GOSPELNET
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHÚA NHẬT 23 A THƯỜNG NIÊN

TIN MỪNG: Mt 18, 15 - 20:

"Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em của mình. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng không nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thày bảo thật anh em: dưới đất anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Thày còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thày Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thày thì có Thày ở đấy, giữa họ. "

SUY NIỆM 1:

SỬA LỖI ANH EM

Con người ai cũng có lầm lỗi. Vậy mà thái độ ứng xử trước lầm lỗi của người khác lại không giản đơn. Ðối với lỗi lầm của người khác, ta thường có hai thái độ, hoặc quá khắc nghiệt loại trừ, hoặc quá thờ ơ lãnh đạm. Cả hai thái độ đó đều thiếu xây dựng. Quá khắc nghiệt loại trừ sẽ khiến ta can thiệp thô bạo vào đời tư,  sẽ gây ra bất mãn, đổ vỡ. Quá thờ ơ lãnh đạm sẽ buông thả mặc cho sự xấu tràn lan, sẽ làm cho xã hội suy thoái.

Giáo hội là một cộng đoàn những con người. Lầm lỗi là không thể tránh khỏi. Vì thế muốn cộng đoàn phát triển, việc sửa lỗi là cần thiết, nhất là đối với những lầm lỗi công khai ảnh hưởng đến đời sống cộng đoàn.

Tuy nhiên sửa lỗi là việc khó. Không khéo thì lợi bất cập hại. Lời Chúa hôm nay đưa ra những hướng dẫn cần thiết giúp việc sửa lỗi có kết quả.

Muốn sửa lỗi phải quan tâm.  Chúa nói : "Khi anh em ngươi sai lỗi". Vâng, người sai lỗi đó không phải ai xa lạ. Ðó là anh em tôi, là người nhà của tôi, là một thành phần của đời tôi. Nếu lầm lỗi giống như một cơn bệnh, làm sao tôi không lo lắng chạy chữa cho người thân, nhất là cho chính bản thân khi bị mắc bệnh ? Nếu lầm lỗi giống như mất mát người thân, làm sao tôi không đau xót lên đường đi tìm ngay tức khắc ?

Muốn sửa lỗi cần can đảm. Càng ngày người ta càng muốn tránh đụng chạm, mích lòng. Dại gì nói những chuyện không vui để mua thù chuốc oán vào thân. Vì thế, để sửa lỗi, cần phải can đảm. Can đảm đến với người lầm lỗi. Can đảm nói sự thật về lỗi lầm của họ. Can đảm chấp nhận những rủi ro do việc sửa lỗi đưa đến như sự giận ghét, sự công kích, chấp nhận bị phê bình ngược lại.

Muốn sửa lỗi phải trân trọng. Trân trọng vì người lầm lỗi đó là người anh em tôi, là đáng quí trọng đối với tôi. Trân trọng vì người anh em tuy có lầm lỗi, vẫn có khả năng sửa đổi. Sửa lỗi là tin vào thiện chí, vào mầm mống tốt đẹp Chúa gieo vào lương tâm mỗi người. Sự khinh miệt, lên mặt kẻ cả sẽ chỉ chuốc lấy thất bại.

Muốn sửa lỗi phải rất tế nhị. Tâm hồn người lầm lỗi rất mong manh. Vừa đầy tự ái vừa đầy mặc cảm. Một lời nói không khéo sẽ dẫn đến đổ vỡ. Một thái độ vô tình sẽ càng khơi thêm hố ngăn cách. Vì thế Chúa dạy tôi phải rất tế nhị khi sửa lỗi. Thoạt tiên chỉ gặp riêng một mình. Gặp riêng là một thái độ tế nhị. Sự tế nhị tạo nên cảm giác an toàn, kính trọng và yêu thương. Sự tế nhị tạo ra một bầu khí tín nhiệm thuận lợi cho việc cởi mở tâm tình, khai thông bế tắc. Sự tế nhị sẽ trở thành chiếc cầu đưa người lầm lỗi trở về cộng đoàn.

Sau cùng, muốn sửa lỗi phải kiên trì. Việc sửa lỗi không giản đơn. Không phải làm một lần là thành công ngay. Vì thế phải rất kiên trì và có nhiều phương án. Kiên trì để vẫn tiếp tục dù đã một lần thất bại. Có nhiều phương án để cương quyết đi đến thành công. Hôm nay Chúa đưa ra cho ta ba phương án để chinh phục người anh em : Gặp riêng, gặp có người làm chứng và sau cùng mới đưa ra cộng đoàn.

Như thế, việc sửa lỗi hoàn toàn là một việc làm được thúc đẩy do tình yêu. Chính bầu khí tin yêu đó sẽ khiến cộng đoàn phát triển. Ai cũng mong được sống trong một cộng đoàn yêu thương như thế. Vì khi lầm lỡ ta biết mình không bị loại trừ nhưng sẽ được quan tâm giúp đỡ, một sự giúp đỡ chân thành, tế nhị và đầy yêu thương.

Lạy Chúa, xin ban cho con tâm hồn bác ái đầy tế nhị của Chúa.

