GOSPELNET
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH NĂM A

TIN MỪNG: Ga 14, 1 - 12

THẦY LÀ ÐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG

Khi ấy Ðức Giê-su bảo các môn đệ: "Lòng anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha của Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi."

Ông Tô-ma nói với Ðức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường ?" Ðức Giê-su đáp: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha của Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người."

Ông Phi-líp-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện". Ðức Giê-su trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư ? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha ? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao ? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Ðấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không, thì hãy tin vì chính các việc kia vậy. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha."

SUY NIỆM 1:

ÐI TRÊN CON ÐƯỜNG CHÚA

Phúc Âm Thánh Gio-an chương 14 là lời tâm sự của Chúa Giê-su với các môn đệ. Nó có cấu trúc xoay quanh cuộc trở về với Chúa Cha của Chúa Con và vai trò độc nhất của Chúa Con trong việc đưa dẫn các môn đệ về với Chúa Cha.

Tô-ma và Phi-líp-phê đã hỏi Chúa 2 câu và Chúa đã mạc khải 2 chân lý hết sức quan trọng:

-    Thầy là đường là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy.

-    Ai thấy Thầy là thấy Cha; Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy.

Chỉ có thể đạt tới Cha khi chúng ta đi theo Ðấng tự nhận là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống. Và cũng không ai có thể tuyên xưng Ðức Giê-su là Chúa mà lại không do Thánh Thần. Hiểu biết đích thực về Cha và Con mang dấu ấn Thánh Thần. Chính trong Thánh Thần mà Thiên Chúa là Cha và Ðức Giê-su là Con ( x. Gm. Bùi Văn Ðọc, Thiên Chúa Cha, Ðấng giàu lòng thương xót, trang 184 ). Thiên Chúa mà mọi tín hữu tôn thờ và yêu mến hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn, chính là Thiên Chúa hiện thân nơi Ðức Giê-su Ki-tô "Ai thấy Thầy là thấy Cha" ( Ga 14, 9 ) vì "Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy" ( Ga 14, 10 ).

Toàn bộ Lịch Sử Cứu Ðộ được xây dựng trên tương quan Cha - Con " Chúa Cha yêu Chúa Con". Hai chữ Tình Yêu là cách diễn tả sâu thẳm nhất tương qua Cha- Con. Tình yêu đó được Chúa Giê-su thể hiện qua đời sống nhân hậu, bao dung vô bờ của Ngài. Lời nói việc làm của Ngài chính là lời nói việc làm của Chúa Cha ( Ga 14, 10 ). Toàn bộ cuộc đời của Ngài được Chúa Cha chiếm ngự. Ngài như tấm gương trong suốt phản chiếu khuôn mặt và trái tim Chúa Cha.

Chúa Giê-su dạy cho chúng ta biết về Chúa Cha bằng nhiều cách: bằng lời nói, bằng việc làm, nhưng nhất là chính phận làm Con. Nhiều lần và bằng nhiều cách khác nhau, Ðức Giê-su đã nói với con người về Thiên Chúa là Cha, Ðấng mà họ phải tin tưởng phó thác ( Mt 6, 32 ), noi gương ( Mt 5, 45 - 48 ), nguyện cầu ( Lc 11, 2 ), phải tôn thờ vì Ngài là Chúa trời đất ( Mt 10, 28 ), là Cha đầy quan tâm ân cần ( Mt 6, 25 - 32 ) và đặc biệt gần gũi với những kẻ tội lỗi ( x. sđd tr. 191 ).

Ðiều kỳ diệu và tuyệt vời là chính Ðấng Tuyệt Ðối, Ðấng Toàn Năng, Cao Cả, Chí Thánh Chí Tôn và Hằng Hữu đã có thể trở thành tương đối, thấp hèn, bạn với quân thu thuế với phường tội lỗi, cuối cùng phải chết khổ hình. Nơi Ðức Giê-su, sự uy nghi của Thiên Chúa tỏ hiện trong khiêm tốn và yếu đuối cách nghịch thường. Ðiều đó sự khôn ngoan của bậc hiền triết không lý giải được, nhưng nói như Pascal, trái tim lại hiểu được vì nó có lý lẽ riêng của nó.  Thiên Chúa của Ðức Giê-su không phải là Thiên Chúa ngự trên toà cao cho người ta sấp mình thờ lạy mà không dám nhìn đến tôn nhan, không dám gọi tên mà chỉ dám cầu xin với niềm sợ hải. Thiên Chúa của Ðức Giê-su dễ gần, dễ thấy, dễ quen. Thiên Chúa hiện diện nơi con người Ðức Giê-su khiêm hạ. Chính Ngôi Lời làm người đã chọn máng cỏ làm tổ ấm lúc chào đời, đã chọn xóm làng Na-da-rét làm nơi sinh sống, đã chọn những kẻ thấp hèn trong xã hội làm bầu bạn, đã quỳ gối rửa chân cho các Môn Ðệ, rồi chọn cây thập giá làm giường khi chết cùng với hai kẻ cướp làm bạn đồng hành đi vào thế giới bên kia. Thiên Chúa làm người đã chọn nhà Da-kêu để tạm trú, chọn người thiếu phụ Sa-ma-ri để gặp gỡ đối thoại, đã chấp nhận cử chỉ biết ơn của người phụ nữ tội lỗi Ma-đa-lê-na, đã chọn kẻ trộm lành làm ứng viên đầu tiên vào Thiên Ðàng, đã chọn Phao-lô kẻ bắt bớ Giáo hội làm Tông Ðồ Dân Ngoại...

