GOSPELNET
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHÚA NHẬT 28 A THƯỜNG NIÊN

TIN MỪNG: Mt 22, 1 - 14

DỤ NGÔN TIỆC CƯỚI

Khi ấy, Ðức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng:

"Nước Trời giống như chuyện một ông vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: "Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quí khách đến dự tiệc cưới !"

Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ di: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn. Còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua sĩ nhục và giết chết

Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: "Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới". Ðầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.

Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới mới hỏi người ấy: "Này bạn, làm sao bạn vào đây là lại không có y phục lễ cưới ?" Người ấy câm miệng không nói được gì. Bấy giờ nhà vua bảo những người phục dịch: "Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răn g! Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn lại ít".

SUY NIỆM:

SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG

1. Nước Trời trong sứ vụ của Ðức Giê-su

Có lẽ trong giảng dạy của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, cha ông tiền bối chúng ta đã nhấn mạnh quá nhiều đến Giáo Hội mà ít nhấn mạnh đến Nước Trời. Ðó là do ảnh hưởng một nền thần học không lấy Ðức Giê-su làm trung tâm điểm và coi nhẹ tính Cánh Chung của thời tiền Công Ðồng Vatican II. Còn nếu chúng ta coi trọng Thánh Kinh, thì chúng ta không thể coi nhẹ khái niệm và thực tại Nước Trời.

Ngay trong Cựu Ước, không biết bao nhiêu lần từ Nước Chúa, Vương Quốc, Triều Ðại của Thiên Chúa được lặp đi lặp lại. Còn ngay trang đầu của Tân Ước, Gio-an Tiền hô và Ðức Giê-su đã kêu gọi dân chúng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến" ( Mt 3, 2 )

Chính Ðức Giê-su đã được công bố sự vụ của mình, một sứ vụ đã được I-sai-a báo trước: "Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố năm hồng ân của Chúa" ( Lc 4,18 - 19 ).

Nước Trời chính là sứ vụ của Ðức Giê-su.

Sứ vụ của Ðức Giê-su chẳng những là công bố Nước Trời mà còn là thiết lập Nước Trời nơi trần gian này. Vì thế chúng ta mới hiểu tại sao Ngài miệt mài, tha thiết với Nước Trời như vậy. Trong khi giảng dạy Ngài dùng hết dụ ngôn này đến dụ ngôn khác, hết thực tại này đến thực tại khác để giúp người ta hiểu về Nước Trời ( xem các dụ ngôn về Nước Trời ).

2. Nước Trời rộng mở như tiệc cưới của hoàng tử

Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật 28 hôm nay, Nước Trời được trình bày bằng dụ ngôn tiệc cưới, một tiệc cưới hết sức đặc biệt: tiệc cưới của hoàng tử cưng của nhà vua. Vua cha không quản ngại tốn kém để tiệc cưới của hoàng tử được tổ chức một cách hết sức linh đình, trọng thể. Khách mời là rất nhiều người và được mời từ rất lâu trước ngày cưới để họ có đủ thời gian thu xếp mọi việc để có mặt trong tiệc cưới. Cách kể chuyện của Ðức Giê-su làm nổi bật thái độ của nhà vua: vua quan tâm nhất là việc các khách mời đến đông đủ để phòng tiệc của ngài không còn một chỗ nào trống.

Chúng ta có cảm tưởng như đối với nhà vua, nỗi lo ngại lớn nhất và duy nhất là khách mời không đến đủ, là tiệc cưới bị ế. Chính vì thế mà khi biết có những người từ chối lời mời của ngài, ngài liền sai gia nhân đầy tớ ra đầu đường xó chợ, kêu mời bất kể kẻ tốt người xấu đến dự tiệc. Có phải nhà vua sợ lỗ không ? Không, nhà vua không quan tâm tới chuyện lỗ lãi như các ông chủ tiệc cưới ngày nay và nhà vua đủ giàu có để không nhận quà biếu hay bao thư của khách mời. Và theo văn mạch của Thánh Kinh Tân Ước thì chúng ta phải hiểu là "không đến dự tiệc cưới của hoàng tử là một mất mát, thiệt thòi lớn đối với các khách mời !"

Nét nổi bật mà Tin Mừng muốn để lại trong tâm trí chúng ta là Nước Trời là Niềm Vui, là Tiệc Cưới, là Niềm Hoan Lạc. Nếu Giáo Hội là hình ảnh và là công cụ của Nước Trời thì những người sống trong Giáo Hội cũng phải phản ánh một Niềm Vui tràn trề trong cuộc sống, một Nỗi Hân Hoan thánh thiện, thanh thoát trong tâm hồn và trên gương mặt !

Những khách mời đã không đến dự tiệc là những người không xứng đáng với tiệc cưới của hoàng tử vì họ đã coi thường lời mời của Thiên Chúa. Còn người khách nọ vào phòng tiệc mà không có y phục lễ cưới cũng không xứng đáng với tiệc cưới của hoàng tử vì anh ta không tuân giữ điều tối thiểu đã được qui định. Cả hai loại người trên đều bị Thiên Chúa chê trách và vì thế mà họ bị trừng phạt.

3. Nước Trời là niềm vinh dự và là trách nhiệm của mỗi người chúng ta ngày nay

Mỗi người chúng ta đều là khách được mời đến dự tiệc cưới của hoàng tử là Nước Trời: đó là vinh dự lớn lao của chúng ta. Chúng ta có biết trân trọng đáp lại lời mời của Thiên Chúa mà đến dự không? Bước vào phòng tiệc thì chúng ta phải tuân giữ những điều tối thiểu đã được qui định: đó là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta đã sống trong Giáo Hội và trong Nước Trời một thời gian dài rồi nhưng chúng ta có sống xứng đáng với tư cách khách vào phòng tiệc không ?

