GOSPELNET
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHÚA NHẬT 3 A MÙA CHAY

TIN MỪNG:

NƯỚC HẰNG SỐNG

Khi ấy Ðức Giê-su đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa. Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Ðức Giê-su nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống !" Quả thế, các môn đệ của Người đã vào thành mua thức ăn.

Người phụ nữ Sa-ma-ri liền nói: "Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông nước uống sao ?" Quả thế, người Do-thái không được giao thiệp với người Sa-ma-ri. Ðức Giê-su trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban,và ai là người nói với chị: "Cho tôi chút nước uống", thì hẳn chị đã xin, và người ấy ban cho chị nước hằng sống." Chị ấy nói: "Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống ? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ Gia-cóp chúng tôi, là người đã cho chúng tôi giếng này ? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy."

Ðức Giê-su trả lời: "Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời." Người phụ nữ nói với Ðức Giê-su: "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây  lấy nước." Người bảo chị ấy: "Chị hãy gọi chồng chị,  rồi trở lại đây." Người phụ nữ đáp: "Tôi không có chồng." Ðức Giê-su bảo: "Chị nói: "Tôi không có chồng"  là phải, vì chị đã năm đời chồng rồi, và hiện người đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng." Người phụ nữ nói với Người: "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ... Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo: Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa."

Ðức Giê-su phán: "Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem. Các người thờ Ðấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Ðấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do-thái. Nhưng giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. Thiên Chúa là Thần Khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật."

Người phụ nữ thưa: "Tôi biết Ðấng Mê-si-a, gọi là Ðức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự." Ðức Giê-su nói: "Ðấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây." Vừa lúc đó, các môn đệ trở về. Các ông ngạc nhiên vì thấy Người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi: "Thầy cần gì vậy ?" Hoặc "Thầy nói gì với chị ấy ?"

Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta: "Ðến mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Ðấng Ki-tô sao ?" Họ ra khỏi thành và đến gặp Người. Trong khi đó, các môn đệ thưa với Người rằng: "Ráp-bi, xin mời Thầy dùng bữa." Người nói với các ông: "Thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không ¨biết."

Các môn đệ mới hỏi nhau: "Ðã có ai mang thức ăn đến cho Thầy rồi chăng ?" Ðức Giê-su nói với các ông: "Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Ðấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người. Nào anh em chẳng nói: Còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt ? Nhưng này, Thầy bảo anh em: Ngước mắt lên mà xem,
đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái ! Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để được sống muôn đời, và như thế, cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mừng. Thật vậy, câu tục ngữ "kẻ này gieo, người kia gặt"
quả là đúng ! Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả; còn anh em, anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ."

Có nhiều người Sa-ma-ri trong thành đó đã tin vào Ðức Giê-su, vì lời người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Vậy, khi đến gặp Người, dân Sa-ma-ri xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó hai ngày. Số người tin vì lời Ðức Giê-su nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ: "Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Ðấng cứu độ trần gian."

SUY NIỆM 1:

NỖI KHÁT VỌNG KHÔN NGUÔI CỦA CON NGƯỜI

1. Khát vọng của con người không bao giờ được thỏa mãn

Khát nước, đó là tình trạng thiếu thốn mà ai cũng đều kinh nghiệm hằng ngày. Khát nước đòi người ta phải uống nước để thỏa mãn cơn khát. Nếu không thỏa mãn, con người sẽ bị cơn khát dằn vặt rất đau khổ. Uống rồi thì hết khát, nhưng chỉ một thời gian ( một tiếng hay hai tiếng sau ) cơn khát lại trở lại, và cứ thế mãi. Ðói cũng tương tự như khát. Ngoài nước uống và thức ăn, con người còn đói khát nhiều chuyện khác: tình cảm, tình yêu, tình dục, tiếng khen, tiền bạc, địa vị, quyền lực, hiểu biết, trở nên hoàn hảo...

Nhưng tất cả những thứ ấy, dù đạt được như lòng mong ước, thì con người cũng chỉ thỏa mãn một thời gian rất ngắn, để rồi lại tiếp tục cảm thấy thiếu thốn. Nếu không tiếp tục thỏa mãn, con người cảm thấy đau khổ. Khi không có chiếc xe đạp, ta cảm thấy thiếu và mong có được chiếc xe đạp. Khi đã có chiếc xe đạp, ta lại thấy thiếu và mong có chiếc gắn máy... Cứ thế, chẳng bao giờ ta hết thiếu thốn, hết đói khát, hay hết khát vọng cả. Hạnh phúc của con người vì thế chỉ luôn luôn tạm thời: được no đủ trong giây lát để rồi lại đói khát triền miên.

Như vậy, con người cứ phải nô lệ cho những cơn khát đủ loại của mình, cứ phải vất vả để tìm đủ cách thỏa mãn chúng. Trong khi tìm cách thỏa mãn chúng, nhiều khi con người phải hy sinh cả gì mình quí nhất: mạng sống, lương tâm, tình cảm vợ chồng, tình nghĩa anh em... Vì thế, cơn khát này chưa được thỏa mãn thì mình lại gây nên những cơn khát loại khác. Cứ thế mà con người lâm vào vô số những vòng luẩn quẩn trói chặt con người vào đau khổ.

2. Làm sao để hết khát vọng ? để khỏi đau khổ ?

Ðức Giê-su nói: "Ai uống nước này, sẽ lại khát". Thật vậy, những cách thỏa mãn khát vọng của con người đều chỉ là tạm thời. Ðược thỏa mãn rồi lại tiếp tục khát vọng. Khát vọng siêu đẳng nhất của con người là muốn có một giải pháp để thỏa mãn vĩnh viễn mọi khát vọng, và không còn phải khát vọng nữa.

Làm sao có được giải pháp đó trên đời ? Ðức Giê-su đã cho ta biết Ngài có giải pháp đó: "Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời". Ngài cho biết giải pháp của Ngài sẽ trở thành "một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời" nơi người dùng giải pháp ấy. Có sẵn trong người một mạch nước thì ta sẽ không bao giờ khát nữa, mà trái lại còn có thể làm thỏa mãn cơn khát của người khác. Mạch nước ấy "đem lại sự sống đời đời".

