GOSPELNET
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

TIN MỪNG: Ga 20, 19 – 23

HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Ðức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Chúc anh em được bình an !" Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn, các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Chúc anh em được bình an ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em". Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ".

NHẬN ÐỊNH:

Trong thực tế, chúng ta rất thường cầu nguyện với Chúa Giê-su, với Ðức Mẹ và các Thánh, cầu nguyện với Chúa Cha thì ít hơn, nhưng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần thì quả thật hiếm hoi, hoặc nếu có, thì nhiều khi cầu nguyện chung một cách hời hợt và máy móc, hát lên một bài: "Cầu xin Chúa Thánh Thần... " hoặc cứ việc đọc ào ào một cách vô tội vạ: "Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng..." rồi coi như xong bổn phận !

Vậy mà, xét cho cùng, Chúa Thánh Thần là Ðấng đang trực tiếp hoạt động trong cuộc sống Ki-tô hữu của chúng ta. Người đã được chính Ðức Giê-su gửi đến cho các môn đệ, cũng là cho chính chúng ta hôm nay: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần" ( Ga 20, 23 ).

Chúa Thánh Thần khuyến khích chúng ta cầu nguyện. Người hiện diện trong từng Bí Tích, nhất là khi cử hành Thánh Lễ. Người giúp chúng ta hiểu Kinh Thánh. Người điều khiển cả con thuyền Giáo Hội trong cuộc lữ hành trần gian qua bao thăng trầm của lịch sử. Tắt một lời, Người chính là sự sống của chúng ta, không có Người, chúng ta đã lạc đường, đã ngã quỵ từ lâu !

Vì được tái sinh làm con cái Thiên Chúa, người Ki-tô hữu trở nên một thụ tạo mới ( Gl 6,15 ), một con người mới mang nơi mình những tương quan mới, có những hoạt động mới liên hệ đến Thiên Chúa, đến bản thân, đến tha nhân, và đến Ơn Cứu Ðộ.

Thánh Phao-lô khẳng định: "Phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa" ( Rm 8, 14 ). Vì thế, đã là Ki-tô hữu, lẽ đương nhiên chúng ta phải sống theo Thần Khí, phải để cho Thần Khí chi phối ( x.Rm 8, 9 ).

Chính Thần Khí sẽ giúp chúng ta biết ý thức và thốt lên "Áp-ba, Cha ơi !" như chính Ðức Giê-su đã cầu nguyện với Chúa Cha ( x.Rm 8,15 ).

Hơn nữa, "lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải... Chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả. Và Thiên Chúa, Ðấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì ( Rm 8, 26 – 27 ).

Thật vậy, trong mối tương quan đối với Thiên Chúa, phải có tác động của Chúa Thánh Thần, người Ki-tô hữu mới có thể sống gắn bó và mật thiết cả 3 Nhân Ðức Ðối Thần Tin – Cậy – Mến, đến mức có thể tuyên xưng rằng: "Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Ðức Ki-tô sống trong tôi" ( Gl 2, 20 ).

Mặt khác, trong mối tương quan đối với tha nhân anh chị em, nhờ được Thần Khí chi phối, chúng ta mới có thể "nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật" ( 1Cr 13, 5 – 6 ).

Riêng với Ơn Gọi Tận Hiến, Chúa Thánh Thần phải hoạt động mạnh mẽ nơi người tu sĩ  để họ có thể tích cực chọn Thiên Chúa là Tất Cả đối với mình, hiến dâng trọn vẹn xác hồn cho Thiên Chúa và để Thiên Chúa hoàn toàn hướng dẫn đời mình theo 3 lời khuyên của Tin Mừng: Khó Nghèo, Khiết Tịnh và Vâng Phục. "Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước" ( Gl 5, 25 ).

Ðể kết luận, chúng ta hãy mượn một đoạn trong số 20 bản Hiến Pháp mới của Dòng Chúa Cứu Thế năm 1982 để phác họa ra hình ảnh người Ki-tô hữu nói chung, người tu sĩ nam hay nữ nói riêng, đã được Chúa Thánh Thần tác động cách này hay cách khác:

Ðó là một con người "mạnh mẽ trong Ðức Tin, vui mừng vì Ðức Cậy, sốt sắng do Lòng Mến, bùng cháy lửa nhiệt thành, nhận thấy mình hèn yếuchăm lo cầu nguyện, với tư cách là tông đồ và môn đệ chân chính đi theo Ðức Ki-tô Cứu Thế, tham dự và loan báo mầu nhiệm của Người nhờ đời sống và cách nói đơn sơ theo Tin Mừng, nhờ sự từ bỏ chính mình và thái độ sẵn sàng lãnh nhận những công việc nặng nhọc, nhằm mang ơn cứu chuộc dồi dào đến cho nhân loại".

Lm. LÊ QUANG UY, DCCT

SUY NIỆM:

Bài suy niệm ngắn dưới đây giúp chúng ta khám phá về tác động thánh hóa của Chúa Thánh Thần trên cuộc sống người Ki-tô hữu chúng ta. Tác giả là một nhà Thần Học người Ý, cha Romano Guardini được bác An-tôn Lê Văn Lộc ( + 1988 ) trích dịch trong Tuyễn Tập Lời Kinh Từ Cuộc Sống.

