CHO LỄ KÍNH THÁNH GIU-SE 19.3.2003