Giọt Nước Mắt Cuối Cùng

(118 Câu Chuyện Suy Tư Và Cầu Nguyện

Ðôi Hàng Tâm Tư Cho Một Ðời Kitô Hữu)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 69 -

Trường Sinh Bất Tử

 

Trong cả đời một người, trung bình mỗi tế bào phân hóa vào khoảng 50,000 lần và sau đó không phân hóa nữa.

Bác sĩ Lêôna Hêphric, người có thẩm quyền phát biểu về quá trình lão hóa nói rằng: "Trong thân xác con người có một chiếc đồng hồ chết. Bao lâu khoa học chưa tìm ra được phương thức làm cho quá trình sinh hóa cứ tiếp tục mãi thì bấy lâu chúng ta vẫn chưa có được một cuộc sống bất tử.

Nhưng là người tin Chúa, chúng ta biết mình đã đạt đến chỗ bất tử rồi. Trong sách Gióp có câu: "Còn tôi, tôi biết rằng Ðấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống. Và cuối cùng Ngài sẽ đứng dậy trên bụi đất" (G. 19,25). Ðúng là Gióp nói về cái bất tử.

Riêng Chúa Giêsu đã nói đến bất tử nhiều lần. Một lần đứng bên ngoài một hang mộ đã mở ra, Chúa nói: "Ta là sự Phục Sinh, là sự Sống. Người nào Tin Ta dù đã chết cũng sẽ sống, còn ai sống mà tin Ta sẽ không bao giờ chết" (Ga 11,25).

Có lẽ con người đã đi tìm bất tử sai chỗ. Vì ngoài cuộc biến đổi qua quá trình tái sinh hay sinh lại, ai là người muốn sống mãi mãi? Có ai muốn sống đến hai trăm tuổi hay không? Có ai muốn kéo dài cuộc sống già nua đau đớn bệnh tật hay không? Chắc chắn là không. Vì người ta muốn tuổi xuân kéo dài, chứ không mấy ai muốn tuổi già kéo dài, phải không bạn?

Nhưng cuộc thay đổi nhờ niềm tin nơi Chúa Giêsu được gọi là cuộc tái sinh tâm linh, đã làm cho loài người thật sự trẻ lại. Thánh Phaolô ngày xưa đã nói: "Nhiều người bề ngoài tàn tạ, nhưng bề trong lại đổi mới càng ngày càng hơn". Ðó chính là cuộc đời thanh xuân trong Chúa. Ðó là Tin Mừng.

Bạn muốn sống trẻ mãi trong tâm hồn không? Hãy đến với Chúa Giêsu. Vì Chúa là nguồn thanh xuân, là mạch sống của tâm hồn.

Người ta nói đến bất tử, nhưng không hiểu sống bất tử để làm gì. Người tin Chúa được Chúa hứa ban cho cuộc sống bất diệt trong vinh quang và thiên đàng. Sự sống ấy không ô nhiễm tội ác và không bị sự chết tiêu diệt.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page