CÔNG TRÌNH CỦA CHÚA THÁNH THẦN

Cuộc sống của chúng ta bị giới hạn bởi 2 khuyết tật trầm trọng, đó là sự yếu đuối và sự tối tăm. Chính nhờ Ðức Tin mà chúng ta biết rằng: có một sự tiến hóa nhiệm màu luôn diễn ra bên trong chúng ta.

Ðây là cuộc tiến hóa của một "con-người-mới" được tạo thành giống hình ảnh Ðức Ki-tô, và cũng là cuộc tiến hóa của "trời-mới-đất-mới" được nói đến ở phần cuối của sách Khải Huyền.

Sự tiến hóa biến đổi này diễn ra một cách âm thầm lặng lẽ. Tất cả những gì có thể trông thấy được nơi con người chúng ta và nơi những kẻ chung quanh, dường như mâu thuẫn với sứ điệp của sách Khải Huyền. Bởi thế, chúng ta cần có một niềm hy vọng. Mà hy vọng lại là kết quả từ công trình của Chúa Thánh Thần, vì chính Người là Ðấng kiến tạo cuộc hình thành và sáng tạo mới này. Chính Người vun đắp, chuyển hóa tương lai thành vĩnh cửu. Vậy, chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể đảm bảo tương lai mới đó cho chúng ta.

Ðây là một mầu nhiệm hết sức lớn lao. Thực tại gần gũi chúng ta nhất thì lại bị che kín đối với chúng ta. Người Ki-tô hữu chỉ có thể biết rõ bản thân mình nhờ được mặc khải, và đã là Ki-tô hữu thì có bổn phận phải xác tín điều ấy. Không những phải tin vào Thiên Chúa, mà còn phải tin rằng: nhờ Lời Thiên Chúa mà mình trở nên người Ki-tô hữu.

Tin như vậy nhiều khi rất khó, không phải chuyện đơn giản. Vì thế, chúng ta phải xin Chúa Thánh Thần cho mình được vững dạ an lòng nhờ Ðức Tin và Ðức Cậy, từ đó, mà chúng ta có được một tấm lòng vị tha bác ái của Ðức Mến.

Lm. ROMANO GUARDINI

CÂU TRUYỆN:

CHÚA THÁNH THẦN, NGỌN ÐÈN TRONG ÐÊM TỐI

Một buổi sáng đẹp trời, một người mù chống gậy đến thăm một ông bạn thân ở ngôi làng bên cạnh, cách xa một đoạn đường dài. Gặp lại nhau sau một thời gian đã khá lâu, cả hai đều vui mừng trò chuyện hàn huyên quên cả cơm nước nghỉ ngơi. Thời gian trôi nhanh, trời đã xế chiều, xực nhớ đã quá trễ, người mù vội vã xin kiếu từ ra về. Ông bạn già giữ mãi không được, đành bảo: "Thôi được, bác về, nhưng để tôi đưa bác mượn một cây đèn bão để bác cầm đi dọc đường cho an toàn."

Người mù bật cười lớn, ông giơ cây gậy lên, từ chối: "Bác lại quên mất rằng tôi đã bị lòa từ lâu rồi sao ? Trời còn sáng hay là có tối đen như đêm ba mươi, thì đối với tôi cũng chẳng khác gì, chỉ cần cây gậy này là tôi vẫn đi được như thường !"

Người bạn vội giải thích một cách khéo léo, sợ bạn mình lại phật lòng vì mặc cảm: "Không, ý tôi muốn nói rằng: trời tối rồi, nếu bác cầm đèn đi đường như thế, người ta dễ dàng trông thấy bác mà tránh !" Nghe vậy, người mù vui vẻ đồng ý nhận lấy cây đèn bão đã thắp sáng, cám ơn ông bạn tốt bụng rồi bắt tay từ giã...

Trời xập tối rất nhanh, trăng lại không có, tuy vậy, người mù một tay chống gậy, một tay cầm đèn, tự tin rảo bước trên con đường đê khá phẳng phiu. Chợt, có một người đi ngược chiều bỗng đâm xầm vào ông già mù lòa. Cả hai đều ngã ngửa ra bên đường, người lấm lem đất cát, trán thì đau điếng vì cú va chạm khá mạnh.

Người mù bực bội quát hỏi: "Anh kia, anh không có mắt hay sao mà lại không trông thấy cây đèn bão tôi đang cầm trên tay để mà tránh, đi với đứng, thật là có mắt mà như mù ?"

Anh thanh niên bây giờ mới nhận ra mình đã vấp phải một ông già bị mù, anh nhỏ nhẹ xin lỗi, đồng thời cũng phân bua: "Ủa, bác có cầm đèn trên tay sao ? Nhưng, bác ơi, đèn của bác hình như đã tắt từ lâu rồi thì phải ! Chả trách, trời tối như thế này, cháu có trông thấy bác đâu mà tránh !"

Ðến lúc này, ông già mù lòa mới vỡ lẽ, thì ra người bạn tốt bụng cho mượn cây đèn bão đã quên xem lại dầu đốt bên trong đã gần cạn, đi chẳng được bao lâu thì đèn đã tắt ! Anh thanh niên động lòng trắc ẩn, nói với ông già: "Thôi, thế này bác ạ, nhà bác ở đâu để cháu đưa bác về, cháu cũng không vội việc gì".

