Thánh Giuse

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 84 -

Thánh Tôma tông đồ

Người Trẻ Xác Tín Chúa Giêsu Hằng Sống

 

Thánh Tôma tông đồ[1] - Người Trẻ Xác Tín Chúa Giêsu Hằng Sống.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

(RVA News 01-07-2021) - Thánh Tôma tông đồ cũng còn được gọi là là Ðiđymô, xuất thân từ một gia đình Do Thái, sống bằng nghề chài lưới tại miền Galilê. Không ai biết về ngày tháng năm sinh của Ngài, cũng không ai biết Ngài đã sinh ra tại địa điểm cụ thể nào ở Galilê. Chúa Giêsu đã chọn ngài vào số 12 Tông đồ, và ngài đã từ bỏ mọi sự để chỉ còn thuộc về Chúa mà thôi. Thánh Tôma là người đơn sơ, nhiệt thành và tận tuỵ. Theo tương truyền, Ngài đã đến Mailapur, một khu vực thuộc thánh phố Madras của Ấn Ðộ ngày nay và đã chết tại đó vào năm 72. Giáo hội kính nhớ ngài là vị thánh tông đồ tử đạo.

Trong các sách Phúc Âm, thánh Tôma được nhắc đến không nhiều: Một lần ngài thắc mắc với Chúa Giêsu: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao mà biết đường? Và Chúa Giêsu đã trả lời ông: Ta là Ðường, Sự Thật và là Sự Sống.[2] Lần khác, sau khi Chúa Giêsu sống lại và hiện ra với các tông đồ, thánh Tôma lại không được diễm phúc có mặt. Nghe các tông đồ kể lại ngài như còn cứng tin nên đã nói: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." Chỉ một tuần sau, Chúa Giêsu đã thuyết phục thánh Tôma trong lần hiện ra với các tông đồ và lần này có thánh Tôma. Chúa nói: "Hãy đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Ðưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Người. Ðừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Không cần gì nữa, không còn nghi ngờ được, thánh Tôma lớn tiếng tuyên xưng: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Chúa Giêsu trả lời ngài: "Vì thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin." (Ga 2,24-29)

Từ giây phút này, thánh Tôma đã trải nghiệm và là nhân chứng về một thông điệp được chứa trong ba sự thật mà Ðức Thánh cha Phanxicô đã muốn các bạn trẻ phải lắng nghe luôn mãi đó là:[3] 1-Thiên Chúa là tình yêu, 2-Ðức Kitô cứu độ, 3-Ðức Kitô đang sống!

Việc tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu Phục sinh của thánh Tôma gắn liền với sự thật thứ ba mà Ðức Thánh cha Phanxicô nói với các bạn trẻ: "Ðức Kitô đang sống!" (Christus Vivit)[4] Vì thế, các bạn trẻ luôn tự nhắc mình:

- Chúng ta dễ nhìn Ðức Giêsu Kitô chỉ như một mẫu gương tốt ở trong quá khứ xa xăm, như một ký ức# điều đó xem ra chẳng ích gì. Ðấng đổ đầy trên chúng ta ân sủng của Người, Ðấng giải phóng và biến đổi chúng ta, chữa lành và an ủi chúng ta, là Ðấng thực sự đang sống. Người là Ðức Kitô, đã từ cõi chết sống lại, với đầy sự sống và năng lực siêu nhiên.

- Ðức Kitô đang sống, nên Người có thể hiện diện trong đời sống chúng ta mọi khoảnh khắcnhư người đã hứa. Người không chỉ đã đến trong quá khứ, mà Người vẫn đến với chúng ta hôm nay và mọi ngày. Người mời gọi chúng ta lên đường đi tới những chân trời mới.

- Chiêm ngắm Ðức Giêsu đã chiến thắng để thấy sự dữ không có tiếng nói cuối cùng. Nó cũng không nắm quyền quyết định trong cuộc đời chúng ta, vì chúng ta có một người bạn rất yêu thương chúng ta và muốn chiến thắng nơi chúng ta.

- Vì Người hằng sống, nên chắc chắn rằng sự thiện sẽ khải thắng trên cuộc đời chúng ta, và mọi cuộc chiến đấu của chúng ta sẽ thực sự đáng giá.

- Nếu trong tâm hồn chúng ta học biết trân trọng vẻ đẹp của sứ điệp này, nếu chúng ta sẵn lòng gặp gỡ Chúa, nếu chúng ta sẵn lòng để cho Người yêu thương và cứu chúng ta, nếu chúng ta có thể làm bạn với Người và bắt đầu trò chuyện với Người - Ðức Kitô hằng sống - về các thực tại trong cuộc đời mình, thì chúng ta sẽ có một kinh nghiệm sâu xa có thể nâng đỡ toàn bộ đời sống Kitô hữu của chúng ta. Chúng ta sẽ có thể chia sẻ kinh nghiệm ấy với các bạn trẻ khác. Vì "làm một Kitô hữu, đó không phải là kết quả của một lựa chọn đạo đức hay một ý tưởng cao vời, nhưng là gặp gỡ một biến cố, một con người, vốn đem lại cho đời sống một chân trời mới và một chiều hướng quyết định."

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Tôma được diễm phúc trải nghiệm Chúa là Ðấng phục sinh - Ðấng hằng sống. Xin Chúa cho chúng con được ơn này trong đời sống chúng con, để chúng con xác tín hơn niềm tin của mình mà biến đổi đời sống nên chứng nhân của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Chúa đã chúc phúc cho người không thấy mà tin, xin cho con, sống đức tin mạnh mẽ để con cũng xứng đáng hưởng lời chúc phúc. Amen

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

- - - - - - - - - - - -

[1] Tiểu sử theo Enzo Lodi https://www.tonggiaophanhanoi.org/ngay-3-7-thanh-to-ma-tong-do/

và Theo các thánh dành cho bạn trẻ Susan Helen Wallace, Fsp. http://tinmung.net/CAC-THANH/CacThanhINDEX.htm

x. ÐTC Phanxicô "Tông huấn Ðức Kitô đang sống" số 36-39 và 49-63.

[2] x. Ga 14,1-6.

[3] x. ÐTC Phanxicô "Tông huấn Ðức Kitô đang sống" các số 111-129.

[4] x. ÐTC Phanxicô "Tông huấn Ðức Kitô đang sống" các số 124-129.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page