Hơn nữa chúng ta còn có vinh dự và trách nhiệm là thân nhân, đầy tớ của nhà vua đổ ra các nẻo đường để mời gọi những người khác đến dự tiệc cưới của hoàng tử. Chúng ta có ra sức tìm kiếm gặp gỡ những người - càng nhiều càng tốt - chưa biết Chúa, chưa tin Chúa, chưa nhận Chúa làm Cha, làm Vua, để tìm cách nói với họ về tấm lòng quảng đại yêu thương của Thiên Chúa, giới thiệu với họ thiện ý tốt lành và quyền năng của Người không ?

Ðức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II đã ân cần nhắc nhở các Giám Mục Việt Nam về sứ vụ truyền giáo trong dịp các ngài đi Ad Limina: "Hãy ra khơi thả lưới". Truyền giáo là trách nhiệm của mọi Giáo Hội và mọi Ki-tô hữu. Nhưng với Giáo Hội và tín hữu Việt Nam, thì mệnh lệnh ấy càng khẩn trương hơn với những động lực lơn lao sau đây:

   Ðạo Chúa đã được cha ông tổ tiên chúng ta đón nhận từ 300 đến 400 năm nay;

   Giáo Hội Việt Nam có hàng trăm ngàn vị Tử Ðạo, mà 117 vị trong số đó đã được phong thánh

   Giáo Hội Việt Nam có rất nhiều ơn gọi Linh Mục, Tu Sĩ, và Tông Ðồ Giáo Dân.

   Người Việt Nam có lòng đạo rất sâu sắc và mạnh mẽ, quí trọng các gía trị tôn giáo và tâm linh.

   Người Công Giáo Việt Nam sống trong chế độ xã hội chủ nghĩa... có sức ép từ ngoài xã hội để sống và biểu lộ Ðức Tin. Thế mà con số người Công Giáo vẫn còn quá khiêm tốn so với tỷ lệ dân số ! Và đời sống Ðức Tin của đại đa số giáo dân vẫn chỉ dựa vào tình cảm và tập quán thói quen, chứ chưa được xây dựng trên sự hiểu biết và cảm nghiệm Thánh Kinh là Lời Thiên Chúa, trên giáo huấn của Công Ðồng Vatican II và Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo.

Gs. Giê-rô-ni-mô Nguyễn Văn Nội.

CHỨNG TỪ:

KHƯỚC TỪ HAY ÐÓN NHẬN THIÊN CHÚA ?

Năm ngoái, tại Hoa-kỳ, hai học sinh tên là Eric và Dylan tại trường Trung Học Columbine, thuộc tiểu bang Colorado, cùng phối hợp gây ra cuộc thảm sát trong trường, bắn vào các em học sinh bình thường và cả các em tin vào Chúa. Chúng đã chĩa súng vào một em gái tên là Rachel và hỏi em có tin Chúa không, và khi em gái này bảo có, chúng bắn chết em. Chúng đã giết tất cả 12 học sinh, một thầy giáo, gây thương tích cho 23 người khác, đặt một quả bom trong trường rồi tự tử.

Vào ngày thứ năm, 27.5.1999, ông Darell Scott, cha của Raquel, một trong các nạn nhân, được mời đến nói chuyện với Ủy ban Thường Trực thuộc Bộ Tư Pháp Hoa-kỳ. Những điều ông nói cho các nhà lãnh đạo trong phiên họp đặc biệt của Quốc Hội, chứa đựng một sự thật gây đau lòng. Chúng cần được thông tin đến các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo, các nhà chính trị, các người làm công tác xã hội, các tâm lý gia, và đến tất cả những ai được gọi là các nhà chuyên môn.

Nhưng lời can đảm do Darell Scott nói ra quả thật là mạnh mẽ, xuyên sâu và thấm thía đến từng người nghe. Chắc chắn là Thiên Chúa đã phái ông đến như một tiếng kêu trong sa mạc. Ðoạn ghi lại sau đây là một phần nói đến điều lành và điều dữ trong tâm hồn của mỗi người trong chúng ta...

"Tất cả chúng ta đều mang mầm mống của nhân ái và bạo lực. Cái chết của đứa con gái yêu dấu tôi là Rachel Joy Scott, cùng với cái chết của người thầy giáo anh hùng kia, và của 11 cháu khác không được trở thành những cái chết vô ích. Máu của họ thét lên, đòi hỏi những lời đáp trả. Hành động bạo lực đầu tiên từng được ghi lại, ấy là khi Ca-in đập chết em mình là A-ben ngoài đồng. Tên tội phạm không phải là cây gậy, cũng không phải là NCA ( National Club Association = Hiệp hội Quốc gia về Gậy Gộc ). Tên giết người đích thực chính là Ca-in, và lý do của vụ sát nhân này chỉ có thể tìm thấy trong lòng của Ca-in.

Trong những ngày tiếp theo thảm kịch ở Columbine, tôi ngạc nhiên vì thấy rằng nhiều ngón tay lên án đã nhanh nhẫu chỉa vào những nhóm như NRA ( National Riffle Association = Hiệp hội Quốc Gia về Súng Ðạn ). Tôi không phải là một thành viên của NRA. Tôi không phải là kẻ săn bắn. Thậm chí tôi cũng chẳng có lấy một cây súng. Tôi không có mặt nơi đây để đại diện hoặc biện hộ cho NRA vì tôi không tin rằng họ chịu trách nhiệm về cái chết của con tôi. Vì thế tôi không nghĩ rằng họ cần ai biện hộ. Nếu tôi tin rằng họ có liên can đến cuộc sát hại Raquel, thì hẳn chính tôi sẽ là người chống đối họ mạnh mẽ nhất.