Người mù cảm động, xin lỗi vì lúc nãy đã không biết điều lại còn quá cáu gắt. Ông chấp nhận bám vào tay chàng trai dễ thương, vừa đi vừa bảo: "Cám ơn anh ! Bây giờ thì chính anh là ngọn đèn, mà cũng là cây gậy cho lão già này đi đường rồi đấy !"

CHỨNG TỪ:

NGƯỜI THẦY GIÁO DA ÐEN

Năm 1917, tại một xóm nghèo bang Mississipi Hoa-kỳ, một toán người da trắng quá khích đã bủa vây bắt trói một thanh niên da đen vì nghi ngờ anh đang diễn thuyết kêu gọi đồng bào anh nổi loạn chống lại họ. Anh ta tên là Lawrence.

Anh bị lôi đến một gốc cây, tròng dây thòng lọng vào cổ, dưới chân xếp một đống củi to. Ðám đông ra lệnh cho anh được nói những lời cuối cùng trước khi chết... Lawrence thầm cầu nguyện với Chúa, rồi sau đó hiên ngang lên tiếng lậωp lại tất cả những gì anh đã diễn thuyết trước đó cho người da đen. Anh bắt đầu bằng cách phác họa cảnh sống của hai dân tộc anh em da đen và da trắng trong sự tương trợ đoàn kết. Anh ngỏ ý sẽ tổ chức một ngôi trường để dạy cho đồng bào anh để họ xứng đáng sống bên cạnh người da trắng. Từ đó, hai bên sẽ dễ dàng hiểu biết và giúp đỡ nhau. Anh nêu tên một số người da trắng có uy tín trong vùng đã hứa tài trợ cho anh. Anh còn khéo léo nói vài câu duyên dáng làm cho đám đông bật cười. Cuối cùng, anh khẳng định: anh đấu tranh với sự dốt nát mù chữ và chống lại sự nghèo nàn lạc hậu, chứ không hề có ác ý với ai cả.

Anh vừa dứt lời, đám đông mới đây còn đòi giết anh, giờ đây lại hò reo hoan hô anh nhiệt liệt, ùa nhau đến tháo giây thòng lọng và công kênh anh lên. Lại có người đứng ra kêu gọi mọi người hãy giúp đỡ anh. Thế là người ta có bao nhiêu tiền đều móc ra, ném như mưa xuống dưới chân anh da đen nghèo xác xơ nhưng giàu thiện chí và hảo tâm...

Sinh ra ở miền Bắc Hoa-kỳ, Lawrence là con một bác thợ hớt tóc, được gia đình dành dụm nuôi ăn học đến hết bậc đại học. Ra đời, anh có thể tìm được việc ngay và có một đời sống sung túc nơi quê nhà, thế nhưng, cảnh cơ cực lam lũ của những đồng bào da đen đã thôi thúc anh bỏ tất cả để lưu lạc xuống miền Nam xin một chân thầy giáo làng cho người da đen. Chính ở đây, anh hiểu được nguyên nhân mọi khốn cùng người da đen phải gánh chịu là ở chỗ: đã dốt nát mù chữ mà lại còn mê tín dị đoan, và trắng tay, không biết một thứ nghề nào, từ đó họ lại càng bị người da trắng khinh bị đầy đọa. Ban ngày, Lawrence vất vả dạy học, tối đến, anh tự học thêm nghề trồng trọt, chuẩn bị cho ước mơ sẽ truyền nghề lại cho đồng bào.

Mùa xuân năm 1909, vừa tròn 24 tuổi, Lawrence khăn gói tìm tới khu xóm Braston có đông người da đen, dự định chọn nơi đây để mở trường. Anh đi tìm những người trại chủ da trắng để xin phép mở trường dạy nghề trồng trọt cho người da đen. Họ chả mấy tin tưởng vào lập luận của anh, nhưng họ cũng không có ý ngăn cản làm gì. Sau đó, anh lại đi vận động những người da đen chịu gom góp mỗi người một chút để có thể dựng trường. Họ vui mừng hy vọng lắm, nhưng vì nơi đây vừa mới bị mất mùa do nạn côn trùng tàn phá, họ lại quá nghèo nên chẳng góp được gì đáng kể. Nhưng Lawrence nhất quyết không chịu bó tay...

Một hôm, anh cầm theo cuốn Kinh Thánh, tìm ra ven rừng thanh vắng ngồi một mình dưới bóng một cây cổ thụ. Ðang mải mê suy tư cầu nguyện, anh chợt bắt gặp một em bé da đen đang rụt rè nhìn anh từ xa. Anh gọi: "Nào em bé, lại đây chơi với anh đi !" Ðứa bé tiến lại, nó thấy anh có cuốn sách đẹp thì mượn và cũng bắt chước cầm lên đọc chăm chú ra vẻ biết chữ. Lawrence phì cười khi thấy em cầm ngược đầu cuốn sách, anh vỗ vai em hỏi: "Chắc em thích đọc sách lắm phải không ? Vậy thì mai em hãy trở lại đây, anh sẽ bắt đầu dạy cho em biết dọc biết viết nhé !"

