Giọt Nước Mắt Cuối Cùng

(118 Câu Chuyện Suy Tư Và Cầu Nguyện

Ðôi Hàng Tâm Tư Cho Một Ðời Kitô Hữu)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 04 -

Chuẩn Bị Sẵn

 

Khi một người dự định đi tham quan một nước ngoài trong một thời gian, chắc chắn người đó phải chuẩn bị rất kỹ. Người ấy sẽ nói nhiều về nước đó, đọc các tài liệu nói về nước ấy, về phong tục tập quán của dân tộc ấy.

Nhưng nhiều người nói rằng hy vọng một ngày kia sẽ vào nước trời, mà không bao giờ nói về nước ấy, cũng không đọc tài liệu hướng dẫn duy nhất là Kinh Thánh, như thế làm sao nói được là có hy vọng hay là sẽ vào nước trời.

Một người có quyền thế danh vọng ở đời bỗng nhiên chết bất ngờ. Người quản gia vội vàng báo tin cho thuộc hạ trong nhà tin buồn này. Người ấy nói:

- Theo các anh thì ông chủ chúng ta sẽ đi về đâu?

Các thuộc hạ đáp:

- Ông ấy lên trời chứ đi đâu nữa.

Người quản gia nói:

- Không đâu. Tôi chắc chắn ông ta không lên trời.

Những người thuộc hạ ngạc nhiên hỏi:

- Làm sao quản gia biết là ông chủ không lên trời?

Người quản gia nói:

- Thường thì đi đâu xa, chủ của chúng ta thường nói về nước sẽ đi đến và chuẩn bị rất là cẩn thận. Nước trời là cõi xa xôi, nhưng tôi không bao giờ thấy ông chủ của mình nói gì về nước đó, cũng không thấy ông ta chuẩn bị gì cả. Làm thế nào mà ông ta vào nước trời được!

*

* *

Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng: Chúng ta tin Chúa thì được cứu do hồng ân của Chúa, không phải do công đức của mình. Nhưng ta thấy khó hiểu khi người nào tin Chúa mà không bao giờ đề cập đến hy vọng vào nước Chúa, và cũng không chuẩn bị gì cả. Như thế làm sao bảo người ấy sẽ vào nước Chúa được.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page