Quả thật Thiên Chúa của Ðức Giê-su chẳng giống tí nào với Thiên Chúa các đạo binh của Ít-ra-en. Người Do-thái nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ về phe với dân Người chọn, chỉ bênh vực những người Do-thái ngoan Ðạo và lên án nguyền rủa, trừng phạt các dân ngoại cùng người tội lỗi. Thiên Chúa của Ðức Giê-su không về phe với kẻ cầm quyền độc ác, người giàu có ích kỷ hay người đạo đức giả. Vì thế các bậc kinh sư, tư tế, kỳ lão trong dân không chấp nhận Thiên Chúa ấy mà trái lại họ đã giết Ðức Giê-su để bảo vệ Thiên Chúa của họ. Họ đã giết Ðấng Thánh để bảo vệ đền thờ, đã chà đạp và xoá bỏ "hình ảnh Thiên Chúa vô hình" ( Cl 1, 15 ) để bảo vệ Thiên Chúa của lề luật.

Thiên Chúa của Ðức Giê-su, Thiên Chúa của chúng ta cũng không phải là Thiên Chúa của các triết gia, không phải là Thiên Chúa của các nhà du hành vũ trụ tìm kiếm mà là Người Cha nhân hậu, từ bi, đầy lòng thương xót. Người chỉ muốn lòng nhân chứ không cần lễ tế. Người không phải là Người Cha nghiêm khắc độc đoán, Người Cha dễ tính xuề xoà mà là Người Cha yêu thương, tha thứ. Một Người Cha chuẩn bị sẵn sàng quần áo, giày dép, nhẫn đeo tay và vỗ béo con bê chờ sẵn đứa con hoang đàng trở về và hơn thế nữa còn ra ngoài ngóng trông rồi vui sướng tiến về phía con đón nó vào lòng hôn lấy hôn để ( Lc 15, 11 - 32 ). Lòng nhân hậu được tỏ bày khi tha thứ. Thánh Phao-lô là người cảm nhận sâu xa lòng từ bi, nhân hậu, thứ tha ấy ( 2 Cr 3, 7 - 11 ).

"Thiên Chúa không ai thấy bao giờ, Con Một, Ðấng ở nơi cung lòng Cha, chính Người đã thông tri" ( Ga 1, 18 ). Con người có thể biết Thiên Chúa qua công trình sáng tạo và lịch sử cứu độ, nhưng chưa ai thấy khuôn mặt Ngài. Chính Chúa Con tỏ bày cho nhân loại biết sự thật sâu xa của Thiên Chúa "Ai thấy Thầy là thấy Cha". Qua cuộc sống và lời giảng dạy, Chúa Giê-su đã chỉ cho nhân loại thấy Chúa Cha, một Thiên Chúa là Cha nhân hậu từ bi, đầy lòng xót thương, tha thứ và còn hơn thế nữa Chúa Giê-su là Con đường độc nhất dẫn đến Cha "Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy" ( Ga 14, 6 ). Mọi con đường cứu độ đều phải đi vào Con Ðường Giê-su. "Thiên Chúa không ban một danh nào khác dưới bầu trời, để nhờ danh đó mà chúng ta được ơn cứu độ" ( Cv 4, 12 ). Nhân loại được cứu độ nhờ Danh Ðức Giê-su.

Ðức Giê-su đã về với Chúa Cha trong vinh quang Phục Sinh, sau khi đã sống một đời yêu thương tự hiến. Cuộc đời Ðức Giê-su trở thành con đường cho chúng ta đi. Ðọc và suy niệm Tin Mừng trong tin yêu, Chúa sẽ dạy chúng ta nghĩ gì, nói gì, làm gì. Khi đi vào con đường Chúa đã đi qua chúng ta cũng trở nên nẻo đường cho anh chị em mình, nẻo đường dẫn lối về Thiên Chúa là Cha yêu thương.

Lm. Giu.se NGUYỄN HỮU AN, Giáo Phận Phan Thiết

SUY NIỆM 2:

CHÚA LÀ ÐƯỜNG LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG

Trước khi rời các môn đệ để về với Chúa Cha sau khi Chúa Giê-su Ki-tô từ trong kẻ chết sống lại. Ngài đã dặn dò, đã giới thiệu với các môn đệ và cho toàn thể nhân loại Ngài là Cửa chuồng chiên, ai không qua Ngài sẽ không vào được nước trời, sẽ không đạt được Thiên Chúa. Ngài chính là hình ảnh của Chúa Cha nhân hậu, Ngài thật là Mục Tử Tốt Lành. Hôm nay, Chúa Giê-su loan báo Ngài sẽ về với Cha của Ngài và Ngài chính thức giới thiệu Chúa Cha cho các môn đệ và mọi người.

I. CHÚA GIÊ-SU LOAN BÁO VIỆC RA ÐI CỦA NGÀI:

Sau khi phục sinh, Chúa Giê-su nhiều lần đã hiện ra với các môn đệ, Ngài đã chứng tỏ cho các ông thấy Ngài đã sống lại từ cõi chết, Ngài đã cho các ông thấy các lỗ đinh ở hai bàn tay, hai bàn chân và cạnh sườn Ngài bị đâm thâu qua. Ngài đã ban bình an, đã an ủi các ông và điều chứng minh hùng hồn nhất Ngài cùng ăn, cùng bàn với các môn đệ. Qua những cử chỉ quen thuộc, qua cung cách trước khi còn sống ở trần gian, các môn đệ đã nhận ra Thầy của mình. Chúa Giê-su vẫn tiếp tục dạy dỗ các môn đệ ( Cv 1, 3 ) và động viên các môn đệ giữ vững niềm tin. Giờ phút này, Chúa Giê-su nói với các môn đệ của Ngài những điều thật tâm huyết vì rằng trong bữa tiệc ly trước khi Ngài chịu chịu chết, Ngài đã biết rõ Giu-đa sẽ phản nộp Ngài ( Ga 18, 2 - 3 ), về việc Ngài sẽ ra đi dứt khoát ( Ga 13, 33 ) và về việc Phê-rô chối Ngài ba lần ( Ga 13, 38 ).