Tôi có mặt hôm nay để nói lên rằng vụ Columbine không đơn thuần là một thảm kịch - đấy là một biến cố tâm linh đòi buộc chúng ta nhìn xem đâu là lỗi lầm đích thực. Ða số lỗi lầm đang cư ngụ ở đây, trong phòng này. Ða số lỗi lầm cư ngụ đàng sau các ngón tay lên án của chính những người tố cáo. Cách đây bốn đêm, tôi có viết một bài thơ điễn đạt cảm xúc của mình. Bài thơ này được viết rất lâu, trước khi tôi biết rằng mình sẽ được mời nói chuyện tại đây, ngày hôm nay.

"Luật các người làm ngơ

Trước những nhu cầu sâu thẳm nhất của chúng ta

Lời các người chỉ là lời nói gió bay.

Các người đã vứt đi di sản của chúng ta

Các người đã đặt ngoài vòng luật pháp mọi kinh nguyện,

Giờ đây tiếng súng đã tràn vào lớp học

Và những trẻ thơ quí báu đã phải chết đi.

Các người tìm câu trả lời khắp mọi nơi

Và tự đặt cho mình câu hỏi "Vì sao?"

Các người thông qua các điều luật hạn chế

Dựa trên niềm tin vào lập pháp,

Và các người đã không hiểu rằng:

Ðiều chúng ta cần chính là Thiên Chúa."

Con người là những hữu thể có ba phần. Tất cả chúng ta đều gồm thể xác, tinh thần và tâm linh. Nếu chúng ta từ chối công nhận cái phần thứ ba trong mình, chúng ta sẽ tạo ra một lỗ trống cho phép sự dữ, định kiến và ghen ghét tuôn vào và gây nhiều tác hại. Những ảnh hưởng tâm linh từng có mặt nơi hệ thống giáo dục của chúng ta trong phần lớn của lịch sử dân tộc này. Nhiều trường học lớn của chúng ta đã từng khởi sự là những chủng viện thần học. Ðấy là một sự kiện lịch sử. Chuyện gì đã xảy ra cho chúng ta với tư cách là một dân tộc ?

Chúng ta đã từ chối tôn kính Thiên Chúa, và khi làm như thế, chúng ta mở cửa cho ghen ghét và bạo lực tiến vào. Và khi một điều khủng khiếp như vụ Columbine xảy ra, các chính trị gia tìm ngay một con dê tế thần như NRA chẳng hạn. Ngay tức khắc, họ tìm cách thông qua nhiều điều luật hạn chế để góp phần mài mòn tự do cá nhân và riêng tư của chúng ta.

Chúng ta không cần có thêm những điều luật hạn chế. Những máy phát hiện vũ khí hẳn là không thể ngăn chặn nổi Erich và Dylan. Và hàng loạt điều luật về súng đạn cũng không thể ngăn chặn một người dành ra hàng tháng để lên kế hoạch cho loại tàn sát này. Tên tội phạm đích thực cư ngụ trong lòng của chính chúng ta. Luật lệ chính trị, nhằm hạn chế và đánh lừa, không phải là câu đáp trả. Giới trẻ trong đất nước chúng ta nắm được chìa khóa. Có một sự thức dậy về tâm linh đang xảy ra và nó sẽ không bị dập tắt đâu !

Chúng ta cần nhiều tinh thần tôn giáo hơn. Chúng ta không cần có thêm những nhà truyền giảng trên các chương trình cầu kỳ của truyền hình, hầu phun ra hàng loạt những ngôn từ rẻ tiền về tôn giáo. Chúng ta không cần xây dựng thêm các Nhà Thờ giá hàng triệu đô la, khi mà những con người thiếu các nhu cầu căn bản lại bị làm ngơ. Chúng ta cần phải thay đổi tấm lòng, và cần khiêm nhường nhìn nhận rằng dân tộc này được xây dựng dựa trên nguyên tắc này: đó là đơn sơ Tin vào Chúa !

Khi con trai tôi là Craig nằm dưới gầm bàn trong thư viện của trường và nhìn thấy hai bạn mình giết người trước mắt mình, nó không còn do dự trong việc cầu nguyện ngay tại trường học nữa. Tôi thách thức luật lệ nào hay chính trị gia nào phủ nhận quyền thiêng liêng ấy của nó !

Tôi kêu gọi tất cả các bạn trẻ trên nước Mỹ, và trên khắp thế giới, nhận thức rằng vào chính ngày 20 4.1999, tại trường Trung Học Columbine, lời kinh nguyện đã được đem trở lại vào học đường.

Xin đừng để cho bao nhiêu những lời kinh nguyện thiết tha của các học sinh này trở thành vô ích. Xin hãy cam đảm bước vào thiên niên kỷ mới này với một cái nhìn xem thường đối với lề luật nào vi phạm đến Thiên Chúa chúng ta - cấm chúng ta liên hệ với Người. Ðối với những người chỉa ngón tay lên án vào NRA, tôi xin thành thật kêu nài: Hãy can đảm nhìn vào lòng quí vị trước khi ném viên đá đầu tiên. Cái chết của con gái tôi sẽ không được trở thành vô ích. Giới trẻ trên đất nước này sẽ không cho phép một vụ như thế xảy ra một lần nữa."

