Giọt Nước Mắt Cuối Cùng

(118 Câu Chuyện Suy Tư Và Cầu Nguyện

Ðôi Hàng Tâm Tư Cho Một Ðời Kitô Hữu)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 46 -

Ðược Tha Thứ

 

Chúa thật đáng sợ, nhất là khi chúng ta là tội nhân còn Chúa là Ðấng Thánh. Tôi không thể nào xuất hiện trước mắt Chúa cũng như tối tăm không thể nào tồn tại trước ánh sáng. Muốn đứng trước mặt Chúa trong tình trạng tội nhân của mình tức là để mua lấy hủy diệt. Nếu Chúa lưu giữ lại tất cả tội phạm của chúng ta, làm sao chúng ta có thể đối diện với Ngài được?

Trong một nghĩa trang bên ngoài thành phố New York, Hoa Kỳ, có một tấm bia trước ngôi mộ, trên tấm bia chỉ ghi: "Ðược Tha Thứ" và bên dưới là tên người chết. Ngoài ra không thấy ghi ngày sinh hay ngày tử hoặc bất cứ lời nào khác.

Có lẽ không mấy ai thích bia mộ của mình ghi ngắn ngủi như vậy. Nhưng trên thực tế mỗi người cần được Chúa tha thứ tội trước khi từ giã cõi đời này.

Thánh vịnh (Tv 129,4) dạy rằng: "Nhưng Chúa có lòng tha thứ, để người ta kính sợ Chúa", Chúa sẵn lòng tha thứ là một điều quan trọng được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong Thánh Kinh, Cựu Ước cũng như Tân Ước. Người ta tôn thờ Chúa như hiện nay, vì Chúa có quyền tha tội và chỉ một mình Ngài làm được việc ấy mà thôi. Một mình Chúa có thể xóa bỏ hồ sơ phạm tội của mỗi chúng ta. Nếu Chúa không thể tha thứ thì chúng ta chỉ có một cách là chạy trốn. Nhưng trốn đâu được qua cặp mắt nhìn thấy tất cả của Ngài?

Chúa đã chuẩn bị một kế hoạch rất chu đáo để Chúa Giêsu Con Ngài vào đời chịu chết đền tội cho mọi người, ai tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu chết thay cho mình thì người ấy được tha tội và được giải cứu.

Câu hỏi cuối cùng là: Bạn đã được Chúa tha tội chưa? Tùy theo lời đáp cho câu hỏi này mà bạn biết mình đang đứng ở đâu trước vinh quang của Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page