Mạch nước ấy là gì ? Là chính Thiên Chúa, được hiện thân thành Ðức Ki-tô. Chỉ cần thật sự gặp gỡ Thiên Chúa hay Ðức Ki-tô, ta sẽ có được mạch nước đem lại sự sống ấy ở trong ta. Lịch sử Giáo Hội cho thấy nhờ thật sự gặp được Thiên Chúa, các vị thánh đã được biến đổi hoàn toàn, các ngài cảm thấy hạnh phúc vô biên bất chấp nghịch cảnh, đã yêu thương và có một sức mạnh tinh thần rất lớn để dấn thân và hy sinh cho Thiên Chúa và đồng loại không mệt mỏi. Vậy vấn đề mấu chốt là thật sự gặp gỡ Thiên Chúa hay Ðức Ki-tô.

3. Làm sao để thật sự gặp gỡ Thiên Chúa ?

Nhiều khi ta đến để gặp Chúa - trong nhà thờ, bằng đọc kinh cầu nguyện, bằng việc dâng thánh lễ, v.v... - nhưng ta lại không thật sự gặp được Chúa. Ta cầu nguyện, đi lễ theo thói quen, theo giờ giấc, theo luật buộc, một cách hoàn toàn hình thức. Ta đối diện với Chúa trước nhà tạm, ta rước Chúa vào tận trong lòng mình, nhưng ta vẫn không thật sự gặp Chúa. Cũng như các kinh sĩ Do-thái xưa, họ nói chuyện với Chúa, ở bên cạnh Chúa, đối diện với Chúa, nhưng không gặp Chúa.

Cổ nhân có câu: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng" ( Có duyên với nhau thì dù xa ngàn dặm cũng vẫn gặp được nhau, không có duyên với nhau thì dù có mặt đối mặt cũng không gặp nhau ). Như thế, sự gặp gỡ thật sự đòi hỏi phải có "duyên" với nhau, có sự đồng cảm, sự giống nhau nào đó. Cổ nhân còn nói: "Ðồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" ( Cùng âm thanh thì phụ họa nhau, cùng tính tình, khuynh hướng, tài năng thì tìm gặp nhau ).

Bản chất của Thiên Chúa là tình yêu, nên chỉ những ai biết yêu thương - nghĩa là giống Thiên Chúa - mới có thể gặp gỡ Thiên Chúa một cách đích thực: "Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa" ( 1 Ga 4, 7a - 8 ). Chữ "biết" ở đây có nghĩa là cảm nghiệm, gặp gỡ Thiên Chúa. Vì thế, kẻ gian ác, kẻ ghen ghét, người không biết yêu thương thì không thể gặp được Thiên Chúa.

Ðức Giê-su nói: "Ðã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem". Như vậy, để gặp gỡ Thiên Chúa, thì không gian - tức chỗ này chỗ kia - không phải là chuyện quan trọng: "Ðấng Tối Cao không ở trong những ngôi nhà do tay người phàm làm ra" ( Cv 7, 48 ). Ðức Giê-su cũng nói: "Giờ đã đến - và chính là lúc này đây - những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật". Như vậy, muốn thật sự gặp gỡ Thiên Chúa, ta cũng phải gặp gỡ Ngài trong thần khí và sự thật.

4. Gặp gỡ Thiên Chúa trong thần khí và sự thật

Ðể giải thích điều này, Ðức Giê-su nói: "Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật". Nếu Thiên Chúa là thần khí, thì để gặp Ngài, con người cũng phải dùng thần khí của mình - tức tâm hồn mình - để gặp Ngài. Vì chỉ có thần khí mới gặp được và hòa nhập được với thần khí. Như vậy nghĩa là phải gặp Ngài trong chính tâm hồn mình.

Thật vậy, nơi dễ gặp gỡ Thiên Chúa nhất, chính là cung lòng của mỗi người chúng ta. Không gì linh thánh bằng con người, hay tâm hồn con người, vì "con người là hình ảnh của Thiên Chúa" ( St 1, 26 - 27; 9, 6; Kn 2, 23 ). Và cũng không nơi nào linh thiêng bằng cung lòng con người: "Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Ðền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao ? Ðền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Ðền Thờ ấy chính là anh em" ( 1 Cr 3, 17; x. 6, 19 ).

Có gặp được Thiên Chúa ở ngay cung lòng mình, mình mới có thể gặp gỡ Thiên Chúa ở nơi khác, trong Thánh Thể, trong Nhà Thờ, trong tha nhân, trong thiên nhiên. Thiên Chúa ở ngay cung lòng mình mà mình không gặp được, thì mong gì gặp được Thiên Chúa ở bên ngoài. Thánh Âu-tinh đã từng than thở: "Con đã tìm Chúa ở ngoài con, nên con đã không gặp được Chúa của lòng con" ( Confession, cuốn VI, chương 1 ).

Muốn thật sự gặp gỡ Thiên Chúa, còn phải gặp Ngài trong sự thật. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của sự thật, vì thế, người gian dối, không thành thật với lòng mình, với mọi người, và với Thiên Chúa, thì không thể gặp được Ngài. Như vậy để thật sự gặp được Thiên Chúa, cần phải có một tâm hồn ngay thẳng, thành thật, chân chất, "có nói có, không nói không" ( Mt 5, 36 ), không quanh co, uẩn khúc. Không thể gặp được Thiên Chúa những người nghĩ một đằng nói một ngả, hay nói một đằng làm một nẻo.