Hôm sau trở lại gốc cây, Lawrence đã thấy em bé có mặt cùng với hai đứa nữa. Thế là ngôi trường đã khai giảng ngay dưới tán cây ven rừng với 3 trò nhỏ đầu tiên, hiệu trưởng kiêm thầy giáo duy nhất chính là Lawrence, và giáo án là cuốn Kinh Thánh ! Anh chọn bài giảng và tập đọc đầu tiên là một đoạn Lời Chúa nói về tình yêu thương. Ðược một lúc, anh nhìn quanh đã thấy một số người lớn da đen lấp ló ở các bụi cây gần đó, mải mê theo dõi như uống lấy từng lời giảng dạy giáo lý của anh. Thế là anh mời tất cả cùng ngồi vào để tập đọc đoạn văn được viết nắn nót trên tấm ván cũ. Sĩ số lớp học giờ đây gồm 5 trẻ em và 7 người lớn.

Ngày lại ngày, tiếng đồn lan ra, Lawrence thu nhận được hơn 50 học sinh. Mùa đông về, lớp học dời vào một căn nhà cũ nát bỏ hoang. Người trại chủ tốt bụng biết chuyện, tặng luôn cho anh căn nhà cùng với 16 mẫu đất bỏ hoang chung quanh và số tiền 50 đô-la. Các học sinh lớn xúm lại sửa chữa vách và mái nhà, làm lò sưởi và quét vôi. Anh lại tìm đến một trại chủ khác xin được một số lớn gỗ ván và mua chịu các vật dụng cần thiết cho ngôi trường.

Năm 1917, thoát được vụ hành quyết oan uổng như đã kể từ đầu, anh tạ ơn Chúa rồi lại quyết định mở một cuộc họp, mời tất cả những người da đen cùng các ân nhân người da trắng trong vùng đến nghe anh nói chuyện về dự kiến tương lai. Anh cho biết đây sẽ là ngôi trường nội trú cho các học sinh ở rải rác khá xa. Các em sẽ vừa học vừa làm để tự nuôi sống bằng việc canh tác khu đất quanh đây. Anh cũng xin mọi người có mặt đóng góp thêm để xây dựng một dãy lớp học mới vì sĩ số học sinh đã quá cao.

Vừa dứt lời, các ân nhân đã trao ngay cho anh một số tiền khá lớn, còn đồng bào da đen thì góp chung từng đồng xu lẻ dành dụm chắt bóp. Có người còn hứa tặng một phần hoa lợi vụ mùa sắp tới, người khác về nhà mang tới một bao bông vải hoặc nửa con lợn, một cặp ngỗng... và hầu hết đều hứa sẽ giúp công góp sức. Thế là hôm sau, cả đoàn những người đàn ông trai tráng kéo đến đốn cây, xẻ ván, dậm nền, dựng cột, xây vách. Phía các bà các cô thì buổi trưa mang cơm nước đến cho cánh thợ.

Qua năm 1910 thì ngôi trường hoàn tất, mang tên là "Ngôi Trường Thôn Quê", cùng với số cả trăm học sinh tại chỗ còn có thêm 18 em từ xa về nội trú. Tất cả được học chữ, nấu bếp, cắt may và nghề mộc. Buổi tối, lớp xóa mù chữ có gần 100 em nhỏ. Mọi học sinh đều mang tới góp, người thì bao bột mì, người thì chú heo con để sử dụng chung thay vì đóng học phí và tiền ăn. Lawrence cũng mời được một số thầy cô giáo thiện chí đến giúp. Anh thường nhắc họ luôn cầu nguyện trong niềm chắc tin rằng mọi sự đều do Chúa ban và lo liệu, nhưng phần mình vẫn phải nỗ lực làm việc để cộng tác với Người...

Năm 1912, Lawrence cưới vợ, cả hai vừa gắng công dạy học, lại vừa đi khắp nơi xin các mạnh thường quân hỗ trợ để trả lương giáo viên và nuôi sống các học trò nghèo. Anh chị hễ cứ gặp những trẻ bơ vơ lang thang là lại dắt về nuôi ăn và cho học hành tử tế. Ðặc biệt có một em 14 tuổi sống như thú hoang trong rừng, đã được Lawrence tìm thấy đem về trường. 8 năm sau, cậu thi đỗ tốt nghiệp trung cấp hướng nghiệp, và trong ngày nhận bằng, cử tọa đã say mê nghe cậu thuyết trình về điện và các loại động cơ. Lại còn gia đình anh Collins cùng bầy con 12 đứa nheo nhóc được nhận vào trường, 12 năm sau, ông bố Collins cũng cùng lên nhận bằng với vợ con.

Tính đến năm 1953, trường đã đào tạo được 1.700 học sinh đậu tú tài và 325 người tốt nghiệp đại học. Không ít những học viên giờ đây là trại chủ, dược sư, giáo sư, nhạc sĩ, ca sĩ, sĩ quan, linh mục và mục sư. Có người học tiếp để lấy bằng tiến sĩ ở đại học Chicago. Năm 1960, trường có sĩ số 500 em với 40 thầy dạy, 650 mẫu đất sở hữu cùng với những dãy lớp khang trang, những vườn cây ăn trái và hoa màu, cả những xí nghiệp chế tạo bơ, sữa tươi và những cơ xưởng hướng nghiệp được trang bị tối tân.

