Giọt Nước Mắt Cuối Cùng

(118 Câu Chuyện Suy Tư Và Cầu Nguyện

Ðôi Hàng Tâm Tư Cho Một Ðời Kitô Hữu)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 20 -

Hãy Giết Chết Con Nhện

 

Người tin Chúa nhiều khi có những cảm nghĩ lẫn lộn về các tội mình hay phạm. Một mặt thì sợ tội làm tổn thương mình, làm tổn thương người khác và xúc phạm đến Chúa. Mặt khác muốn được tha thứ nhưng rồi lại không muốn dứt khoát chừa tội.

Có những tật xấu ta biết nó ngăn cản mối tương giao của ta với Chúa nhưng vẫn cứ tiếp tục làm. Không từ bỏ dù rằng lương tâm cáo trách.

Một người kia thường đến nhà thờ cầu nguyện mỗi chúa nhật, và hay nói câu này: "Xin Chúa dẹp đi những màng nhện đang giăng mắc trong đời con".

Có người để ý thấy ông ta cứ nhắc đi nhắc lại mãi câu này, nên một lần ngồi ngay bên cạnh ông ta, chờ ông ta cầu nguyện xong, người ấy nối tiếp một lời cầu nguyện thật lớn rằng: "Lạy Chúa, xin giết chết con nhện đã giăng lên những mạng nhện trong cuộc đời của ông bạn con đây".

Kể từ khi đó, ông bạn không cầu nguyện xin Chúa bỏ mạng nhện nữa.

*

* *

Ðôi khi ta thấy khó mà dứt khoát từ bỏ một thói xấu, mỗi khi rơi vào thói cũ, chúng ta lại áy náy đến với Chúa xin tha thứ vì biết là sai lầm. Nhưng không phải cứ phạm tội rồi xưng tội rồi sau đó lại phạm nữa, vì như thế không những đã không dứt khoát với tội mà còn làm cho thói xấu như nhàm thuốc, nghĩa là làm cho quyền năng Chúa dường như ra vô hiệu.

Chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta quyết định từng bước dứt khoát với những ý nghĩ về tội đó, tức là động cơ làm ta phạm tội và quyết tâm hứa với Chúa là sẽ nhờ sức Chúa mà đắc thắng.

Sở dĩ màng nhện cứ tiếp tục có mãi là vì con nhện chưa bị tiêu diệt. Phải diệt tận gốc của tội. Ðừng bao giờ chỉ xoa dịu ảnh hưởng của nó mà thôi.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page