Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm C

Chúa Là Thiên Chúa Của Kẻ Sống

(2Mcb 7,1-2.9-14; 2Tx 2,16-3,5; Lc 20,27-38)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 32 thường niên...

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta nhớ tín điều quan trọng trong đạo là sự sống lại và sự sống đời sau... Chúa đã cho chúng ta biết có cuộc sống tạm đời này và sự sống vĩnh cửu đời sau. Cái chết chuyển tiếp cho việc sống lại để được hạnh phúc hay phải đau khổ vĩnh viễn.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta sống đời này đạo đức thánh thiện, để được sống lại hưởng phúc muôn đời.

- Dẫn vào bài đọc 1: Mcb 7,1-2.9-14

Bài đọc sau đây xác quyết Thiên Chúa là Vua vũ trụ sẽ cho mọi người sống lại để được sống muôn đời. Ðó là niềm tin của bảy anh em Macabê chịu chết vì đạo và cũng là niềm hy vọng của chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Tx 2,16-3,5

Thánh Phaolô khuyên các tín hữu vững bền trên đường trọn lành, và cầu xin cho ngài thoát khỏi tay kẻ xấu, để Lời Chúa được phổ biến mau chóng. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 20,27-38

Tin Mừng hôm nay thuật lại nhóm Xađốc không tin sự sống lại nên đến chất vấn Chúa Giêsu. Chúa đã giảng giải cho họ biết có sự sống lại và sự sống đời sau, vì Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống.

- Cầu nguyện cho mọi người:

"Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta chẳng phải chết bao giờ". Tin tưởng vào Lời Chúa, chúng ta khẩn khoản nài xin.

1. Hội Thánh có sứ mạng dạy bảo mọi người tin sự sống lại và cuộc sống đời sau. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh nhiệt thành chu toàn sứ mạng.

2. Có những người không tin có sự sống lại và cuộc sống đời sau, nên không lo tích cực chuẩn bị. Xin cho họ biết tin nhận Lời Chúa Giêsu dạy trong Tin Mừng hôm nay.

3. Nhiều người quá lo cho nhu cầu đời này mà quên cuộc sống vĩnh cửu đời sau. Xin cho họ biết tìm kiếm hạnh phúc vĩnh cửu cho cuộc sống mai hậu.

4. Cuộc sống hôm nay quyết định cho số phận đời sau. Xin cho cộng đoàn chúng ta sống đạo đức thánh thiện, để ngày sau được sống lại hưởng phúc muôn đời.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa sống lại bảo đảm cho sự sống lại của chúng con. Xin cho chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa, để được sống lại hưởng phúc với Chúa muôn đời.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page