Nhà cầm quyền bang Mississipi cuối cùng cũng đã nhìn ra công lao hy sinh tận tụy và lòng yêu thương vô hạn đối với đồng bào da đen khốn khổ của ông Lawrence. Họ chính thức trao tặng ông tước hiệu "Công Dân Số Một của Bang Mississipi".

Sau khi ông qua đời, mới đây không lâu, người ta đã dựng tượng để ghi nhớ một tấm lòng vị tha cao quý. Tượng đài ghi hàng chữ: "Ông John Lawrence, một người con ngoan của Chúa, một thầy giáo tận tụy và một người bạn thân thương nhất của mọi người..."

Biên tập lại từ tạp chí TIN VUI, 1974.

CẦU NGUYỆN:

Roy Campanella, bị bại liệt phải ngồi xe lăn, hằng ngày cô vẫn phải đến Trung Tâm Vật Lý Trị Liệu vốn là một cơ sở tôn giáo. Cô để ý thấy vẫn thường có một số người dừng lại đọc một tấm bảng đồng gắn vào tường ở ngay phòng tiếp nhận bệnh nhân. Thế rồi, một buổi chiều, cô cũng dừng xe lăn lại, tò mò đọc nội dung khắc trên tấm bảng đồng. Bỗng cô thấy một niềm phấn khởi trào dâng từ đáy tâm hồn bấy lâu nay đã tuyệt vọng vì âu sầu tủi nhục... Tấm bảng đồng ghi lại lời cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần của những ai đang đau khổ, hoặc đang gặp phải nghịch cảnh trong cuộc đời. Nguyên tác "Paradoxes Of Prayers" được chuyển ngữ như sau:

NHỮNG ÂN HUỆ NGƯỠC ÐỜI

Lạy Chúa, con cầu xin Ơn Mạnh Mẽ để thành đạt trong cuộc đời,

Chúa lại làm cho con ra yếu ớt để biết vâng lời khiêm hạ…

Con cầu xin có sức khỏe để mong thực hiện những công trình lớn lao,

Chúa lại cho con chịu tàn tật để chỉ làm những việc nhỏ tốt lành…

Con cầu xin được giàu sang để sống sung sướng thoải mái,

Chúa lại cho con nghèo nàn để học biết thế nào là khôn ngoan…

Con cầu xin được có uy quyền để mọi người phải kính nể ca ngợi,

Chúa lại cho con sự thấp hèn để con biết cần đến Chúa…

Con cầu xin cho có được tất cả để tận hưởng cuộc đời,

Chúa lại cho con cả một cuộc đời để được hưởng mọi sự.

Con xin gì cũng chẳng được theo ý con muốn.

Nhưng những điều con đáng phải mơ ước

Mà con không hề biết thốt lên lời cầu xin,

Thì Chúa lại đã ban cho con thật dư đầy từ lâu…

Lạy Chúa, hóa ra, con lại là người may mắn hơn hết trên cõi đời này,

Bởi con đã nhận được ơn phúc Chúa vô vàn… Amen.

 

TỤNG CA:

ÐỨC CHÚA THÁNH THẦN


Ca ngợi Chúa, lạy Ba Ngôi một Chúa,

Là Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần.

Ðức Chúa Cha là Thiên Chúa tạo thành,

Và Chúa Con là Tình Yêu nhập thể,

Chúa Thánh Thần, Ðấng thông truyền ân huệ,

Ban sự sống và thánh hóa mọi loài.

Ngài chính là Thần Khí của Ngôi Hai,

Là hồng ân của Chúa Cha từ ái,

Là linh hồn của toàn thân Giáo Hội.

Ngài hướng dẫn và canh tân mọi đời,

Ban sự sống và thánh hóa mọi loài.

Ngài chính là Thần Khí của Ngôi Hai,

Là hồng ân của Chúa Cha từ ái, 

Là linh hôn của toàn thân Giáo Hội. 

Ngài hướng dẫn và canh tân mọi đời,

Ban ân sủng tùy nhiệm vụ mỗi người,

Và giáo huấn mọi trí lòng con cái,

Dẫn họ vào chiều sâu của đức ái,

Chứng nhận họ là nghĩa tử Chúa Cha, 

Ðồng thừa tự với chính Ðức KiTô.

Giúp dân Chúa biết sống đời cầu nguyện,

Ðể tăng cường ba đức Tin, Cậy, Mến,

Ðể trau dồi Ðền Thánh Chúa Ba Ngôi.

Là Thần Khí hòa giải giữa mọi người,

Ðấng san bằng mọi bất hòa tranh chấp,

Là nguyên lý của hòa bình hiệp nhất,

Dạy mọi người sống liên đới hiệp thông,

Biết quảng đại và bác ái khoan dung,

Dẫn tội nhân về tình yêu tha thứ.

Ngài sai đi rất nhiều người nam nữ,

Sống tận hiến để làm chứng Nước Trời,

Xây Giáo Hội kiên vững khắp mọi nơi,

Nước Tình Thương và Công Bình mở rộng...

Thánh Thần Chúa như mạch nước hằng sống.

Vọt lên cao dẫn tới cõi trường sinh.

Thần Khí Chúa như một ngọn gió lành,

Thổi tự do đến nơi nào gió muốn.

