Giọt Nước Mắt Cuối Cùng

(118 Câu Chuyện Suy Tư Và Cầu Nguyện

Ðôi Hàng Tâm Tư Cho Một Ðời Kitô Hữu)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 22 -

Ðối Diện Với Kẻ Thù

 

Trong một cuộc chiến tranh, một làng nọ rơi vào tay quân thù. Ở giữa làng có một bà cụ nghèo sống một mình.

Buổi sáng kia, một số lính bên phía thù nghịch gõ cửa vào nhà bà cụ và đòi phải dọn bữa ăn sáng cho chúng. Bà cụ bình tĩnh mời những người lính vào nhà và xuống bếp chuẩn bị các thức ăn. Khi thức ăn đã xong, bà cụ bưng lên mời khách. Nhưng trước khi ăn cụ nói:

- Nhà chúng tôi có truyền thống đọc Thánh Kinh và cầu nguyện trước khi ăn sáng. Xin quí ông cho phép tôi làm việc ấy.

Bọn lính bằng lòng. Bà cụ mở Thánh Kinh ra nhằm Thánh Vịnh 27. Cụ đọc nguyên cả đoạn, mở đầu là:

"Chúa hằng hữu là ánh sáng và sự giải cứu của tôi. Tôi sẽ sợ ai!

Chúa hằng hữu là sức mạnh của đời sống tôi, tôi sẽ hãi hùng ai".

Và cụ đọc tiếp cho đến câu cuối cùng:

"Hãy chờ đợi Chúa hằng hữu, hãy vững lòng bền chí và hãy hy vọng nơi Chúa hằng hữu".

Ðọc xong bà cụ bắt đầu cầu nguyện. Khi cầu nguyện, cụ nghe những tiếng động. Và khi cụ nói "Amen", thì không còn tên lính nào trong nhà cụ nữa. Bọn lính đã rút lui mà không ai xua đuổi.

*

* *

Bạn có kẻ thù nào không? Hãy mở Thánh Vịnh 27 ra đọc, bạn cũng sẽ không sợ gì nữa. 

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page