Chúa Giê-su nhìn trước sự việc Ngài sẽ không còn hiện diện cách bằng xương bằng thịt với các môn đệ nữa, nên Ngài đã trấn an các môn đệ vì khi trở về với Chúa Cha, các môn đệ đang hoang mang xao xuyến đứng trước viễn cảnh mồ côi, cô đơn, lẻ loi giữa một thế giới đầy thù nghịch... Chúa nói: "Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy" ( Ga 14, 1 ). Chúa Giê-su chỉ cho các môn đệ hiểu rõ rằng Ngài ra đi về với Chúa Cha sẽ giúp các môn đệ có sự khăng khít với Ngài và với Cha của Ngài vì chính Ngài là Ðường, là sự Thật và là sự Sống ( Ga 14, 6 ).

Chúa Giê-su ra đi quả thực có ích cho các môn đệ của Ngài, bởi vì Ngài có trở về với Chúa Cha, Ngài dọn chỗ cho các môn đệ để: "Thầy ở đâu, các môn đệ cũng ở đó" ( Ga 14, 3 ). Chúa Giê-su nhấn mạnh với các môn đệ: "Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi" ( Ga 14, 4 ). Tô-ma băn khoăn tự hỏi và thưa với Ðức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường" ( Ga 14, 5 ). Chúa Giê-su trả lời: "Chính Thầy là con đường, là sự Thật và là sự Sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy" ( Ga 14, 6 ).

Chúa Giê-su là Ðường, là sự Thật và là sự Sống vì Ngài là hiện thân của Chúa Cha. Ngài được sai tới trần gian để giới thiệu cho nhân loại biết về Chúa Cha và qua Ngài, nhân loại đạt được hạnh phúc vĩnh cửu, được thông dự vào sự sống trường sinh của Ngài. Chúa hứa với các môn đệ: "Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho tới tận thế" ( Ga 14, 18 ). Chúa bảo đảm với các môn đệ: "Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Ðấng phù trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi" ( Ga 14, 16 ).

II. CHÚA GIÊ-SU CHỈ CHO MÔN ÐỆ VÀ MỌI NGƯỜI BIẾT CHÚA CHA:

Trong đời sống phục vụ, rao giảng Tin Mừng Cứu Ðộ, Chúa Giê-su đã nhiều lần nói đến Chúa Cha: "Con không thể tự mình làm điều gì, nhưng mọi sự đều vì đã trông thấy Cha làm" ( Ga 5, 19 ). Nơi khác, Chúa Giê-su nói: "Ta và Cha Ta là một" ( Ga 10, 30 ). Còn hôm nay, tông đồ Phi-líp-phê khi nghe Chúa nói về Cha, đã nhanh nhảu lên tiếng: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện" ( Ga 14, 8 ). Ðức Giê-su trả lời: "Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha" ( Ga 14, 9 ).

Ðiều này gợi cho chúng ta thấy tại sao Mô-sê không dám nhìn Chúa trong bụi gai cháy đỏ. "Không ai có
thể thấy Thiên Chúa mà còn sống được".
Thực tế, con người chỉ có thể diện đối diện với Thiên Chúa qua cuộc sống đời sau nghĩa là chỉ qua sự chết, bên kia cuộc sống này, con người mới thấy tỏ tường vinh quang và nhan thánh Chúa. Quả thực, đã lỗi thời rồi khi người ta diễn tả một Thiên Chúa hay ghen, hung dữ, hay giáng phạt hơn là chạnh lòng thương xót. Thiên Chúa mà Chúa Giê-su giới thiệu là một Thiên Chúa nhân từ, hiền lành, khiêm nhượng.

Ðức Giê-su là hình ảnh sống động, hoàn hảo nhất của Chúa Cha vì Ngài kết hợp mật thiết, thâm sâu với Chúa Cha, nên cuộc sống, công việc, cử chỉ, hành vi, thái độ, lời nói của Chúa Giê-su là hình ảnh toàn vẹn nhất của Chúa Cha. "Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy" ( Ga 14, 11 ). "Ðấng Ta sẽ gởi đến từ nơi Cha, là Thần Khí sự thật, từ nơi Cha xuất phát ra, Ngài sẽ làm chứng về Ta" ( Ga 15, 26 ).

III. CHÚA GIÊ-SU TIẾP TỤC CÔNG VIỆC CỦA NGÀI NƠI TRẦN GIAN QUA CÁC MÔN ÐỆ:

Khi mặc khải Chúa Cha cho các môn đệ, khi chỉ cho các ông thấy Chúa Cha, các môn đệ qua sự soi sáng của Chúa Thánh Thần đã hiểu thế nào là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần: "Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần" ( Mt 28, 19 ). Lệnh của Chúa phục sinh đã chỉ ra rằng: "Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là một". Chúa phục sinh đã vén mở Cho các môn đệ về cuộc hành trình, cuộc sống mới của các ông sẽ ra thế nào, sẽ ra làm sao khi Chúa về với Cha Ngài. Chúa Giê-su sống lại nói: "Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha" ( Ga 14, 12 ).