Thần Khí Chúa như dầu thơm xức đượm

Ðể hiến thánh tín hữu qua mọi thời.

Thần Khí Chúa như ngọn lửa từ trời,

Tăng ánh sáng và đẩy lùi bóng tối,

Thêm nhân đức và diệt tiêu tội lỗi.

Thần Khí Chúa như lồng lộng tầng mây,

Sáng ban đêm và rợp bóng ban ngày,

Cho dân Chúa khỏi tối tăm nồng nực,

Là biểu hiện nguồn vinh quang diễm phúc

Mỗi lần Chúa xuất hiện giữa loài người...

Thần Khí Chúa là dấu ấn tuyệt vời,

In hình Chúa vào lòng con cái Chúa

Khi tín thành và nhận ơn phép lửa,

Ðược đồng hình đồng dạng Chúa Ki-tô.

Thần Khí Chúa tác giả mọi bức thư,

Là bàn tay quyền năng của Thiên Chúa,

Viết vào lòng con người từ muôn thuở.

Lời thánh Kinh được linh hứng nhiệm mầu.

Thần Khí Chúa lấy biểu tượng bồ câu

Xuống trên Chúa khi Ngài chịu thanh tẩy,

Và Chúa Cha từ trên cao mặc khải:

Ðây là Con yêu dấu toại lòng Ta.

Bồ câu này nhắc chuyện Sáng Thế Thư,

Giữa hồng thủy, đem tin vui sự sống,

Thần Khí Chúa hiện diện và tác động

Trong tập thể và trong mỗi cá nhân...

Chúng ta hãy kính ái Chúa Thánh Thần

Và chăm chỉ lắng nghe Ngài dạy bảo:

Phép Thêm sức dạy sống và truyền đạo

Ðể dấn thân phục vụ Nước Tin Mừng,

Và bất chấp mọi thử thách gian truân,

Sống Ðức Cậy là tin vào ơn Chúa.

Thánh Sủng Ngài mạnh gấp trăm máu lửa,

Ðã làm nên bao vị thánh mọi thời.

Hãy cùng nhau lo biến đổi cuộc đời,

Là thực tại trần gian, theo ý Chúa...

Năm Toàn Xá đã đến ngoài ngưỡng cửa,

Gió Ngũ Tuần thúc thổi khắp nơi nơi.

Hãy noi gương cao cả Mẹ Chúa Trời

Ðấng thụ thai chính Ngôi Lời Nhập Thể.

Mẹ cộng tác trong âm thầm lặng lẽ

Với quyền năng của Ðức Chúa Thánh Thần,

Mẹ vâng phục để ý Chúa hoàn thành.

Mẹ tin yêu và cậy trông tuyệt đối,

Lễ Ngũ Tuần lúc khai sinh Giáo Hội,

Mẹ hiện diện giữa môn đệ tông đồ,

Ðể nguyện cầu trong cảm tạ tung hô,

Khi tiếp nhận Lửa Thánh Linh ngự đến...

Cùng Ðức Mẹ, ta dâng lời cảm mến,

Xin Thánh Thần chí ái Chúa Ngôi Ba,

Cho bốn phương thiên hạ được thái hòa,

Và Giáo Hội một mùa Xuân Thánh Ðức...

Từ VietCatholic, Lễ hiện Xuống 1999


 

THÔNG TIN:

THÔNG TIN MỚI VỀ BẠN NGUYỄN THỊ TÂM ( BỎNG CHÁY )

Chiều ngày thứ ba 19.5.2001, thông qua Sr. Nguyễn Thị Hồng Quế, Dòng Ða-minh Tam Hiệp, GOSPELNET nhận được lời kêu gọi trợ giúp cho bạn NGUYỄN THỊ TÂM, 22 tuổi, người miền Bắc vào làm thuê tại Ban Mê Thuật, đã bị bỏng lửa ngày 8.1.2001, với một vết thương trầm trọng một nửa khuôn mặt và toàn bộ phần ngực. Có những lúc tuyệt vọng, bạn Tâm đã định tự sát, nhưng qua lời khuyên giải nâng đỡ tinh thần của Sr. Hồng Quế, bạn đã can đảm chấp nhận mọi nghịch cảnh. Sắp tới đây, bạn sẽ phải chịu ít là 4 cuộc giải phẫu, mỗi ca mổ sẽ tốn kém ít nhất là 2 triệu VND. Dưới đây là ảnh chụp và nguyên văn lá thư của chính bạn Tâm gửi cho Sr. Hồng Quế:

Cao nguyên, ngày 23 tháng 4 năm 2001

Dì kính mến,

Sau những ngày đi khám bệnh về, cháu thấy trong người thật nhẹ nhàng vì đã được nghe những lời dì nói, những việc dì làm giúp cháu. Cháu cám ơn dì và còn cám ơn dì mãi mãi.

