Giọt Nước Mắt Cuối Cùng

(118 Câu Chuyện Suy Tư Và Cầu Nguyện

Ðôi Hàng Tâm Tư Cho Một Ðời Kitô Hữu)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 104 -

Luôn Cần Ơn Chúa

 

"Ðược ơn Thánh Linh hướng dẫn,

anh em hãy dùng mọi lời kinh

và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi" (Ep 6,18).

Khi ta mới biết cầu nguyện, ta dâng lên Chúa không biết bao nhiêu là hình thức cầu nguyện.

Lời cầu nguyện đầu tiên là cầu cho chính chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa thương xót và bôi xóa tội ác của mình. Chúa đã nghe lời. Nhưng khi được Chúa tha tội rồi, chúng ta vẫn còn cầu nguyện cho được ơn thánh hóa.

Chúng ta được đưa vào tình trạng khát khao một đức tin vững chắc, một áp dụng thực tế những lời Chúa hứa, sự giải cứu khỏi các cám dỗ, sự tiếp sức trong lúc thi hành bổn phận, sự nâng đỡ trong ngày thử thách.

Chúng ta thấy mình bị bó buộc phải đến với Chúa, cho linh hồn được thỏa nguyện như những người hành khất lúc nào cũng ngữa tay xin. Lúc ấy chúng ta thấy tâm hồn mình không thể tìm được nơi nào khác những gì mình trông mong. Tất cả những lương thực cho linh hồn ta đến từ trên cao và tất cả các thứ nước đã khát đến từ Chúa Giêsu là vầng đá sống.

Linh hồn ta không bao giờ được no đủ và luôn luôn phải dựa vào Chúa cho được cung ứng mỗi ngày. Lời cầu nguyện của ta lên trên cao để xin ơn thiêng liêng thì vô biên vô hạn. Những điều ta mong ước không thể kể xiết, mà nguồn cung ứng từ trời cũng vô tận. Lời cầu nguyện mang đủ mọi diện và đáp ứng dẫn dắt đa dạng.

Bạn có tin lời thánh nhân khi xưa nói rằng: "Tôi yêu mến Chúa hằng hữu vì Ngài nghe tiếng tôi và lời nài xin của tôi" không? Vì lời cầu xin càng nhiều bao nhiêu, Chúa càng ban ơn bấy nhiêu. Chúa nghe bạn trong ngày khó khăn. Chúa ban năng lực cho bạn và giúp đỡ mặc dù bạn có khi không tin kính Ngài, vì run rẫy và nghi ngờ Ngài.

Hãy nên nhớ rằng Chúa nghe lời ta và lúc nào ta cũng phải có thái độ cảm tạ Chúa. Mỗi ngày ta cần nói vơi tâm hồn mình rằng: Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa hằng hữu, đừng quên các ân huệ của Ngài.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page