Giọt Nước Mắt Cuối Cùng

(118 Câu Chuyện Suy Tư Và Cầu Nguyện

Ðôi Hàng Tâm Tư Cho Một Ðời Kitô Hữu)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 42 -

Hồ Nước Giá Băng

 

Ðại vương La Mã Li-xi-ghi-út ra lệnh bách hại những người tín đồ trong đoàn quân thần sấm của ông ta đóng tại Xê-bát-tơ.

Trong đoàn quân đó có 40 người tự xưng là Kitô hữu. Những người này bị đưa xuống hồ nước đã đóng băng vào lúc đêm tối, toàn thân trơ trụi không một manh áo. Trong khi ấy thì một lò lửa rực được nhen lên trong một ngôi nhà gần đó, có cả thức ăn dọn sẵn, và một bồn tắm nước nóng, dành cho những người lính nào bằng lòng từ bỏ niềm tin.

Bốn mươi người tìm đủ mọi cách chống lại giá rét. Có người đi tới đi lui cho đỡ rét. Một số đã ngủ thiếp đi trong băng giá và đã chết, một số khác đứng yên và cầu nguyện:

"Lạy Chúa, bốn mươi người chúng con đã quyết tâm sống cho Chúa, xin ban cho chúng con được kiên trì cho đến cùng".

Cuối cùng một người trong bọn không thể nào chịu nổi, bước lên bờ chạy vào ngôi nhà có lò sưởi và thức ăn. Trong ngôi nhà này có đội trưởng Xem-prô-ni-út và bốn người lính gác. Ngoài hồ tiếng cầu nguyện vẫn tiếp tục.

Người đội trưởng, Xem-prô-ni-út, thấy 39 người tín hữu kia thật là can đảm, và ông cảm kích. Ông cũng là tín hữu của Chúa, nhưng không dám công khai xưng nhận. Lúc này Xem-prô-ni-út bỗng đứng lên tuyên bố mình cũng là ngươì tin Chúa. Rồi cỡi bỏ y phục, ông chạy thẳng ra hồ nước băng giá thay chỗ người lính vừa bỏ cuộc.

Vào hừng đông hôm sau, người ta thấy 40 xác người đông cứng dưới mặt hồ. Ai cũng thương xót. Thật ra Xem-prô-ni-út và các bạn đã gặp Chúa yêu quí của họ và hưởng sự ấm áp muôn đời của tình thương Chúa.

Chúng ta đang theo Chúa trong hoàn cảnh bình thường. Nhưng nếu có cơn bách hại nào đó nổi lên, chúng ta có thể can đảm trung tín cho đến chết vì danh nghĩa Kitô hữu không? Cái chết có làm cho chúng ta sợ không? Hãy yêu cầu xin Chúa ban cho chúng ta lòng can trường trong thuận cảnh cũng như trong nghịch cảnh.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page