Gm. Giu-se NGÔ QUANG KIỆT, Giáo Phận Lạng Sơn - Cao Bằng

SUY NIỆM 2:

SỬA LỖI VÀ THA THỨ

Một lần Thánh Phê-rô, vị Tông Ðồ trưởng, người được đánh giá là bộc trực, nóng tính, nhát gan nhưng cũng co lúc tỏ ra can trường, đã hỏi Chúa Giê-su: "Lạy Thầy khi anh em con lỗi phạm tới con, con phải tha thứ đến mấy lần ?" Chúa Giê-su trả lời ông rằng: "Phải tha đến bảy mươi lần bảy". Khi Chúa nói với Phê-rô, đại diện nhóm 12 tha thứ tới bảy mươi lần bảy, Người muốn nhấn mạnh giới răn mới của đạo Ngài sáng lập: Ðạo tình thương. Tha thứ mãi mãi và tha thứ không ngừng.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mọi người sống chân lý ngàn đời của Ðạo Tình Thương: Sửa lỗi anh em để họ có cơ hội vươn tiến, trở lại và tha thứ cho anh em để họ nghiệm ra được cốt lõi của Ðạo Ki-tô là Ðạo tình thương.

I. GIÁO HUẤN CỦA CHÚA KI-TÔ

Chúa dạy các môn đệ và mọi người: "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi" ( Mt 18, 15 ). Chúa Giê-su đem ra một giáo huấn, một con đường để nhóm môn đệ của Ngài và nhân loại hiểu rõ rằng: con đường của Chúa khác với sự suy nghĩ của loài người. "Ôi thẩm sâu thay ý nhiệm mầu của Chúa. Ðường lối của Ngài nào ai có thể dõi theo, tâm tư của Ngài nào ai dò thấu..." Thánh Phao-lô đã nói lên mầu nhiệm cao sâu của Chúa. Ðưa ra một đường hướng, một lối đi, một cách giải quyết một vấn đề, Chúa Giê-su làm nổi bật gương và mẫu của một cộng đoàn tình thương. Cộng đoàn này dựa trên căn bản của cộng đoàn tiên khởi mà Sách Tông Ðồ Công Vụ đã đề cập tới trong đoạn 2, 42 - 47.

Cộng đoànn yêu thương, hiệp nhất, coi mọi sự là của chung, một cộng đoàn chia sẻ và cầu nguyện. Chúa nói nơi đâu có hai ba người hội họp nhân danh Người thì Người hiện diện. Chúa có mặt, Chúa hiện diện nơi cộng đoàn, mọi sự sẽ được giải quyết êm đẹp và tươi thắm. Cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương là cộng đoàn làm theo lối Chúa chỉ dạy. Chúa đã đưa ra giáo huấn về việc sửa lỗi anh em: trước là sửa lỗi một mìn: mình và người lỗi phạm, sau nhờ cộng đoàn, rồi cuối cùng không được mới dùng tới phán quyết của người làm đầu cộng đoàn...

II. VẪN LÀ TÌNH THƯƠNG

Ðành rằng con người có thể nại vào lời của Chúa như: "Ðừng xét đoán anh em "( Mt 7, 1 ) hoặc: " Ðấng xét xử tôi, chính là Chúa" ( 1 Cr 4, 4 ) để từ chối, khước từ việc giúp anh em sửa lỗi. Nhưng, nếu con người, nếu mọi Ki-tô hữu trong Giáo Hội hiểu rõi rằng Chúa hiện diện thì trách nhiệm giúp anh em phạm lỗi nhận ra sự yếu hèn của mình để quay lại, để sửa chữa, để can đảm nhận lỗi mình mà thống hối, ăn năn, cải tà qui chính, là điều cần phải làm và bắt buộc phải làm.

Cũng như Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en trong bài đọc I: phải can đảm, can thiệp khi anh em trong cộng đoàn phạm lỗi. Làm ngơ hoàn toàn với sai lỗi của anh em là lãnh đạm, là vô trách nhiệm với anh em khi họ là thân thể của mầu nhiệm Ðức Ki-tô. Tự vì, cái đích con người muốn nhắm tới là giúp anh em nên thiện hảo, giúp anh em trở lại đường ngay: "Nếu nó chịu nghe, tức là đã chinh phục được rồi". Chúa trao quyền xét xử trói hoặc buộc cho Phê-rô ( Mt 16, 18 ). Quyền đó nay được trao lại cho mỗi cộng đoàn, nghĩa là trao lại cho Giáo Hội, Giáo Phận, Giáo Xứ và địa phương.

Tin tưởng có Chúa hiện diện trong cộng đoàn như lời Chúa nói: Ta ở giữa họ. Chúa hiện diện trong cộng đoàn sẽ thúc đẩy con người hiểu nhau, cảm thông, chinh phục lẫn nhau, nhờ đó anh em dễ cởi trói cho nhau. Chúa vẫn khuyến khích hai ba người tụ họp nhân danh Ngài mà cầu nguyện vì trong lời cầu nguyện, con người dễ hiểu nhau, dễ tha thứ cho nhau hơn. Trong sự hiệp thông, đồng tâm nhất trí hợp lời cầu xin, Chúa sẽ ban cho con người những điều thiện hảo và qua đó, con người sẽ cảm thấy mình được yêu thương, họ dễ được cải hóa.

Tình yêu thương là nét nổi bật trong cộng đoàn ( bài đọc 2 ). Sống trong tình yêu, con người sẽ dễ lắng nghe lời Chúa ( đáp ca ) và khi lắng nghe lời Chúa, cảm nghiệm và suy nghĩ, người ta sẽ dễ chấp nhận nhau, dễ tha thứ cho nhau vì yêu người sẽ gặp Chúa và ngược lại. Thiên Chúa là tình yêu. Sống trong tình yêu, con người sẽ tìm thấy sự thật.