Chúa Giê-su về Trời, về với Cha của Ngài, nhưng các môn đệ vẫn tiếp tục sứ mạng cứu thế của Ngài
Nơi trần gian này, như thế, các Ngài tiếp tục làm công việc của Chúa đã làm vì Chúa Phục Sinh không ngần ngại đồng hóa cuộc sống của mình với cuộc sống của các môn đệ đang còn tiếp tục việc cứu thế của Chúa nơi thế gian này. Cuộc sống mà Chúa Phục Sinh đã kinh qua cũng là lời mời gọi mọi người Ki-tô hữu hãy đi vào để Chúa Cha được tôn vinh nơi Chúa Con ( Ga 14, 13 ).

Lạy Chúa Giê-su, xin cho mọi người chúng con luôn xác tín rằng: "Chúa là Ðường, là Sự Thật và là sự Sống" ( Ga 14, 6 ). Xin Chúa ban cho nhân loại này biết nhận ra Chúa là khuôn mẫu lý tưởng của đời sống mọi người. Xin cho chúng con cảm nghiệm và nhận ra ý Chúa: "Ta và Cha Ta là một".

Lm. NGUYỄN HƯNG LỠI, DCCT

SUY NIỆM 3:

NHÀ CHA CÓ RẤT NHIỀU CHỖ

1. "THẦY ÐI LÀ ÐỂ DỌN CHỖ CHO ANH EM" Ở "TRONG NHÀ CHA THẦY"

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Ðức Giê-su cho biết Ngài "đi là để dọn chỗ cho anh em" ở "trong nhà Cha Thầy". Ðây là một trong những lời cáo biệt của Ngài với các môn đệ trước khi Ngài bước vào cuộc khổ nạn và chết trên thật giá. Vì thế, chữ "đi" ở đây có nghĩa là đi vào đau khổ và cái chết. "Dọn chỗ cho anh em... trong nhà Cha Thầy" có nghĩa là chuẩn bị sự sống đời đời cho con người. Như vậy, Ðức Giê-su đã dùng sự đau khổ và sự chết để chuẩn bị sự sống đời đời cho con người. Nói cách khác, nhờ đau khổ và cái chết, Ngài trở thành con đường dẫn tới sự sống đời đời.

Ngài đã phải đau khổ và chết mới có thể đem lại sự sống đời đời cho chúng ta. Phần chúng ta, để hưởng được sự sống đời đời ấy, chúng ta cũng phải góp một phần nào hy sinh và đau khổ của mình vào khi quyết tâm sống phù hợp với sự đòi hỏi của tình yêu. Tình yêu ở đây là tình yêu đối với Thiên Chúa được cụ thể hóa thành tình yêu đối với tha nhân. Tình yêu luôn đòi hỏi phải được chứng tỏ cụ thể bằng đau khổ và hy sinh. Không chấp nhận đau khổ và hy sinh cho ai hết có nghĩa là không yêu ai cả. Nhưng yêu cũng là... chấp nhận sự khác biệt của người mình yêu.

2. "TRONG NHÀ CHA THẦY, CÓ NHIỀU CHỖ Ở"

Ðức Giê-su phải chịu đau khổ và chết không phải chỉ để cứu rỡi hay đem lại sự sống đời đời cho một mình ta, hay nhóm của ta, cộng đoàn của ta, Giáo Hội của ta, hoặc những người có cùng khuynh hướng với ta. Ngài muốn cứu tất cả mọi người, mọi khuynh hướng, mọi cộng đoàn, mọi tập thể... khác nhau. Thánh Phao-lô viết: "Thiên Chúa, Ðấng cứu độ chúng ta, muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý" ( 1 Tm 2, 4 ). Ðiều đó đã được Ðức Giê-su tỏ cho biết trong câu: "Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở". "Nhiều chỗ ở" có nghĩa là dung nạp được nhiều: nhiều người, nhiều chủng tộc, màu da, khuynh hướng ( chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tâm linh, tôn giáo... ).

Nhìn trong thế giới tự nhiên này, ta thấy sự vật hết sức đa dạng, nghĩa là đủ loài đủ kiểu, rất khác biệt nhau. Thế giới sẽ trở nên đơn điệu và buồn tẻ biết bao nếu thiếu sự đa dạng và khác biệt ấy. Hãy thử tưởng tượng xem: nếu trên đời chỉ có một loài hoa duy nhất cho dù hết sức đẹp, hoa nào cũng giống y hệt hoa nào, thì chúng đâu thỏa mãn nhu cầu thích cái đẹp của con người như khi có hàng trăm ngàn loài hoa khác nhau như trong thế giới ta đang sống đây ! Thế giới này sẽ ra sao nếu chỉ có một loài chim, một loại cá, hay tệ hơn, chỉ có một loài thú duy nhất ?

Thế giới tuy đa dạng và đầy khác biệt, các loài các vật trong đó vẫn luôn luôn hài hòa, bổ túc cho nhau, ăn khớp với nhau. Nếu thế giới tự nhiên đầy bất toàn này mà còn phong phú đa dạng như thế, còn có sự hài hòa giữa những khác biệt như thế, thì sự sống đời đời hay Thiên Ðàng, là một thực tại hoàn hảo, ắt nhiên phải phong phú, đa dạng và nhất là hài hòa hơn biết bao !

