Giọt Nước Mắt Cuối Cùng

(118 Câu Chuyện Suy Tư Và Cầu Nguyện

Ðôi Hàng Tâm Tư Cho Một Ðời Kitô Hữu)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 49 -

Ðộng Ðất

 

Bạn có kinh nghiệm động đất bao giờ chưa? Ở những nơi có động đất người ta kinh hãi vô cùng. Trong một làng kia, khi một trận động đất lớn xảy ra, gây thiệt hại nhiều về nhà cửa và nhân mạng, thì một người dân làng vẫn tỏ ra bình thản. Mấy người láng giềng rất ngạc nhiên và hỏi:

- Sao chị có vẻ bình tĩnh như vậy? Chị có bí quyết nào cho chúng tôi biết với. Vì sao chị không lo sợ gì cả?

Bà ấy trả lời:

- Không! Tôi chẳng có bí quyết gì đâu. Tôi chỉ mừng là tôi có Chúa, Ðấng quyền uy có thể làm rung chuyển cả quả đất này.

*

* *

Chúng ta là những người tin Chúa cũng nên, cũng nên biết rõ rằng Chúa là Cha chúng ta. Nhờ lòng tin nơi Chúa, chúng ta cũng sẽ được an ủi và can đảm trước những thử thách đe dọa trong cuộc đời ta.

Nên nhớ rằng, chúng ta ở trong vòng tay của Ðấng toàn năng. Không có gì mạnh quá mà Chúa không chế ngự được. Chúa có quyền năng bảo vệ những người con của Ngài, dù hoàn cảnh ra thế nào chăng nữa. Trước những hiểm nguy đe dọa, là con dân Chúa và đang tin cậy Chúa, chúng ta có thể kinh nghiệm một thứ bình an sâu xa. Khi chúng ta an nghỉ trong cánh tay vĩnh hằng của Chúa Toàn Năng, chúng ta có thể đồng thanh với vua Ða-vít ngày xưa mà nói rằng: "Chúa là vầng đá đồn lũy và Ðấng giải cứu tôi, Chúa là sức mạnh, nơi Ngài tôi đặt trọn niềm tin tưởng".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page