Tôi nghe thấy tiếng Chúa: "Ðã đến lúc trình độ tâm linh con người phải tiến cao hơn một bậc nữa. Con người không nên thờ phượng Thiên Chúa theo kiểu vụ hình thức, vụ không gian, vụ thời gian, vụ vật chất nữa. Con người cần thờ phượng và gặp gỡ Thiên Chúa bằng thần khí chứ không phải qua vật chất, qua hình thức nữa. Con người cần gặp gỡ Thiên Chúa ngay trong bản thân mình hơn là ở một nơi nào bên ngoài. Con người cần hiểu biết Thiên Chúa theo sự thật, bằng chính bản chất của Ngài hơn là bằng những hiện tượng, danh từ, ngôn ngữ hay cách diễn tả đặc thù của mỗi tôn giáo, mỗi nền văn hóa. Có gặp gỡ Thiên Chúa đích thực, con người mới được biến đổi để trở nên hoàn hảo và hạnh phúc hơn".

Gs. NGUYỄN CHÍNH KẾT

SUY NIỆM 2:

ƠN CỨU ÐỘ CHỨA CHAN NƠI ÐỨC KI-TÔ

Nước là nhu cầu không thể thiếu được trong sinh hoạt hằng ngày. Nếu biển, sông, hồ, suối mà cạn nước, cá và các vi sinh vật sẽ chết khô. Nước tự nhiên rất cần thiết cho con người.

Chúa Giê-su trong Tin Mừng Chúa Nhật thứ ba Mùa Chay năm A lại nói đến một thứ nước trường sinh, một loại nước vĩnh hằng, ai uống vào sẽ không bao giờ khát nữa. Chúa đã nói gì với người phụ nữ Sa-ma-ri bên bờ thành giếng Gia-cóp ? Qua lời của Chúa Giê-su, người phụ nữ Sa-ma-ri đã nhận ra Ðức Tin đang tàng ẩn trong bà và chính Chúa Giê-su đã lấp đầy khát vọng sâu xa của bà.

 

 

I. CUỘC ÐỐI THOẠI GIỮA CHÚA GIÊ-SU và NGƯỜI PHỤ NỮ SA-MA-RI

Câu chuyện xẩy ra bên bờ thành giếng Gia-cóp, miền Sa-ma-ri của dân ngoại. Chúa Giê-su đi ngang qua vùng này để nói lên sự hòa giải của Người với dân ngoại. Giếng, giữa một sa mạc khô cằn, hạn hán là nơi gặp gỡ, trao đổi, nơi lãnh nhận sự sống do nguồn nước cung cấp. Giếng cũng gợi nhớ lòng yêu thương của Thiên Chúa đối với Dân của Người trong thời Xuất Hành. Trong câu chuyện hôm nay, thánh Gio-an trình thuật lại một cách rất phong phú về phương diện Giáo Lý. Nhưng chúng ta hãy chú ý tới cuộc đối thoại đầy hứng thú giữa Chúa Giê-su và người phụ nữ Sa-ma-ri.

Ở đây ta có cảm tưởng, người phụ nữ rất ngạc nhiên khi Chúa Giê-su đi bước trước, xin người phụ nữ ngoại giáo cho mình uống nước, vì đối với dân Do-thái lúc đó, điều tối kỵ nhất là một người có đạo trò chuyện với người ngoại giáo. Ở đây lại còn là giữa một người đàn ông và một người đàn bà. "Chị cho tôi xin chút nước", lời thỉnh cầu này của Chúa Giê-su làm cho người phụ nữ Sa-ma-ri rất khó hiểu và kinh ngạc vì chị hiểu rất rõ mối thù hận lâu đời giữa hai bên.

Tuy nhiên, người phụ nữ đã chấp nhận đi vào cuộc: "Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông uống nước sao ?" ( Ga 4, 9 ). Người phụ nữ Sa-ma-ri vô tình đang đi vào một cuộc gặp gỡ nhiệm mầu mà bà không bao giờ ngờ trước ! Chúng ta vẫn không khỏi khâm phục Chúa Giê-su đã rất tài tình khéo léo, đặt hết câu hỏi này tới câu thắc mắc khác hầu có thể kéo người phụ nữ đi vào con đường nhận ra Ðấng đang nói với bà. Câu chuyện làm cho người nghe có lúc hiểu rằng Chúa Giê-su nói một chuyện, người phụ nữ nói một chuyện. Hai bên khó lòng hiểu nổi nhau. Người phụ nữ nói chuyện dưới đất, Chúa nói chuyện trời cao.

Nhưng cuối cùng, việc Chúa xin nước tự nhiên ở giếng Gia-cóp đã kích thích tính tò mò của người phụ nữ Sa-ma-ri khi Người xoay chiều nói về một thứ nước vĩnh cửu, thứ Nước Hằng Sống mà chỉ có Người mới có quyền ban cho con người. Nước tự nhiên làm cho con người vẫn mãi mãi khát. Còn thứ nước Người cho sẽ làm cho con người không bao giờ còn khát nữa và được sống đời đời. Tin Mừng cho hay: Dù người phụ nữ chưa hiểu ất giáp gì, nhưng bà đã quyết định xin thứ nước lạ lùng vô tiền khoáng hậu ấy.

  Tin Mừng trong trích đoạn này càng làm ta ngạc nhiên khi thấy Chúa Giê-su chuyển đổi đề tài. Chúa Giê-su chiếu cố ngay tới đời tư của người đàn bà Sa-ma-ri. Người đã nói trắng ra tất cả đời tư của người đàn bà Sa-ma-ri. Bà ta đã ấp úng xưng Chúa Giê-su là một vị tiên tri, và ý thức tôn giáo đã trỗi dậy trong bà. Ðức Giê-su là Ðền Thờ Mới ( Ga 2, 19 - 22 ). Vì thế, khi người phụ nữ Sa-ma-ri đề cập tới việc Ðấng Mê-si-a mà người ta gọi là Ki-tô, thì chính lúc đó Chúa Giê-su đã có thể tự mạc khải mình cho người phụ nữ: "Ðấng ấy, chính là Tôi, đang nói với chị đây" ( Ga 4, 26 ).