Sự thật phát xuất tự nơi Chúa. Chúa là chân lý vì Ngài là tình yêu. Tình yêu trong mầu nhiệm Chúa Ki-tô vượt trên mọi lề luật và ngăn ngừa mọi lầm lỗi của con người. Người ta có thể nói mà không sợ quá lời là ách tình yêu thì êm ái, gánh tình yêu thì nhẹ nhàng. Chúa mời gọi người Ki-tô hữu sống chân tình, yêu thương, chia sẻ và hiệp nhất. Bàn tiệc Thánh Thể sẽ làm cho mọi người có lòng tin trở nên hiệp nhất và gần gũi nhau. Ðó là mầu nhiệm của Ðạo tình thương. Mầu nhiệm của Giáo Hội Chúa Ki-tô ở trần gian này.

 Lm. NGUYỄN HƯNG LỠI, DCCT, Giáo Phận Ðà Lạt

SUY NIỆM 3:

LIÊN ÐỚI TRONG YÊU THƯƠNG

1. KI-TÔ GIÁO NÓI GÌ VỀ TÌNH LIÊN ÐỚI CỦA NGƯỜI KI-TÔ HỮU VỚI THẾ GIỚI VÀ CON NGƯỜI ?

Trong các cửa hàng thủ công mỹ nghệ, chúng ta thường thấy hình ba con khỉ: một con hai tay bịt mắt, một con hai tay bịt tai, một con hai tay bịt miệng. Ba con khỉ ấy là hình ảnh của một cách sống mà không ít người thời nay chủ trương. Ðó là cách sống "mũ ni che tai" tức "không thấy, không nghe, không nói". Không ít người cho rằng sống như thế là khôn ( ! ) vì tránh được rất nhiều phiền toái trong xã hội. Cách sống ấy cũng gần với chủ thuyết "mac-kê-nô" ( mặc kệ nó ) mà báo Tuổi Trẻ đã có lần lên án. Sống kiểu "mac-kê-nô" là sống không biết tới ai khác ngoài bản thân mình, là không quan tâm tới người chung quanh, có chuyện gì xẩy ra cho họ thì mặc kệ họ, không việc gì ta phải dúng tay vào. Cách sống "mũ ni che tai", "không thấy, không nghe, không nói" hoặc "ma-kê-nô" không phải là cách sống mà Lời Chúa trong Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en và trong Tin Mừng Mát-thêu muốn dạy chúng ta hôm nay.

Theo tinh thần Ki-tô giáo, thì mọi ki-tô hữu đều tham dự vào chức vụ Ngôn Sứ của Ðức Giê-su Ki-tô. Cũng theo tinh thần Ki-tô giáo thì mỗi người là anh em chị em với nhau, có trách nhiệm liên đới chặt chẽ và sâu sắc với nhau. Công đồng Va-ti-ca-nô II đã long trọng xác định tình liên đới ấy trong lời mở đầu Hiến Chế Mục Vụ Giáo Hội Trong Thế Giới ngày nay tức Hiến Chế Vui Mừng Và Hy Vọng: "Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Ki-tô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ".

2. SỬA LỖI CHO NHAU: MỘT CÔNG VIỆC KHÓ KHĂN VÀ TẾ NHỊ NHƯNG HẾT SỨC CẦN THIẾT VÀ HỮU ÍCH CHO CÁC THÀNH VIÊN CỦA MỘT CỘNG ÐOÀN ?

Ðể thể hiện tình liên đới mật thiết ấy thì giữa những người cùng sống trong một cộng đồng là trách nhiệm góp ý và sửa lỗi cho nhau để mọi người trở nên hoàn hảo hơn. Là người thì chẳng ai là thành hoàn. Không có khuyết điểm này thì cũng có khuyết điểm khác. Nên việc tu luyện và sửa chữa là hết sức cần thiết. Vả lại nhiều khi "việc người khác thì sáng mà việc nhà lại tối" nên cần có sự soi sáng và góp ý của những người chung quanh. Hơn nữa nhiều khi một mình chúng ta không đủ dũng cảm và quyết liệt với bản thân trong việc nhìn nhận và sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm của mình, nên sự góp ý chân thành và khách quan của anh chị em là hết sức hữu ích và cần thiết.

3. NGƯỜI MUỐN GÓP Ý VÀ SỬA LỖI ANH EM CẦN CÓ NHỮNG ÐIỀU KIỆN GÌ ?

Người muốn góp ý và sửa lỗi anh em cần có 4 điều kiện sau đây:

Lòng khiêm nhường: là điều kiện đầu tiên. Vì thấy anh em sai sót, không có nghĩa là chúng ta hoàn hảo, thánh thiện hơn họ. Hãy coi chừng kẻo chúng ta "thấy cái dằm trong mắt anh em mà không thấy cái đà trong mắt mình" Hãy coi chừng tính kiêu căng khiến chúng ta mù quáng và tự mãn một cách nguy hại.

Lòng yêu thương và quý trọng: là điều kiện thứ hai. Vì yêu thương là muốn điều tốt, điều thiện cho anh em. Việc góp ý và sửa lỗi anh em là việc hết sức tế nhị và chỉ đạt kết quả nếu chúng ta thực sự yêu thương và quý trọng người mà chúng ta muốn góp ý và sửa lỗi.

Lòng dũng cảm và vô vị lợi: là điều kiện thứ ba. Có lòng dũng cảm và vô vị lợi chúng ta mới vượt thắng được tính cả nể và sự ngần ngại làm mất lòng người mà chúng ta muốn góp ý và sửa lỗi. Có nhiều người không có cơ may thay đổi cách sống, chỉ vì không được những người thân cận mạnh dạn góp ý và sửa lỗi cho họ, nên họ cứ tưởng là mình đã hoàn hảo rồi, không cần phải thay đổi chi cả!