Bản dịch của TRẦN DUY NHIÊN, 5.2000

CHIA SẺ:

NẾU CHÚA GIÊ-SU ÐẾN THĂM NHÀ BẠN

Nếu Chúa Giê-su đến và ở nhà bạn một hai ngày, nếu Ngài đến cách bất ngờ, tôi tự hỏi bạn sẽ làm những gì ? Tôi biết bạn sẽ sửa soạn căn phòng đẹp nhất dành cho vị thượng khách này. Và bạn sẽ mời Ngài dùng những thức ăn ngon nhất. Rồi bạn sẽ quả quyết là rất vui mừng vì được đón tiếp Ngài trong nhà bạn và đây là một niềm hạnh phúc không gì sánh bằng.

Nhưng thử hỏi, khi Ngài đến liệu có thấy bạn đang đứng dang tay đón Ðấng từ Trời ngự xuống không ? Hay bạn phải thay trang phục, hay dấu đi vài tạp chí, rồi vội đặt cuốn Kinh Thánh vào chỗ đáng lẽ phải đặt. Bạn có tắt nhạc và hy vọng Ngài chưa nghe thấy không ?

Còn nữa, bạn có ước ao giá mà minh đừng vừa thốt ra những lời nóng nảy, to tiếng với hàng xóm không ? Bạn có cất đi những bản nhạc của trào lưu hiện đại rồi thay vào đó những bài Thánh Ca không ? Bạn có dám để cho Ngài đi thăm khắp nhà bạn không ?

Rồi tôi tự hỏi, nếu Ðấng Cứu Thế ở cùng bạn một hay hai ngày thì bạn có tiếp tục làm những gì bạn thường làm, nói những gì bạn thường nói không ? Cuộc sống của bạn có tiếp diễn ngày qua ngày như trước kia chăng ? Cách nói năng giữa các thành viên trong gia đình có đổi khác chút nào không ? Bạn có thấy thật khó nói lời tạ ơn Chúa trước mỗi bữa ăn không ? Bạn có hát những bài quen thuộc và xem các sách báo hay chương trình ti-vi bạn thường xem không ? Bạn có dám nói cho Ngài biết món ăn tinh thần của bạn là gì không ?

Và bạn có đồng ý để Giê-su đồng hành đến tất cả những nơi bạn định đến hay sẽ phải cắn răng thay đổi kế hoạch của những ngày Ngài sống với bạn ? Bạn có sẵn sàng cho Ngài gặp những bạn bè thân thiết nhất của bạn không, hay bạn lại mong họ đi vắng cho đến khi cuộc viếng thăm của Chúa kết thúc ? Bạn có sung sướng vì có Chúa ở với bạn bây giờ và mãi mãi không, hay sẽ thở phào nhẹ nhõm khi Ngài cất bước ra đi ? Thật thú vị, nếu biết bạn sẽ làm gì khi Chúa Giê-su, trong thân phận con người, Ngài đang đến cùng bạn...

MỘT BẠN TRẺ HÀ-NỘI

THÔNG TIN:

CÁC KHOẢN TIỀN ÂN NHÂN MỚI CHIA SẺ

- Cha Chu Huy Châu ( Ðan Mạch ) giúp học bổng các em nghèo ................................................................................. 500 USD

- Một Giáo Dân Giáo Xứ Phan-xi-cô ( Ðakao Sài-gòn ) giúp người dân tộc ..................................................... 50.000 VND

- Một Linh Mục ẩn danh ( Sài-gòn ) giúp người nghèo .......................................................................................... 100.000 VND

CÁC KHOẢN TIỀN TRỠ GIÚP ÐẶC BIỆT

- Trợ giúp một người già bị khiếm thị có vốn bán vé số và một người nghèo ................................................. 100.000 VND

- Trợ giúp chị Trần Thị Thu Vân ( BìnhTriệu ) sau khi bị tai nạn có vốn bán vé số ......................................... 200.000 VND

- Trợ giúp chị Nguyễn Thị Thu Hà ( Sài-gòn ) bị AIDS giai đoạn cuối, mua 4 chai nước biển ....................... 200.000 VND

CHIA SẺ VỚI CÁC SINH VIÊN BỊ CHÁY NHÀ

Trưa Chúa Nhật 6.10.2002 vừa qua, tại một Ký Túc Xá dành cho sinh viên do các Sr. dòng Mến Thánh giá Chợ Quán phụ trách đã xảy ra một trận cháy khá lớn thiêu rụi tất cả tài sản tư trang, máy vi tính, xe đạp, sách vở của gần 200 bạn trẻ sinh viên từ các tỉnh về trọ học tại Sài-gòn. Gospelnet xin chia sẻ trước mắt 1.000 cuốn tập 100 trang trị giá 1.500.000 VND, để các bạn có thể tạm dùng khi đi học trở lại. Rất mong quý độc giả gần xa hưởng ứng chia sẻ với các bạn đang gặp khó khăn.

QUỸ MỔ TIM CHO EM TRẦN THỊ MỸ LAN

Cha Hoàng Vĩnh Linh, Giáo Xứ Ðông Hà, Giáo Phận Phan Thiết, giới thiệu trường hợp em Ma-ri-a TRẦN THỊ MỸ LAN, 17 tuổi, con của ông Trần Trọng Kim và bà Phạm Thị Thanh Giám, ngụ tại xóm Phước Lộc, Giáo Xứ Ðông Hà, Giáo Phận Phan Thiết, bị đau tim nặng suốt 3 năm qua. Viện Tim đang xúc tiến hồ sơ thẩm tra để xét duyệt miễn giảm cho em 50 % trên tổng số chi phí giải phẫu là 3.111 USD. Như vậy, em cần phải có số tiền tổng cộng là hơn 1.500 USD ( khoảng 23.000.000 VND ). Khi nằm điều trị tại Bệnh viện 115, em đã được báo Phụ Nữ đến thăm và viết bài, hiện báo Phụ Nữ đã quyên góp được số tiền trợ giúp em là 7.700.000 VND, vẫn còn thiếu hơn 15.000.000 VND ( tương đương 1.000 USD ). Trước mắt, Gospelnet đã trích 100.000 VND để gia đình bồi dưỡng cho em có sức khỏe trong thời gian chờ đợi, đồng thời xin mở Quỹ Mổ Tim cho em, rất mong quý độc giả và ân nhân gần xa chia sẻ cho em sớm có đủ tiền xin mổ.