Vì thế, ngay ở đời này, chúng ta cũng cần trang bị cho mình một tinh thần sẵn sàng chấp nhận mọi khác biệt nơi những người chung quanh chúng ta. Chính Thiên Chúa đã dựng nên con người và vạn vật đầy khác biệt như thế. Vì thế, mọi thành viên của Thiên Ðàng đều phải có khả năng chấp nhận khác biệt rất cao độ để sự hài hòa giữa những khác biệt ấy trở nên hoàn hảo. Ðiều ấy đòi hỏi họ phải có tình yêu và lòng bao dung cao độ. Nếu không có tình yêu và lòng bao dung, Thiên Ðàng không còn là Thiên Ðàng nữa, sự sống đời đời không còn là hạnh phúc nữa.

Nếu ta đang giận hờn ai, không muốn nhìn mặt ai, ghét cay ghét đắng ai, và chủ trương không thể sống chung với họ, không thể cùng đội chung một bầu trời với họ, v.v..., hãy tự hỏi: nếu cả hai gặp nhau trên Thiên Ðàng, ta sẽ đối xử với người ấy thế nào ? Người ấy cũng được Thiên Chúa và Ðức Giê-su yêu thương, cứu chuộc, tha thứ như ta. Nếu lúc ấy ta không thể nhìn người ấy với tình yêu thương anh em, thì chính ta là người không xứng đáng ở Thiên Ðàng.

Với sự thù hận và ác cảm ấy, ta chỉ làm cho Thiên Ðàng bị ô nhiễm và không còn là nơi hạnh phúc nữa. Ta đáng ở một nơi khác không phải là Thiên Ðàng. Vì Thiên Ðàng chỉ thích hợp với những con người tràn đầy yêu thương. Vậy, muốn là công dân của Thiên Ðàng, thì ngay ở trần gian này, hãy tập yêu thương và sống hài hòa với những người khác biệt chúng ta. Muốn thế, ta phải nhìn thấy Thiên Chúa nơi tha nhân.

3. "AI THẤY THẦY LÀ THẤY CHÚA CHA"

Câu nói ấy của Ðức Giê-su chắc hẳn đã làm cho các Tông Ðồ hết sức ngạc nhiên. Thấy Ðức Giê-su cũng chính là thấy Chúa Cha, vì Ðức Giê-su chính là hiện thân, là hình ảnh trung thực của Chúa Cha. Người ta có thể thấy được tình yêu của Chúa Cha qua tình yêu của Ðức Giê-su, thấy được vẻ đáng yêu của Chúa Cha qua sự đáng yêu của Ðức Giê-su, v.v... Và một cách nào đó, Ðức Giê-su cũng chính là Chúa Cha, vì cả hai cùng là một Thiên Chúa duy nhất. Các Tông Ðồ có diễm phúc nhìn thấy Ðức Giê-su, sống với Ngài, cảm nghiệm Ngài, nên cũng là nhìn thấy, sống với và cảm nghiệm chính Thiên Chúa Cha.

Còn chúng ta, chúng ta không có diễm phúc ấy. Tuy nhiên, nếu chúng ta có tình yêu và đức tin, chúng ta sẽ thấy Thiên Chúa hay Ðức Giê-su nơi bất cứ người nào ta gặp trong cuộc đời. Cho dù người ấy là ai, thương ta hay ghét ta, làm lợi cho ta hay hại ta, thánh thiện hay tội lỗi, dễ thương hay dễ ghét, miễn họ là con người, thì họ đều là hình ảnh của Thiên Chúa với nhiều mức độ trung thực khác nhau. Ðức Giê-su muốn ta yêu thương họ, bất kể họ thế nào, bất kể họ khác biệt ta đến mức độ nào, vì chính Ngài cũng yêu thương họ, muốn cứu chuộc họ, phục vụ họ.

Ngài đã tự đồng hóa Ngài với họ đến nỗi ai làm gì cho họ thì cũng là làm cho chính Ngài, không làm cho họ thì cũng là không làm cho chính Ngài ( x. Mt 10, 40; 18, 5; 25, 40.45; Lc 10, 16 ). Ngài cũng rất ước muốn được yêu thương họ bằng trái tim ta, nói với họ, an ủi họ bằng miệng lưỡi ta, và làm việc cho họ, phục vụ họ bằng đôi tay của ta. Ngài chỉ thực hiện được ước muốn đó nếu ta cho phép và hợp tác với Ngài. Vậy bạn có muốn Ngài dùng bạn như một khí cụ để yêu thương của Ngài không ?

Lạy Cha, Nhà Cha có rất nhiều chỗ có thể dung nạp được rất nhiều người với rất nhiều khuynh hướng khác biệt. Xin Cha cho tâm hồn con, lòng trí con cũng có nhiều chỗ để có thể dung nạp được tất cả mọi người là anh chị em con, với nhiều khuynh hướng, tính khí, chủ trương khác nhau. Xin cho con biết chấp nhận mọi người như họ đang là, để yêu thương họ bất chấp họ như thế nào. Xin cho con yêu thương họ giống như Cha đã yêu thương họ và đã yêu thương con. Amen.

Gs. NGUYỄN CHÍNH KẾT

CẦU NGUYỆN:

NGÔI NHÀ THƯƠNG YÊU


Hát ru lời hát thật thà,

Ðể đưa nhau đến Ngôi Nhà Thương Yêu.

Nhà Cha tôi không có gì nhiều,

Sớm mai nắng ấm, buổi chiều gió thơm,

Ba gian, một chái, mảnh vườn,

Mời nhau gạo trắng bát cơm đượm tình...

Nhà Cha tôi đâu phải khó tìm,

Có giàn hoa dại không tên trước thềm,

Phong linh thánh thót ngoài hiên,

Lồng tre đưa khúc vành khuyên rộn ràng...