Nghệ thuật góp ý sửa lỗi: là điều kiện thứ bốn. Không phải góp ý và sửa lỗi bằng bất cứ cách nào, với bất cứ ngôn từ nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trái lại cả là một nghệ thuật chọn nơi, chọn lúc, chọn lời, chọn cách để góp ý và sửa lỗi anh em ! Có thế thì thiện ý của chúng ta mới được đón nhận và có hiệu quả.

4. NGƯỜI MUỐN ÐƯỠC ANH EM GÓP Ý VÀ SỬA LỖI CẦN CÓ NHỮNG ÐIỀU KIỆN GÌ ?

Ngoài sự khiêm nhường, tình yêu thương, lòng dũng cảm của người muốn góp ý và sửa lỗi anh em, người muốn được anh em góp ý và sửa lỗi còn cần có một điều kiện khác: Ðó là tinh thần phục thiện! Ðây là điều kiện hết sức quan trọng, không thể không có, cũng giống như ba điều kiện kia. Vì chưng lòng tự ái và kiêu căng trong chúng ta có thể đóng chặt cửa trái tim chúng ta lại, khiến chúng ta không đón nhận được những góp ý và sửa lỗi lành mạnh mà chúng ta rất cần, để hoàn thiện bản thân.

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, tự bản chất, chúng con chỉ là những con người bất toàn. Nhưng chúng con được Chúa mời gọi trở nên hoàn thiện như Cha của chúng con ở trên trời là Ðấng hoàn thiện. Chúng con cũng được Chúa mời gọi sống tình liên đới mật thiết với nhau trong quá trình trở nên hoàn thiện. Muốn đáp lại lời mời gọi của Chúa, chẳng những chúng con cần tu luyện bản thân một cách liên tục và kiên trì, mà chúng con còn cần được anh em góp ý và sửa lỗi cho chúng con, cũng như chúng con có trách nhiệm góp ý và sửa lỗi cho anh em.

Thế nhưng hai việc này đều hết sức tế nhị và khó khăn, vì chúng đi ngược lại lòng tự ái và tính kiêu căng bám rễ sâu trong tâm hồn chúng con. Xin Chúa giúp chúng con mỗi ngày mỗi thay đổi trong suy nghĩ và hành động: để chúng con khiêm nhường, yêu thương, dũng cảm, vô vị lợi, tinh tế và phục thiện hơn trong mối tương quan với anh em đồng loại, nhất là với các thành viên cùng cộng đoàn của chúng con. A-men.

 Gs. Giê-rô-ni-mô NGUYỄN VĂN NỘI

SUY NIỆM 4:

CỘNG ÐOÀN YÊU THƯƠNG

Có 3 ý chính trong bài Tin Mừng hôm nay như sau:

- Việc góp ý sửa lỗi cho nhau trong cộng đoàn.

- Việc thi hành quyền bính trong Hội Thánh.

- Việc hiệp ý cầu nguyện chung với nhau.

Thoạt tiên chúng ta có thể ngỡ rằng 3 ý này không có gì ăn nhập với nhau. Thế nhưng, xuyên qua 3 lời giáo huấn ấy, Chúa Giê-su muốn đề cập đến đời sống hiệp thông yêu thương trong cộng đoàn, hay nói một cách gần gũi hơn, đó là đời sống một gia đình, gia đình Hội Thánh là cộng đoàn Ðức Tin, và cả gia đình là cộng đoàn ruột thịt máu mủ của mỗi người chúng ta, bởi vì tất cả đều đặt trên nền tảng: mọi người đều là con của Chúa Cha, em của Chúa Giê-su và là anh chị em của nhau trong sự liên kết yêu thương của Chúa Thánh Thần. Nên nhớ, gia đình chính là Hội Thánh tại gia, và chính các gia đình Ki-tô hữu làm nên Hội Thánh.

Cùng đọc với niềm cảm nhận sâu xa ấy, chúng ta nhận ra đoạn Lời Chúa hôm nay là một Tin Mừng thật sự, một Tin Vui, một Tin Tốt Lành cho chúng ta, một Tin đem lại sức sống dồi dào ngay giữa lòng đời đầy những Tin Buồn chia rẽ, loại trừ, xâu xé, hận thù và giết hại lẫn nhau. Rõ ràng chúng ta không cô đơn, không lẻ loi, nhưng được mời gọi gắn bó, đùm bọc với nhau trong yêu thương. Chúng ta luôn có một cộng đoàn, luôn sống trong một mái ấm gia đình.

1. VIỆC GÓP Ý SỬA LỖI CHO NHAU:

Ai cũng có lòng tự trọng, nhưng lòng tự trọng lại có mặt trái của nó là sự tự ái. Góp ý phê bình người khác mà không khéo léo tế nhị thì rất dễ đẩy người ấy vào thái độ chống đối, ngoan cố, nóng giận, có khi còn trả đũa gay gắt và để bụng hằn thù mãi mãi. Ngược lại, người khéo ăn khéo nói thì biết cách lựa lời sao cho lọt lỗ tai, sao cho vừa bụng người được góp ý. Ðược thế, người ta bảo là đắc nhân tâm.

