Giọt Nước Mắt Cuối Cùng

(118 Câu Chuyện Suy Tư Và Cầu Nguyện

Ðôi Hàng Tâm Tư Cho Một Ðời Kitô Hữu)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 08 -

Bí Quyết Hạnh Phúc

 

Ðiều gì đem lại hạnh phúc cho cuộc đời của ta? Thừa hưởng gia tài chăng, hay là trúng số độc đắc? Một nhà tâm lý đã mở một cuộc nghiên cứu về hậu quả của một thay đổi lớn trong đời sống một người và đã đem hạnh phúc đến cho người ấy. Một nửa số người mà nhà nghiên cứu chọn là những người đã trúng số độc đắc, nửa số kia đã trải qua tai nạn xe và đã bị thương nặng.

Nhà tâm lý rất ngạc nhiên khi tìm ra rằng: vài tuần sau những thay đổi lớn trong đời sống của những người này, cả hai nhóm đều được hạnh phúc như nhau và thỏa mãn với cuộc đời của mình. Nhà tâm lý kết luận rằng: chúng ta đánh giá đời sống mình dựa trên căn bản của những người khác có cùng những hoàn cảnh như mình và cùng cảm thấy một mức độ thỏa lòng như nhau.

Nhưng người tin Chúa có lời giải thích khác: nếu chúng ta chấp nhận chính mình chúng ta theo cách mà Chúa tạo dựng nên chúng ta, nếu chúng ta biết ơn về những gì Chúa cho mình, và nếu chúng ta tin cậy phúc lành vô tận của Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm một niềm vui không phụ thuộc vào hoàn cảnh thay đổi.

Vì vậy nếu ta ước ao được một lần trúng số hay là được hưởng một gia tài nào đó cho đời mình được sung sướng thì chúng ta thật là dại dột, hoặc sống phập phồng lo sợ rằng tai ách sẽ giáng xuống và sẽ lấy đi mất hạnh phúc của mình, cũng là dại dột.

*

* *

Hạnh phúc không đến từ những gì xẩy ra, nhưng đến từ khi chúng ta chấp nhận những gì mà Chúa ban cho mình và thỏa lòng với điều đó.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page