Nhà Cha tôi ở cuối con đường,

Trắng tay hy vọng, cạn nguồn yêu thương,

Bơ vơ mệt mỏi nỗi buồn,

Dừng chân ở lại, ngập ngừng nữa sao ?

Cửa bao dung xin hãy bước vào,

Uống cạn chén nước ngọt ngào mát trong...

Hát ru lời hát thật lòng,

Ðưa nhau đến tận cửa hồng thương yêu.

Nhà Cha tôi mộc mạc đơn nghèo,

Nhưng giàu mơ ước, nhưng giàu hồn nhiên.

Nhà Cha tôi, một cõi bình yên,

Bến chiều đã vắng, con thuyền qua sông...

Hát ru lời hát chờ mong,

Mời nhau tìm lại Cội Nguồn Quê Hương...


Lm. LÊ QUANG UY

 

CÂU TRUYỆN:

SỐNG THẬT SỰ CHO NƯỚC TRỜI

Một cụ già đã sống đến 82 tuổi, đến khi thấy mình không còn sống thêm được bao lâu nữa, cụ dặn con cháu hãy khắc vào tấm bia trên ngôi mộ mình một hàng chữ: NƠI ÐÂY AN NGHỈ MỘT CỤ GIÀ VỪA TRÒN 80 CỘNG VỚI 2 TUỔI ÐỜI THẬT SỰ ! Ai cũng thắc mắc vì sao lại ghi lạ lùng như thế, cụ mới thuật lại rằng:

"Tôi đã trải qua cả một cuộc đời dài suốt 80 năm hoàn toàn xa rời, thậm chí, ngược hẳn với nếp sống Tin Mừng mà Thiên Chúa đã mời gọi. Bây giờ thì tuổi già đã tràn đến như sóng thủy triều, tôi đã sức tàn lực kiệt, phải ngồi một chỗ, cũng may mà đầu óc tôi còn khá minh mẫn để đơn độc một mình hồi tưởng về dĩ vãng. Và vào một hôm cách đây hơn 2 năm, tôi đã có cơ may trở về với chính mình và nghiêm túc tự hỏi: Mình đã từ đâu mà đến trong cuộc đời trần gian này ? Rồi mai đây mình sẽ đi về đâu ? Những điều tôi đã làm được trong cả đời sẽ còn lại gì khi tôi nhắm mắt xuôi tay ?

Và thế là từng ngày lặng lẽ trôi qua, đời sống của tôi như khúc phim chiếu chậm đã từ từ hiện ra trong trí nhớ già nua bằng tất cả sự thật của nó. Tôi nhận ra rằng tôi đã phí phạm cả đời mình, nó chỉ còn để lại cho tôi những lỗi lầm với Thiên Chúa và với vợ con, với mọi người chung quanh ! Chính những suy nghĩ này đã đánh động lòng tôi và giúp tôi kịp thời quay về với nếp sống gần gũi với Tin Mừng, một nếp sống chọn lấy niềm Tin, Cậy, Mến đối với Thiên Chúa làm kim chỉ nam và tình yêu thương chân thành đối với tha nhân làm hơi thở.

Và với tâm tình như thế tôi đã sống đến hôm nay được hơn 2 năm. Tôi vui mừng thật sự bởi vì 2 năm ấy chính là 2 năm tôi đã sống trọn vẹn cho Nước Trời..."

Trích NỐI LỬA CHO ÐỜI số 2

CHỨNG TỪ:

NHỮNG NGƯỜI ÐANG LÀM CHO CUỘC SỐNG THÊM TƯƠI ÐẸP

Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu cho bài viết ngắn này về những người mà tôi từng quen biết và làm việc chung với họ. Có lẽ họ cũng chẳng muốn được người khác ca tụng vì công việc của họ rất âm thầm và hoàn toàn tự nguyện. Song, tôi cũng muốn cố gắng viết một điều gì đó về họ. Họ cũng bình thường như bao người khác, nhưng nhân cách của họ đã khiến họ trở nên những người thật sự phi thường trong cái tầm thường. Nếu một lần nào đó ta được tận mắt chứng kiến việc họ săn sóc một bệnh nhân AIDS, ta sẽ cảm thấy thán phục những tấm lòng nhiệt huyết này.

Chị V, một phụ nữ có chồng và là mẹ của ba người con. Chị là nhân viên bảo hiểm của công ty Prudential đang làm ăn phát đạt tại Việt Nam. Ngoài việc chu toàn bổn phận người vợ và người mẹ trong gia đình, chị còn là "xếp" của một nhóm tình nguyện trên 30 người chuyên lo lắng cho những người bị nhiễm HIV / AIDS ở giai đoạn cuối.

Thử nghĩ xem, cứ vào lúc 12 giờ trưa hay khoảng 1, 2 giờ sáng, mọi người đang lo ngủ nghỉ sau những giờ làm việc mệt nhọc thì điện thoại nhà bạn lại cứ reo lên thì bạn có bực mình không cơ chứ ?  Ấy  vậy mà hầu như ngày nào nhà chị V cũng phải chịu đựng những tiếng chuông điện thoại như thế của những gia đình, người thân hay những người tốt bụng nào đó điện thoại gặp chị V để báo tin về những con bệnh đang gặp cơn nguy tử. Những ngày đầu tham gia nhóm này, tất nhiên chị cũng bị chồng con phản đối và tỏ vẻ bực tức chị. Họ cho chị là đa đoan, vì chuyện nhà không lo mà cứ lo chuyện thiên hạ. Dù vậy, với tính cách nhanh nhẹn và là một phụ nữ đạo đức, dần dần chị đã thuyết phục được chồng con, chẳng những không còn bực bội mà còn vui vẻ tham gia phục vụ cho những bệnh nhân xấu số. Từ đó, nhà chị trở thành điểm tập trung cho những trận "xung kích" của nhóm.