Ðó là lẽ thường tình ở đời. Nhưng với cộng đoàn Ki-tô hữu, Ðức Giê-su mời gọi chúng ta vượt lên trên cả sự khéo léo đắc nhân tâm về phía người góp ý, vượt lên trên cả sự tự giác khôn ngoan về phía người được góp ý. Ðức Giê-su muốn nói đến tình yêu thương trong cộng đoàn Hội Thánh, và trong chính mỗi gia đình Ki-tô hữu chúng ta.

Thấy người anh em trong cộng đoàn của chúng ta phạm lỗi lầm mà không dám góp ý sửa lỗi, chính là đã thiếu mất sự liên đới yêu thương đối với người ấy. Một cộng đoàn như thế không còn là cộng đoàn nữa, nhưng chỉ là một nhóm người sống chung trong một thứ nhà trọ cho qua ngày. Mà một khi đã góp ý sửa lỗi người khác, nhưng lại không dựa trên lòng yêu thương thật sự, không có sự kiên trì nhẫn nại, còn nước còn tát bằng đủ mọi cách, thì cũng bằng vô ích. Ðức Giê-su dặn dò: 

"Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em của mình. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng không nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế..."

Vậy, việc sửa lỗi góp ý cho nhau trong cộng đoàn, trong gia đình, đòi hỏi trên hết là một tấm lòng yêu thương vị tha.

2. VIỆC THI HÀNH QUYỀN BÍNH TRONG CỘNG ÐOÀN HỘI THÁNH:

Người đời thường mỉa mai thói quan liêu hống hách đối với những người dân thấp cổ bé miệng những kẻ có chức có quyền, rằng họ có "quyền" chỉ để "hành" người khác.

Cộng đoàn Hội Thánh cũng đòi hỏi phải có một phẩm trật đi kèm với quyền bính, có trên có dưới, có người lãnh đạo, có người thừa hành. Thế nhưng mối tương quan giữa mọi người với nhau cộng đoàn lại phải được xây dựng trên nền tảng yêu thương, tôn trọng và phục vụ lẫn nhau.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su bảo: "Thầy bảo thật anh em: dưới đất anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy..."

Thứ quyền bính cầm buộc hoặc tháo cởi mà Chúa Giê-su trao cho các môn đệ ở đây phải được hiểu là để nhắm tới việc xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất trong yêu thương. Tháo cởi thì rõ ràng là vì yêu thương rồi, nhưng cầm buộc một điều gì đó, một ai đó, ví dụ: vạ tuyệt thông, hóa ra lại cũng chỉ vì yêu thương, không phải để trục xuất, để loại trừ vĩnh viễn người phạm lỗi khỏi cộng đoàn, nhưng cốt để làm gương, cho mọi người đừng liều lĩnh phạm vào một lỗi lầm tai hại nào đó, và mặt khác cũng là để cho ai đã trót phạm tội thì biết mau mau sám hối để được quay trở về hiệp thông với cộng đoàn.

Vậy, việc thi hành quyền bính trong Hội Thánh nhất thiết phải đặt trên cái nền là lòng yêu thương nhau trong cộng đoàn.

3. VIỆC HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHUNG VỚI NHAU:

Tiếp theo, Chúa Giê-su quả quyết: "Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở đấy, giữa họ."

Ngoài việc Chúa Giê-su mời gọi mọi người trong cộng đoàn luôn biết quy tụ bên nhau để cầu nguyện chung với nhau, khi đặt trong mạch văn Tin Mừng hôm nay, nối kết với 2 lời dạy dỗ về việc góp ý sửa lỗi cho nhau, về việc thi hành quyền bính trong Hội Thánh, chúng ta có thể nhận ra điều này: Cầu nguyện chung với nhau chính là phương thức hiệu quả nhất để duy trì mối tương quan yêu thương và sự hiệp nhất trong cộng đoàn Hội Thánh, và trong cả cộng đoàn bé nhỏ là gia đình của chúng ta.

Chúa Giê-su nhấn mạnh như một lời cam kết, rằng: "Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở đấy, giữa họ." Có yêu thương gắn bó thì mới tìm đến với nhau để cầu nguyện chung. Cầu nguyện chung với nhau cũng là để khẩn nài xin cho cộng đoàn được ngày một thêm gắn bó yêu thương nhau hơn. Làm được điều đó, không lẽ gì Chúa Giê-su lại không đến và hiện diện ở giữa cộng đoàn, không lẽ gì Thiên Chúa Cha lại không nhận lời cầu nguyện của cả cộng đoàn có sự hiện diện của Chúa Giê-su, Con yêu dấu của Người ?

Vậy, việc cầu nguyện chung trong cộng đoàn chính là dấu chỉ của lòng yêu thương.

Những ai nhận ra mình còn có những lỗi lầm khuyết điểm, hãy chân thành nhận lấy những lời góp ý sửa lỗi của người khác. Bởi vì lời góp ý sửa lỗi ấy phát xuất từ tấm lòng chan chứa yêu thương.

Những ai do phẩm trật của mình trong Hội Thánh mà phải thi hành quyền bính, cầm buộc hoặc tháo cởi, hãy luôn nhớ thi hành quyền bính trong yêu thương.

Và sau hết, chúng ta vẫn thường có cơ hội quây quần bên nhau, không chỉ là 2, 3 người trong gia đình, nhưng là 2, 3 chục người trong các buổi chia sẻ Lời Chúa, 2, 3 trăm người trong các Thánh Lễ, hoặc như ở Linh Ðịa La Vang với 2, 3 trăm ngàn người hành hương... Hãy nhân danh Chúa Giê-su để cầu nguyện, để xin Người ban những ơn cần thiết cho Hội Thánh, cho gia đình, cho bản thân, nhất là chúng ta hãy nhớ xin cho chính cộng đoàn và gia đình chúng ta thêm sự hiệp nhất, thêm lòng gắn bó yêu thương nhau.

