GOSPELNET
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHÚA NHẬT 22 C THƯỜNG NIÊN

TIN MỪNG: Lc 14, 1.7 – 14:

HÃY NGỒI CHỖ CUỐI - KHI ÐÃI KHÁCH, HÃY MỜI NHỮNG NGƯỜI NGHÈO KHÓ

Một ngày Sa-bát kia, Ðức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này:

"Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào chỗ cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho vị này.’ Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: ‘Xin mời ông bạn lên trên cho.’ Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." 

Rồi Ðức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con, hoặc láng giềng giầu có, kẻo họ cũng mời lại ông và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại."

SUY NIỆM:

KHIÊM TỐN TRONG PHỤC VỤ

1. Nhân Một Bữa Tiệc

Ðức Giê-su được một thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu mời dùng bữa. Thời Ðức Giê-su, người Do thái chia thành nhiều nhóm. Có nhóm của Hê-rô-đê. Có nhóm cách mạng chống đế quốc La-mã. Có nhóm Ét-sê-niêng khắc kỷ. Có nhóm Sa-đu-xê tư tế. Nhóm Pha-ri-sêu gồm các tiến sĩ và luật sĩ chuyên giải thích lề luật. Nhóm này tự cho là mình thông hiểu lề luật, sống đạo đức, là mẫu mực và là thày dạy của dân, nên họ tách biệt khỏi quần chúng. Như thế thủ lãnh của nhóm Pha-ri-sêu phải là người có thế lực rất lớn.

Ðược mời dự bữa tiệc hôm nay, Ðức Giê-su quan sát thấy ai cũng muốn ngồi cỗ nhất. Một phần vì theo thói thường, ai cũng muốn mình nổi nang, được mọi người kính trọng. Phần khác vì chủ nhà là thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu, là một người rất có thế lực, nên ai cũng muốn ngồi gần ông ta hoặc để gây uy tín, hoặc có dịp nhờ vả ông giúp cho một việc gì.

Vì ai cũng muốn ngồi gần ông chủ ở chỗ nhất nên cỗ nhất thiếu chỗ. Có những bậc vị vọng đành phải xuống cỗ dưới. Có lẽ Ðức Giê-su, vốn không muốn tranh giành, lại coi thường những chức danh phù phiếm, nên đã tự động ngồi vào cỗ chót. Trong tình huống ấy, chủ nhà buộc lòng phải mời những khách không mấy quan trọng xuống khỏi cỗ nhất. Chủ nhà mời Ðức Giê-su lên cỗ nhất, một phần vì uy tín của Người, nhưng cũng để nghe Người nói mà dò xét, bắt bẻ.

2. Ðức Giê-su Ðã Dạy Một Chân Lý Trong Ðời Sống Xã Hội.

Nhân hoàn cảnh đó. Ðức Giê-su đã lên tiếng dạy ta bài học về sự khiêm tốn.

Kiêu ngạo là thói thường ở đời. Ai cũng muốn mình hơn người khác. Trổi trang hơn, giỏi giang hơn, giàu có hơn, thế lực hơn. Vì muốn nổi hơn người, nhiều người không ngần ngại tìm cách chà đạp người khác.

Kiêu ngạo chống lại kiêu ngạo. Nên không ai ưa người kiêu ngạo. Và nhất là những người kiêu ngạo càng không ưa nhau. Trái lại, người khiêm tốn được mọi người yêu mến.

Sách Trang Tử thuật chuyện: Dương Chu sang nước Tống vào trọ một nhà kia. Chủ nhà có 2 nàng hầu, một đẹp, một xấu. Ðể ý quan sát, Dương Chu thấy trong nhà ai cũng quí trọng nàng hầu xấu mà khinh rẻ nàng hầu đẹp. Lấy làm lạ, Dương Chu hỏi thằng bé trong nhà. Chú bé nói: Người thiếp đẹp tự cho mình là đẹp nên mất đẹp. Chẳng ai nhìn thấy cái đẹp của nàng nữa. Còn người thiếp xấu tự biết mình xấu mà quên xấu. Không ai còn nhìn thấy cái xấu của nàng nữa.

Dương Chu liền gọi học trò đến dặn: Các con nhớ ghi lấy. Giỏi mà bỏ được cái thói tự cho mình là giỏi, thì đi đâu mà chẳng được người ta yêu quí tôn trọng.