Tôi rất khâm phục anh D, người đã để lại trong tôi một ấn tượng đẹp cả về nhân cách lẫn về cách sống hiện tại của anh. Anh D đã từng là ông chủ của 3 quán Bar tại Sài-gòn và mỗi ngày anh tiêu xài đến vài triệu đồng vào những thú ăn chơi và Ma Túy. Nhưng rồi anh đã được biến đổi nhờ một cơ may và từ đó anh trở thành một Tông Ðồ nhiệt thành và đầy xác tín. Chyện quá khứ của anh có thể viết thành một quyển sách, nhưng những việc anh đã làm được từ khi anh được biến đổi cũng có thể đệt nên những vần thơ tuyệt đẹp.

May mắn cho anh D là anh không bị nhiễm thứ Virus HIV / AIDS chết người dù trước đây anh đã từng lạm dụng thứ chất trắng quyến rũ. Nhận thức được sự may mắn ấy nên anh hứa sẽ hết mình phục vụ cho những con người xấu số. Nhìn cách anh săn sóc, tắm rửa, xoa bóp và vệ sinh cho những bệnh nhân AIDS chỉ còn da bọc xương, những bệnh nhân mà ngay cả cha mẹ và những người thân còn ruồng bỏ xa lánh, tôi cảm phục vô cùng. Có ai ngờ rằng một ông chủ của những quán Bar vang bóng một thời nay lại hạ mình để dỗ dành, xoa bóp cho những bệnh nhân đang vật vã, thoi thóp chờ chết. Có ai ngờ một ông chủ trẻ ngày nào chỉ cần búng một ngón tay là biết bao cô đào chạy lại châm thuốc, xoa bóp, nay từng ngày cứ đi hết chỗ này đến nơi nọ để thăm viếng, đút từng muỗng cháo cho những bệnh nhân sắp chết.

Những bệnh nhân xấu số ấy thường hỏi anh tại sao anh lại đối xử với họ tốt như vậy và có phải anh là "Ðạo Chúa" hay không dù chưa một lần anh dạy họ về Giáo Lý. Anh gật đầu và chỉ mỉm cười. Lần nào họ cũng yêu cầu anh nói về Chúa của anh cho họ nghe. Và lạ lùng thay, những bệnh nhân xấu số ấy, những người ước muốn theo "Ðạo Chúa" đều được toại nguyện trước khi nhắm mắt nhờ vào bài học phục vụ quên mình của anh.

Tôi cũng muốn nhắc đến chị C, một phụ nữ trẻ nhưng can trường và đầy gương sáng đáng trân trọng. Chị là người mẹ của cháu bé 5 tuổi và chồng chị đã qua đời cách đây vài năm vì căn bệnh AIDS quái ác. Còn gì đau đớn hơn khi biết tin chồng mình bị AIDS vì một lần nông nổi đã lây truyền sang cho mình. Chị đã khóc hết nước mắt và có ý định quyên sinh để nhẹ kiếp trần ai. Song, khi nghĩ đến đứa con khoẻ mạnh cứ bi bô gọi mẹ làm lòng chị xao xuyến. Rồi chị được thăm viếng, an ủi và cuối cùng tự nguyện nhập cuộc với nhóm tình nguyện để giúp những người bệnh như chị.

Còn gì sống động và hạnh phúc cho bằng những người đồng cảnh ngộ động viên, an ủi lẫn nhau. Dù vẫn có công ăn việc làm ổn định, chị C vẫn tham gia tích cực không quản ngày đêm với nhóm tình nguyện. Nhìn chị khuyên nhủ và săn sóc những bệnh nhân không biết tử thần sẽ gọi ra đi vào lúc nào mà lòng tôi nhói đau....

Còn biết bao những người trong nhóm tình nguyện mà tôi thật sự thán phục khi nhắc đến họ. Họ là những sinh viên còn rất trẻ, họ là những cô thợ may duyên dáng, những chàng thợ hồ cục mịch, những giáo viên thanh lịch sẵn sàng ra đi khi có những ca nguy tử...

Tôi chợy nghĩ đến rất nhiều người trẻ hiện nay quanh tôi, như con thiêu thân lao mình vào những cuộc truy hoan vô bổ, hoang phí thời giờ, tiền bạc, sức khoẻ và đang làm băng hoại xã hội... Ngược lại, cũng đang còn có bao người trẻ âm thầm vun đắp tình yêu thương cho tha nhân khốn khổ quanh mình. Họ như là "hoa trong kẽ đá", một cách ví von tuyệt đẹp của cha Thiện Cẩm. Họ đang làm cho vườn hoa cuộc đời phong phú thêm, tươi đẹp hơn nữa...