Tuy lòng tin chưa sâu đậm bao nhiêu, nhưng người phụ nữ đã bỏ vò nước lại, chạy mau vào thành và loan báo với mọi người về một người đàn ông Do-thái đã biết tất cả dĩ vãng, cuộc đời không mấy tốt đẹp của bà, bà đã thuật lại cuộc gặp gỡ diệu kỳ này, rồi bà kết luận: "Ông ấy không phải là Ðấng Ki-tô sao ?" Lời nói của bà lúc này đã dẫn bà tới gần chân lý lắm rồi !

Qua lời chứng của người phụ nữ, nhiều người Sa-ma-ri đã tới và gặp Ðức Ki-tô. Bài tường thuật đạt tới đỉnh tuyệt vời với lời tuyên xưng của nhiều người: "...Chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Vị Cứu Tinh của trần gian" ( Ga 4, 42 ). Rõ ràng Chúa không phân biệt người có đạo và không có đạo, nhưng Ơn Cứu Ðộ của Người vẫn luôn được trao ban cho tất cả mọi người.

II. CUỘC ÐỐI THOẠI GIỮA CHÚA GIÊ-SU và NGƯỜI PHỤ NỮ SA-MA-RI NÓI GÌ CHO TA ?

Qua cuộc đối thoại đầy hứng thú này, lồng trong khung cảnh Mùa Chay năm 2002, chúng ta hãy duyệt xét lại tiến trình Ðức Tin của mỗi người chúng ta. Ðức Tin chúng ta có cần được củng cố hay tự nó có đó mà không cần phải cố gắng phấn đấu, hy sinh và canh tân vươn lên không ngừng ? Và như thế, chúng ta có biết mở rộng tâm hồn để đón nhận mặc khải của Chúa Giê-su như người nữ Sa-ma-ri hay không, có biết khao khát thứ Nước Hằng Sống của Người hay không ?

Lm. Giu-se NGUYỄN HƯNG LỠI DCCT

SUY NIỆM 3:

MỘT TÂM HỒN KHÁT KHAO CHÚA

1. Trọng tâm giáo huấn của bài Tin Mừng hôm nay:

Cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa Ðức Giê-su và người phụ nữ  Sa-ma-ri bên bờ giếng Gia-cóp là một đỉnh cao của Tin Mừng Gio-an. Chúng ta đừng để cho tâm trí bị cuốn hút bởi một chi tiết nhỏ nhặt ( người phụ nữ có 7 đời chồng ) mà không chú tâm vào nội dung và giáo huấn của tường thuật. Ðây không phải là một cuộc gặp gỡ và trao đổi bình thường như nhiều người lầm tưởng, mà là một cuộc gặp gỡ và trao đổi về thần học như nhiều nhà chú giải Thánh Kinh ngày nay muốn nhấn mạnh.

Quả vậy, Ðức Giê-su và người phụ nữ Sa-ma-ri đã trao đổi với nhau về việc thờ phượng Thiên Chúa, về vai trò và nhiệm vụ của Ðấng Mê-si-a, về Nước Hằng Sống là những đề tài rất cao siêu và quan trọng đối với đời sống tôn giáo của mọi thời, mọi người. Cuộc trao đổi này cũng mang tầm quan trọng như cuộc trao đổi giữa Ðức Giê-su và ông Ni-cô-đê-mô ( Ga 3, 1 - 21 ) về việc cần phải tái sinh để vào được Nước Trời !

Và Ðức Giê-su đã vén bức màn cho người phụ nữ thấy những thực tại cao cả: chính Người là Ðấng Mê-si-a, là Nước Hằng Sống làm thỏa nguyện những ai đang khát, là Ðấng cho thấy Chúa Cha và chỉ dẫn cách thờ phượng Thiên Chúa cách chân chính và đẹp lòng Cha nhất là thợ phượng trong thần khí và sự thật.

2. Ðể đón nhận và áp dụng giáo huấn ấy vào cuộc sống:

Chúng ta không khỏi ngạc nhiên khi thấy Ðức Giê-su mặc khải ( bộc lộ ) những bí nhiệm cao siêu của Ðạo, không phải cho các thày tư tế, kinh sư và luật sĩ  của It-ra-en mà là cho một phụ nữ ngoại đạo có những bẩy đời chồng. Trước mặt Thiên Chúa dường như không có chuyện "ai xứng ai không" ( vì thật ra chẳng có ai là xứng cả ) mà chỉ có chuyện "ai được ai không" thôi.

Ơn soi sáng là ơn "nhưng-không". Ơn thông hiệp với mầu nhiệm Thiên Chúa cũng là ơn "nhưng-không" ! Các ơn ấy, Thiên Chúa muốn ban cho ai thì ban. Nhưng có thể nói các ơn ấy thường được ban cho các tâm hồn khao khát, tìm kiếm, cởi mở và trống rỗng như tâm hồn của người phụ nữ Sa-ma-ri.

Chúng ta hãy tập cho mình có một tâm hồn như thế: vì, nếu chúng ta thật sự khát khao, thì chúng ta sẽ được thỏa lòng; nếu chúng ta chịu tìm kiếm, thì chúng ta sẽ thấy, sẽ gặp; nếu chúng ta cởi mở tấm lòng thì ơn huệ Thiên Chúa sẽ tuôn tràn vào lòng ta và nếu tâm hồn ta trống rỗng thì sẽ được Thiên Chúa đổ đầy...

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô là Ðấng Mê-si-a, xin Chúa hãy cứu chúng con. Lạy Chúa Giê-su Ki-tô là Nước Hằng Sống của Thiên Chúa, xin Chúa làm cho tâm hồn chúng con được no thỏa.

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô là Ðấng mặc khải về Chúa Cha và về cách thờ phượng Người, xin Chúa ban ơn cho chúng con nhận biết Cha và ơn biết thờ phượng Cha trong thần khí và sự thật.

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô là Ðấng gần gũi, yêu thương, tôn trọng những hạng người hèn mọn, thấp cố bé miệng, xin Chúa giúp chúng con biết sống gần gũi, chan hòa và thông cảm với mọi người.

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô là Ðấng lấy việc thực thi Thánh Ý Cha làm lương thực hàng ngày, xin cho chúng con biết noi gương Chúa mà tìm kiếm và thực thi Thánh Ý Cha trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống !

                                                                    Gs. Giê-rô-ni-mô NGUYỄN VĂN NỘI

CẦU NGUYỆN:

GIÒNG NƯỚC MÁT TÌNH YÊU


Như giòng suối chảy từ cao vời vợi,

Nước Trường Sinh con trông đợi khát khao.

Con tìm đến sau biết bao ngày tháng,

Bụi trần gian vừa phủ trắng đôi vai...

Con cúi xuống như chàng nai ngây dại,

Uống no lòng và nghe thấy bên tai,

Lời êm ái khi một ngày sắp tắt:

"Chính Tình Yêu, giòng suối mát ơn lành..."


Lm. LÊ QUANG UY, DCCT, diễn ý Thánh Vịnh 41

CÂU TRUYỆN:

CHÉN NƯỚC ÐẦY

Một nhà buôn muốn thử tài một thiền sư, ông đến và hỏi một số điều. Vị thiền sư thinh lặng, không trả lời một câu nào, tay cứ nghiêng bình trà rót vào chén. Chén đã đầy tràn cả ra ngoài mà ông vẫn rót. Khách giữ tay ông lại, thắc mắc: "Kìa, chén trà đã đầy tràn ra ngoài rồi !

Nhà sư từ tốn trả lời: "Vâng, đúng thế, ông đã đến đây với một chén nước đã đầy thì không còn có thể rót được gì thêm nữa !"

 

THÔNG TIN:

THÔNG TIN VỀ "HỌC BỔNG CAM RANH"

Thầy Vũ Tùng Lân, DCCT, có giới thiệu 12 trường hợp học sinh vùng nông thôn, thuộc các gia đình nghèo, rất cần được trợ giúp để tiếp tục việc học. Chương trình này xin đặt tên là "HỌC BỔNG CAM RANH" gồm các em sau đây:

1. Gia đình anh Lê Quang Thuần ( sinh 1963, bị bướu cổ ) và chị Vũ Thị Minh Trúc ( sinh 1963, bị thoái hóa cột sống ), ngụ tại Ðội 1, thôn Cửa Tùng, xã Cam An Bắc, huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, có hai con là LÊ QUANG THỊNH, sinh ngày 15.9.1991, học lớp 5 và LÊ UYÊN TRÂM, sinh 27.7.1994, học lớp 2. Gospelnet xin trợ giúp cho 2 cháu bé trong 6 tháng: 50.000 VND x 2 x 6 = 600.000 VND.

2. Gia đình anh Vũ Tiến Luận ( sinh 1967 ) và chị Nguyễn Thị Phượng ( sinh 1972 ), cả hai vợ chồng đều phải đi làm thuê, hiện ngụ tại thôn Triệu Hải, xã Cam An Bắc, huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa có con là VŨ ÐANG THI ( sinh 12.8.1994 ), học sinh xuất sắc năm lớp 2. Gospelnet quyết định trợ giúp đặc biệt cho riêng cháu Thi ở mức gấp đôi trong 6 tháng: 100.000 VND x 6 = 600.000 VND.

3. Gia đình chị Nguyễn Thị Phương Nga ( sinh 1970 ), chồng mới chết do tai nạn xe lửa, hiện ngụ tại thôn An Bằng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, sinh kế hết sức chật vật để lo cho 3 đứa con nhỏ là: LÊ THỊ THÙY DƯƠNG ( sinh 1995 ) học lớp 2, LÊ VĂN DŨNG ( sinh 1997 ) học lớp Mẫu Giáo, LÊ VĂN SỸ ( sinh 1999 ) theo lớp Nhà Trẻ. Gospelnet xin trợ giúp cho 3 cháu bé trong 6 tháng: 50.000 VND x 3 x 6 = 900.000 VND.

4. Gia đình anh Trần Văn Lộc ( sinh 1967 ) và chị Nguyễn Thị Hường ( sinh 1968 ), ngụ tạiÐội 1, xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, cả hai đều đi làm thuê, thu nhập bấp bênh, con là TRẦN VŨ TÍN ( sinh 1992 ), học lớp 4, học lực giỏi. Gospelnet xin trợ giúp cho cháu bé trong 6 tháng: 50.000 VND x 6 = 300.000 VND.

5. Gia đình anh Lê Quang Lợi ( sinh 1965 ) và chị Nguyễn Thị Diệu Huyền ( sinh 1972 ), ngụ tại Ðội 1, thôn Cửa Tùng, xã Cam An Bắc, huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, cả hai đều làm rẫy, thu nhập rất thấp, con là LÊ THỊ TRÀ MY ( sinh 1993 ), học lớp 3, học lực giỏi. Gospelnet xin trợ giúp cho cháu bé trong 6 tháng: 50.000 VND x 6 = 300.000 VND.

6. Gia đình anh Ngô Hữu Ngoan ( sinh 1966 ) và chị Nguyễn Thị Quốc ( sinh 1969 ), ngụ tại Ðội 3, thôn Triệu Hải, xã Cam An Bắc, huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, cả hai đều làm rẫy, thu nhập rất thấp, con là NGÔ THỊ THÙY TRANG ( sinh 1990 ), học lớp 6, học lực giỏi. Gospelnet xin trợ giúp cho cháu bé trong 6 tháng: 50.000 VND x 6 = 300.000 VND.

7. Gia đình anh Trần Thanh Trung và chị Phan Thị Lệ Thủy, ngụ tại thôn Cửa Tùng, xã Cam An Bắc, huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, cả hai đều phải đi làm thuê, thu nhập bấp bênh, 2 con là TRẦN MINH THÀNH ( sinh 1989 ), học lớp 7, học lực khá, và TRẦN THỊ LÊ DUNG ( sinh 1992 ), học lớp 4, học lực khá. Gospelnet xin trợ giúp cho 2 cháu bé trong 6 tháng: 50.000 VND x 2 x 6 = 600.000 VND.

