Giọt Nước Mắt Cuối Cùng

(118 Câu Chuyện Suy Tư Và Cầu Nguyện

Ðôi Hàng Tâm Tư Cho Một Ðời Kitô Hữu)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 10 -

Hãy Nhìn Xa Hơn

 

Những gì chúng ta coi là quan trọng nhất trên đời sẽ được biểu hiện khi chúng ta đối diện với cái chết và sắp bước vào cõi vĩnh hằng. Gion Ma-cân là điêu khắc gia người Anh thuộc thế kỷ 18, khi gần chết đã nói:

"Những gì tôi làm được dường như quan trọng khi tôi còn sống. Nhưng lối sống của tôi trong tư cách là một tín đồ của Chúa quan trọng cho tôi trong lúc này".

Người ta hỏi nhà vật lý nổi tiếng người Anh ,Mai-cô Pha-ra-đi:

- Có bao giờ ông nghĩ mình sẽ là người như thế nào trong đời sau hay không?

Pha-ra-đi ngần ngừ một chút rồi nói:

- Tôi sẽ ở với Chúa, và bấy nhiêu là đủ lắm rồi.

Thần học gia Sa-mê-ô Ru-phô, người Tô Cách Lan đã tuyên bố một lời xác định trước khi vào cõi đời đời:

- Mắt tôi sẽ thấy Ðấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã tha thứ tôi, thương yêu và thanh tẩy tôi, ban cho tôi niềm vui không thể diễn tả được, tràn đầy vinh quang, vinh quang rạng ngời trong Ðấng E-ma-nu-en.

*

* *

Những gì đạt được trong đời tạm bợ này, hoàn toàn vô nghĩa đối với những người vừa nêu danh, vì họ trông mong nhìn thấy chính Chúa Giêsu. Cuộc đời họ đã sống trong tương giao với Chúa chứ không phải là nô lệ cho một thế giới đang suy tàn.

Chúng ta cũng hãy ngước mắt lên nhìn Chúa và tiếp tục tiến bước cho đến khi gặp Ngài và hưởng hạnh phúc hoàn toàn.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page