Vì thế Ðức Giê-su đã khuyên ta nên biết khiêm nhường. Ði ăn tiệc cứ chọn chỗ cuối cùng mà ngồi. Nếu được chủ nhà mời lên thì thật vinh dự. Tự cho phép mình ngồi chỗ trên hết, lỡ bị chủ nhà mời xuống thì thật xấu hổ.

3. Nhưng Nhắm Ðến Thực Tại Nước Trời.

Lời Ðức Giê-su dạy, không chỉ nhắm sửa đổi một lề thói xã hội, nhưng trên hết, Người nhắm tới những sự thực về Nước Trời.

Trong bàn tiệc Nước Trời, những ai càng khiêm tốn lại càng được nâng lên cao. Vì khiêm tốn là đi vào con đường của Thiên Chúa, là trở nên giống Thiên Chúa.

Hãy nhìn vào gương Ðức Giê-su. Người luôn luôn chọn chỗ cuối cùng. Là Thiên Chúa, nhưng Người không đòi cho mình được ngang hàng với Thiên Chúa, trái lại, Người đã tự hạ mình, mặc lấy thân phận nô lệ hèn yếu như ta, trừ tội lỗi.

Hãy nhìn vào hình ảnh bửa Tiệc Ly. Trong bàn tiệc ai là người cao trọng nhất ? Thưa là Ðức Giê-su. Thế mà Người đã quì gối xuống rửa chân cho các môn đệ. Thiên Chúa đã quì trước mặt nhân loại. Thiên Chúa đã rửa chân nhân loại. Thiên Chúa đã lau những bàn chân nhơ nhớp của nhân loại. Thực là một sự khiêm tốn thẳm sâu. Trong khi con người kiêu ngạo muôn vươn lên làm Chúa, thì Thiên Chúa lại khiêm tốn hạ mình xuống làm người. Trong khi con người hèn hạ muốn nâng mình lên bằng cách chà đạp người khác, thì Thiên Chúa cao cả lại hạ mình xuống để nâng con người lên.

Hạ mình, đó là con đường của Thiên Chúa. Khiêm nhường, đó là khuôn mặt của Thiên Chúa. Vì thế những ai khiêm tốn là trở nên giống Thiên Chúa, xứng đáng ngồi đồng bàn với Thiên Chúa trên Nước Trời. Nói xứng đáng không phải là do công phúc của ta, nhưng là do tình thương của Chúa.

Ai tự nâng mình lên thì không có giá trị gì. Ai được người khác nâng lên, giá trị có đó, nhưng rất mong manh. Ai được Thiên chúa nâng lên, giá trị đó mới thực cao quí, bền vững. Mà Chúa chỉ nâng cao những người khiêm tốn.

Khiêm tốn như Ðức Giê-su không phải là hèn nhát. Trái lại chỉ những ai dũng mạnh, can đảm mới dám hạ mình phục vụ anh em.

Khiêm tốn như Ðức Giê-su không phải là nô lệ. Trái lại khiêm tốn phục vụ là một cử chỉ đầy tình yêu, một thái độ hoàn toàn tự do, cao quí. Khiêm tốn hạ mình phục vụ là thoát ra khỏi cái tôi chật hẹp ích kỷ để đi vào con đường tự do thênh thang của Thiên Chúa, của Nước Trời.

Giám Mục Giu-se NGÔ QUANG KIỆT, Giáo Phận Lạng Sơn

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa dạy chúng con bài học sống khiêm nhường, quên mình, tự hạ tự hủy mà Chúa đã sống và mời gọi chúng con sống theo Chúa, sống giống Chúa !

Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa dạy chúng con bài học sống vô vị lợi, sống bác ái, sống hiến dâng mà Chúa đã sống và mời gọi chúng con sống theo Chúa, sống giống Chúa !

Giê-rô-ni-mô NGUYỄN VĂN NỘI

CHỨNG TỪ:

ÐỪNG TỰ XEM MÌNH LÀ QUAN TRỌNG

Ðức cố Giáo Hoàng Gio-an 23 kể lại một kinh nghiệm độc đáo của đời mình như sau:

"Lúc tôi mới được bầu làm Giáo Hoàng để lãnh đạo Giáo Hội hoàn vũ, tôi rất lo lắng và sợ hãi trước một trách nhiệm quá lớn lao và nặng nề. Nhưng một đêm kia, trong giấc ngủ chập chờn không yên, tôi nghe có một tiếng nói phán bảo tôi: "Kìa Gio-an, đừng tự xem mình là quan trọng !"