Dì ơi, từ những ngày đầu bị cháy thân xác, cháu đau đớn vô cùng, nhiều lúc mê man bất tỉnh, hoảng hốt kinh hoàng, nhưng rồi nó cũng qua đi. Sau hai tháng đau đớn, vết thương đã lành, thì mọi người lại nói với cháu rằng: cháu bị tật, rồi không còn ngửa đầu lên được nữa, quay qua quay lại rất khó, bên trong vết thương lại vẫn còn đau nhức làm cháu khó chịu vô cùng. Nhiều suy nghĩ cứ hiện lên trong cháu, những ngày này cháu tuyệt vọng vô cùng, trước mắt cháu chỉ toàn là mây đen. Hằng ngày cháu chỉ cầu mong cho mình được chết thôi. Cháu nghĩ rằng Thiên Chúa ở rất xa, Ngài không còn nghe cháu cầu nguyện nữa. Trước đây, một ngày đi qua thật nhanh, còn giờ đây một ngày dài như một tháng.

Dì ơi, trong cơn đau khổ và tuyệt vọng, cháu nghe chú Long nói với cháu là dì Quế gọi điện về là đã kiếm được bệnh viện rồi, cháu sẽ được xuống Sài-gòn khám bệnh, nếu phải mổ thì dì sẽ giúp. Cháu rất mừng vì biết có đau đớn mấy đi chăng nữa, thì một ngày nào đó cháu cũng sẽ được thoải mái, không còn khó chịu nữa. Và khi đã xuống Sài-gòn, nhìn thấy dì lo lắng cho một người xalạ như cháu, cháu như người trong cơn say tỉnh lại. Ðược các bác sĩ khám bệnh và cho thuốc, giờ đây cháu thấy đỡ đau hẳn, và mắt cháu đang sáng lên dần.

Dì ơi, nhờ có dì mà cháu nhận ra Thiên Chúa đang lo cho cháu qua dì. Cháu cám ơn dì nhiều. Trong thư có gì sai sót, xin dì tha thứ. Cháu Tâm.

GOSPELNET đã nhanh chóng mở một "account" cho bạn NGUYỄN THỊ TÂM để có thể có đủ tổng cộng viện phí 4 cuộc giải phẫu vào khoảng 8 triệu VND. Tính đến cuối ngày 29.5.2001, chúng tôi đã nhận được 220.000 VND chia sẻ của 3 bạn trẻ học viên lớp Bao Ðồng Giới Trẻ của DCCT. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được trợ giúp của mọi người gần xa.

 

THÔNG TIN THÊM VỀ EM BÉ NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY ( MỔ TIM )

 

Cô Ngọc Mai ở phòng Xã Hội thuộc Viện Tim cho chúng tôi biết: Hội Ðồng Viện Tim đã xét duyệt cho bé NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY được trợ giúp 950 USD trên tổng số viện phí 1.850 USD ( 900 USD do GOSPELNET đóng góp ), và hiện đang chờ để được lên lịch giải phẫu, hy vọng sẽ không quá trễ. "Account" đã mở ra cho bé Tường Vy tính cho đến nay đã nhận được số tiền trợ giúp như sau ( số tiền dôi ra hơn số 900 USD phải dóng viện phí, chúng tôi dự tính sẽ chuyển sang cho "account" của bé Minh Ngọc ):

Ðôi bạn MK Phong – Xuân Lê:                  50 USD              Bác Ðặng Thị Thi Xóm 2 Giáo Xứ ÐMHCG:  750.000 VND

Ðôi bạn MK Thông – Xuân Diễm:            50 USD                     

Bạn MK Nguyễn Quốc Hưng:                     50 USD

Bạn MK Trương Nguyên Hậu:                    30 USD

Ðôi bạn MK Khoa – Thúy Trang:              50 USD

Ðôi bạn MK Quang – Huỳnh Cúc:            50 USD

Một bạn MK xin được ẩn danh:                 50 USD

Hai bạn MK Bá Hoàng và Nguyên Chi: 100 USD

Bạn MK Trần Huyền Trân:                          50 USD

Hai bạn MK Nam và Trần Khánh Mai:                  30 USD

Bạn MK Trương Thanh Hằng:                     30 USD

Bạn MK Bích Sơn:                              300 USD

             Anh Hà ( Hoa Kỳ ):                              100 USD

Anh Văn ( Hoa Kỳ ):                                      20 USD

Anh Trần Hòa ( Hoa Kỳ)                    100 USD

Ông NP Tieu Phuong                                     50 USD

Ông Nguyễn Tùng Thư                                                            50 CND ( sẽ gửi về )

TỔNG CỘNG:                                  1.110 USD + 750.000 VND ( đã nhận được ) + 50 CND ( sẽ gửi về )

THÔNG TIN THÊM VỀ EM BÉ HỒ THỊ MINH NGỌC ( MỔ TIM )

 

"Account" mở ra cho bé MINH NGỌC tính đến hết ngày 30.5.2001 đã nhận được số tiền trợ giúp như sau:

Ðôi bạn MK Thông – Xuân Diễm:                                   30 USD                         Ông bà Khúc Hữu Chấp ( Hoa Kỳ ):         2.500.000 VND

Ðôi bạn MK Trọng Khoa – Thúy Trang:                       30 USD                         Một bạn trẻ Xóm 2 Giáo Xứ ÐMHCG:                                      50.000 VND

Ðôi bạn MK Quang – Huỳnh Cúc:                                   50 USD

Ðôi bạn MK Ðồng – Thanh Hải:                                        30 USD

Bạn MK Phạm Dzũng:                                                              20 USD