Lm. LÊ QUANG UY, DCCT

CẦU NGUYỆN:

LỜI KINH KHIÊM HẠ

Lạy Chúa, để tình yêu Chúa được muôn người biết tới, xin Chúa thương ban cho con hồng ân này là: Biết ân hận hối tiếc vì đã nói hoặc làm cho người khác phải đau buồn cách nào đó; Và biết vui mừng vì đã giúp anh em bớt khổ đau và buồn phiền.

Xin ban cho con tính mềm dẻo, để con ý thức được mình yếu đuối, cần được người khác giúp đỡ hơn là chính con gây phiền hà, hoặc có thái độ khinh khi người khác.

Xin ban cho con tính ngay thẳng, biết tôn trọng chân lý, để không bao giờ con hiểu theo nghĩa xấu, điều mà có ai đó đã làm phiền lòng con.

Xin ban cho con tính đơn sơ để có thể giúp người khác dễ sống bên con và con không trở nên gánh nặng cho những ai đang sống gần con.

Xin ban cho con một tấm lòng hăng hái vui tươi, để con luôn cởi mở đối với những ai ghét bỏ, ghen tỵ, phân bì với con.

Xin ban cho con một tấm lòng khiêm tốn, để con không trở nên cứng cỏi, bất chấp những lời chỉ dạy, những lời phê bình, những lời kết án khắt khe từ mọi phía.

Xin ban cho con một tấm lòng quảng đại, để con biết chịu đựng và đón nhận những ai có óc hẹp hòi cố chấp, ích kỷ đến độ không ai chịu nổi.

Xin ban cho con một ý chí vững vàng, để con mãi kiên tâm, dầu có phải mệt mỏi, dầu có gặp phải thái độ vô ơn, nhất là đối với những người con đã tận tình giúp đỡ.

Xin ban cho con một tấm lòng quả cảm, chịu đựng anh em con một cách lâu bền, để giúp họ được bình an hạnh phúc, dầu cho họ còn yếu đuối đầy khuyết điểm.

Xin ban cho con ơn sống chứng tá cho Chúa ở khắp mọi nơi và vào mọi lúc, để chung quanh con không một ai phải chán nản, phải ngã lòng do lỗi con đã gây ra.

Xin ban cho con biết dè dặt, đừng vội phê phán khi không có thẩm quyền, khi chưa có đủ bằng chứng; và nếu có phải phê phán, thì phải thận trọng cân nhắc từng lời, và nghiêng về sự khoan hậu nhân từ.

Xin ban cho con ơn sáng suốt, đừng dễ tin vào điều xấu mà người ta đã nói về kẻ vắng mặt; và nhất là cương quyết không kể lại cho ai những điều xấu đã lọt vào tai con.

Xin ban cho con một Ðức Tin nhạy cảm, để có thể khám phá ra ngay rằng Ðức Giê-su đang ẩn mình trong ai đó trước mặt con, sau lưng con, bên cạnh con, để con biết chín chắn trong lời nói, trong cử chỉ và tâm tình.

Sau hết, trong mọi sự, với mọi người, xin Chúa dạy con biết lắng nghe, biết nhạy cảm phán đoán theo ý tốt cho người khác và sẵn sàng tha thứ bỏ qua những lỗi lầm của họ với con, chỉ bởi vì Chúa cũng luôn đối xử với con như thế, và còn hơn cả thế nữa.

Lạy Chúa, từ sáng tinh sương cho đến lúc đêm khuya, xin thương tỏ ra: Chúa là Chúa của tình yêu thương mà nhận lời của một đứa con đang tha thiết nài van, và ban cho con những ơn con vừa xin. Con xin tạ ơn Chúa muôn đời... Amen.

Trích NỐI LỬA CHO ÐỜI số 4

CÂU TRUYỆN:

LÒNG BAO DUNG CÓ THỂ HOÁN CẢI TÂM HỒN

Câu truyện xảy ra tại một thiền viện. Một buổi sáng, khi vừa thức dậy, một số thiền sinh phát hiện mình bị mất cắp một vài vật dụng cá nhân. Họ bảo nhau cùng để ý rình rập, và họ đã bắt được quả tang một chú thiền sinh mới đến đang lấy cắp đồ dùng của họ. Họ liền ập vào bắt sống, giải lên cho thầy viện trưởng. Thầy chỉ im lặng, và cho chú thiền sinh nọ trở về phòng...

Ít lâu sau đó, chú thiền sinh ấy lại bị phát giác đang ăn trọâm lần thứ hai, và lại bị dẫn đến viện trưởng. Lần này cũng như lần trước, thầy vẫn im lặng, không nói năng gì, chỉ đưa tay ra hiệu cho phép chú trở về phòng. Mọi người đều thấy tấm tức bực bội về thái độ xử lý quá rộng lượng của thầy mình...

Ðến lần thứ ba, chú thiền sinh có tật ăn cắp kia lại tái phạm. Tất cả các môn sinh đều tập trung lại, đòi thầy phải có thái độ trừng phạt xứng đáng. Họ đưa ra yêu sách: "Thưa thầy, hoặc là anh ta, hoặc là tất cả chúng con, thầy phải chọn lựa, nếu không chúng con sẽ rời bỏ nơi này ngay lập tức !"