Tôi choàng tỉnh dậy, ngẫm nghĩ thấm thía về ý nghĩa giấc chiêm bao. Và kể từ dạo ấy, tôi đã cố gắng áp dụng câu nói này trong đời tôi, trong mọi công việc của Giáo Hội mà tôi phải giải quyết mỗi ngày. Ðừng tự xem mình là quan trọng ! Và thật sự, tôi đã ăn ngon ngủ yên như trước khi được chọn làm Giáo Hoàng !

Khiêm nhường là một đức tính được Thiên Chúa yêu mến. Khác hẳn với tính tự cao, tự đại có thể được so sánh với những ngọn núi, vạt đồi, đức khiêm nhường giúp chúng ta đào sâu những trũng thấp, để đón nhận được những Hồng Ân của Thiên Chúa đã không dừng lại trên đỉnh núi hay triền đồi, những chảy tràn xuống và đọng lại chan chứa ở những nơi thấp nhất dưới chân đồi...

Từ LỜI HẰNG SỐNG, 3.2000.

CÂU TRUYỆN:

CÁCH GIỮ LÒNG KHIÊM NHƯỜNG

Tại nước Ba Tư xưa, có một người chăn chiên rất trung thành với nhà vua, được vua tin dùng, cuối cùng được làm đến chức tể tướng. Các quan trong triều thấy thế thì sanh lòng đố kỵ, cử người vào trình với vua: "Tâu bệ hạ, ngài đã làm một việc bất công khi thăng cấp cho một kẻ chăn chiên lên làm tể tướng. Người ấy chỉ là một nông phu hèn hạ, không có công trạng gì, nay làm tể tướng thì chức vị cao hơn chúng thần, quyền thế cũng hơn chúng thần. Vậy, xin bệ hạ chiếu cố xét lại cho chúng thần được nhờ..."

Nhà vua liền đáp: "Ðó là một người hết sức trung trực, mười phần trẫm có thể tín nhiệm được cả mười. Song nếu chư khanh có thể tìm ra bất cứ một lầm lỗi nào đáng kể của người ấy, trẫm sẽ sẵn sàng nghe lời chư khanh mà xét lại. Vậy, chư khanh cứ tự do quan sát và báo cáo lại cho trẫm."

Sau một thời gian dò xét, họ khám phá ra rằng trong dinh tể tướng có một căn phòng riêng, thường thường đóng kín. Mỗi tuần lễ tể tướng vào đó một lần, ở trong ấy khá lâu, rồi lại đi ra và đóng cửa phòng lại. Họ cho rằng tể tướng đi vào trong đó để làm những việc không nên làm, hoặc cất giấu những gì đã tham lạm của nhà vua. Vì vậy, họ đem mọi sự trình cho vua rõ. Nhà vua bảo: "Vậy trẫm cho phép chư khanh đến mở cửa phòng ấy ra và lục soát cho kỹ, xem người ấy đã vào đó để làm gì ?"

Vâng lệnh nhà vua, họ bèn đến dinh tể tưởng, tháo tung cửa căn phòng đặc biệt ấy ra và lục soát thật kỹ. Nhưng họ thấy căn phòng ấy chỉ là một căn phòng trống trải, chẳng có gì khác, ngoài một đôi giày cũ và một chiếc áo rách. Thấy thế, họ cho là kỳ quái, không hiểu sự thể là gì bèn đi thuật mọi sự cho vua nghe. Nhà vua liền triệu tể tướng đến hỏi tại sao lại để trong phòng riêng một đôi giày cũ và chiếc áo rách như vậy, và mỗi tuần lễ tể tướng vào đó một lần để làm gì.

Tể tướng nhỏ nhẹ trả lời: "Tâu bệ hạ, đôi giày cũ và chiếc áo rách ấy, là giày và áo của tôi lúc còn chăn chiên. Tôi để những vật ấy trong phòng riêng, mỗi tuần vào đó nhìn lại một lần, để đừng quên rằng tôi vốn xuất thân từ chỗ hàn vi, không có tài đức gì đáng so sánh với địa vị cao trọng ngày nay cả. Tôi làm như thế là để giữ lòng khiêm nhu trong mọi sự, hầu cố gắng cho được xứng đáng với sự tín nhiệm và ân huệ của bệ hạ về trăm họ trong nước..."