Tu Sĩ TRẦN XUÂN SANG, SVD, 16.4.2002

 

THÔNG TIN:

THÔNG TIN VỀ CÁC KHOẢN TIỀN CÁC ÂN NHÂN MỚI GIÚP

- Bạn MK Nguyễn Bảo Thạch ( Hoa Kỳ ) giúp người cùi và người nghèo ..............................................................  400 USD

- Một ân nhân ẩn danh ( Việt Nam ) giúp em Võ Hoàng Phương đợt 1 để học nghề ....................................  400.000 VND

THÔNG TIN VỀ

Cha Nguyễn Văn Khi, Giáo Xứ Tân Thông Hội, Củ Chi, giới thiệu em VÕ HOÀNG PHƯƠNG, 19 tuổi, bị bại liệt từ nhỏ, cha mẹ do làm ăn thua lỗ nên đã bỏ đi bặt tin suốt 10 năm qua, em phải ở nhờ gia đình người bác ruột chạy xe ôm. Em đang cố gắng xin về Sài-gòn để theo học một lớp dạy nghề sử dụng vi tính với hy vọng trong tương lai gần có thể về quê mở một cửa hàng dịch vụ vi tính. Gospelnet đã giới thiệu em với một độc giả muốn ẩn danh và nhận được trợ giúp lâu dài, mỗi tháng 200.000 VND, đợt đầu cho 2 tháng 4 và 5 năm 2002 là 400.000 VND. Gospelnet xin nhờ các Sr. Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh-sơn ở Trung Tâm Mai Hòa, Củ Chi, chuyển tiền và thư đến cha Nguyễn Văn Khi để trao lại cho em Phương.

THÔNG TIN VỀ 3 BỆNH NHÂN NGHÈO Ở TỈNH ÐỒNG NAI

Sr. Tuyết Trinh, Dòng Ða-minh, giới thiệu 2 trường hợp sau đây:

- Em LÊ TRUNG THÀNH, 14 tuổi, ngụ tại Giáo Xứ Xuân Bình, huyện Xuân Lộc, tỉnh Ðồng Nai, bị bệnh lao xương ( lao tủy sống ), không có tiền để chạy chữa Tây Y, hiện đang điều trị bằng phương pháp châm cứu, mỗi ngày tiền thuốc hết 15.000 VND. Gospelnet xin trợ giúp 20 ngày là 300.000 VND.

- Ông TRẦN CHUNG, 62 tuổi, và bà NGUYỄN THỊ SƯƠNG, 62 tuổi, ngụ tại xã Thọ Lộc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Ðồng Nai. Ông bị mất một chân, bà lại mới bị tai nạn gãy chân phải bó bột. Tiền thuốc mỗi ngày của cả hai ông bà hết 30.000 VND. Gospelnet xin trợ giúp 20 ngày là 600.000 VND.

 

THÔNG TIN VỀ CÁC KHOẢN CHIA SẺ MÙA PHỤC SINH VỚI CÁC NƠI

Trong Mùa Phục Sinh vừa qua, Gospelnet đã nhờ một số Linh Mục Tu Sĩ chuyển một số tiền và các vật phẩm chia sẻ trợ giúp cho các nơi như sau:

- Nhờ cha Ða-minh Ðỗ Văn Thừa, DCCT, chuyển cho các em học sinh nghèo ở Giáo Xứ Tân Châu, tỉnh Bình Thuận: 200 cuốn tập 100 trang.

- Nhờ thầy Vũ Ðại Dương, cộng đoàn Thiên Phúc, chuyển cho các em học sinh nghèo ở Rút-xi-keo, Long Khánh, Xuân Lộc, tỉnh Ðồng Nai: 200 cuốn tập 100 trang.

- Nhờ An-na Hồ Thị Hạnh, Dòng Chúa Quan Phòng, cùng với đoàn sinh viên thực tập lớp P 98 của Sài-gòn, chuyển đến cho 80 gia đình và 100 em học sinh nghèo ở Giáo Xứ Nhơn Mỹ của cha Phê-rô Mai Ðức Vượng, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang: số tiền 2.000.000 VND trong tổng số 5.200.000 VND để mua gạo, mì gói, bột ngọt, đường, nước mắm, tập vở, bút viết và bánh kẹo.

- Nhờ bạn Hoa Xuân Vinh và nhóm 40 sinh viên Luật và Nông Lâm, cụm Thủ Ðức, chuyển đến Trung Tâm Bại Não Trảng Bom, huyện Thống Nhất, tỉnh Ðồng Nai: số tiền 500.000 VND và hai bọc quần áo cũ.

 

THÔNG TIN VỀ 3 EM HỌC SINH NGHÈO Ở SÀI GÒN

Thầy Phó Tế Nguyễn Văn Thật, DCCT , giới thiệu 3 trường hợp nghèo cần trợ giúp sau đây:

1. Em NGUYỄN NGỌC MY, 11 tuổi, học lớp 6 trường Phạm Văn Chiêu, hiện ngụ tại 4 / 1A ấp 7 tổ 1, phường Thạnh Xuân, quận 12, Sài-gòn.

2. Em NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG, học lớp 4 trường Hồng Gấm, Gò Vấp, hiện ngụ tại số 3 / 1 khu phố 1, phường Thạnh Xuân, quận 12, Sài-gòn.

3. Em DƯƠNG ANH DŨNG, 15 tuổi, học lớp 6, hiện ngụ tại một căn nhà sâu trong hẻm không có số, mượn địa chỉ để liên lạc số 190 đường 26.3 phường 15, quận Gò Vấp, Sài-gòn.

Gospelnet xin trợ giúp cho 3 em nói trên mỗi tháng 50.000 VND, trước mắt trong 3 tháng 4, 5 và 6 năm 2001. Tổng cộng: 450.000 VND. Rất mong quý độc giả gần xa nhận trợ giúp lâu dài hơn.

 

THÔNG TIN BẰNG HÌNH ẢNH VỀ "CHÉN CƠM PHỤC SINH" Ở KONTUM

 

 

 

 

 

 

 

 

Bữa ăn "Chén Cơm Phục Sinh" tại Giáo Xứ Phương Quy, Giáo Phận Kontum

 

 

 

 

 

 

Bữa ăn "Chén Cơm Phục Sinh" tại sân Nhà Thờ Chính Tòa Kontum và tại Cô Nhi Viện Vinh-sơn