Giọt Nước Mắt Cuối Cùng

(118 Câu Chuyện Suy Tư Và Cầu Nguyện

Ðôi Hàng Tâm Tư Cho Một Ðời Kitô Hữu)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 12 -

Bận Họp Với Chúa

 

Ta có bận họp với Chúa hay không? Bạn có dành thời giờ riêng để bàn việc với Chúa không? Bạn có dành ra những giây phút đầu tiên trong ngày để xin Chúa hướng dẫn mình hay không?

Cầu nguyện phải là việc đầu tiên phải làm mỗi buổi sáng. Chúa muốn chúng ta đến với Ngài khi chúng ta gặp các khó khăn trong đời này. Nhưng Ngài còn muốn gặp chúng ta thường xuyên mỗi ngày nữa. Chúng ta mở lời Chúa đọc mỗi ngày để xin Chúa hướng dẫn mọi hành động, lời nói, tư tưởng.

Một thủ trưởng của công ty chế tạo xe hơi lớn, một hôm tìm đến phòng của người giám đốc dưới quyền mình để bàn về một việc quan trọng khẩn cấp, nhưng cô thư ký nói rằng mỗi buổi sáng vào giờ này ông giám đốc bận họp không tiếp khách. Người thủ trưởng nói:

- Cô cứ nói với ông là tôi, người thủ trưởng muốn gặp ông.

Cô thư ký vẫn nói:

- Thưa ông, không thể được, vì ông giám đốc đã ra lệnh rõ ràng về việc này.

Người thủ trưởng tức lắm, mở cửa phòng giám đốc bước vào. Nhưng khi nhìn thấy giám đốc, ông ấy vội vàng lui ra, đóng cửa lại thật nhẹ và nói với cô thư ký:

- Tôi xin lỗi, ngày nào ông chủ cô cũng làm như thế sao?

Cô thư ký đáp:

- Vâng. Ngày nào ông ấy cũng dành mười lăm phút như vậy.

Ông giám đốc này mỗi ngày dành ra mười lăm phút im lặng, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện trước khi bắt tay vào công việc mỗi ngày.

Ðó là một tấm gương cho mỗi chúng ta soi.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page