Giọt Nước Mắt Cuối Cùng

(118 Câu Chuyện Suy Tư Và Cầu Nguyện

Ðôi Hàng Tâm Tư Cho Một Ðời Kitô Hữu)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 73 -

Những Xúc Cảm Tiêu Cực

 

Khi bàn về quan hệ giữa sức khỏe cảm xúc và sức khỏe thân thể, bác sĩ Mac Nilân viết: "Không phải những gì ta ăn giết chết ta, nhưng là những gì ăn ta".

Khi không chế ngự được xúc cảm nguy hiểm ta cũng sẽ làm hại thân xác ta. Trong một cuộc thăm dò tại một nhà thương có năm ngàn trường hợp bệnh ruột bị đầy hơi. 74% những người mắc bệnh là vì sợ và quá xúc động. Các giới có thẩm quyền tại đại học New York nói rằng: Căng thẳng trong cảm xúc đã gây ra 75% những chứng bệnh của những người được nhận vào nhà thương chữa trị.

Trong y khoa người ta được biết rõ ràng 60% số giường trong bệnh viện bị chiếm cứ bởi những người mà bệnh căn xuất phát từ tâm thần. Nói như thế không phải bảo rằng họ không có bệnh. Nhưng chỉ có nghĩa là bệnh trong thân xác của họ là kết quả của bệnh trong xúc cảm, như lo lắng sợ hãi, v.v... Và xúc cảm đã sinh ra nan đề không phải từ những chất hữu cơ mà phát xuất.

Khi đọc Thánh Kinh chúng ta có thể đi đến kết luận rằng: Các tác giả Thánh Kinh khi viết về đời sống tổng quát, đã thấy có tới ba xúc cảm bị coi như tai hại cho sức khỏe thể chất, tâm linh và tình cảm. Thánh Kinh nói rất nhiều về các loại xúc cảm tiêu cực này, và về cách Chúa thay đổi và hoán cải chúng.

Thứ nhất Thánh Kinh nói rằng: Chúa chính là tác nhân của an bình và của sức khỏe tâm linh. Ðức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng là tinh thần mạnh mẽ có tình thương yêu và dè giữ. Thuốc trừ sợ hãi hữu hiệu nhất là lòng tin. Vua Ðavid đã tìm được sức lực từ Chúa mà có thể nói rằng: "Dù khi tôi đi trong chỗ bóng chết tôi cũng chẳng sợ, vì Chúa ở cùng tôi".

Ít khi chúng ta làm được gì đúng lúc đang giận dữ, vì giận dữ là một sức mạnh tàn phá ghê gớm đối với hệ thống thân thể của chúng ta. Nó làm huyết áp gia tăng và chất agrenalin trong ta hoạt động mạnh. Ðó cũng là lý do khiến thánh Giacôbê dạy: "Hãy mau nghe, chậm nói và chậm giận (Gc 1,19).

Cảm tạ Chúa vì Chúa có thể biến giận dữ và bạn nó, một tính xấu mạnh hơn tức là tính ghen ghét, trở thành tin cậy, thương yêu qua phép mầu của ân sủng.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page