8. Gia đình anh Lê Mùi và chị Phùng Thị Quý, ngụ tại thôn Cửa Tùng, xã Cam An Bắc, huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, có tất cả 8 con, luôn ở trong tình trạng thiếu ăn, có được một con đi học là LÊ MINH LỠI       ( sinh 1988 ), đang học lớp 6. Gospelnet xin trợ giúp cho cháu bé trong 6 tháng: 50.000 VND x 6 = 300.000 VND.

Tổng cộng các phần trợ giúp là 3.000.000 VND ( = 200 USD ), được trích từ số tiền do gia đình anh chị VÕ MINH ÐẠO ( Canada ) trao tặng. Xin thay mặt các gia đình được trợ giúp bày tỏ lòng biết ơn đến anh chị Võ Minh Ðạo.

THÔNG TIN VỀ 2 EM HỌC SINH NGHÈO Ở GIA-LAI

Thầy Nguyễn Ðình Phước, DCCT, giới thiệu trường hợp gia đình anh Võ Văn Lưu ( đã qua đời ) và chị Trần Thị Hà, ngụ tại thôn 5, xã Ia Băng, huyện Dak Doa, tỉnh Gia Lai, có hai người con học lực giỏi nhưng hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

- VÕ THỊ HỒNG CẨM, sinh 24.6.1987, học lớp 9

- VÕ THỊ THANH HUYỀN, sinh 26.1.1989, học lớp 8

Gospelnet xin trợ giúp đặc biệt cho mỗi em 100.000 VND mỗi tháng, trong 3 tháng kể từ tháng 3 đến hết tháng 5.2002. Tổng cộng: 100.000 VND x 2 em x 3 tháng = 600.000 VND.

 

THÔNG TIN VỀ 2 GIA ÐÌNH NGHÈO Ở XUÂN LỘC

Sr. Vũ Thị Tuyết Trinh, Dòng Ða-minh Rosa Lima, giới thiệu 2 gia đình nghèo và đông con ở Xuân Lộc, rất cần được trợ giúp cho các con đi học và sửa chữa lại căn nhà đang ở:

1. Gia đình anh Nguyễn Xuân ( sinh 1952 ), và chị Vũ Thị Len ( sinh 1952 ), ngụ tại Giáo Xứ Thái Xuân, ấp Bảo Ðịnh, xã Xuân Ðịnh, huyện Xuân Lộc, tỉnh Ðồng Nai, anh trông coi trật tự và vệ sinh ở chợ, còn chị làm bánh bán, căn nhà đang ở đã quá sức giột nát, chỉ có một mảnh vườn nhỏ để trồng hoa mầu, thu nhập rất thấp và bấp bênh, không đủ nuôi 5 người con tiếp tục ăn học lâu dài:

- NGUYỄN VŨ QUỐC BẢO ( sinh 1978 ), đang học Ðại Học Công Nghệ, Sài-gòn.

- NGUYỄN VŨ NHƯ QUỲNH ( sinh 1980 ) đang học Ðại Học Khoa Học Tự Nhiên, Sài-gòn.

- NGUYỄN VŨ NHƯ QUỲ ( sinh 1982 ), đang học Trường Hành Chánh, Sài-gòn.

- NGUYỄN VŨ HỒNG QUẾ ( sinh 1985 ), đang học lớp 11.

- NGUYỄN VŨ NGỌC QUYÊN ( sinh 1988 ), đang học lớp 8.

Gospelnet xin trích quỹ giúp gia đình anh chị 2.000.000 VND để sửa chữa căn nhà đang ở kịp trước mùa mưa, và trợ giúp cho 5 người con đi học: 50.000 VND x 5 x 3 tháng ( đến hết tháng 5.2002 ) = 750.000 VND. Tổng cộng: 2.750.000 VND.

2. Gia đình anh Ðạng Văn Vĩnh ( sinh 1960 ) và chị Nguyễn Thị Hồng ( sinh 1962 ), ngụ tại Giáo Xứ Thái Xuân, ấp Bảo Ðịnh, xã Xuân Ðịnh, huyện Xuân Lộc, tỉnh Ðồng Nai. Gia đình rất nghèo, anh bị tai nạn ngã giếng, mất sức lao động, còn chị thì phải đi làm thuê mỗi ngày chỉ được khoảng 15.000 VND, căn nhà đang ở đã quá cũ nát, thu nhập không đủ để nuôi 6 người con ăn học lâu dài:

- ÐẶNG VĨNH LỘC ( sinh 1984 ), đang học lớp 9.

- ÐẶNG XUÂN TRƯỜNG ( sinh 1987 ), đang học lớp 7.

- ÐẶNG THỊ HỒNG NGA ( sinh 1990 ), đang học lớp 6.

- ÐẶNG HOÀNG SƠN ( sinh 1992 ), đang học lớp 3.

- ÐẶNG VIẾT TRUNG ( sinh 1992 ), đang học lớp 3.

- ÐẶNG THỊ NGỌC THU ( sinh 1995 ), đang học lớp 1.

Gospelnet xin trích quỹ giúp gia đình anh chị 2.000.000 VND để sửa chữa căn nhà đang ở kịp trước mùa mưa, và trợ giúp cho 6 người con đi học: 50.000 VND x 6 x 3 tháng ( đến hết tháng 5.2002 ) = 900.000 VND. Tổng cộng: 2.900.000 VND.

THÔNG TIN VỀ 1 EM BẠI LIỆT Ở BAN-MÊ-THUẬT

Sr. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Dòng Nữ Vương Hòa Bình Ban-mê-thuật, giới thiệu em NGUYỄN THỊ MỸ DUNG, ngụ tại huyện Dak-lấp, tỉnh Dak-lak, rơi vào tình trạng bại liệt toàn thân sau khi giải phẫu ở phần đầu, gia đình lại quá nghèo, không đủ điều kiện để chạy chữa. Gospelnet đã trích quỹ trợ giúp 1.500.000 VND để gia đình em Mỹ Dung có thể lo liệu thuốc thang trước khi quá trễ.

