Ðức Hồng Y
Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng
Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam
về việc Cứu Giúp các Nạn Nhân Lũ Lụt

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Qua đài phát thanh và các báo chí, chúng ta đã biết những ngày vừa qua mưa lũ và bão lụt đã gây nên những thiệt hại rất nặng nề về nhân mạng và tài sản tại các tỉnh Miền Trung từ Quảng Bình đến Phú Yên, nhiều nhà cửa bị cuốn đi, nhiều cầu cống bị phá vỡ, nhiều đoạn đường bị cắt đứt.

Trước thảm trạng đó mọi người dân Việt Nam đều hướng tâm về Miền Trung lũ lụt và tìm cách để cứu đói và giúp đỡ những người bị nạn.

Riêng người Kitô giáo chúng ta càng có nghĩa vụ đóng góp vào công cuộc từ thiện bác ái này. Vì được Ðức tin soi sáng và Lời Chúa giảng dạy, chúng ta nhìn nhận tất cả mọi người là hình ảnh Thiên Chúa và là anh chị em với ta, và những việc ta làm cho người khác được Chúa kể như làm cho chính Chúa, và sẽ được Chúa thưởng công bội hậu đời này và đời sau.

Với anh chị em Kiều Bào hải ngoại, tuy ở xa cách chúng tôi về thân xác, nhưng vẫn ở gần chúng tôi về tình quê hương và nghĩa đồng bào. Chúng tôi rất mong anh chị em đặc biệt cảm thông và hết sức giúp đỡ đồng bào bên nhà sớm hàn gắn những hậu quả do lũ lụt gây nên theo châm ngôn lá lành đùm lá rách là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

Trong dịp này, chúng tôi cũng kêu gọi các cơ quan từ thiện quốc tế như Misereor, Caritas, Secours Catholique... với hy vọng được sự giúp đỡ như những dịp trước đây.

Chúng tôi tha thiết nguyện xin Thiên Chúa là Cha giầu lòng thương xót, vì lời chuyển cầu của Ðức Mẹ La Vang, ban cho các nạn nhân lũ lụt được nhiều ơn nâng đỡ ủi an khi bị mất người thân yêu, mất cửa nhà tài sản.

Sau cùng, chúng tôi nguyện xin Chúa thưởng công bội hậu cho các vị ân nhân xa gần, trong và ngoài nước đã tận tình giúp đỡ đồng bào chúng tôi trong cơn hoạn nạn này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page