Trích NỐI LỬA CHO ÐỜI số 8

THÔNG TIN:

THÔNG TIN VỀ HỌC BỔNG CHO EM A VƯƠNG, NGƯỜI DÂN TỘC Ở KONTUM

Ngay sau khi GOSPELNET số 23 được gửi đi, cha Louis Nguyễn Văn Quy, DCCT ở Pháp đã liên hệ bằng điện thoại với anh chị em gia đình An Phong Bụi Ðời tại Vũng Tàu để thông tin về trường hợp em A Vương đã được trợ giúp 500.000 VND trong tổng số tiền 1.800.000 VND phải có để đóng học phí vào Ðại Học. Và trưa ngày thứ hai 27.8, một chị trong gia đình đã từ Vũng Tàu về Sài-gòn để trao cho chúng tôi số tiền 1.300.000 VND. GOSPELNET sẽ nhờ người tin cậy nhanh chóng chuyển lên Kontum số tiền nói trên để em A Vương có thể đóng trọn vẹn phần học phí năm nay. Xin chân thành biết ơn cha Louis Quy và anh chị em gia đình An Phong Bụi Ðời Vũng Tàu.

THÔNG TIN VỀ MỘT TRƯỜNG HỠP CẦN TRỠ GIÚP 3 HỌC BỔNG

GOSPELNET vừa nhận được sự giới thiệu của Huynh Ðoàn Ki-tô các bệnh nhân và người khuyết tật về trường hợp gia cảnh của anh NGUYỄN VĂN ÐỐI, sinh năm 1961, ngụ tại 1455 / 7 đường Huỳnh Văn Chính, F. 19, Quận Bình Thạnh, Sài-gòn. Năm 1993, anh Ðối bị tai nạn lao động gãy cột sống và bị bán thân bất toại và nhiều chứng bệnh khác, phải nằm một chỗ hoặc ngồi xe lăn và chạy chữa thuốc thang thường xuyên từ lâu nay hết sức tốn kém.

Anh Ðối có một vợ và 5 con. Chị Ðối bán bánh cuốn buổi sáng và bán bong bóng buổi chiều. Người con lớn ( 1982 ) đi giúp việc, người con kế ( 1985 ) thất nghiệp, rất muốn được học nghề sửa xe. Ba người con sau là NGUYỄN THỊ VẤN ( 1987 ) học lớp 9, NGUYỄN THỊ MINH PHỤNG ( 1990 ) học lớp 6, NGUYỄN QUỐC PHONG ( 1992 ) học lớp 4.

GOSPELNET đã quyết định trợ giúp 3 suất học bổng cho 3 cháu bé này, mỗi tháng 50.000 VND, và đã gửi ngay số tiền 600.000 VND cho 4 tháng 9, 10, 11 và 12.2001 đến gia đình anh NGUYỄN VĂN ÐỐI.

THÔNG TIN THÊM VỀ QUỸ MỔ TIM CHO CHÁU BÉ HÀ LÊ MỸ TIÊN

Ngày thứ hai 27.8.2001, GOSPELNET đã nhận được từ bạn MK Phạm Huỳnh Cúc số tiền 120 USD của các bạn nhóm Mai Khôi và ca đoàn Tâm Ca tại Hoa Kỳ gửi về cho quỹ mổ Tim của bé MỸ TIÊN tính đến ngày 5.8.2001. Số tiền này gồm có 20 USD của hai bạn MK Nhàn và Ðịnh; 50 USD của hai bạn MK Quang và Cúc, và 50 USD của bạn Tuyết.

Như vậy hiện nay, quỹ mổ Tim của bé Mỹ Tiên đã được tất cả là:

Theo GOSPELNET số 23 lần trước:  750 USD + 3.500.000 VND

Theo GOSPELNET số 24 lần này:    120 USD

                                     Tổng cộng:    870 USD + 3.500.000 VND

THÔNG TIN VỀ HỌC BỔNG CHO 65 EM HỌC SINH NGHÈO MIỀN BẮC

Chúng tôi đã có đủ số tiền 216 USD ( = 3.250.000 USD ) để trợ giúp học bổng tháng 9 năm 2001 cho 65 em học sinh nghèo miền Bắc và ngày thứ ba 28.8.2001, chúng tôi đã nhờ cha Hoàng Phúc DCCT cầm tay chuyển ra cho cộng đoàn Dòng Ða-minh Bắc Ninh tại Xuân Hòa để các soeurs trực tiếp phân phối đến cho gia đình các em.