Gospelnet cũng xin đăng lại bài báo của tác giả Nguyễn Thị Xuyến đã đăng trên báo Phụ Nữ Chủ Nhật số 34 ra ngày 8.9.2002 trong mục Ðừng Quên Họ:

HÃY GIÚP EM LAN ÐƯỠC MỔ TIM !

Trên giường bệnh phòng cấp cứu của Khoa Tim Mạch bệnh viện 115 là một cô bé chừng 12, 13 tuổi, nước da xanh xao, thân hình gầy gò nhưng bụng lại căng tròn. Em là Trần Thị Mỹ Lan, 17 tuổi, bệnh nhân Tim, quên ở thôn Ðông Hòa, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Lan mệt lắm. Em hết ngồi lại nằm để thở, cặp môi tím ngắt. 17 tuổi nhưng hiện Lan chỉ cân nặng chưa tới 27 Kg !

Chị Phạm Thị Thanh Giám, mẹ của Lan kể, vợ chồng chị có sáu người con, Lan là con thứ hai. Nhà nghèo nên một buổi đi học, một buổi Lan phải chăn trâu, cắt cỏ. Năm 1999, khi đang học lớp 5, trong một lần đi chăn, Lan bị đau khớp chân đến mức không đi được và từ đó hai chân em thường xuyên đau nhức, kèm theo chứng khó thở. Gia đình phải đưa em đi cấp cứu ở bệnh viện huyện Hàm Tân, rồi chuyển lên bệnh viện Nhi Ðồng 1 ( Sài-gòn ) nằm điều trị bệnh tim hơn một tháng. Nhưng bệnh Lan mới đỡ một chút, cha mẹ phải cho con xuất viện vì hết tiền !

Trước kia, khi Lan chưa đau ốm thì gia đình cũng tạm đủ ăn. Nhưng 3 năm nay, gia đình trở nên điêu đứng do bệnh của Lan mỗi ngày một nặng hơn . bao nhiêu tiền làm thuê làm mướn, vợ chồng chị Giám đều dùng để mua thuốc cho con. Nhưng vì không có điều kiện mua thuốc theo toa của bác sĩ nên bệnh Tim của Lan mỗi ngày một nặng hơn. Em thở rất khó nhọc và để bớt nóng, suốt ngày Lan phải ngồi bên lu nước để liên tục dội nước vào người cho mát, kể cả những ngày trời lạnh.

Bác sĩ điều trị ở phòng cấp cứu Khoa Tim Mạch bệnh viện 115 cho biết, Lan bị thấp tim ( thấp khớp chạy vào tim ) đã lâu, nhưng do phát hiện bệnh quá trễ và không được chữa trị tốt, nên nay bị suy tim độ 4 và biến chứng xơ gan. Lan nhập viện trong tình trạng cấp cứu: bụng báng rất to và nghẹt thở nên phải thở ô-xy liên tục. Sau 10 ngày điều trị bằng thuốc trợ tim và lợi tiểu, Lan đã dễ thở hơn và đi tiểu được, bụng bớt báng và có thể đi lại, sinh hoạt nhẹ nhàng. Việc điều trị bệnh tiến triển tốt, nhưng hiện nay sức em vẫn còn rất yếu, nên chưa thể phẫu thuật được. Trước mắt, Lan cần được bồi dưỡng để tăng cường sức khỏe. Chi phí cho ca mổ sắp tới của em từ 2.000 đến 2.5000 USD ( Thật ra, theo giấy báo Chi Phí Mổ ngày 27.9.2002 của Viện Tim Sài-gòn, cần phải có 3.111 USD ), một món tiền quá lớn mà gia đình diện xóa đói giảm nghèo của Lan làm sao có thể lo nổi. Hiện bữa ăn hàng ngày của hai mẹ con Lan cũng phải nhờ vào lòng tốt của các bệnh nhân cùng phòng.

Mặc dù bệnh viện 115 đã hỗ trợ Lan rất nhiều, nhưng để em được phẫu thuật tim thì không còn cách nào khác là phải nhờ đến tấm lòng của bạn đọc báo Phụ Nữ. Và chỉ có như vậy Lan mới có cơ may thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Mong bạn đọc chung tay níu giữ sự sống cho cô bé bất hạnh này...

CHƯƠNG TRÌNH CỨU ÐÓI BUÔN HỒ

Gospelnet số 78 ngày 29.9.2002 có đăng lời kêu gọi cứu đói cho đồng bào dân tộc ở Giáo Xứ Buôn Hồ, Ban-mê-thuật. Nay chúng tôi xin gửi đến cha sở Nguyễn Ðình Chung số tiền 8.000.000 VND để mua 2.400 Kg gạo với giá 3.300 VND một Kg cho 80 gia đình Giáo Dân và Lương Dân. Số tiền này được gom từ các khoản tiền chia sẻ của cha Uông Quang Lượng, DCCT Hoa Kỳ ( 300 USD ) và cha Chu Huy Châu, Ðan Mạch ( 3.000.000 VND ) và tiền quỹ Gospelnet ( 500.000 VND ).

