Giọt Nước Mắt Cuối Cùng

(118 Câu Chuyện Suy Tư Và Cầu Nguyện

Ðôi Hàng Tâm Tư Cho Một Ðời Kitô Hữu)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 81 -

Phục Vụ Như Người Tôi Tớ

 

Festô Kêvengêrê là vị giám mục nổi danh thuộc Giáo hội Anh giáo của nước Uganda, Châu Phi, đã được thế giới biết tiếng nhờ lòng trung thành với Chúa và đức khiêm nhượng của ngài.

Dù thuộc hàng lãnh tụ tôn giáo thế giới nhưng giám mục không bao giờ quên truyền thống đơn nghèo của mình hay là bổn phận phục vụ người khác. Ðiều này được minh chứng trong buổi lễ phong chức giám mục cho ngài. Ngài nói đến những nguy cơ quan hệ tới luật lệ và nhiệm vụ. Ngài xác nhận rằng một cuộc thăng chức như thế khiến cho một người rất tự cao mà lại thấy mình khô khan.

Sau đó, ngài nhắc lại lời của một người bạn, đó là Jôhana Omari, giám mục châu phi đầu tiên tại Tanjania, rằng "Tôi muốn trở thành như con lừa nhỏ mà Chúa chúng ta đã chọn để cưỡi lên đi vào thành Giêrusalem khi xưa. Người ta trải áo mình trên nó và hoan nghênh nhiệt liệt. Nhưng tất cả những tiếng tung hô đó là cho Chúa Giêsu Ðấng cưỡi trên con lừa chứ không phải cho con lừa".

Những lời này rọi bóng cho con đường của đời sống giám mục Kêvengêrê. Ngài thường xin địa vị thấp hèn để phục vụ Chúa như một kẻ tôi tớ. Nhờ vậy mà ngay trong những thời gian bị xỉ nhục, chịu khổ sở bách hại, ngài vẫn tìm được sức mạnh từ nơi Chúa.

Festô Kêvengêrê là kết quả của những ngọn lửa phục hưng tràn vào đông phi châu trong thập niên 1930. Chính ngài cũng đã quạt những ngọn lửa ấy qua những nỗ lực truyền giáo của mình. Nhưng thập niên 1970 có những trận mưa bão đe dọa dập tắt những ngọn lửa này. Nhà độc tài khát máu Idiamin lên nắm chính quyền sau một cuộc đảo chính của quân đội và sau đó những người tin Chúa bắt đầu là mục tiêu của các cuộc tàn sát bách hại.

Giữa những nguy nan đó nhiều tin đồn rằng giám mục Festo Kêvengêrê đã hay sẽ là một mục tiêu cho một đội lính hành quyết. Nhưng ngài vẫn tiếp tục giảng truyền phúc âm. Và hội thánh khắp Uganda vẫn hoạt động bình thường.

Nhưng đến năm 1977 tổng giám mục Gianani Jugum và hai lãnh tụ Tin lành khác bị bắt và bị giết chết trong một trường hợp mà nhà nước gọi là tai nạn ô tô. Giám mục Festo Kêvengêrê phải tìm đường ra nước ngoài. Mặc dù ngài không đủ sức mạnh chống lại kẻ cầm quyền hà khắc. Nhưng trong cái yếu đuối ấy, ngài đã trở nên mạnh. Vì trong các năm sau đó, ngài đã giảng truyền phúc âm cho khắp thế giới với quyền năng thật lạ lùng của Thánh Linh.

Quả thật, với tâm hồn khiêm tốn bé nhỏ với cuộc sống quên mình để hy sinh phục vụ, ngài đã trở thành dụng cụ trong tay quyền năng của Thiên Chúa.

Thánh tông đồ Phaolô nói: Chính trong sự yếu đuối của con người mà sức mạnh của Thiên Chúa được biểu lộ ra".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page