Như đã thông tin trên GOSPELNET số 22 và 23, số tiền này bao gồm các khoản chia sẻ của các ân nhân sau đây:

Chị MK Trần Huyền Trân ( Hoa Kỳ ):                          100 USD

Ông bà Chính và Hồng Hương ( Hoa Kỳ ):                   60 USD

Quý ông bà giáo dân Giáo Xứ Xây Dựng:    840.000 VND ( trích từ số quyên góp 1.100.000 VND )

Xin chân thành ghi ơn tất cả quý vị. Rất mong quý độc giả gần xa tiếp tục chia sẻ để có thể trợ giúp cho các em trong các tháng sau nữa.

Chúng tôi cũng xin lưu ý: Khoản học bổng này xin được đặt tên là HỌC BỔNG XUÂN HÒA 2 ( gồm 65 em ) khác với HỌC BỔNG XUÂN HÒA 1 ( gồm 50 em ) trước đây được Nhóm Lửa Việt ở Hoa-kỳ của cha Hoài Chương, SDB, đã và còn đang nhận trợ giúp.

THÔNG TIN VỀ HỌC BỔNG CHO 12 EM HỌC SINH NGHÈO Ở AN THỚI ÐÔNG

Cha Hoàng Minh Ðức, DCCT, hiện đang phụ trách điểm truyền giáo An Thới Ðông thuộc huyện Cần Giờ, có gửi cho GOSPELNET một lời kêu gọi trợ giúp cho 12 em học sinh nghèo, mỗi em 50.000 VND một tháng. Chúng tôi đã quyết định trợ giúp trước mắt số tiền 1.200.000 VND cho 12 em trong 2 tháng vừa qua.

Vì máy vi tính của chúng tôi mới bị Virus tấn công và làm mất một số dữ liệu, trong đó có danh sách 12 em này. Sau khi lập lại danh sách, chúng tôi sẽ đăng chi tiết trên GOSPELNET số 25 sắp tới.

Rất mong quý độc giả gần xa rộng lượng chia sẻ, nếu được xin nhận "trọn gói" khoản tiền học bổng 600.000 VND mỗi tháng cho 12 em này kể từ tháng 9.2001.

Ðể tiện cho việc thông tin trên GOSPELNET, khoản tiền học bổng này từ nay xin được đặt tên là HỌC BỔNG AN THỚI ÐÔNG.   

THÔNG TIN VỀ TRỠ GIÚP ÐẦU NĂM HỌC CHO CÁC EM DÂN TỘC TẠI PLEICHOET

Năm học mới sắp bắt đầu, để trợ giúp về tập vở, sách giáo khoa cho, cho hơn 300 em học sinh người dân tộc J’rai tại Trung Tâm Pleichoet, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ( một điểm truyền giáo cho người dân tộc J’rai, hiện do cha Vương Ðình Tài và thầy phó tế Nguyễn Ðức Thịnh DCCT phụ trách, điện thoại: 059.861.064 ), GOSPELNET vừa gửi cho thầy Nguyễn Ðức Thịnh mang về Pleichoet 3 bộ film VCD về Kinh Thánh ( = 160.000 VND ) cùng với số tiền 50 USD và 1.500.000 VND.

Số tiền này bao gồm: 1.000.000 VND và 50 USD của Dòng Mến Thánh Giá Ðà Lạt ( cộng đoàn Lê Văn Sỹ ) gửi biếu sau Thánh Lễ Chúa Nhật 26.8.2001, và trích thêm 500.000 VND từ quỹ GOSPELNET      ( trong đó có 260.000 VND tồn lại từ khoản quyên góp của quý ông bà giáo dân Giáo Xứ Xây Dựng ).

THÔNG TIN MỚI VỀ MỘT BẠN SINH VIÊN CẦN ÐƯỠC TRỠ GIÚP

Ngày 26.8.2001, GOSPELNET nhận được một lá thư do một bạn trong Nhóm Sinh Viên Công Giáo Bách Khoa, kêu gọi một sự trợ giúp cấp thời cho bạn TẠ ÐỨC TOÀN ( không Công Giáo ), sinh viên năm thứ 2 khoa Hóa trường Ðại Học Bách Khoa Sài-gòn.