CHƯƠNG TRÌNH "HỌC BỔNG PHÚ BÀI" VÀ GIÚP CÁC CỤ GIÀ NEO ÐƠN Ở HUẾ

Sr. Hoa và Sr. Thành, Dòng Con Ðức Mẹ Ði Viếng, cộng đoàn Phú Bài, giới thiệu một danh sách 12 em học sinh nghèo và một danh sách 10 ông bà cụ già neo đơn tại Phú Bài, Tổng Giáo Phận Huế. Gospelnet xin trích quỹ học bổng trợ giúp 12 em học sinh trong ba tháng 10, 11 và 12.2002 với số tiền: 12 em x 3 tháng x 50.000 VND = 1.800.000 VND, cũng trích quỹ trợ giúp 10 cụ già trong ba tháng 10, 11 và 12.2002 với số tiền: 10 cụ x 3 tháng x 50.000 VND = 1.500.000 VND. Tổng cộng cả 2 khoản là: 3.300.000 VND.

TRỠ GIÚP XE LĂN CHO MỘT CỤ GIÀ Ở BẾN TRE

Ông Giu-se Trần Giác Triều, Giáo Dân Xóm 6, Giáo Xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Sài-gòn, khi đi nuôi người nhà bị bệnh tại Trung Tâm Ung Bướu Sài-gòn, có gặp một hoàn cảnh đáng thương xin giúp đỡ: Cụ TRẦN VĂN ẤT, 70 tuổi, ngụ tại khu phố 3, thị trấn Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, hiện cũng đang điều trị bệnh ung thư thực quản và lại còn bị cụt mất chân phải, nằm tại Khoa Xạ 3, phòng 305. Cụ góa vợ từ lâu, có 8 người con nhưng hoàn cảnh đều nghèo, không thể nuôi cha được. Gospelnet xin trợ giúp cho cụ Ất 1 xe lăn ngoại, đã cũ, nhưng còn rất tốt, trị giá 800.000 VND.

CHƯƠNG TRÌNH "HỌC BỔNG HÀ NAM"

Cha Nguyễn Văn Phủ, Giáo Xứ Hạ Trang, Giáo Phận Hà Nội, và thầy Nguyễn Văn Phượng, DCCT, lần lượt giới thiệu hai danh sách trong 2 đợt trước đây, gồm 9 em ( từ tháng 5.2002 ) và 16 em ( từ tháng 9.2002 ). Nay chúng tôi gộp chung thành một danh sách gồm tất cả 25 em, tiếp tục trợ giúp 2 tháng 10 và 11.2002, tổng cộng: 2.500.000 VND, số tiền này được trích ra từ khoản chia sẻ của cha Chu Huy Châu ( Ðan Mạch ). Xin thay mặt cha Phủ, thầy Phượng và các em tỏ lòng biết ơn đến quý ân nhân.

CHƯƠNG TRÌNH "HỌC BỔNG QUẢNG TRỊ"

Cha Trần Phương, Giáo Xứ Kẻ Văn, hạt Quảng Trị, Giáo Phận Huế, giới thiệu một danh sách 50 em học sinh nghèo trong các Giáo Xứ Kẻ Văn, Hưng Nhơn, Phú Kinh, Hòa Viện và An Thơ, thuộc Giáo Phận Huế. Gospelnet đã mở chương trình "HỌC BỔNG QUẢNG TRỊ" trợ giúp cho mỗi em 50.000 VND. Chương trình này bắt đầu cho năm học mới 2002 - 2003, và trợ giúp ngay cho tháng 9.2002 với số tiền tổng cộng: 50 em x 50.000 VND = 2.500.000 VND ( Danh sách đã đăng trên Gospelnet số 70 ngày 14.7.2002 ). Nay chúng tôi tiếp tục trợ giúp cho hai tháng 10 và 11.2002 với số tiền 5.000.000 VND, trích ra từ khoản chia sẻ của cha Trịnh Tuấn Hoàng và các ân nhân hội HELP THE POOR. Xin thay mặt cha Phương và các em tỏ lòng biết ơn đến quý ân nhân.

CHƯƠNG TRÌNH "HỌC BỔNG THANH DẠ"

Cha Hoàng Ðức Luyến, Giáo Xứ Thanh Dạ, Giáo Phận Vinh, và Sr. Hoa, Dòng nữ Tử Bác Ái Vinh-sơn, giới thiệu một danh sách 28 em học sinh nghèo hiện ngụ tại các xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Xuân, huện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Giáo Phận Vinh. Gospelnet đã mở chương trình "HỌC BỔNG THANH DẠ" trợ giúp cho mỗi em 50.000 VND, trợ giúp tháng 9.2002, tổng cộng: 28 em x 50.000 VND = 1.400.000 VND ( Danh sách có đăng trên Gospelnet số 70 ngày 14.7.2002 ). Nay chúng tôi tiếp tục trợ giúp cho hai tháng 10 và 11.2002 với số tiền 2.800.000 VND, trích ra từ khoản chia sẻ của cha Trịnh Tuấn Hoàng và các ân nhân hội HELP THE POOR. Xin thay mặt cha Luyến và Sr. Hoa cùng các em tỏ lòng biết ơn đến quý ân nhân.

Ngoài ra Gospelnet cũng nhờ cha Ngô Văn Kha, DCCT chuyển đến Sr. Nguyên Linh, phụ trách phòng khám bệnh và phát thuốc miễn phí của Giáo Xứ Thanh Dạ, một thùng thuốc Tây ( đợt thứ nhì ) do bác sĩ Vũ Bích Ðào ( Pháp ) trợ giúp.

