Giọt Nước Mắt Cuối Cùng

(118 Câu Chuyện Suy Tư Và Cầu Nguyện

Ðôi Hàng Tâm Tư Cho Một Ðời Kitô Hữu)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 70 -

Bộ Óc Diệu Kỳ

 

Óc trung bình của một người nặng độ 2 kg 200. Óc gồm có chất xám mềm và bên ngoài chứa vào khoảng 80% nước. Khi tìm ra cái phức tạp của bộ óc con người, các nhà khoa học đã gọi cuộc nghiên cứu đó là khám phá biên cương cuối cùng của khoa học. Nhưng thực ra họ mới biết được quá ít về những bí ẩn diệu kỳ của bộ óc.

Óc là nơi chứa tất cả dữ kiện về thân xác con người. Óc là trung tâm điều khiển phức hợp của mọi hoạt động trong con người, liên quan đến tình cảm, thể chất và cả những đáp ứng trong tâm linh. Mỗi ngày có vào khoảng 10,000 tư tưởng được đi ngang qua óc. Chúng ta cần nhớ rằng óc gồm có 20 tế bào thần kinh. Mỗi tế bào có 5,000 tương quan khác nhau.

Một nhà khoa học nói rằng: Trong mớ bầy nhầy nặng hơn 2 kg đó có nhiều đường liên lạc hơn tất cả các đường điện thoại trên toàn thế giới này gom lại. Hệ thống dây của óc tiên tiến hơn bất cứ máy computer siêu dẫn nào. Với tất cả tư tưởng, tính tình xúc cảm, óc chúng ta phức tạp nhiều hơn cả hệ thống điện thoại trên thế giới ngày nay.

Một nhà khoa học khác nói rằng: Nếu hệ thống biến chế của óc được chuyển hóa ra năng lượng thì có thể tương đương với một bóng đèn 20 W. Toàn thể óc nhân loại cộng chung lại có thể lên tới 100 tỉ Watt. Bấy nhiêu năng lượng đủ cung cấp nhu cầu về điện cho mười lăm thành phố lớn như: New York, Tokyo, Manila. Nhưng đó mới là hiểu biết bước đầu về óc.

Frank Rose nói rằng: Cái nhìn của con người đòi hỏi óc phải làm việc tới vài tỉ bức thông tin trong mỗi giây. Trong khi đó, máy siêu computer nhanh nhất ngày nay chỉ mới có khả năng xử lý hơn một tỉ việc trong một giây.

Óc ta làm việc vượt hết mọi thứ computer mà con người nghĩ ra. Chính vì vậy mà nhà thơ Ðavít ngày xưa đã kêu lên: "Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được tạo nên cách lạ lùng. Công việc Chúa thật diệu kỳ, lòng tôi biết rõ lắm".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page