Im lặng một lát, thầy viện trưởng điềm đạm trả lời: "Tất cả các con đều đã sống tốt lành với nhau, còn chú này thì chưa được như thế. Vậy, thầy muốn chú ấy sẽ ở lại với thầy để thiền định tập tành cho được tốt hơn. Các con thì không còn cần phải làm như thế nữa, các con có thể chia tay với thầy được rồi đấy !"

Mọi người đều chưng hửng, cúi đầu, lần lượt từng người không dám nói gì nữa, lặng lẽ ai về phòng nấy. Riêng chú thiền sinh tội lỗi kia vẫn quỳ đấy, đôi giòng lệ lăn dài trên gò má...

LỜI HẰNG SỐNG, 9.1996.

CHỨNG TỪ:

HOÁN CẢI NHƯ VUA ÐA-VÍT

Théodose đệ nhất là hoàng đế Rô-ma cuối thế kỷ thứ 4, là thời mà đạo Công giáo không còn bị bách hại nữa, nhưng đã được công nhận là quốc giáo trên toàn lãnh thổ đế quốc Rô-ma rộng lớn. Tuy nhiên, vào năm 390, giáo dân thành Thê-xa-lô-ni-ca đã trục xuất viên tổng trấn tàn ác bạo ngược do hoàng đế cử đến cai trị vùng thuộc địa này. Ðể trừng phạt, Théodose đã giả vờ cho tập họp dân trong thành tại đại hí trường Colisée để tham dự một cuộc vui. Hơn 7.000 người bị đánh lừa, đã bị hoàng đế ra lệnh cho quân lính tràn vào tàn sát dã man...

Một thời gian sau, hoàng đế có việc đi ngang qua thành Milano tỏ ý muốn vào Thánh Ðường dự Lễ. Thánh Ambrosio lúc đó đang là Giám Mục thành Milano, đã thẳng thắn ngăn cản ý định phạm sự thánh này. Ngài nói: "Tâu Hoàng thượng, tại sao ngài lại dám bước vào Ðền Thánh Thiên Chúa để rước lấy Mình Máu Thánh Chúa Giê-su trong khi ngài vẫn chưa ăn năn sám hối và đền bù tội lỗi sau cuộc tàn sát dã man ở Thê-xa-lô-ni-ca vừa qua ?"

Hoàng đế tức giận trừng mắt nhìn thánh nhân, hỏi ngược lại: "Ta thấy vua Ða-vít ngày xưa trong Cựu Ước đã từng phạm tội ác như ta mà vẫn được coi là thánh cơ mà ?" Thánh nhân vẫn kiên quyết trả lời: "Hoàng thượng đã theo gót vua Ða-vít trên con đường tội lỗi thì xin ngài cũng hãy bắt chước vua Ða-vít mà ăn năn đền tội."

Théodose động lòng hồi tâm, thinh lặng cáo từ ra về trước sự ngạc nhiên của mọi người đã chứng kiến cuộc tranh luận. Từ đó, hoàng đế ăn năn sám hối mọi tội ác đã phạm, trở nên rộng lượng bao dung nhân hậu với tất cả mọi người, đồng thời ông cũng ban bố những sắc lệnh nhân đạo...

Sau một năm ăn năn đền tội một cách công khai như vậy, hoàng đế mới được giám mục Ambrosio ban bí tích hòa giải, cho phép được tham dự vào cộng đoàn mà thông hiệp với các tín hữu khác. Từ đó, vị hoàng đế biết hoán cải đã trở nên một vị quân vương nhân đức, một lòng kính sợ Thiên Chúa và yêu thương tha nhân.

HOÁN CẢI MỘT TÂM HỒN

Theo một truyền thuyết về Thánh Gio-an, tác giả sách Tin Mừng thứ 4, sau 3 năm ngài bị lưu đầy ở đảo Patmos, khi trở về Ê-phê-xô, ngài được biết chuyện về một chàng trai mà ngài đã từng kỳ vọng rất nhiều tại cộng đoàn Ê-phê-xô. Hiện anh ta đã sa ngã và trở thành một thủ lãnh trộm cướp khét tiếng. Thánh Gio-an tuy đã già yếu gần 100 tuổi vẫn một mình chống gậy tìm lên ngọn núi sào huyệt của anh ta. Mới đến lưng chừng núi thì cụ già bị bọn lâu la bắt trói dẫn về cho thủ lãnh.

Vừa gặp mặt, chàng trai đã giật mình kinh sợ vì nhận ra thầy cũ của mình. Thánh Gio-an sau khi được cởi trói, ôn tồn khuyên nhủ: "Này con yêu của thầy, sao con lại tránh nhìn vào mắt thầy ? Bây giờ đứng trước mặt con, thầy chỉ là một con người già yếu, không thể tự vệ được cơ mà..."

Ngài thinh lặng một chút rồi lấy hơi nói tiếp: "Con đừng ngại, tội lỗi của con chắc chắn đã được Thiên Chúa tha thứ. Chính thầy đã xin điều ấy cùng Chúa Giê-su đầy lòng thương xót cho con rồi. Thôi, con hãy cùng với các bạn con rời bỏ ngọn núi này mà theo về với thầy nhé..."

Chàng trai nghe đến đây thì quỳ xụp xuống, xấp mình khóc lóc trong niềm vui được hoán cải và tha thứ. Sau đó, mọi người được chứng kiến một cảnh tượng lạ lùng: một ông lão dìu một chàng trai xuống núi, theo sau là tất cả thủ hạ trong băng cướp...