CHƯƠNG TRÌNH "HỌC BỔNG BẮC NINH"

Sr. Thân Thị Thanh, Dòng Ða-minh Bắc Ninh, giới thiệu một danh sách gồm 21 em học sinh nghèo ở Giáo Phận Bắc Ninh, tỉnh Bắc Giang. Hoàn cảnh gia đình các em đều rất khó khăn, có nguy cơ phải cho các em nghỉ học ngang để lao động đỡ đần thêm cho sinh kế như chăn trâu, cấy gặt mướn... Gospelnet đã mở chương trình "HỌC BỔNG BẮC NINH" trợ giúp cho mỗi em 50.000 VND, trợ giúp tháng 9.2002, tổng cộng: 21 em x 50.000 VND = 1.050.000 VND ( Danh sách đã đăng trên Gospelnet số 71 ngày 21.7.2002 ). Nay chúng tôi xin tiếp tục trợ giúp hai tháng 10 và 11.2002, với số tiền 2.100.000 VND, trích ra từ khoản chia sẻ của cha Trịnh Tuấn Hoàng và các ân nhân hội HELP THE POOR. Xin thay mặt Sr. Thanh cùng các em tỏ lòng biết ơn đến quý ân nhân.

CHƯƠNG TRÌNH "HỌC BỔNG ÐẤT SÉT - NHA TRANG"

Cha Nguyễn Văn Có cha Lê Khắc Lâm, Dòng Phan-xi-cô, Giáo Xứ Ðất Sét, Nha Trang, giới thiệu 10 em học sinh nghèo ( Danh sách có đăng trên Gospelnet số 76 ngày 15.9.2002 ). Nay xin tiếp tục trợ giúp tháng 11.2002, với số tiền 500.000 VND trích ra từ khoản chia sẻ của cha Trịnh Tuấn Hoàng và các ân nhân hội HELP THE POOR. Xin thay mặt cha Có và cha Lâm cùng các em tỏ lòng biết ơn đến quý ân nhân.

CHƯƠNG TRÌNH "HỌC BỔNG ÐÔNG THẠNH - HÓC MÔN"

Cha Lê Quang Uy, DCCT, chuyển số tiền 1.050.000 VND của tháng 11.2002 cho cô giáo Phan Mỹ Linh để trợ giúp 21 em học sinh nghèo sống trong khu vực bãi rác Ðông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Sài-gòn. Ðây là chương trình trợ giúp các em đã bắt đầu từ năm 2001. Số tiền đợt này được trích ra từ khoản chia sẻ của cha Trịnh Tuấn Hoàng và các ân nhân hội HELP THE POOR. Xin thay mặt gia đình các em tỏ lòng biết ơn đến quý ân nhân.

CHƯƠNG TRÌNH "HỌC BỔNG HẢI DƯƠNG"

Cha Nguyễn Hữu Trung, DCCT, giới thiệu 6 em học sinh có hoàn cảnh gia đình rất nghèo, hiện đang học tại Trường Tiểu Học Hoàng Hanh, và đều cư ngụ tại vùng nông thôn miền Bắc, thuộc xã Hoàng Hanh, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương ( Danh sách có đăng trên Gospelnet số 76 ngày 15.9.2002 ). Nay xin tiếp tục trợ giúp tháng 11.2002, với số tiền 300.000 VND trích ra từ khoản chia sẻ của cha Trịnh Tuấn Hoàng và các ân nhân hội HELP THE POOR. Xin thay mặt cha Trung cùng các em tỏ lòng biết ơn đến quý ân nhân.

CHƯƠNG TRÌNH "HỌC BỔNG HÀ TĨNH"

Thầy Phó Tế Nguyễn Văn Tâm, DCCT, giới thiệu một danh sách 10 em học sinh nghèo, ngụ tại thôn 15, ấp Vĩnh Thành, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, Giáo Phận Vinh. Gospelnet đã trợ giúp mỗi em 50.000 VND một tháng, trong hai tháng 9 và 10 năm 2002, tổng cộng: 1.000.000 VND ( Danh sách đã đăng trên Gospelnet số 76 ngày 15.9.2002 ). Nay xin tiếp tục trợ giúp tháng 11.2002, với số tiền 500.000 VND trích ra từ khoản chia sẻ của cha Trịnh Tuấn Hoàng và các ân nhân hội HELP THE POOR. Xin thay mặt thầy Tâm cùng các em tỏ lòng biết ơn đến quý ân nhân.

CHƯƠNG TRÌNH "HỌC BỔNG KẺ DỪA - NGHỆ AN"

Cha Ðinh Công Ðoàn, Giáo Xứ Kẻ Dừa, Nghệ An, Giáo Phận Vinh, giới thiệu danh sách đợt 1 gồm 55 em học sinh có hoàn cảnh rất nghèo ở Nghệ An. Gospelnet trợ giúp được đến tháng 9.2002 ( Danh sách đã đăng trên Gospelnet số 77 ngày 22.9.2002 ). Nay xin tiếp tục trợ giúp hai tháng 10 và 11.2002, với số tiền 5.500.000 VND VND trích ra từ khoản chia sẻ của cha Trịnh Tuấn Hoàng và các ân nhân hội HELP THE POOR. Xin thay mặt cha Ðoàn cùng các em tỏ lòng biết ơn đến quý ân nhân.

CHƯƠNG TRÌNH "HỌC BỔNG AN THỚI ÐÔNG"

Cha Hoàng Minh Ðức, DCCT, giới thiệu 12 em học sinh nghèo tại Giáo Ðiểm An Thới Ðông ( Danh sách đã có đăng từ các số Gospelnet trước đây ). Nay chúng tôi xin tiếp tục trợ giúp hai tháng 10 và 11.2002, với số tiền 1.200.000 VND, trích ra từ khoản chia sẻ của cha Trịnh Tuấn Hoàng và các ân nhân hội HELP THE POOR. Xin thay mặt cha Ðức cùng các em tỏ lòng biết ơn đến quý ân nhân.

