Thư mừng của Ðức Gioan Phaolô II
thân gởi Hiền Huynh đáng kính
Nicôla Huỳnh Văn Nghi
Giám Mục Phan Thiết

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giữa những lo âu hằng ngày của Ta về Hội Thánh Chúa trên khắp địa cầu và sự lãnh đạo săn sóc đối với mỗi cộng đoàn Công Giáo, Ta cảm thấy phấn khởi và an tâm khi nhìn thấy sự nhiệt thành làm việc trong vườn nho Chúa của anh em trong hàng Giám Mục, nhất là khi được chung vui trước những thành quả và vinh dự của đời sống và hoạt động của các ngài.

Hiền Huynh đáng kính, Ta rất hài lòng về Hiền Huynh và Ta muốn, như hiện diện với Hiền Huynh giữa hàng giáo sĩ và giáo dân Phan Thiết, qua bức tâm thư này, làm rực sáng thêm ngày kỷ niệm đáng quí trong đời sống Hiền Huynh, tức ngày Ngân Khánh Giám Mục của Hiền Huynh, được Chúa cho, sẽ là ngày 11 tháng 8/1999 sắp đến.

Ta vui sướng công nhận những công trạng to lớn của thừa tác vụ Linh Mục và Giám Mục của Hiền Huynh, cũng như những đức tính mục tử của tâm hồn Hiền Huynh và những khả năng trí tuệ đặc biệt đã mang lại nhiều lợi ích ơn Chúa, trước tiên cho Tổng Giáo Phận Thành Phố Sài Gòn, khi Hiền Huynh còn làm việc ở đó với tư cách là Giám Mục phụ tá và bây giờ còn không ngừng làm tăng trưởng và phục vụ Ðàn Chiên thân yêu ở Phan Thiết: Ðàn chiên mà Hiền Huynh trong hơn 24 năm qua với tư cách là Giám Quản Tông Tòa, rồi là Giám Mục Chánh Tòa đang xây dựng, phát triển và canh tân, nhân danh Chúa Kitô vị Mục Tử tốt lành.

Những dự tính rất khôn ngoan của Hiền Huynh đã làm cho ơn gọi gia tăng hằng năm, cũng như đến nay, đã có thêm nhiều cơ sở và cơ cấu mới, nhiều giáo điểm truyền giáo và tổ chức mới, làm tiến triển đại nghĩa của Tin Mừng Chúa Kitô và sự phát triển xã hội của Dân Chúa.

Hỡi Hiền Huynh đáng kính, Ta tận tình chúc mừng Hiền Huynh về những công trình và kết quả của ngày kỷ niệm chức Giám Mục này, đồng thời Ta chung vui với Hiền Huynh và với toàn thể giáo đoàn Phan Thiết, về Lễ Ngân Khánh Tấn Phong Giám Mục của Hiền Huynh. Cùng với Hiền Huynh, Ta tạ ơn Chúa, Ðấng phân phát mọi ơn lành về những hoa quả ấy được gia tăng trong những năm sắp đến, hầu mang lại sự thăng tiến lớn lao cho Ðàn chiên của Chúa.

Trong tâm tình thân thiện và ưu ái này, Ta xin được hiệp nhất với Hiền Huynh trong ngày hồng phúc 11.08.1999, kỷ niệm ngày Tấn Phong Giám Mục của Hiền Huynh. Vậy, Ta vui mừng gởi đến Hiền Huynh tất cả lòng trìu mến của Ta. Ta tha thiết cầu xin Chúa ban cho Hiền Huynh sự thư thái tâm hồn, sức khỏe thể lý dồi dào, và sự tỉnh táo của trí tuệ để phục vụ giáo dân thân yêu của Hiền Huynh.

Ta ban cho Hiền Huynh và toàn thể giáo phận của Hiền Huynh Phép Lành Toà Thánh, như là bằng chứng của lòng trìu mến của Ta và là bảo đảm vững bền cho Phúc Lộc trên Trời.


Back to Radio Veritas Asia Home Page