Bà nội của bé Lilas:                                100 USD

Bạn MK Nguyễn Quốc Hưng:                                             25 USD

Ðôi bạn MK Phong – Xuân Lê:                                          30 USD

Bạn MK Trần Huyền Trân:                                                    20 USD                        

Bạn MK Trần Tuấn:                                                                    30 USD               

Một bạn MK xin được ẩn danh:                                          50 USD

Hai bạn MK Vũ Hưng – Huỳnh Ðào:                              30 USD                                                  

TỔNG CỘNG:                                    445 USD ( sẽ gửi về ) + 2.550.000 VND ( đã nhận được )

                                                                           

THÔNG TIN MỚI CẦN ÐƯỠC TRỠ GIÚP NGẶT NGHÈO

Tối ngày thứ ba 29.5.2001, chúng tôi nhận được E-Mail của Sr. Tuyết Trinh, Dòng Ða-minh Rosa Lima với lời kêu gọi xin trợ giúp cho một gia đình đang lâm cảnh ngặt nghèo như sau:

"Kính thăm cha Uy, Tuyết Trinh có việc này muốn nhờ cha giúp đỡ thông qua GOSPELNET. Ở tỉnh Ðồng Nai, nơi chúng con đang phục vụ, có gia đình anh TRẦN VĂN HƯỚNG và vợ là chị TRẦN THỊ MINH có hai người con, một bé trai năm nay học lớp Ba Tiểu Học, còn bé gái thì lớp Chồi Mẫu Giáo. Hai vợ chồng cùng bị bệnh tâm thần, hiện bây giờ người vợ đang nằm điều trị ở bệnh viện tâm thần Biên Hòa, mỗi tháng tiền lệ phí hết 120.000 VND. Người chồng ở nhà đi cạo mủ mỗi tháng được 300.000 VND. Nhà Dòng chúng con đã nhận nuôi bé gái. Thấy gia cảnh quá chật vật cha Uy và GOSPELNET có cách nào giúp cho anh Hướng một chút không ? Kính chào cha. Nữ Tu Tuyết Trinh. Ðiện thoại số 061.721.053, Hộp thư 10 Xuân Ðịnh – Xuân Lộc – Ðồng Nai."

GOSPELNET xin trợ giúp ngay 500.000 VND cho gia đình anh TRẦN VĂN HƯỚNG, và sẽ cố gắng xin các ân nhân được một suất trợ giúp 50.000 VND mỗi tháng cho bé trai đang học lớp Ba.

THÔNG TIN MỚI VỀ BẢO VỆ SỨC SỐNG

Qua đường dây điện thoại nóng 090.34.09.14, GOSPELNET đã được một bác sĩ chuyển đến một ca đồng ý giữ lại thai nhi đã 20 tuần tuổi. Chúng tôi đã nhanh chóng giới thiệu và chuyển bà mẹ trẻ 20 tuổi đến một Tu Hội để được chăm sóc chu đáo cho đến ngày sinh con đầu lòng. Hy vọng chị ấy cũng sẽ giữ để nuôi nấng cháu bé trong tương lai. Xin mọi người cùng tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Ma-ri-a với GOSPELNET.

THÔNG TIN MỚI VỀ TRỠ GIÚP 6 EM HỌC SINH NGHÈO MIỀN BẮC

Ngày thứ năm 31.5.2001, GOSPELNET đã tạm ứng ngay số tiền là 100 USD400.000 VND để cha Nguyễn Hữu Trung, DCCT, lo liệu cho 6 em học sinh có gia đình quá nghèo ở một Giáo Xứ nhỏ thuộc vùng nông thôn miền Bắc, mỗi em sẽ được trợ giúp 50.000 VND mỗi tháng, trong 6 tháng liền ( từ tháng 6 đến tháng 12.2001 ) để các em không phải bỏ dở nhưng sẽ được tiếp tục đi học trong năm học sắp tới, 2001 – 2002. Tên tuổi và địa chỉ của các em sẽ được cha Trung gửi về và đăng trên GOSPELNET trong số báo sau. Rất mong được quý độc giả gần xa nhận đỡ đầu lâu dài cho các em.

THÔNG TIN MỚI VỀ EM NGUYỄN NGỌC HOÀNG ( BẠI LIỆT )

Ngày thứ tư 30.5.2001, chúng tôi nhận được điện thoại của Sr. Thu, Dòng Ða-minh Bắc Ninh và Sr. nhung, Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang về trường hợp của em NGUYỄN NGỌC HOÀNG, sinh năm 1989, là con thứ 5 trong một gia đình có đến 7 anh chị em, bố đã mất, mẹ làm mướn, cư ngụ tại xã Hàm Thuận, tỉnh Bình Thuận . Em Hoàng bị liệt cả 2 chân phải dùng đôi nẹp inox để kẹp vào hai chân, nay em đã lớn và cao hơn, không thể còn dùng được đôi nẹp này nữa. GOSPELNET đã trợ giúp ngay qua Sr. Thu số tiền 2.000.000 VND để em Hoàng có thể sớm mua được đôi nẹp chân mới.

THÔNG BÁO VỀ SỐ ÐIỆN THOẠI NÓNG

Kể từ tháng 6.2001, theo quy định của Nhà Nước, có thêm số 3 ở đầu dãy số. Vì thế, từ nay khi cần, xin quý độc giả gọi về cho chúng tôi theo số: 090.3.340.914