Giọt Nước Mắt Cuối Cùng

(118 Câu Chuyện Suy Tư Và Cầu Nguyện

Ðôi Hàng Tâm Tư Cho Một Ðời Kitô Hữu)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 28 -

Chúa Hiện Diện

 

Một tác giả vô danh đã so sánh như sau:

Triết gia Socrate dạy học trò trong suốt 40 năm. Platon dạy học trò trong 50 năm. Aristote cũng dạy trong 40 năm. Còn Chúa Giêsu chỉ dạy có 3 năm. Tuy nhiên ảnh hưởng của 3 năm Chúa truyền dạy chắc chắn đã vượt xa 135 năm dạy học của các triết gia vĩ đại này.

Chúa Giêsu không vẽ một bức tranh nào, nhưng các họa phẩm quí giá nhất của Raphael, Michael Angelo, Leonardo da Vinci đã thực hiện đều là ảnh Chúa.

Chúa Giêsu không làm bài thơ nào nhưng Dante, Newton và hàng nghìn nhà thơ trên thế giới đã tìm được thi hứng nơi Chúa.

Chúa Giêsu không sáng tác bản nhạc nào nhưng các đại nhạc sĩ như Hans Handel, Bethoven, Bach và Menderson đã đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật thánh ca hòa tấu khúc khi họ dùng tài nghệ để ca ngợi Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu đã làm gì cho nhân loại mà mọi người ca ngợi Ngài? Ðóng góp duy nhất của Chúa Giêsu trong nhân loại là giải phóng tâm hồn con người khỏi tội ác.

Triết học không làm được việc ấy. Nghệ thuật, văn chương, âm nhạc cũng không. Vì chỉ một mình Chúa Giêsu phá vỡ được tội ác trong đời người. Một mình Chúa có thể đem lại an bình cho tâm hồn con người, nâng đỡ những kẻ tuyệt vọng và ban sức sống cho những tâm hồn đã chết.

Nhiều người trong nhân loại kính phục Chúa, ghi nhận lời dạy của Ngài, nhưng vẫn ít người bằng lòng tin nhận Chúa là vua, là chủ của cuộc đời mình.

Có người nói: Tin rằng Chúa chết là tin sự kiện lịch sử. Nhưng tin rằng Chúa chết thay cho mình là cuộc giải phóng.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page