Hoàn cảnh gia đình bạn Toàn hiện nay đang lâm vào bước ngặt nghèo khi người mẹ sau nhiều năm dài vất vả lao động để nuôi dạy hai người con khôn lớn, đã vừa bị đột quỵ cùng một lúc bởi các chứng bệnh gan, tim, thận, phổi và dạ dày. Căn nhà nhỏ phải bán đi, cả nhà phải quay về quê sống nương nhờ vào bà con lối xóm ở Hố Nai, tỉnh Ðồng Nai.

Ðã có lúc bạn Toàn định đành phải bỏ dở việc học hành để xoay sang kiếm sống nuôi mẹ và em nhỏ, nhưng nhờ sự an ủi động viên về tinh thần và chia sẻ khiêm tốn về vật chất hết sức quý báu của anh em bạn bè sinh viên Công Giáo, bạn Toàn đang nỗ lực vượt qua cơn ngặt nghèo này.

GOSPELNET xin được gửi đến bạn Toàn số tiền 500.000 VND như một trợ lực nho nhỏ để bạn có thể lo học phí và chạy chữa thuốc thang cho mẹ. Rất mong quý độc giả gần xa cùng hưởng ứng với những chia sẻ tương trợ dễ thương của các bạn Nhóm Sinh Viên Công Giáo Bách Khoa.

THÔNG TIN VỀ MỘT EM KHUYẾT TẬT CẦN TÌM ÐƯỠC TRƯỜNG ÐỂ THEO HỌC

GOSPELNET vừa nhận được một E-Mail của thầy Giu-se Kiều Oanh đang phục vụ tại Giáo Phận Hưng Hóa, với nội dung kêu gọi trợ giúp như sau:

Tại quê nhà con, có một cháu trai khuyết tật: Cháu bị co dúm hai đùi vào bụng, nên cháu không thể đi thẳng người được, mà phải đi trong tư thế ngồi. Vì thế, khi đến tuổi đi học, một mặt cháu yếu sức, mặt khác, cháu lại nhỏ người, nên gia đình đành phải cho cháu đi học muộn so với độ tuổi. Chính vì thế, năm nay cháu 16 tuổi mà mới được vào cấp II. Vì lớn tuổi, nên nhà trường trả lời là cháu đã quá tuổi vào học cấp II và họ không cho cháu tiếp tục theo học ở trường nhà.

Vì vậy, gia đình họ nhờ con tìm giúp họ xem có trường học nào có thể nhận những học sinh khuyết tật như thế vào học thì giúp cho cháu tiếp tục được đi học. Con cũng đã loay hoay mãi mà chẳng kiếm ra. Nay con muốn cậy nhờ cha và quý độc giả GOSPELNET xem có trường nào có thể nhận được cháu thì xin cha giúp đỡ và cho con biết để con thông báo cho gia đình họ làm thủ tục cho cháu vào học. Cháu chỉ bị về khuyết tật thể lý, còn trí khôn vẫn bình thường.

Con rất mong nhận được tin vui cha gửi về Tòa Giám Mục Hưng Hóa.

Giu-se KIỀU OANH, Giáo Phận Hưng Hóa, tgmhh@hn.vnn.vn

THÔNG TIN MỚI VỀ MỘT NGƯỜI BỆNH NGHÈO CẦN ÐƯỠC GIÚP MỔ TIM

GOSPELNET vừa nhận được một thư của cha Phê-rô NGUYỄN HUỆ, Linh Mục chính xứ Nghĩa Yên, hạt Phước Lý, Giáo Phận Xuân Lộc, với nội dung xác nhận hoàn cảnh ngặt nghèo của CHỊ THÂN THỊ LỆ được chính chị trình bày chi tiết dưới đây:

"Con là Thân thị Lệ, sinh năm 1961, thường trú tại Giáo Xứ Vĩnh Phước ( không có linh mục quản xứ ) thuộc Giáo hạt Phước Lý, Giáo Phận Xuân Lộc, thông qua cha Nguyễn Huệ, nguyên phụ trách mục vụ Giáo Xứ Vĩnh Phước, nay là linh mục chánh xứ Nghĩa Yên, Giáo hạt Phước Lý, kính xin cha thương giúp đỡ con trong tình trạng vô cùng khốn khổ hiện nay:

