Giọt Nước Mắt Cuối Cùng

(118 Câu Chuyện Suy Tư Và Cầu Nguyện

Ðôi Hàng Tâm Tư Cho Một Ðời Kitô Hữu)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 88 -

Dọn Ðường Cho Chúa

 

"Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để Ngài đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt xuống cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho bằng". (Lc 3,4-5)

Tiếng kêu trong hoang địa đòi hỏi phải có một con đường cho Chúa. Một con đường chuẩn bị sẵn, con đường trong nơi hoang dã. Tiếng kêu này đến với riêng tôi. Tôi phải lắng nghe lời Thầy dạy bảo, mở con đường đi vào tâm hồn tôi bằng ân sủng của Chúa, qua sa mạc hoang vu của bản chất tôi.

Ta để ý đến bốn mệnh lệnh:

- Mọi thung lũng phải lấp cho đầy. Những ý nghĩ nông cạn về Chúa phải bỏ đi. Nhưng nghi ngờ và tuyệt vọng phải đẩy lùi. Những việc bon chen và các thú vui xác thịt phải dẹp hết. Ngang qua những thung lũng sâu nầy, một con đường ân sủng sẽ được xây đắp lên.

- Mọi núi đồi phải bạt xuống cho thấp. Kiêu ngạo, tự mãn, khoe khoang phải được hạ xuống để mở đường cho Vua các vua. Mối tương giao với đấng thiêng liêng không bao giờ ban cho kẻ độc ác, tự cao tự đại. Chúa tôn trọng kẻ khiêm nhường và thăm viếng những ai có tâm hồn ăn năn thống hối. Còn kẻ tự tôn Chúa sẽ hạ xuống. Hãy cầu xin Thánh Linh sửa ngay lại tâm hồn bạn theo chiều hướng này.

- Mọi khúc quanh co phải uốn cho ngay. Tâm hồn nào nhấp nhô như sóng biển phải được sửa lại cho ngay. Phải vững niềm tin nơi Chúa và sự thanh khiết của Ngài. Những người nửa tin nửa ngờ rất xa lạ đối với chân lý của Chúa. Tâm hồn chúng ta phải chân thành trong bất cứ hoàn cảnh nào, và lúc nào cũng phải như đứng trước mặt Chúa...

- Ðường lối lồi lõm phải san cho bằng. Những vật cản tội ác cần phải dẹp đi. Những gai góc nổi loạn cần phải được nhổ tận rễ. Có như thế, khi Ðấng Thánh viếng thăm mới không vướng vào những hòn đá hay mắc phải những gai nhọn. Ngài sẽ vào bằng con đường sạch sẻ, dễ đi, và sẽ vào nhà ta, tâm hồn ta. Hân hạnh thay, Chúa vào tâm hồn ta, khi tất cả những chướng ngại đều bị dẹp bỏ hết.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page