Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 34 Thường Niên Năm C

Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ

(2Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ. Hội Thánh mừng lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ.

Chúa Cha đã trao vương quyền cho Chúa Giêsu khi đặt người làm Trưởng Tử mọi loài. Và Ðức Giêsu đã đạt tới địa vị cao cả đó khi Người chịu chết treo trên khổ giá như Tin Mừng hôm nay thuật lại.

Vương quyền của Chúa Giêsu chỉ thực sự hữu hiệu và hữu ích cho chúng ta, khi chúng ta thần phục Người.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin Chúa Giêsu làm Vua ngự trị tâm hồn chúng ta và mọi người.

- Dẫn vào bài đọc 1: 2Sm 5,1-3

Dân Do Thái đã xức dầu tấn phong Ðavít làm vua lãnh đạo họ. Vua Ðavít là hình ảnh Chúa Giêsu là Vua chúng ta, hướng dẫn chúng ta về Vương Quốc Nước Trời. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Cl 1,12-20

Thánh Phaolô minh chứng Chúa Giêsu là Trưởng Tử mọi loài thọ sinh; và chính Ðức Giêsu đã xác nhận vương quyền của Người trên thập giá; khi Người chịu chết giao hòa loài người với Thiên Chúa. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 23,35-43

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu bị đóng đinh treo trên khổ giá, bị mọi người nhạo cười. Ðó là lúc Người biểu lộ vương quyền của Người, để cứu rỗi người trộm lành và tất cả chúng ta. Người là Vua Tình Yêu.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ đã thiết lập vương quốc tình yêu của Người trên thánh giá. Chúng ta hết lòng suy tôn Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Hội Thánh được Vua Giêsu thiết lập, để đem tình thương cứu rỗi đến cho nhân loại. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh tận tâm chu toàn sứ mạng, bằng lời cầu nguyện và việc bác ái hằng ngày.

2. Nhiều người trên thế giới tôn thờ của cải vật chất hơn tin kính Chúa Giêsu Vua tình thương. Xin cho họ nhận biết chỉ có Vua Giêsu mới đem lại cho họ hạnh phúc chân thật vững bền.

3. "Ông Giêsu ơi, khi nào về Nước của ông, xin nhớ đến tôi". Xin cho những người lầm lạc tội lỗi biết ăn năn trở về với Vua Giêsu tình yêu, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Người.

4. "Ngay hôm nay, anh sẽ được ở trên Thiên Ðàng với tôi". Xin cho cộng đoàn chúng ta hết lòng phụng sự Vua Giêsu và tận tâm phục vụ mọi người, để được vào Vương Quốc Nước Trời.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Vua chúng con, Chúa đã hy sinh chết trên thánh giá cứu rỗi chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, hy sinh giúp anh chị em chúng con tôn thờ Chúa là Vua trên hết các vua.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page