Giọt Nước Mắt Cuối Cùng

(118 Câu Chuyện Suy Tư Và Cầu Nguyện

Ðôi Hàng Tâm Tư Cho Một Ðời Kitô Hữu)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 105 -

Thỉnh Ý Chúa

 

"Ðavid thỉnh ý Chúa" (2S 5,22).

Ðavid thỉnh ý Chúa sau khi ông ta vừa đánh thắng một trận lớn. Quân đội Philitinh kéo đến đông đảo, nhưng được Chúa ra tay cứu giúp nên Ðavid đã làm chúng tan vỡ. Nhưng ta cần để ý rằng, người Philitinh lại kéo đến lần thứ hai nữa. Ðavid không dám ỷ chiến thắng lần trước mà ra đánh trận thứ hai, nhưng ông đã đến cầu xin ý Chúa.

Theo quan niệm thường, Ðavid có thể nói rằng: Trận trước thắng oanh liệt như vậy, thì trận này cũng sẽ thắng, vì lòng quân đang phấn khởi sao cần phải hỏi ý Chúa làm gì?

Ðavid ý thức được chiến thắng lần trước là hoàn toàn do sức mạnh của Chúa. Ông chỉ là người thừa hành nên chỉ muốn đến xin Chúa ban lệnh như xin lệnh của một chủ tướng. Ðavid chờ đợi Chúa cho đến khi Ngài ra lệnh.

Ta hãy học gương Ðavid, đừng bước đi một bước mới mà không xin ý Chúa. Bạn muốn biết nhiệm vụ phải thi hành, hãy xin địa bàn từ nơi Chúa. Muốn lại con tàu qua những cơn sóng cuồng, hãy đặt tay lái vào tay Chúa. Nhiều đoạn đường sa mạc cát lún sẽ thoát được, nếu ta để cho Chúa lựa chọn con đường đi và hướng ta phải đi. Ta cần nhìn nhận sự hướng dẫn của Chúa. Nếu Chúa chưa ra lệnh, hãy vui lòng đợi chờ. Vì Chúa nói "Ta sẽ dạy ngươi và chỉ cho ngươi con đường phải đi". Ðó là lời Chúa đã hứa.

Bạn hãy đem hết những phức tạp của cuộc đời đến trước mặt Chúa và xin rằng: Lạy Chúa, Chúa muốn con phải hành động như thế nào.

Bạn đừng rời nhà hôm nay mà không cần xin ý Chúa.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page