THÔNG TIN VỀ 1 CỤ GIÀ NEO ÐƠN Ở HỐ NAI

Sr. Lê Thị Hiến, Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể, giới thiệu bà NGUYỄN THỊ LỆ, ngụ tại ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Ðồng Nai, hoàn cảnh già cả, chỉ có một thân một mình, lại bệnh tật quanh năm, làm lụng loanh quanh, thu nhập rất thấp và bấp bênh. Gospelnet xin trích quỹ trợ giúp cho bà Lệ số tiền 500.000 VND để làm vốn liếng sinh nhai.

THÔNG TIN VỀ 4 HỌC SINH MỘT GIA ÐÌNH KHUYẾT TẬT

Anh Phạm Văn Lượng thuộc Huynh Ðoàn Ki-tô Bệnh Nhân và Người Khuyết Tật, giới thiệu một hoàn cảnh gia đình người khuyết tật cần được trợ giúp như sau:

Anh Trương Hữu Toan, sinh năm 1967, hiện ngụ tại tổ 3, ấp 1, xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Ðồng Nai, tai nạn năm 1994, bị cây đè khi lao động, chấn thương cột sống, liệt 2 chi, lở loét tưởng chết, nhưng đã được Cha Sở Thạch Lâm giới thiệu với cô Kính và Chú Ngọc đưa về Sài-gòn chữa trị. Ðến nay tình trạng anh Toàn đã tạm ổn, trở về quê tìm kế sinh nhai, nhưng gia đình có tới 4 người con, một mình người vợ là chị Huỳnh Thị Loan, sinh năm 1973, làm mướn một ngày chỉ được 12.000 VND. Các con là:

1. TRƯƠNG HỮU QUỐC ( 1988 ), học lớp 7 trường Trung Học Núi Tượng

2. TRƯƠNG THỊ HUỆ ( 1990 ), học lớp 6 trường Trung Học Núi Tượng

3. TRƯƠNG HỮU TIẾN ( 1992 ), học lớp 3 trường Tiểu Học Suối Gấm

4. TRƯƠNG THỊ QUỲNH NHƯ ( 1996 ), học lớp Mẫu Giáo Suối Gấm.

Gospelnet xin trích quỹ trợ giúp gia đình anh chị Toàn số tiền 1.000.000 VND để lo liệu cho các con ăn học ( mỗi tháng mỗi cháu được 50.000 VND ) trong thời gian 5 tháng, kể từ tháng 1 đến hết tháng 5 năm 2002. Xin quý độc giả gần xa, nhất là người thuộc vùng Ðồng Nai, xin trợ giúp thêm cho anh chị.

THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH "HỌC BỔNG LONG KHÁNH"

Sr. Mai Thanh, gia đình Thiên Phúc, giới thiệu một số trường hợp các em dưới đây đang rất cần được trợ giúp để có thể đeo đuổi việc học trong khi hoàn cảnh gia đình quá nghèo túng chật vật. Chúng tôi xin đặt tên cho chương trình này là "HỌC BỔNG LONG KHÁNH":

1. TRẦN THANH NHỰT ( 17 tuổi ) và em ruột là TRẦN THANH TẤN ( 15 tuổi ), cả hai đều đang học lớp 8, quê quán tại ấp 3, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, hiện tạm trú tại ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Ðồng Nai. Gia đình cha mẹ ở vùng sâu vùng xa, nghèo và thất học, lại có đến 6 người con. Mẹ bị bệnh xơ gan, cha làm mướn với thu nhập rất thấp và bấp bênh. Trước mắt, Gospelnet xin trợ giúp tạm cho mỗi em mỗi tháng 50.000 VND, kể từ tháng 3 đến hết tháng 5 năm 2002. Tổng cộng: 2 em x 50.000 VND x 3 tháng = 300.000 VND.

2. NGUYỄN HOÀNG MỸ ( 16 tuổi, học lớp 7 ) và em ruột là NGUYỄN HOÀNG ÐỨC ( 13 tuổi, học lớp 5 ), quê quán tại ấp Bình Tây 1, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, hiện tạm trú tại ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Ðồng Nai. Gia đình cha mẹ ở vùng sâu vùng xa, đã nghèo lại làm ăn thất bại, thiếu nợ Nhà Nước, bị phá sản và bị chủ xiết nợ lấy mất nhà, phải trốn đi, con cái tản mác khắp nơi. Cha bị bệnh phổi, mẹ ở nhà nhà người quen, may đồ mướn để lo sinh kế. Trước mắt, Gospelnet xin trợ giúp tạm cho mỗi em mỗi tháng 50.000 VND, kể từ tháng 3 đến hết tháng 5 năm 2002. Tổng cộng: 2 em x 50.000 VND x 3 tháng = 300.000 VND.

3. TRẦN BÁ DUY ( 17 tuổi, học lớp 9 ) và em ruột là TRẦN ÐÀO LÊ NGUYÊN ( 15 tuổi, học lớp 6 ), quê quán tại ấp Phú Quế, xã Phú An, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, hiện tạm trú tại ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Ðồng Nai. Gia đình cha mẹ ở vùng sâu vùng xa, đã nghèo lại mắc nợ nần. Cha bị bệnh phổi và xuyễn, mẹ bệnh ung thư tử cung. Trước mắt, Gospelnet xin trợ giúp tạm cho mỗi em mỗi tháng 50.000 VND, kể từ tháng 3 đến hết tháng 5 năm 2002. Tổng cộng: 2 em x 50.000 VND x 3 tháng = 300.000 VND.

4. NGUYỄN HOÀNG THANH ( 8 tuổi, mới được vào học lớp 1 ), nhà ở thuê trên đường Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình, Sài-gòn, hiện tạm trú tại ấp Tân Thành, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Em bị khuyết tật cả hai chân, đi lại rất khó khăn, nhưng lại rất ham được đi học. Trước mắt, Gospelnet xin trợ giúp tạm cho em mỗi tháng 100.000 VND, kể từ tháng 3 đến hết tháng 5 năm 2002. Tổng cộng: 100.000 VND x 3 tháng = 300.000 VND.