Con bị bệnh tim đã lâu, chữa trị thật nhiều đến gia đình kiệt quệ, lâu lắm mới bòn mót được vài trăm ngàn đi viện tim, đến hạn tái khám lại không có tiền mà đi, vì nghèo quá nên không chữa liên tục do vậy không có kết quả, bệnh ngày càng nặng hơn. Ðến tháng 9 năm 2000, Viện Tim báo phải có 2250 USD chi phí cho ca mổ, từ đó con đành nằm chờ chết. Ðến tháng 1 năm 2001, có người hảo tâm giúp cho 300 ngàn, đi Viện Tim khám bệnh mua thuốc, không còn tiền về xe... Ðã vậy, từ một tháng nay, cha của con là ông Thân Trọng Thiết cũng ở Giáo Xứ Vĩnh Phước, lại lâm bệnh "cổ trướng" hết sức ngặt nghèo.

Nay có người trong Giáo Xứ mách bảo: bằng phương tiện truyền thông trên mạng GOSPELNET, cha đã giúp đỡ cho nhiều người được cứu sống. Con nhờ người làm đơn và xin cha Nguyễn Huệ, là người biết rõ gia cảnh khốn khổ của chúng con, cha Nguyễn Huệ đã chứng nhận cho con. Vậy con kính xin cha cùng quý ân nhân của GOSPELNET cứu con và gia đình con."

Sau 4 trường hợp trợ giúp mổ Tim cho 4 cháu bé ( đã hoàn tất tốt đẹp 2 trường hợp ), nay GOSPELNET đã nhận được một lời cầu cứu của một người bệnh 40 tuổi. Chi phí ca mổ rất cao. Chúng tôi sẽ hướng dẫn gia đình chị Thân Thị Lệ làm đơn xin cứu xét miễn giảm, được bao nhiêu quý bấy nhiêu, phần còn lại, xin mở lời kêu gọi đến tất cả quý độc giả gần xa, mỗi người chúng ta lại hy sinh một chút, tích tiểu thành đại, cộng với ơn Chúa Cứu Thế và Mẹ Ma-ri-a Hằng Cứu Giúp, chúng ta có thể cứu cả một gia đình đang lâm trọng bệnh  mà hoàn cảnh lại hết sức nghèo. Kể từ số GOSPELNET này, chúng tôi xin bắt đầu mở một Quỹ Mổ Tim cho chị THÂN THỊ LỆ.

THÔNG TIN MỚI VỀ NGÀY VUI TẾT TRUNG THU CHO TRẺ EM ÐƯỜNG PHỐ

GOSPELNET vừa nhận được một lá thư ngỏ của anh NGUYỄN VĂN HÙNG, trưởng Nhóm Thảo Ðàn ( Chương Trình Chăm Sóc Trẻ Em Ðường Phố ) với nội dung kêu gọi quý ân nhân hỗ trợ cho Nhóm Thảo Ðàn trong việc tổ chức một ngày trại vui Tết Trung Thu cho 170 trẻ em đường phố Sài-gòn.

Xin quý ân nhân có thể trợ giúp bằng tiền, hoặc bằng các hiện vật dành cho trẻ em các lứa tuổi như: quần áo cũ và mới, sách truyện có nội dung giáo dục, bánh Trung Thu, bánh kẹo, đồ chơi còn tốt, thực phẩm cho trẻ, lồng đèn...

Tất cả mọi hình thức hỗ trợ này đều góp phần tạo điều kiện cho các em tham gia vào hoạt động vui chơi lành mạnh nhân dịp Tết Trung Thu là Tết dành riêng đặc biệt cho thiếu nhi, giúp các em phần nào vơi đi những khó khăn thiệt thòi của cuộc sống, để các em tự tin hơn khi hội nhập với cộng đồng xung quanh.

Kính mong quý độc giả chia sẻ với cả tấm lòng cho chương trình này. Tiền bạc và hiện vật có thể gửi về cho cha Vũ Khởi Phụng hoặc cha Lê Quang Uy, DCCT, 38 Kỳ Ðồng F .9, Q. 3, Sài-gòn hoặc gửi trực tiếp đến cho Nhóm Thảo Ðàn theo địa chỉ: 451 / 1 Hai Bà Trưng, F. 8, Q. 3, Sài-gòn.