Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm C

Ai Tôn Mình Lên Sẽ Bị Hạ Xuống

(Hc 35,15-17.20-22; 2Tm 4,6-9.16-19; Lc 18,9-14)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 30 thường niên, là mùa chúng ta kính nhớ toàn thể cuộc sống 33 năm của Chúa Giêsu ở thế gian.

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta cầu nguyện khiêm tốn, để được Chúa thương tha tội và ban ơn công chính. Vì "ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên..." Thiên Chúa không ưa thích kẻ kiêu ngạo, cậy sức mạnh, Người thương những ai nhận biết thân phận hèn yếu của mình.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết khiêm tốn khi cầu nguyện, để được Chúa thương tha thứ tội lỗi và ban ơn lành hồn xác.

- Dẫn vào bài đọc 1: Hc 35,15-17.20-22

Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của kẻ mồ côi góa bụa, đặc biệt của những người khiêm tốn. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Tm 4,6-9.16-19

Thánh Phaolô sắp được chết vì Chúa. Ngài không tự tin tự phụ, mà tin tưởng Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ thưởng ngài. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 18,9-14

Tin Mừng hôm nay thuật lại hai người vào Ðền Thờ cầu nguyện. Người biệt phái kiêu căng, không được Chúa nhận lời. Còn người thu thuế khiêm tốn được Chúa ban ơn và tha thứ tội lỗi.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu dạy chúng ta hạ mình xuống để được Người nâng lên, chúng ta quyết tâm thực hành Lời Chúa và khẩn thiết kêu xin.

1. Hội Thánh luôn dạy bảo con cái sống khiêm nhường, nhìn nhận thân phận hèn mọn tội lỗi của mình để được Chúa thương tha thứ. Xin cho các Kitô hữu biết vâng nghe và làm theo lời Hội Thánh dạy.

2. Con người ngày càng tự cao tự đại, tin vào sức mình hơn tin cậy Chúa, gây bao thảm cảnh tương tàn tương sát đau khổ. Xin cho họ nhận biết thân phận hèn yếu của con người.

3. "Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống". Xin cho chúng ta tránh xa thói kiêu căng tự đắc, sống khiêm nhường theo gương Chúa Giêsu, để được Thiên Chúa thương giúp phần hồn phần xác.

4. Cầu nguyện khiêm tốn sẽ được Chúa nhận lời. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết cầu nguyện khiêm tốn như người thu thuế, để được Chúa thương tha tội và ban ơn lành hồn xác.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thân phận hèn mọn tội lỗi chúng con, để được Chúa thương nhận lời mỗi khi cầu nguyện.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page