5. NGUYỄN VĂN TÂM ( 15 tuổi, học lớp 9 ), quê quán tại ấp 3, Phú Lý, tỉnh Ðồng Nai, hiện tạm trú tại ấp Tân Thành, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Gia đình rất nghèo, em lại bị khuyết tật cả hai chân, đi lại với một cặp nạng rất khó khăn, nhưng lại rất ham học. Trước mắt, Gospelnet xin trợ giúp tạm cho em mỗi tháng 100.000 VND, kể từ tháng 3 đến hết tháng 5 năm 2002. Tổng cộng: 100.000 VND x 3 tháng = 300.000 VND.

6. Gia đình ông NGUYỄN VĂN THẮM ( 58 tuổi ), hiện tạm trú tại ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Ðồng Nai, chồng bị bệnh bướu cổ và viêm xoang, không nghề nghiệp, vợ bị xuyễn nặng, 8 đứa con đều thất học hoặc mù chữ. Trước mắt, Gospelnet xin trợ giúp tạm cho 2 đứa con nhỏ được đi học lớp 5 và lớp 6, mỗi em mỗi tháng 50.000 VND, kể từ tháng 3 đến hết tháng 5 năm 2002. Tổng cộng: 2 em x 50.000 VND x 3 tháng = 300.000 VND.

7. Gia đình chị NGUYỄN THỊ NGA ( 34 tuổi ), hiện tạm trú tại ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Ðồng Nai. Cả hai vợ chồng rất mù chữ, vợ bị bệnh tâm thần nhẹ, có 5 con còn nhỏ đều thất học hoặc mù chữ. Trước mắt, Gospelnet xin trợ giúp tạm cho 4 đứa con nhỏ được đi học lớp 1 và lớp 2, mỗi em mỗi tháng 50.000 VND, kể từ tháng 3 đến hết tháng 5 năm 2002. Tổng cộng: 4 em x 50.000 VND x 3 tháng = 600.000 VND.

8. Gia đình chị VÕ THỊ HỪNG ( 38 tuổi ), hiện tạm trú tại ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Ðồng Nai. Chồng giữ bò mướn, vợ bị bệnh tim nặng, có 4 đứa con từ 1 tới 8 tuổi. Nhà ở cộồt tre lợp lá đã quá cũ, hư mục và sắp sập. Trước mắt, Gospelnet xin trợ giúp tạm cho 2 đứa con nhỏ được đi học lớp 5 và lớp 6, mỗi em mỗi tháng 50.000 VND, kể từ tháng 3 đến hết tháng 5 năm 2002. Tổng cộng: 2 em x 50.000 VND x 3 tháng = 300.000 VND.

Tổng cộng đợt trợ giúp đầu tiên từ tháng 3 đến hết tháng 5 năm 2002: 2.700.000 VND. Xin quý độc giả gần xa nhận lời trợ giúp thêm cho các trường hợp trên từ tháng 6 trở đi. Xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ E-Mail: ttmvdcct@fptnet.com hoặc qua điện thoại số 0903.34.09.14.

THÔNG TIN VỀ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ ÐÁNG THƯƠNG MONG ÐƯỠC CỨU MẠNG

Cả thế giới đang được huy động để cứu mạng sống cho chị SAFYA HUSSEINI, người Nigeria, vừa bị tòa án ở đây kết án tử hình vì tội có con ngoài hôn thú ( do bị hãm hiếp ). Nếu bản án không thay đổi, chị sẽ bị ném đá đến chết. Ðây là một bản án quá nặng nề và bất nhân đối với một người mẹ, hơn nữa, chị SAFYA còn là một nạn nhân thấp cổ bé miệng, trong khi người đàn ông gây nên tội đã cao chạy xa bay, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cũng không thể để bé ADAMA chưa đầy 1 tuổi phải mồ côi mẹ trong một hoàn cảnh cực kỳ bi thương.

Chúng tôi kêu gọi mọi người, đặc biệt là các bạn đọc Gospelnet, cùng góp tiếng nói vận động xin hủy bỏ bản án tử hình cho chị, trong một lá thư điện tử gửi về sứ quán Nigeria tại Roma: embassy@nigerian.it nhờ chuyển thỉnh nguyện đến tổng thống Nigeria để xin ân xá cho chị SAFYA. Nếu quý độc giả muốn gửi chung, xin gửi một E-Mail với họ tên và địa chỉ ( tùy nghi ) về cho chúng tôi theo địa chỉ mới của Gospelnet: ttmvdcct@fptnet.com. Xin lưu ý: nước Nigeria là một nước mạnh về Hồi giáo, chị SAFYA bị kết án theo luật Sharia, hiện đang có căng thẳng giữa dân Hồi giáo và dân Ki-tô giáo. Chúng ta không nên tạo thêm xung đột tôn giáo, vì vậy chúng tôi thiết tưởng trong lời kêu gọi ta không nên nhân danh lòng bác ái và từ bi Ki-tô giáo, hãy nhân danh lòng nhân đạo, với tư cách con người, tư cách công dân Việt Nam của ta.

Xin cám ơn mọi người với niềm tin tưởng. Dưới đây là phác thảo nội dung thỉnh nguyện thư:

"Monsieur l'ambassadeur, nous supplions votre excellence d'intervenir en notre nom, auprès du Président de la République du Nigeria, en faveur de SAFYA HUSSEINI, de Tungar - Tudu, pour lui sauver la vie, et pour que son enfant ne soit pas orphelin. Merci."

Sau khi báo Ephata Việt Nam tung ra lời kêu gọi vào ngày 26.2.2002, hiện chúng tôi đã có được danh sách 123 người, gồm các Linh Mục, Tu Sĩ và Giáo Dân, đăng ký trong thỉnh nguyện thư này. Xin quý độc giả của riêng Gospelnet cũng đồng tình hưởng ứng, tự gửi thư đi hoặc gửi về cho chúng tôi để cùng gửi chung một E-Mail. Chúng ta tin tưởng và cầu nguyện bản kết án vào ngày 18.3.2002 tới đây sẽ là một lời cảm thông bao dung.