Tòa Thánh mời
Ðức Cha Phêrô Trần Ðình Tứ
Tân Giám Mục Phú Cường sang Roma
để ÐTC phong chức

Tòa Thánh mời Ðức Cha Phêrô Trần Ðình Tứ, Tân Giám Mục Phú Cường sang Roma để ÐTC phong chức.

Vatican - 06.12.98 - Hằng năm vào ngày Lễ Hiển Linh (Lễ Ba Vua), mồng 6 tháng Giêng, từ khi lên làm Giáo Hoàng, ÐTC Gioan Phaolô II vẫn có thói quen phong chức Giám Mục trong Ðền Thờ Thánh Phêrô cho một số linh mục được bổ nhiệm làm giám mục cai quản các giáo phận thuộc các nước khác nhau trên thế giới. Năm nay ÐTC cũng giữ thói quen này.

Trong dịp phong chức Giám Mục vào lễ Ba Vua tới đây, mùng 6 tháng Giêng 1999, Tòa Thánh đã gửi điện văn mời Ðức Cha Phêrô Trần Ðình Tứ, Tân Giám Mục giáo phận Phú Cường sang Roma, để ÐTC phong chức cùng với một số vị khác vừa được bổ nhiệm trong thời gian gần đây. Ðức Cha Phêrô Trần Ðình Tứ được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục Phú Cường ngày 24 tháng 11/1998 vừa qua, cũng là ngày lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam theo lịch chung của Giáo Hội.

Năm 1933, Ðức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng, Giám Mục Ðại Diện Tông Tòa coi sóc Giáo Phận Phát Diệm, vị giám mục tiên khởi Việt Nam, đã được ÐTC Pio XI (1922-1939) phong chức trong Ðền Thờ Thánh Phêrô. Trên đường trở về Việt nam, Ðức Cha Nguyễn Bá Tòng đã ghé qua Paris và được mời giảng thuyết tại Nhà Thờ Ðức Bà ở thủ đô Paris (Notre-Dame de Paris).


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page