Trích NỐI LỬA CHO ÐỜI số 2

THÔNG TIN:

CÁC KHOẢN TIỀN ÂN NHÂN MỚI CHIA SẺ

- Gia đình chị Tú Trinh và Xuân Lộc ( Ðà Lạt ) giúp người nghèo .......................................................................  300.000 VND

- Bạn MK Nguyễn Kim Thu ( Pháp ) giúp người nghèo .............................................................................................  200 EUROS

- Một Linh Mục ( Việt Nam ) giúp học bổng các em nghèo ...................................................................................  300.000 VND

CÁC KHOẢN TIỀN TRỠ GIÚP CHO CÁC NƠI

- Mua 200 phần quà trao trực tiếp cho các bệnh nhân trại Phong Quả Cảm ...................................................  1.000.000 VND

- Mua tập vở và quần áo ấm cho các em dân tộc tại Di Linh đầu năm học mới .............................................  1.000.000 VND

- Chuyển cho các bạn trẻ Con Ðức Mẹ Giáo Xứ Ðại Lãm giúp đỡ người nghèo .............................................  200.000 VND

- Giúp đỡ 5 bệnh nhân nghèo ở Sài-gòn mua thuốc chữa bệnh ............................................................................  300.000 VND

MỘT NGƯỜI KHUYẾT TẬT Ở SÀI-GÒN

Anh Phạm Văn Lượng, Huynh Ðoàn Ki-tô Bệnh Nhân và Người Khuyết Tật, giới thiệu trường hợp em NGUYỄN VĂN ÐỨC DŨNG, sinh 1983, hiện ngụ tại khu Lạc Quang, Sài-gòn. Gia đình có 8 anh em, người cha bị thương tật nặng ở chân từ trước 1975, người mẹ bị bệnh tim giai đoạn 3, sinh kế hết sức eo hẹp. Em Ðức Dũng lại bị liệt từ nhỏ, đi học được tới lớp 3, tay không tự viết được. Gospelnet xin trợ giúp trong 2 tháng, kể từ tháng 9 đến hết tháng 10.2002, mỗi tháng 50.000 VND, tổng cộng: 100.000 VND.

MỘT NGƯỜI KHIẾM THỊ Ở TỈNH KIÊN GIANG

Anh Phạm Văn Lượng, Huynh Ðoàn Ki-tô Bệnh Nhân và Người Khuyết Tật, giới thiệu trường hợp anh TRẦN QUANG DUYÊN, sinh năm 1961, ngụ tại số 202, đội 9, ấp Tân Hà A, xã Tân Hiệp B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Cha mẹ anh đều lớn tuổi và bệnh tật, bản thân anh Duyên bị mù cả hai mắt, đã lập gia đình và có con được 8 tháng tuổi, sinh kế hết sức ngặt nghèo túng bấn. Gospelnet xin trợ giúp trong 2 tháng, kể từ tháng 9 đến hết tháng 10.2002, mỗi tháng 50.000 VND, tổng cộng: 100.000 VND.

MỘT CHÁU BÉ CẦN MỔ TIM TẠI TỈNH BẮC GIANG

Cha Nguyễn Huy Tảo, Giáo Xứ Ðại Lãm, tỉnh Bắc Giang, giới thiệu trường hợp gia đình anh Ða-minh Nguyễn Văn Hoạch và chị Ma-ri-a Nguyễn Thị Uyên, làm ruộng, ngụ tại thôn Thanh Dã, xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, có con là cháu bé Ma-ri-a NGUYỄN THỊ NHUNG, sinh ngày 21.10.1998, bị tim bẩm sinh, đến nay đã 6 tuổi nhưng bị suy dinh dưỡng nên chỉ cân nặng hơn 8 Kg. Bác sĩ Vũ Trí Tiến, trưởng Phòng Chỉ Ðạo Tuyến thuộc bệnh viện Việt Ðức, Hà Nội, đã trực tiếp khám cho cháu bé, và cho biết chỉ cần giải phẫu ngay với chi phí mổ là 3.000.000 VND là cháu sẽ lành bệnh. Gospelnet nhận được một khoảng tiền trợ giúp của bác sĩ Vũ Bích Ðào ở Pháp và đã chuyển ngay 3.000.000 VND cho gia đình cháu bé qua cha Tảo. Kết quả ca giải phẫu hết sức khả quan.

MỘT CHÁU BÉ CẦN MỔ TIM TẠI TỈNH GIA LAI

Cha Phan Khắc Từ, Giáo Xứ Vườn Xoài, Sài-gòn, giới thiệu trường hợp gia đình anh Lê Minh Trí và chị Cao Thị Bạch Hà, cư ngụ tại thôn 1, xã Tiền Phong, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, có con là cháu bé LÊ MINH TOÀN, sinh ngày 10.6.2000 bị bệnh tim bẩm sinh. Viện Tim Sài-gòn đã khám và cho biết chi phí mổ hết 1.850 USD. Người phụ trách xã hội của Viện Tim cũng đã xác minh hoàn cảnh gia đình anh Trí thật sự là nghèo khó, nên đã hứa sẽ miễn giảm một phần ( không nói rõ là bao nhiêu ). Hiện nay gia đình anh Trí chỉ mới dành dụm được 2.000.000 VND để góp vào phần chi phí còn lại. Gospelnet xin mở một Quỹ Mổ Tim cho cháu LÊ MINH TOÀN, rất mong quý độc giả và ân nhân gần xa chia sẻ để cháu bé sớm được giải phẫu.