CHƯƠNG TRÌNH "HỌC BỔNG HUẾ - CAM RANH - ÐỒNG NAI"

Thầy Vũ Tùng Lân, DCCT, giới thiệu một danh sách tổng hợp 43 em học sinh nghèo ở Cam Ranh, Ðồng Nai và Huế ( Danh sách có đăng trên Gospelnet số 68 ngày 30.6.2002 ). Gospelnet đã trợ giúp được đến tháng 10.2002. Nay xin tiếp tục trợ giúp tháng 11.2002, với số tiền 2.150.000 VND trích ra từ khoản chia sẻ của cha Trịnh Tuấn Hoàng và các ân nhân hội HELP THE POOR. Xin thay mặt thầy Lân cùng các em tỏ lòng biết ơn đến quý ân nhân.

CHƯƠNG TRÌNH "HỌC BỔNG BAN-MÊ-THUẬT"

Sr. Nguyễn Thị Ðức, Dòng Nữ Vương Hòa Bình, phục vụ tại Giáo Xứ Nam Thiên, Giáo Phận Ban-mê-thuật, giới thiệu danh sách 26 em học sinh nghèo, trong đó có 20 người dân tộc Ê-đê đã nhận được học bổng mỗi em 50.000 VND ( 1.000.000 VND cho tháng 8.2002 ), nay xin bổ túc thêm 6 em người Kinh cũng có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Gospelnet xin tiếp tục trợ giúp các em trong hai tháng 9 và 10.2002: 26 em x 2 tháng x 50.000 VND = 2.600.000 VND. Ngoài ra cũng xin gửi 100 chiếc cặp đi học trị giá 1.500.000 VND. Tổng cộng: 4.100.000 VND.

01. NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ, sinh 1995, lớp 2, ngụ tại Cư Jut, Ban-mê-thuật

02. TRẦN PHƯƠNG THẢO, sinh 1994, thiểu năng: không nói được, ngụ tại Ban-mê-thuật

03. NGUYỄN CAO HƯỞNG, sinh 1997, mẫu giáo, ngụ tại Krông Búk

04. TRẦN THỊ CẨM VÂN, sinh 1998, mẫu giáo, ngụ tại Cư Jut, Ban-mê-thuật

05. PHẠM HỒNG HÀ, sinh 1997, mẫu giáo, ngụ tại Ban-mê-thuật

06. NGUYỄN ÐỨC LƯƠNG, sinh 1996, lớp 1, ngụ tại Krông Búk, Dáklák

07. PHẠM DUY KHÁNH, sinh 1989, lớp 8, ngụ tại Krông Búk, Dáklák

08. Y THA, sinh 1990, lớp 5, ngụ tại Juôr Dáng

09. CÊCILIA H' LUÂN ADRỚNG, sinh 1996, lớp 1, ngụ tại Kroa A-Jư Mgar

10. Y TRIM ÊBAN, sinh 1991, lớp 4, ngụ tại Kroa A-Jư Mgar

11. JOSEP Y KHA ADRỚNG, sinh 1995, lớp 2, ngụ tại Buôn Jư Mgar

12. JOSEP Y BLUÁT ÊBAN, sinh 1992, lớp 2, ngụ tại Buôn Jư Mgar

13. Y PIL KBUÔR, sinh 1993, lớp 3, ngụ tại Kmrớng Jư Mgar

14. H' ZÔN KBUÔR, sinh 1990, lớp 6, ngụ tại Kmrớng Jư Mgar

15. Y WICÔ KBUÔR, sinh 1991, lớp 6, ngụ tại Kmrớng Jư Mgar

16. H' UYN ÊBAN, sinh 1986, lớp 10, ngụ tại Juôr Dáng-Jư Mgar

17. Y LUCK NIÊ, sinh 1999, mẫu giáo, ngụ tại Juôr Dáng-Jư Mgar

18. PETROS Y NGIÁN ÊBAN, sinh 1991, lớp 3, ngụ tại Kroa B-Jư Mgar

19. Y DJUÁN B.YÁ, sinh 1991, lớp 3, ngụ tại Kroa B-Jư Mgar

20. H' EL NIÊ, sinh 1990, lớp 4, ngụ tại Kroa B-Jư Mgar

21. H' YOAN B. YÁ, sinh 1987, lớp 8, ngụ tại Kroa B-Jư Mgar

22. Y JOI KBUÔR, sinh 1996, lớp 9, ngụ tại Kroa B-Jư Mgar

23. Y WI NIÊ, sinh 1989, lớp 6, ngụ tại Juôr Dáng

24. Y NHIÊN ÊBAN, sinh 1995, lớp 3, ngụ tại Buôn Lang

25. Y JER ÊBAN, sinh 1996, lớp 1, ngụ tại Buôn Lang

26. H' BÔL NIÊ, sinh 1990, lớp 6, ngụ tại Buôn Juôr Dáng

TRỠ GIÚP MỘT EM GÁI BỊ KHIẾM THỊ Ở BÌNH PHƯỚC

Cha Ngô Anh Tân, Giáo Xứ Tân Lập, Giáo Phận Phú Cường, giới thiệu trường hợp em Ma-ri-a LÊ CẨM VÂN, hiện ngụ tại tổ 24, ấp 9, xã Tân Lập, huyện Ðồng Phú, Tỉnh Bình Phước. Em Vân bị khiếm thị vì bị khối u ở não. Gospelnet đã trợ giúp một lần số tiền 300.000 VND, nay xin trợ giúp thêm 300.000 VND.